Byla P-143-43-06
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo L. S., I. N. ir J. V. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A8 – 875/2005 pagal pareiškėjo UAB ,,JGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB Korporacijai ,,Matininkai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį ir patenkinti UAB „JGK Statyba“ skundą įpareigojant atsakovą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos (Tvarka) 12 punkto vykdymą, projekto papildymo eigos kontrolę, pavedant UAB Korporacijai ,,Matininkai“ suderinti su UAB ,,JGK Statyba“

41 500 gyventojų komplekso ,,Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribas.

5Pareiškėjas nurodė, kad su 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196 kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių prašydamas užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą – pavedant UAB Korporacijai ,,Matininkai“ projekto papildymo eigos kontrolę suderinti su UAB ,,JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribomis. Tačiau į šį raštą atsakymo iš minėtų institucijų negavo, todėl vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsniu kreipėsi į Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisiją. Pareiškėjas nurodė, jog pagal Tvarkos 12 punktą žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę, tačiau niekas su UAB ,,JGK Statyba“ sklypo ribų neaptarinėjo, todėl yra pažeistas minėto teisės akto vykdymas. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog pagal žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 376 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (Metodika) 40 punktą, kai piliečiai, su kuriais derinami suprojektuoti žemės sklypai, nesutinka su suprojektuotų žemės sklypų vieta ir ribomis, jie per 15 darbo dienų nuo projekto derinimo savo nesutikimą bei pretenzijas raštu pateikia žemėtvarkos skyriui, kuri privalo per 15 darbo dienų nuo pretenzijų pateikimo jas išnagrinėti. Tačiau su UAB ,,JGK Statyba“ niekas nederino sklypo ribų, o taip pat ir nesuteikė informacijos apie žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimą, todėl pareiškėjas negalėjo pasinaudoti minėtuose poįstatyminiuose teisės aktuose jam suteikta galimybe – reikšti savo nesutikimą ar pretenzijas. Pareiškėjas pažymėjo, jog pagal Metodikos 19.7 punktą informacija, susijusi su žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimu, yra vieša. Pareiškėjas skundą grindė ir Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio ir 28 straipsnio nuostatomis.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą patenkino. Teismas panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribas.

7Dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad išnagrinėjo pareiškėjo 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymą Nr. 01/196 bei pranešė jam apie prašymo nagrinėjimo rezultatus. Todėl atsakovo pozicija pagrįstai pripažinta kaip neveikimas, nes jis neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal Viešojo administravimo įstatymo 19, 28 bei 31 straipsnių reikalavimus. Esant šioms aplinkybėms, administracinių ginčų komisija pagrįstai, vadovaujantis Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, priėmė pareiškėjo skundą nagrinėti, tačiau nepagrįstai nutraukė bylą kaip nežinybingą komisijai. Komisijos sprendimo priėmimo metu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas pagal UAB „JGK Statyba“ skundą dar nebuvo įsiteisėjęs, todėl jis negalėjo būti pagrindu nutraukti bylą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 96 str. 4 d.). Teismo nuomone, administracinių ginčų komisija taip pat padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjas, teikdamas skundą, privalėjo laikytis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje numatytos ginčo sprendimo tvarkos, kadangi skundams dėl žemės reformą vykdančių institucijų neveikimo įstatymas išankstinės ginčo sprendimo tvarkos nenustato. Atsakovas šiuo atveju yra žemės reformos vykdymo institucija ir privalėjo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus. Jai neatlikus tokių veiksmų, pareiškėjo skundą administracinių ginčų komisija privalėjo išnagrinėti iš esmės, o ne nutraukti bylą kaip nežinybingą. Remdamasis šiais pagrindais, teismas panaikino administracinių ginčų komisijos sprendimą, kadangi dėl nurodytų teisės aktų pažeidimų jis yra neteisėtas (ABTĮ 89 str. l d. l p.). Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Teismas konstatavo, jog turi pagrindą išspręsti skundo reikalavimus iš esmės. Teismas, įvertinęs atsakovo veiksmus, padarė išvadą, jog jis neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal suteiktus įgaliojimus vykdant žemės reformą. Teismas pabrėžė, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, kad pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius (ABTĮ 58 str. 2 d.). Pagal Civilinio kodekso 6.546 straipsnį, žemės nuomos sutarties dalykas yra valstybinės žemės ir privačios žemės sklypas (jo dalis), suformuotas pagal žemėtvarkos projektą ar kitą detalų teritorijų planavimo dokumentą ir įstatymų nustatytą įregistruotas viešame registre. Todėl pareiškėjas pagrįstai kelia reikalavimą taikyti ginčo santykiams Tvarkos nuostatas. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 nuo 2003 m. lapkričio 15 d. buvo pradėtas rengti Vilniaus Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, į kurio rengimo teritoriją patenka ir pareiškėjo valdomas žemės sklypas. Pagal Tvarkos 12 punktą, žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę. Pareiškėjas nurodė ir atsakovas nepaneigė, jog žemės sklypo ribų niekas neaptarinėjo, nors yra rengiamas žemės reformos projekto papildymas. Kadangi žemės sklypo ribos nederinamos su pareiškėju, yra ribojama jo teisė dalyvauti rengiant žemės reformos projektą, todėl ši pareiškėjo teisė

8turi būti ginama (Metodikos 9.4, 40 p.). Pagal Metodikos 90 punktą, žemėtvarkos skyrius kontroliuoja žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimą, todėl pagrįstas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą. Atsižvelgdamas į tai, teismas patenkino pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimų atsakovui užtikrinti 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė” individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribų suderinimą su UAB „JGK Statyba“.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus apeliacinį skundą atmetė.

10Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje

11Nr. I4-1078/2004, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir šioje byloje, nustatyta, jog pareiškėjui suteiktas žemės sklypas patenka į Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo teritoriją. Šis projektas buvo patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 (ABTĮ 58 str. 2 d.). Minėtu teismo sprendimu atsakovas buvo įpareigotas žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjui (UAB Korporacijai „Matininkai“) pateikti Buivydiškių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planą, į kurį patenka ir pareiškėjui priskirtas žemės sklypas. Teismas padarė išvadą, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo buvo atsiradę teisiniai santykiai rengiant

12žemės reformos žemėtvarkos projektą Buivydiškių kadastro vietovėje, kurie tiek pareiškėjui, tiek atsakovui sukūrė atitinkamas teises ir pareigas. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjas 2004 m. rugsėjo 23 d. raštu kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas neatlieka su juo jam priskirto žemės sklypo ploto ir vietos ribų suderinimo veiksmų, bei prašė užtikrinti šių veiksmų atlikimą. Į šį pareiškėjo prašymą atsakovas neatsakė, t. y. dėl šio prašymo nustatyta tvarka nepriėmė jokio sprendimo. Vadovaujantis Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5516-01 3.2.3 punktu, atsakovui buvo pavesta kontroliuoti projekto rengimo eigą. Tvarkos 18 punkte (2002 m. balandžio 20 d. redakcija) atsakovas buvo įpareigotas per 15 darbo dienų išnagrinėti pateiktas tokio pobūdžio pretenzijas. Todėl atsakovui nesiėmus jokių veiksmų dėl pareiškėjo pateikto prašymo, jis neatliko jam priskirtų pareigų, nes neįvykdė minėtų teisės aktų reikalavimų bei kartu pažeidė ir pareiškėjo teises, kurios pastarajam atsirado žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo procese. Teismas konstatavo, kad esant šioms aplinkybėms patenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

13L. S., I. N. ir J. V. 2005 m. spalio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

14L. S., I. N. ir J. V. nurodo, kad jų tėvai dar 1991 m. Buivydiškių apylinkės agrarinės reformos tarnybai padavė prašymus grąžinti Vilniaus rajono Dvarykščių kaime K. ir S. V. priklausiusią 7,25 ha žemę natūra. Kadangi žemė, į kurią jos pretenduoja, yra pareiškėjui UAB ,,JGK Statyba“ suteiktame ginčijamame 33 ha plote, teismas privalėjo jas įtraukti į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. Pažymi, kad byloje nedalyvavo, todėl neturėjo galimybės pasinaudoti ABTĮ 8 skirsnyje numatytomis procesinėmis teisėmis. Teigia, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjama byla, kurioje prašoma pripažinti negaliojančia 2000 m. spalio 26 d. žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB ,,JGK Statyba“, taip pat įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti joms nuosavybės teises. Jei teismas būtų įtraukęs į bylą, būtų prašę sustabdyti jos nagrinėjimą iki sprendimo priėmimo bendrosios kompetencijos teisme, nes šios bylos susijusios (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.). Nurodo, kad apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimą sužinojo tik 2005 m. spalio 13 d., kai jų įgaliotas atstovas Juozas Sabaliauskas atvyko į Vilniaus apygardos administracinį teismą peržiūrėti bylos.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.

17Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

18L. S., I. N. ir J. V. prašo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

19Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą, jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatytina atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų teisinių santykių turinį.

20L. S., I. N. ir J. V. teigia, jog teismo sprendimas tiesiogiai liečia jų interesus, kadangi žemė, į kurią jos pretenduoja, yra pareiškėjui UAB ,,JGK Statyba“ suteiktame ginčijamame 33 ha plote. Tačiau nagrinėjamuoju atveju ginčas vyko ne dėl žemės sklypo dydžio, o atsakovo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus įpareigojimo, kad jis užtikrintų, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“ pagal teisės aktų reikalavimus atliktų pareiškėjui suteikto žemės sklypo ribų suderinimo veiksmus. Toks teismo sprendimas neturi įtakos L. S., I. N. Ir J. V. teisėms.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog L. S., I. N. ir J. V. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23L. S., I. N. ir J. V. prašymą atmesti.

24Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A8 – 875/2005 pagal pareiškėjo UAB ,,JGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB Korporacijai ,,Matininkai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų... 5. Pareiškėjas nurodė, kad su 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu... 7. Dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m.... 8. turi būti ginama (Metodikos 9.4, 40 p.). Pagal Metodikos 90 punktą,... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi... 10. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje... 11. Nr. I4-1078/2004, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir... 12. žemės reformos žemėtvarkos projektą Buivydiškių kadastro vietovėje,... 13. L. S., I. N. ir J. V. 2005 m. spalio 28 d. Lietuvos vyriausiajam... 14. L. S., I. N. ir J. V. nurodo, kad jų tėvai dar 1991 m. Buivydiškių... 15. Teisėjų kolegija... 16. Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.... 17. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 18. L. S., I. N. ir J. V. prašo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2... 19. Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą,... 20. L. S., I. N. ir J. V. teigia, jog teismo sprendimas tiesiogiai liečia jų... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog L. S., I. N. ir... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 23. L. S., I. N. ir J. V. prašymą atmesti.... 24. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A8 –... 25. Nutartis neskundžiama....