Byla AS-43-146/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Freshtravel“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai R. P., E. S., A. U. ir S. V. (toliau – ir pareiškėjai) 2016 m. spalio 12 d. (pagal pašto spaudą ant voko, b. l. 7) padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 1–6), prašydami iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kiekvienam iš pareiškėjų priteisti po 294,26 Eur (iš viso 1 177,04 Eur) turtinės žalos atlyginimą ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi (b. l. 9) atsisakė priimti pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. skundą ir nutarė jį grąžinti pareiškėjams.

6Pareiškėjai atskiruoju skundu (b. l. 15–17) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį ir jų skundą priimti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi (b. l. 22–24) atskirojo skundo nagrinėjimą atidėjo ir įpareigojo pareiškėjus pateikti įrodymus, patvirtinančius Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties gavimo datą, taip pat išaiškino pareiškėjams, kad tuo atveju, jeigu jų atskirasis skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, jie turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą, prašyme nurodydami termino praleidimo priežastis ir pateikdami šias praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus.

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2017 m. vasario 13 d. gautas pareiškėjų R. P., E. S., A. U. ir S. V. atskirojo skundo atsisakymas, kuriame pareiškėjai pareiškia atsisakantys savo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties panaikinimo, kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniu sprendimu kitoje administracinėje byloje buvo panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis ir Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo priimtas nagrinėjimui analogiškas pareiškėjų skundas dėl žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės. Taip pat pareiškėjai pareiškia, kad jiems yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės.

9Proceso dalyvių teisė atsisakyti paduoto atskirojo skundo įtvirtinta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 136 ir 151 straipsniuose. Pareiškėjų atskirojo skundo atsisakymas, gautas teisme 2017 m. vasario 13 d., kitiems proceso dalyviams neapskundus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties, yra pagrindas apeliacinį procesą nutraukti.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 136 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Apeliacinį procesą nutraukti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai