Byla 2-16-760/2012
Dėl statinio pripažinimo savavališka statyba, įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, deklaracijos apie statybos užbaigimą bei teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre panaikinimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant ieškovo atstovams G. S., E. M., atsakovui K. V., jo atstovei advokatei Enrikai Maksimavičienei, trečiojo asmens atstovui V. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 288600210 ieškinį atsakovui K. V., a.k. ( - )gyvenančiam Jocių kaime, Tauragės seniūnijoje, Tauragės rajone, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų Pagramančio regioninio parko direkcija, Valstybinės įmonės Registrų centro Tauragės filialas, dėl statinio pripažinimo savavališka statyba, įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, deklaracijos apie statybos užbaigimą bei teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: 1) panaikinti K. V. deklaracijos apie pastatyto gyvenamojo namo, esančio Tauragės r. sav., Tauragės sen., Jocių k. (žemės sklypo kadastrinis Nr.) statybos užbaigimą, galiojimą, 2) panaikinti neteisėtos deklaracijos pagrindu atliktą gyvenamojo namo, unikalus Nr., esančio Jocių kaime, Tauragės seniūnijoje (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 6930 registro Nr.), nuosavybės teise priklausančio K. V., įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, 3) pripažinti savavališka statyba K. V. pastatytą gyvenamąjį namą, esantį Tauragės r. sav., Tauragės sen., Jocių k., 4) įpareigoti K. V. savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius - nugriauti gyvenamąjį namą (žemės sklypo kadastrinis Nr.), esantį Tauragės r. sav., Tauragės sen. Jocių k., 5) jeigu atsakovas įpareigojimo nugriauti gyvenamąjį namą, teismo nustatytu terminu neįvykdys - suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą (žemės sklypo kadastrinis Nr.), esantį Tauragės r. sav., Tauragės sen., Jocių k., išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

4Trečiojo asmens Pagramančio regioninio parko direkcijos atstovas prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad 2010 metais statybos inspekcijai pranešė, jog Pagramančio regioninio parko teritorijoje K. V. savavališkai pasistatė gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus. Atsakovui 1998 metais pagal parengtą projektą buvo suteikta teisė statytis laikinus statinius, tačiau šis projektas galiojo tris metus. Kada tiksliai atsakovas pasistatė statinius, nežino. 2010 metų pradžioje K. V. su tuo pačiu 1998 metų projektu kreipėsi j savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo. Nuolatinė statybos komisija nepritarė parengtam projektui ir statybos leidimo neišdavė. Atsakovas kito projekto neparengė.

5Atsakovas K. V. ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti kaip nepagristą. Atsakovo atstovė nurodė, kad K. V. 2012-07-12 įregistravo nuosavybę į gyvenamąjį namą, kurį ieškovas prašo pripažinti kaip savavališką statybą. Registracija atlikta remiantis K. V.pateikta 2011-05-26 deklaracija apie statybos užbaigimą, bei 2007-03-16 Tauragės seniūnijos pažyma Nr. 83 apie namų valdą. Atsakovas dar 1988 metais atstatė 1980 metais nugriautą tėvų gyvenamąjį namą, tačiau jo neįsiteisino. Prasidėjus teisminiam procesui, atsakovas pasinaudojo supaprastinta tvarka ir įregistravo statinį nekilnojamojo turto registre.

6Atsakovas K. V. paaiškino, kad gyvenamąjį namą Pagramančio regioninio parko teritorijoje, buvusioje tėvų žemėje, pradėjo statyti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tai yra 1991 metais ir baigė apie 1992 metus, tikslaus laiko neprisimena. Iki šiol gyvena šiame name. Namą statė ūkio būdu, ant buvusių senų gyvenamojo namo pamatų. Tėvų namas dėl melioracijos buvo nugriautas 1980 metais. Atstatydamas namą jokių dokumentų ar leidimų neturėjo. 1998 metais įsigijo gyvenamojo namo ir ūkinio pastato projektą, tačiau jis ieškovui netiko. 2006 metais pasidarė kadastrinių matavimų bylą. Kreipėsi į įvairias institucijas, kad įteisinti pastatus, tačiau neįteisino, reikalauja naujo projekto, tačiau tam neturi pinigų. 2010 metais buvo surašytas savavališkos statybos aktas, ieškovas reikalavo nugriauti statinius. Gyvenamojo namo nenugriovė, o jį įsiregistravo nekilnojamojo turto registre. Registrų centras nurodė kokius dokumentus reikia pateikti ir juos pateikė, tarp jų ir prašomą panaikinti 2011-05-26 deklaraciją dėl statybos užbaigimą.

7Trečiojo asmens Valstybinės įmonės Registrų centro Tauragės filialo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam tinkamai pranešta apie posėdžio vietą, datą ir laiką, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepimu (b.l. 128-130) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialo veiksmai, susiję su 2011-07-12 nekilnojamųjų daiktų - gyvenamojo namo, tvarto ir klėčio, esančių Jocių k., Tauragės r. sav., įregistravimu nuosavybės teise K. V. vardu yra teisėti ir pagrįsti. Nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas - 2011-05-26 deklaracija apie statybos užbaigimą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos 2007-03-16 pažyma Nr. 83 apie namų valdą. K. V. nekilnojamieji daiktai buvo įregistruoti kaip seni statiniai, nes kadastro duomenų byloje užfiksuota, kad gyvenamojo namo statybos pradžia - pabaiga yra 1988 metai, tai patvirtino ir seniūnijos pažyma. Registracija buvo atlikta remiantis LR Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278 bei Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje ginčas kyla dėl K. V. gyvenamojo namo, unikalus Nr. statybos, statytojo surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą bei dėl šio statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre, teisėtumo. Dėl pastatytų ir įregistruotų statinių: pastato - tvarto, unikalus Nr. bei pastato - klėčio, unikalus Nr., ginčo nėra, todėl teismas apie juos nepasisako.

10Iš pažymėjimo apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovui K. V. nuo 1998-07-23 nuosavybės teise priklauso 0,1100 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 7715-0001-0066, esantis Jocių k., 13, Tauragės sen., Tauragės r. (b.1.50-52, 70-71). Minėto žemės sklypo naudojimo pobūdis — mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. Sklypas yra Pagramančio regioninio parko teritorijoje, Jūros upės kraštovaizdžio draustinio zonoje.

11Iš šalių, jų atstovų paaiškinimų, rašytinų įrodymų (b.1.15-17, 53-64) nustatyta, kad K. V. ūkio būdu pasistatė medinį statinį, plane pažymėtą 1A1ž, unikalus Nr.4400-0874- 5248, esantį Jocių k., Tauragės sen., Tauragės r., kurio bendras plotas 31,71.m2, naudingas plotas 20,27 m2, gyvenamas plotas 10,66 m2, užstatymo plotas 39 m3, tūris 97 m3 (b.l. 53-64). Pagal savo konstrukciją šis statinys priskiriamas II grupės nesudėtingo statinio kategorijai, pagal naudojimo paskirtį, tai gyvenamas (vieno buto) namas.

122010-06-08 ieškovo atstovas surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-70-100608-00011, kuriuo nustatė, kad K. V. savavališkai vykdo statybos darbus Jocių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav., tai yra savavališkai pastatė gyvenamąjį namą 6,2 x 4,8 m. (b.l. 10-11). Iš kadastrinių matavimų byloje esančių namo nuotraukų bei ieškovo pateiktų nuotraukų (b.l. 16-17, 56) nustatyta, kad tai tas pats gyvenamas namas, kurio unikalus Nr. Nr.4400-0874-5248. Tą pačią dieną ieškovo atstovas surašė statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-70-100608-00011, kuriuo pareikalavo, jog K. V. sustabdytą bet kokius gyvenamojo namo statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti (b.l. 7-9). 2010-06-10 raštu Nr. 2D-6647 (20.19) buvo pareikalauta, jog K. V. iki 2010-12-10 savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius, tai yra, nugriautų gyvenamą namą ir sutvarkytų statybvietę (b.l. 6). Šio reikalavimo atsakovas neskundė, jo neginčijo ir bylos nagrinėjimo metu. Į. S. įstatymo naujai redakcijai ir statybos techniniam reglamentui STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", ieškovas pagal K. V. prašymą pratęsė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą iki 2011-04-01 (b.l. 12, 14). Iš ieškovo atstovo, atsakovo paaiškinimų bei 2011-04-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto Nr. RE-217 (20.29) nustatyta, kad atsakovas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė, gyvenamo namo nenugriovė (b.I.13).

13Sprendžiant klausimą dėl gyvenamojo namo savavališkos statybos, būtina atsižvelgti į statinio statybos metu galiojusias teisės normas. Iš K. V. paaiškinimo nustatyta, kad jis gyvenamą namą ant senų buvusios sodybos pamatų pradėjo statyti po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, tai yra 1991 metais ir pastatė ne anksčiau kaip 1992 metais. Ieškovas nepateikė jokių duomenų apie K. V. gyvenamojo namo statybos metus, jų negalėjo nurodyti ir trečiojo asmens Pagramančio regioninio parko atstovas. Liudytojai Z. N., E. S. patvirtino faktą, kad K. V. atstatė dėl melioracijos tėvų nugriautą namą, tačiau kelintais metais, nežino. Liudytojas P. V. patvirtino atsakovo nurodytas aplinkybes, kad gyvenamąjį namą tėvas pradėjo statyti 1991 metais. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos (toliau - Tauragės seniūnija) 2007-03-16 pažymoje nurodyta, kad K. V. gyvena Tauragės r. sav. Tauragės sen., Jocių k., nuo 1992 m. atstatytoje jo tėvo P. V. sodyboje, esančioje 0,11 ha atkurtos nuosavybės žemės sklype. Taigi, iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad K. V. gyvenamąjį namą pradėjo statyti 1991 metais.

14Nuo 1989 m. iki 1991 m. liepos 12d., pastatų statybą kaimo vietovėse reglamentavo Individualinės statybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos M. T. 1988 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 364, apibrėžę statybos teisėtumo kriterijus ir pastatytų pastatų priėmimą eksploatuoti. Pagal šiuos nuostatus, gyvenamąjį namą kaime buvo galima statyti, turint Valstybinio statybos komiteto nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir vyriausiojo architekto patvirtintą projektą bei išduotą leidimą statyti. Pagal 1991-07-12 Vyriausybės nutarimą Nr. 278 „Dėl individualinių statybų“, individualaus namo statybą buvo galima pradėti turint miesto (rajono) vyriausiojo architekto patvirtintą projektą ir Valstybinėje notarinėje kontoroje patvirtintą sutartį dėl žemės sklypo naudojimo individualiai statybai.

15Surašant savavališkos statybos aktą, K. V. nurodė, kad buvusioje tėvų valdoje, ant senų pamatų pasistatė laikiną gyvenamą namą, kad vasaros metu turėtų kur gyventi (b.l. 11). Atsakovas pripažino, kad gyvenamąjį namą, Jocių kaime pasistatė neturėdamas statybos leidimo. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad prieš pradėdamas statybą 1991 metais, būtą gavęs sklypą individualinio gyvenamojo namo statybai, būtų turėjęs tinkamai parengtą ir suderintą projektą, kaip reikalavo minėti teisės aktai. Nors atsakovas tvirtina, kad jis tik atstatė tėvų dėl melioracijos nugriautą namą, tačiau jam statyti buvo reikalingi anksčiau nurodyti dokumentai. Laikytina, kad K. V. gyvenamąjį namą pasistatė savavališkai.Atmestinas ieškovo reikalavimas pripažinti savavališka statyba K. V. pastatytą gyvenamąjį namą, nes remiantis savavališkos statybos aktu, pats ieškovas nustatė, kad statyba yra savavališka ir dar kartą tai pripažinti nėra tikslinga.

16Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, bei pažymėjimo (b.l. 50-52, 70-71), nustatyta, kad 0,11 ha žemės sklypą, kuriame pastatytas gyvenamasis namas, K. V. įsigijo tik 1998-07-23. Tais pačiais 1998 metais atsakovas įsigijo UAB „Tauragės projektas" parengtą projektą laikinam gyvenamajam namui statyti, Jocių k., Tauragės r. (b.l. 66-79). Šis projektas buvo suderintas su Vyriausiuoju architektu, aplinkos apsaugos inspektoriumi. Pagal ši projektą, K. V. galėjo pasistatyti laikiną gyvenamą namą, kurio užstatymo plotas 29,54 m2, tūris - 68 m3. Kaip buvo minėta, jis pasistatė gyvenamą namą, kurio užstatymo plotas 39 m3, tūris 97 m3, jis neatitiko esminių statinio projekto sprendinių, tai yra neatitiko statinio matmenys, nurodyti projekte. Be to, iš Statybos sustabdymo akte nurodytų duomenų(b.l. 8) matyti, kad pagal šį projektą K. V. buvo leista statyti ir naudoti gyvenamąjį namą 3 metus, tai yra iki 2001-10-01. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad šio laikino statinio naudojimo terminas būtų pratęstas.

17Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad K. V. 2006, 2010 metais kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl savavališkos statybos įteisinimo. Iš Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimo (b.l. 33-34) matyti, kad 2006-12-18 buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad K. V. priklausančiame 0,11 ha žemės sklype yra buvusi sodyba. Šis juridinę reikšmę turintis faktas buvo nustatytas siekiant gauti statybos leidimą statyti statinius minėtame žemės sklype, tai yra Jūros upės kraštovaizdžio draustinio zonoje bei Pagramančio regioninio parko teritorijoje. 2010-01-12 atsakovas kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybę su prašymu išduoti statybos leidimą gyvenamajam namui pagal tą patį 1998 metų projektą, tačiau nuolatinė statybos komisija 2010-01-20 sprendimu atsisakė išduoti statybos leidimą, nes nepritarė pateiktam statinio projektui. Šio komisijos sprendimo atsakovas neskundė, jo neginčija, kito projekto neparengė.

18Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje dėstoma pozicija, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-10-21 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-492/2008). Ieškovas savavališkos statybos faktą nustatė 2010 metų birželio mėnesį, atsakovas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011-04-01.

19Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 3 dalyje (2010-07-02 įstatymo redakcija) numatyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme. Šio įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje (2010-07-02 įstatymo redakcija) numatyta galimybė ne tik nugriauti pastatytą statinį, bet ir kiti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdai. Iš ieškovo atstovo, trečiojo asmens Pagramančio regioninio parko atstovo paaiškinimų, rašytinių įrodymų nustatyta, kad 0,11 ha žemės sklype, kuriame savavališkai pastatytas gyvenamasis namas, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima pagal galiojančius detaliuosius ir specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad savavališka statyba atlikta K. V. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, buvusioje tėvų sodyboje, į tai, kad ši statyba nesukėlė didelių neigiamų padarinių aplinkai ar visuomenės interesams, į tai, kad šiame žemės sklype yra įteisinti kiti pastatyti statiniai ir ieškovas neprašo jų nugriauti, suteiktina atsakovui galimybė įsiteisinti savavališką statybą. Leistina atsakovui savo lėšomis per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą. Atsakovui per nustatytą terminą neparengus projektinės dokumentacijos, K. V. įpareigotinas per šešis mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas nustatytu terminu neįvykdys - leistina ieškovui nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamą namą, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

20Nustatyta, kad K. V. 2011-05-26 surašė deklaraciją apie gyvenamo namo statybos užbaigimą (b.l. 49) ir 2011-07-11 ją pateikė VĮ Registrų centro Tauragės filialui, kurios pagrindu jam buvo įregistruota nuosavybė. Deklaracijos priėmimo metu galiojusio Statybos įstatymo 24 straipsnis (2010-07-02 įstatymo redakcija) numatė, kad naujo nesudėtingo statinio statybos užbaigimą galima patvirtinti Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą. Statinį įregistravus nekilnojamojo turto registre, deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti tik teismas. Atmestina ieškovo nurodyta aplinkybė, kad šią deklaraciją atsakovas privalėjo pateikti tvirtinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nes deklaracijos surašymo metu galiojęs Statybos įstatymo 24 str. 2d., 3d., tokio reikalavimo nenumatė nesudėtingų statinių statybos atveju. K. V. deklaracijoje konstatavo, kad gyvenamas namas pastatytas pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius, tačiau iš anksčiau aptartų įrodymų nustatyta, kad gyvenamas namas buvo pastatytas pažeidžiant tuo metu galiojusius teisės aktus, neturint jokių reikalingų dokumentų. Pagal 1998 metais parengtą projektą, gyvenamas namas neatitinka esminių statinio projekto sprendinių. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovo reikalavimas ir naikintinas deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimas dalyje dėl pastatyto gyvenamo namo.

21Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 50- 52) bei VĮ Registrų centro Tauragės filialo atsiliepimo (b.l. 128-130) nustatyta kad atsakovas K. V., vykstant civilinės bylos nagrinėjimui, 2011-07-11 kreipėsi į VĮ Registrų centro Tauragės filialą su prašymu įregistruoti gyvenamąjį namą, tvartą ir klėtį, esančius Jocių k., 13, Tauragės sen., Tauragės r. 2011-07-12 VĮ Registrų centro Tauragės filialas patenkino K. V. prašymą ir jo vardu įregistravo gyvenamąjį namą, unikalus Nr., pastatą - tvartą, unikalus Nr. bei pastatą — klėtį, unikalus Nr.. Nuosavybės teisų įregistravimo pagrindas - 2011-05-26 deklaracija apie statybos užbaigimą (b.l. 51). Kadangi ieškovas nereiškė reikalavimo dėl pastato - tvarto bei pastato - klėčio įregistravimo panaikinimo, todėl teismas dėl šių statinių įregistravimo teisėtumo, nepasisako.

22Tenkintinas ieškovo reikalavimas ir naikintinas gyvenamo namo, unikalus Nr. 4400-0874- 5248 įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.

23Nustatyta, kad Registrų centro Tauragės filialas gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-0874- 5248 įregistravo kaip seną statinį, pastatytą 1988 metais. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278 patvirtintu dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991m.liepos 25d., sąrašu (toliau - Sąrašas), pastatyti seni statiniai Registre registruojami Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 nustatyta tvarka, registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose, jeigu statiniai pastatyti iki 1989 m. sausio 1 d. įskaitytinai, bei savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose ir dokumentus, patvirtinančius statybos teisėtumo faktą, jeigu statiniai pastatyti nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai. Atsakovas Registrų centro Tauragės filialui pateikdamas 2011-07-11 prašymą įregistruoti gyvenamąjį namą, pateikė 2011-05-26 deklaraciją apie statybos užbaigimą(b.l. 49), 2006 metų nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą (b.l. 53-64) ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos 2007-03-16 pažymą Nr. 83 apie namų valdą (b.l. 134). Gyvenamojo namo įregistravimo nekilnojamojo turto registre metu galiojusioje Sąrašo 2003-03-03 redakcijoje nebuvo nurodyta kuo vadovaujantis yra nustatomi senų statinių pastatymo metai arba data. VĮ Registrų centro Tauragės filialo atsiliepime nurodyta, kad jie gyvenamojo namo statybos metus nustatė remdamiesi 2006 metų kadastrinių matavimų byloje nurodytais statybos metais, bei minėta Tauragės seniūnijos 2007-03-16 pažyma Nr. 83. Kadastrinių matavimų byloje užfiksuota, kad gyvenamojo namo statybos pradžia ir pabaiga - 1988 metai. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų nustatyta, kad kadastrinių matavimo byloje statybos metai užfiksuoti pagal atsakovo nurodymą. Teismo posėdžio metu K. V. kategoriškai paneigė kadastrinių matavimų byloje užfiksuotus duomenis, kad gyvenamąjį namą pradėjo statyti ir jį pastatė 1988 metais. Anksčiau aptartais įrodymais nustatyta, kad K. V. gyvenamąjį namą pastatė ne anksčiau kaip 1992 metais, todėl jį įregistruojant nekilnojamojo turto registre, negalėjo būti laikomas senu statiniu, pastatytu iki 1989 m. sausio 1 d. Teismas buvo įpareigojęs atsakovą pateikti duomenis iš archyvo ar savivaldybės institucijų, patvirtinančius, kad ūkinėse knygose iki 1991 m. liepos 25d. buvo įregistruota namų valda, kurios sudėtyje buvo gyvenamasis namas, tačiau tokių duomenų atsakovas nepateikė. N. R. centro Tauragės filialas bei atsakovo atstovė teigia, kad Tauragės seniūnijos 2007-03-16 pažyma apie namų valdą patvirtina faktą, kad įregistruotas gyvenamasis namas buvo pastatytas 1988 metais, tačiau ši pažyma įrodo priešingas aplinkybes, kad K. V. gyvenamąjį namą atstatė 1992 metais. Atsakovas neįrodė, jog įregistruotas gyvenamasis namas buvo pastatytas 1988 metais, priešingai, jis pats paneigė šią aplinkybę, todėl darytina išvada, kad atliekant gyvenamojo namo registraciją, negalėjo būti taikomos minėto Sąrašo dėl senų statinių, pastatytų iki 1991 m. liepos 25d., įregistravimo nuostatos. Be to, iš anksčiau aptartų įrodymų nustatyta, kad prašymo įregistruoti nuosavybę pateikimo metu, gyvenamasis namas buvo pripažintas savavališkai pastatytu statiniu, o minėto Sąrašo nuostatos tokiems statiniams negali būti taikomos. Be to, gyvenamojo namo įregistravimas Nekilnojamojo turto registre naikintinas ir tuo pagrindu, kad naikinamas jo įregistravimo pagrindas — 2011-05-26 deklaracija apie statybos užbaigimą.

24Atsakovui 2011-06-28 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, valstybei garantuojant ir apmokant 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 44-45). Iš atsakovo turėtų būti priteista 50 procentų išlaidų valstybei, tačiau atsižvelgiant į jo amžių, turtinę padėtį, jo elgesį proceso metu, šios išlaidos nepriteistinos. Bylinėjimosi išlaidos - 22,95 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, bei 160 Lt, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu (b.l. 85), apmokėtinos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Panaikinti K. V. 2011-05-26 surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą dalyje dėl pastatyto gyvenamo namo, unikalus Nr., esančio Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav.

28Panaikinti K. V. nuosavybės teisių į gyvenamą namą, unikalus Nr., esančio Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav. įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (registro Nr.).

29Leisti K. V. savo lėšomis per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti gyvenamo namo, unikalus Nr., esančio Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav., projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą.

30Atsakovui K. V. per nustatytą šešių mėnesių terminą neparengus gyvenamo namo, unikalus Nr., esančio Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav., projektinės dokumentacijos, įpareigoti K. V. per šešis mėnesius savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius — nugriauti gyvenamą namą, unikalus Nr., plane pažymėtą 1A 1ž, žemės sklypo kadastrinis Nr., esantį Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav. ir sutvarkyti statybvietę.

31K. V. nevykdant įpareigojimo nugriauti gyvenamą namą per teismo nustatytą šešių mėnesių terminą, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą, unikalus Nr., plane pažymėtą 1A 1ž, žemės sklypo kadastrinis Nr., esantį Jocių k. 13, Tauragės sen., Tauragės r. sav., išieškant patirtas išlaidas iš K. V..

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų 22,95 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, bei 160 Lt antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: 1) panaikinti K. V. deklaracijos apie... 4. Trečiojo asmens Pagramančio regioninio parko direkcijos atstovas prašo... 5. Atsakovas K. V. ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti kaip nepagristą.... 6. Atsakovas K. V. paaiškino, kad gyvenamąjį namą Pagramančio regioninio... 7. Trečiojo asmens Valstybinės įmonės Registrų centro Tauragės filialo... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje ginčas kyla dėl K. V. gyvenamojo namo, unikalus Nr. statybos,... 10. Iš pažymėjimo apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės... 11. Iš šalių, jų atstovų paaiškinimų, rašytinų įrodymų (b.1.15-17,... 12. 2010-06-08 ieškovo atstovas surašė savavališkos statybos aktą Nr.... 13. Sprendžiant klausimą dėl gyvenamojo namo savavališkos statybos, būtina... 14. Nuo 1989 m. iki 1991 m. liepos 12d., pastatų statybą kaimo vietovėse... 15. Surašant savavališkos statybos aktą, K. V. nurodė, kad buvusioje tėvų... 16. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, bei... 17. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad K. V. 2006, 2010 metais kreipėsi... 18. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje dėstoma pozicija, kad neteisėtos... 19. Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 3 dalyje (2010-07-02 įstatymo redakcija)... 20. Nustatyta, kad K. V. 2011-05-26 surašė deklaraciją apie gyvenamo namo... 21. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 22. Tenkintinas ieškovo reikalavimas ir naikintinas gyvenamo namo, unikalus Nr.... 23. Nustatyta, kad Registrų centro Tauragės filialas gyvenamąjį namą, unikalus... 24. Atsakovui 2011-06-28 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., teismas... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Panaikinti K. V. 2011-05-26 surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą... 28. Panaikinti K. V. nuosavybės teisių į gyvenamą namą, unikalus Nr., esančio... 29. Leisti K. V. savo lėšomis per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo... 30. Atsakovui K. V. per nustatytą šešių mėnesių terminą neparengus gyvenamo... 31. K. V. nevykdant įpareigojimo nugriauti gyvenamą namą per teismo nustatytą... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų 22,95 Lt išlaidas, susijusias su... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...