Byla e2-3137-956/2020
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė,

2rašytinio dokumentinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JAUKURAI“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „B. s.“, Z. P. (Z. P.) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 609,54 Eur skolą, 93,85 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 Eur žyminį mokestį. Nurodo, kad pagal 2016 m. gegužės 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį, laidavimo priedą Nr. 1 prie sutarties, PVM sąskaitas-faktūras atsakovei pardavė prekių už 1360,26 Eur sumą, tačiau nei atsakovė, nei atsakovas (laiduotojas) su ja pilnai neatsiskaitė ir liko skolingi. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovui grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas preliminarus sprendimas.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. gegužės 18 d. šalys sudarė sutartį Nr. P1/16-0090 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti prekes, o atsakovė – priimti prekes, kurių pavadinimai, kiekiai ir kainos pagal išankstinį susitarimą nurodomos sąskaitose, ir už jas atsiskaityti. Pagal 2016 m. gegužės 18 d. laidavimo priedą Nr. 1 prie Sutarties, atsakovas įsipareigojo neatlygintinai atsakyti, jei atsakovė tinkamai ar laiku neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies, ir grąžinti ieškovei atsakovės skolą ar jos dalį (įskaitant palūkanas, netesybas ir visas kitas su tuo susijusias prievoles), kylančias iš Sutarties. 2019 m. lapkričio 11 d. PVM sąskaitos-faktūros serija JAU Nr. 452263, 2019 m. gruodžio 9 d. PVM sąskaitos-faktūros serija JAU Nr. 455064 pagrindu ieškovė pardavė atsakovei prekes už 1360,26 Eur sumą, o atsakovė privalėjo už jas sumokėti. Atsakovė priėmė PVM sąskaitose–faktūrose nurodytas prekes, dėl jų kokybės pretenzijų nepareiškė. Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus – pardavė kokybiškas prekes, tačiau atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų pilnai neįvykdė ir ieškovei liko nesumokėta 609,54 Eur suma.

8Sutarties 6.2. punkte numatyta, kad pirkėjas, laiku neįvykdęs Sutartyje numatyto ar iš Sutarties kylančio piniginio įsipareigojimo, įsipareigoja mokėti ieškovei palūkanas, kurių dydis yra 0,2 proc. nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į minėtą Sutarties punktą ir jame nurodyta susitarimo esmę, sprendžia, kad šis susitarimas yra dėl delspinigių, o ne dėl palūkanų. Todėl ieškovės prašymas priteisti iš atsakovų 93,85 Eur dydžio delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalis). Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Byloje nėra duomenų, kad prekės buvo netinkamos kokybės, todėl teismas daro išvadą, kad prekės buvo parduotos tinkamos kokybės. Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovai su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovai prievolės neįvykdė.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines procesines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai pažeidė Sutarties bei laidavimo priedo Nr. 1 pagrindu atsiradusią piniginę prievolę atsiskaityti su ieškove numatytais terminais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.200, 6.210, 6.305, 6.314, 6.344 straipsniai). Iš atsakovų ieškovės naudai solidariai priteistina 609,54 Eur skola, 93,85 Eur delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo po 4 Eur žyminio mokesčio (CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428, 430 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „B. s.“, j. a. k. ( - ), ir Z. P. (Z. P.), a. k. ( - ) 609,54 Eur (šešių šimtų devynių eurų 54 centų) skolą, 93,85 Eur (devyniasdešimt trijų eurų 85 centų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. kovo 12 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo po 4 Eur (keturis eurus) žyminio mokesčio – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „J.“, j. a. k. ( - ), naudai.

16Atsakovai privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

17Atsakovų prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

18Preliminarus teismo sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai