Byla 2-53-649/2014
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo dukters R. M. atžvilgiu

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Rasai Jurkštienei,

2dalyvaujant ieškovo- Panevėžio apygardos prokuratūros – atstovui prokurorui Remigijui Senkui, tretiesiems asmenims B. O. M. ir R. M., institucijos išvadai duoti - Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus - atstovei Violetai Motiejūnienei, nedalyvaujant atsakovui A. D. ( apie posėdį informuotas) ir institucijos išvadai duoti – Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros ieškinį atsakovui A. D. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo dukters R. M. atžvilgiu,

Nustatė

3Ieškovo atstovas proceso metu palaikė ieškinį ( b. l. 3-5) atsakovo atžvilgiu ir prašė atsakovui A. D. neterminuotai apriboti tėvo valdžią jo dukters R. M., a. k. ( - ) atžvilgiu.

4Ieškinyje nurodė, kad R. motinai S. T. laikinai apribota motinos valdžia R. atžvilgiu. Atsakovas R. M. tėvu pripažintas 1999-01-15 Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimu, tačiau laiku nebuvo padaryti atitinkami įrašai civilinės būklės akte. Atsakovas A. D. dukra R. niekada nesirūpino ir nepalaikė su ja ryšių. R. M. augina rūpintoja B. O. M., kuri nurodė, kad atsakovas dukterimi visiškai nesidomi, niekada neteikė išlaikymo, nesidomėjo mokslais.

5Tėvai turi pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jei tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti sankciją – tėvų valdžios ribojimą

6Atsakovas A. D. yra visiškai abejingas dukrai, net nesistengia jos aplankyti, pabendrauti su ja, neteikia išlaikymo, dukra visiškai nesirūpina.

7Trečiasis asmuo B. O. M., R. M. rūpintoja, paaiškino, kad augina R. nuo 2 metų amžiaus. Atsakovas dukterį yra vieną kartą aplankęs prieš 6 metus ir apipirkęs parduotuvėje už 100 Lt. Daugiau niekada nelankė, nesidomėjo dukra, jos sveikata, mokslais, niekada neteikė priteisto išlaikymo, niekada dukrai nepaskambindavo.

8Trečiasis asmuo R. M. pritarė ieškiniui ir savo poziciją išdėstė raštu. Paaiškino, kad tėčio veido neprisimena, neprisimena ir to atvejo, kai ją aplankė prieš 6 metus. Su tėčiu ji nėra kalbėjusi, jos tėtis niekada nelankė, neteikė išlaikymo, dabartiniu metu tėčio nepažintų.

9Atsakovas A. D. apie teismo posėdį informuotas tinkamai, procesiniai dokumentai jam įteikti asmeniškai ( b. l. 27). A. D. atsiliepimo nepateikė ir bylos eiga nesidomėjo, po procesinių dokumentų įteikimo nei pas ieškovo atstovą, nei Vaiko teisių apsaugos skyriuje nesilankė.

10Kupiškio rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė V. Motiejūnienė teismo posėdyje palaikė išvadą ( b. l. 32) ir ieškinį prašė tenkinti- atsakovui riboti tėvo valdžią neterminuotai jo turimos dukters R. atžvilgiu. Nurodė, kad atsakovas A. D. savo dukra visiškai nesirūpina, tai trunka ilgą laiką ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

11Utenos rajono savivaldybės administracijos VTAS išvadoje nurodė ( b. l. 34), kad atsakovas šiuo metu yra bedarbis, gyvena su motina, pragyvenimui užsidirba dirbdamas atsitiktinius darbus. A. D. buvo kviečiamas į Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių išreikšti nuomonei apie pateiktą ieškinį, tačiau neatvyko. Manoma, kad tikslinga neterminuotai apriboti atsakovui A. D. tėvo valdžią dukters R. M. atžvilgiu.

12Ieškinys tenkintinas pilnai.

13Nustatyta, kad atsakovas yra R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas ( b. l. 8, 10,11,12). R. M. 2007-09-06 nutartimi ( b. l. 9) nustatyta rūpyba, rūpintoja paskirta B. O. M.. Iš pažymų ( b. l. 13, 14) matyti, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos VTAS skatino atsakovą pateikti nuomonę teismui apie pareikštą ieškinį, tačiau atsakovas to nepadarė. Iš ( - ) pagrindinės mokyklos pažymos matyti, kad R. M. mokosi nuo 2007-06-06, ir atsakovas A. D. savo dukra nė karto nesidomėjo ( b. l. 15). B. O. M. raštu dar kartą patvirtino, kad R. M. savo tėvo nepažįsta ( b. l. 16).

14Remiantis ieškovo atstovo paaiškinimais, VTAS išvadomis, rašytiniais įrodymais galima konstatuoti, kad atsakovas praktiškai nuo R. gimimo ja visiškai nesidomėjo, dukros neaugino, neteikė priteisto išlaikymo, nesirūpino dukros auklėjimu, nelankė, niekada nepaskambindavo, todėl esant dabartinei situacijai dukra R. tėvo nebepažįsta.

15Teismas dar išvadą, kad atsakovas A. D. vengia atlikti savo kaip tėvo pareigas dorai auklėti ir prižiūrėti savo dukterį, nerodo noro keisti gyvenimo būdą, nenori dukters auginti, rūpintis jos sveikata, pilnai išlaikyti ją, atsižvelgiant į dukters fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas jai visapusiškai ir harmoningai vystytis. Dėl vengimo atlikti savo pareigas, dorai auklėti ir prižiūrėti dukterį, ją auginti, rūpintis jos sveikata ir ją pilnai išlaikyti vaiko tėvas yra kaltas. Atsakovo požiūrį į dukrą parodo ir jo elgesys – jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į teismo posėdį, net ir gavęs procesinius dokumentus nebandė susisiekti su dukra R.

16Teismas laiko nustatytu faktu, kad atsakovas A. D. vengia atlikti savo pareigas auklėti dukterį, visiškai ja nesirūpina dėl aplaidumo ir socialinių įgūdžių stokos, nesistengia pakeisti gyvenimo būdo – gyventi patogiau, kai kiti asmenys augina vaiką. Atsakovas dėl vengimo vykdyti tėvų pareigas yra kaltas, nes pats niekada neaugino dukters, ateityje taip pat nesirengia auginti.

17Darytina išvada, kad atsakovas A. D. visiškai dukterimi nesirūpina, tai trunka ilgą laiką, ir šiuo metu nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Pažymėtina, kad R. M. šiais metais sukaks 16 metų, R. M. atsakovo nepažįsta.

18Atsižvelgiant į šias aplinkybes, A. D. tėvo valdžia ribotina neterminuotai.

19R. M. rūpybos ir gyvenamosios vietos klausimai išspręsti 2007-09-06 Kupiškio rajono apylinkės teismo nutartimi, todėl iš naujo nesprendžiami.

20R. M. išlaikymo klausimas išspręstas 1999-01-15 Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimu, iš atsakovo R. M. išlaikymui priteistas 130,00 Lt ( 1 MGL) per mėnesį išlaikymas. Tai nėra pakankamas dydis, tačiau ir tokio išlaikymo atsakovas neteikia, tai patvirtino O. B. M.. Šiuo metu atsakovas nedirba, jokių išmokų negauna, neturi nekilnojamųjų ir registruotinų kilnojamųjų daiktų, todėl persvarstyti išlaikymo dydžio klausimą netikslinga.

21Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CK 3.180, 3.182, 3.183 straipsniais, LR CPK 400-407 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti pilnai.

23A. D., a. k. ( - ) neterminuotai, apriboti tėvo valdžią dukters R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

24Iš atsakovo A. D. priteisti valstybės naudai 45,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo per pašto įstaigas išlaidų bei 144,00 Lt žyminio mokesčio.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo- Panevėžio apygardos prokuratūros – atstovui... 3. Ieškovo atstovas proceso metu palaikė ieškinį ( b. l. 3-5) atsakovo... 4. Ieškinyje nurodė, kad R. motinai S. T. laikinai apribota motinos valdžia R.... 5. Tėvai turi pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos... 6. Atsakovas A. D. yra visiškai abejingas dukrai, net nesistengia jos aplankyti,... 7. Trečiasis asmuo B. O. M., R. M. rūpintoja, paaiškino, kad augina R. nuo 2... 8. Trečiasis asmuo R. M. pritarė ieškiniui ir savo poziciją išdėstė raštu.... 9. Atsakovas A. D. apie teismo posėdį informuotas tinkamai, procesiniai... 10. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė V. Motiejūnienė... 11. Utenos rajono savivaldybės administracijos VTAS išvadoje nurodė ( b. l. 34),... 12. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 13. Nustatyta, kad atsakovas yra R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas ( b. l. 8,... 14. Remiantis ieškovo atstovo paaiškinimais, VTAS išvadomis, rašytiniais... 15. Teismas dar išvadą, kad atsakovas A. D. vengia atlikti savo kaip tėvo... 16. Teismas laiko nustatytu faktu, kad atsakovas A. D. vengia atlikti savo pareigas... 17. Darytina išvada, kad atsakovas A. D. visiškai dukterimi nesirūpina, tai... 18. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, A. D. tėvo valdžia ribotina... 19. R. M. rūpybos ir gyvenamosios vietos klausimai išspręsti 2007-09-06... 20. R. M. išlaikymo klausimas išspręstas 1999-01-15 Kupiškio rajono apylinkės... 21. Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CK 3.180, 3.182, 3.183... 22. Ieškinį tenkinti pilnai.... 23. A. D., a. k. ( - ) neterminuotai, apriboti tėvo valdžią dukters R. M., a. k.... 24. Iš atsakovo A. D. priteisti valstybės naudai 45,00 Lt procesinių dokumentų... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...