Byla 2-660-277
Dėl skolos už patalpu nuoma ir delspinigiu išieškojimo, n u s t a t e :

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Ingai Sivickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. K., atsakovui A. C., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka nagrinedamas civiline byla pagal akcines bendroves „Imeda“ ieškini A. C. individualiai imonei del skolos už patalpu nuoma ir delspinigiu išieškojimo, n u s t a t e :

2Šalys sudare taikos sutarti, kuria išsprende ginca ir prašo šia sutarti patvirtinti, o byla nutraukti.

3Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui, todel turi buti patvirtinta, o byla nutraukta.

4Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

5Patvirtinti akcines bendroves „Imeda“ ir A. C. individualios imones, 2008 m. lapkricio 20 d. taikos sutarti, pagal kuria šalys susitare, kad akcine bendrove „Imeda“ atsisako reikalavimo del delspinigiu išieškojimo, o A. C. individuali imone pripažista ieškovo reikalavima del 920 Lt skolos už patalpu nuoma ir 63 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo ir isipareigoja iki 2008 m. gruodžio 20 d. sumoketi akcinei bendrovei „Imeda“ 983,00 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 00 ct).

6Civiline byla pagal akcines bendroves „Imeda“ ieškini A. C. individualiai imonei del skolos už patalpu nuoma ir delspinigiu išieškojimo nutraukti.

7Del nutarties per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali buti duodamas atskirasis skundas Vilniaus apygardos teismui, skunda paduodant Ignalinos rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai