Byla 2-6740-797/2011
Dėl skolos, delspinigių, skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB „Sigesta“ dėl skolos, delspinigių, skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5625,50 Lt skolą, 2581,97 Lt delspinigius, 400,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2658,00 Lt bylinėjimosi išlaidas: 258,00 Lt žyminį mokestį bei 2400,00 Lt išlaidas už ieškinio surašymą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje), tačiau per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „Vaivorykštė“ 2009-08-06 su atsakovu UAB „Sigesta“ sudarė patalpų nuomos sutartį (b. l. 7-9), pagal kurią ieškovas nuomos laikotarpiui (dvejiems metams nuo perdavimo - priėmimo 2009-08-24 dienos) (sutarties 1.4. p.) atsakovui perdavė 100,93 m2 negyvenamąsias prekybines patalpas (b.l. 10), esančias pastate Krymo g. 28D, Šiauliuose, už kurias atsakovas įsipareigojo per mėnesį mokėti 3027,90 Lt plius PVM nuomos mokestį (sutarties 1.2.1. p.) ir kitus mokesčius, numatytus sutarties 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. punktuose. Nuo 2010-05-10 atsakovas UAB „Sigesta“ subnuomavo patalpas UAB „Stragutės mėsa“ (b.l. 11-14, 15), todėl jos nuomos mokestis sumažėjo 706,51 Lt. Nuomos sutarties 3.2 punkte buvo nustatyta, kad už einamąjį mokestį ir mokesčiai už komunalinius patarnavimus sumokami iki einamo mėnesio 10 dienos. Kadangi atsakovas UAB „Sigesta“ savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė ir už suteiktas paslaugas ieškovui nesumokėjo 5625,50 Lt, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 5625,50 Lt skola (Civilinio kodekso 6.38, 6.63, 6.200 str., 6.205, 6.256 str.). Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti sutartinę prievolę, pagal nuomos sutarties 4.2 punktą privalo mokėti delspinigius po 0,1 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos, kurie sudaro 2581,97 Lt ir yra priteistini iš atsakovo ieškovui (Civilinio kodekso 6.71- 6.72 str.).

6Nuomos sutartis vertintina kaip komercinis sandoris, todėl patenka Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 (Žin., 2003, Nr. 123-5571) reglamentavimo sritį. Įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 3 d. nustatyta, kad palūkanų norma - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Kadangi skolininkui pareiga mokėti palūkanas atsirado 2010 m. pirmąjį pusmetį, taikytina palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo 2010 m. pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, t. y. 2009 m. gruodžio 31 d. Pagal Lietuvos banko viešai skelbiamus duomenis, 2009 m. gruodžio 31 d. VILIBOR buvo 1,28. Padidinus šią palūkanų normą 7 procentais, susidaro 8,28 procentai, todėl priteistinos ir 8,28 procentų metinės palūkanos už priteistą 8207,47 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-09-12 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

7Ieškovas prašo priteisti 2800,00 Lt, kurias sudaro skolos išieškojimo išlaidos - 400,00 Lt ir 2400,00 Lt už ieškinio surašymą. Ieškovas nurodo, kad 400,00 Lt skolos išieškojimo išlaidos yra susijusias su reikalavimu įvykdyti prievolę, kadangi ieškovas iki ieškinio pareiškimo dienos kreipėsi su pareiškimu į teismą ir už pareiškimo ruošimą ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ uždarajai akcinei bendrovei „Tikroji vaivorykštė“ sumokėjo 400,00 Lt (iš jų 69,42 Lt PVM) (b.l. 22). Be to, ieškovas prašo priteisti 2400,00 Lt (iš jų 416,53 Lt PVM) už ieškinio surašymą, kurias sumokėjo ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Vaivorykštė“ uždarajai akcinei bendrovei „Tikroji vaivorykštė“ (b.l. 63, 64).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti 258 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu. Kadangi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos priteistinos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Sigesta“ ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 5625,50 Lt (penkių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt penkių litų, 50 centų) skolą, 2581,97 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt vieno lito, 97 centų) delspinigius, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 8207,47 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2011-09-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 400 Lt (keturis šimtus litų) skolos išieškojimo išlaidų ir 2658 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt aštuonių litų) bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai