Byla 2-1424-601/2009

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Jungtinės veiklos partnerių: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ įgaliotas asmuo UAB „Kaduva“ direktoriaus Juozo Gritėno prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį teisme dėl atsakovo UAB „Kauno vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno mieste. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų – Romainių kvartaluose Kaune“.

Nustatė

2Ieškovo Jungtinės veiklos partnerių: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ vardu įgaliotas asmuo UAB „Kaduva“ direktoriaus Juozas Gritėnas pateikė teismui prašymą iki ieškinio teismui padavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti UAB „Kauno vandenys“ paskelbto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno mieste. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų – Romainių kvartaluose Kaune“ skelbto 2008-08-01 valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 57, pirkimo Nr. 67594 pirkimo procedūras.

3Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos priimti atsisakytina (CPK 137str. 2 d. 8 p.).

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi atitikti bendruosius reikalavimus keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai. CPK 111 str. 4 d. įtvirtinta, jog jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, procesiniame dokumente nurodomi šio straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti duomenys apie atstovą, taip pat pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigęs. CPK 55 str. 1 d. numato, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Iš ieškovo Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ vardu pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos matyti, kad prašymą teismui pasirašė pagal Jungtinės veiklos sutartį įgaliotas UAB „Kaduva“ direktorius Juozas Gritėnas. Iš pateiktos 2008 m. rugsėjo 1 d. Jungtinės veiklos sutarties 2.2. punkto matyti, jog Jungtinės veiklos partneriai UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Jumana“ įgalioja UAB „Kaduva“ paskirtą atsakingą asmenį – direktorių Juozą Gritėną – pasirašyti visus dokumentus, susijusius su konkursine medžiaga, tačiau minėtoje sutartyje nėra numatyta, jog UAB „Kaduva“ direktorius Juozas Gritėnas turi teisę atstovauti jungtinės veiklos partnerius visuose LR teismuose ir/arba teisminėse instancijose su visomis procesinėmis ir kitomis teisėmis, jų vardu pateikti teismui procesinius dokumentus ir juos pasirašyti, tame tarpe ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos. Kito dokumento (įgaliojimo, pavedimo sutarties ar kt.), įrodančio ieškovo Jungtinės veiklos partnerių: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ atstovo UAB „Kaduva“ direktoriaus Juozo Gritėno teisę atstovauti Jungtinės veiklos partnerius teisme ir jų vardu pasirašyti bei teismui pateikti procesinius dokumentus, prie prašymo nėra pateikta.

5Kadangi prašymas teismui ieškovo Jungtinės veiklos partnerių: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ vardu paduotas neįgalioto asmens, todėl atsisakytinas priimti (137 str. 2 d. 8 p.).

6Ši teismo nutartis neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str., teisėjas

Nutarė

8Atsisakyti priimti ieškovo Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Kaduva“, UAB „Arauša“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Jumana“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos.

9Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai