Byla 2-5930-807/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BALTIC PETROLEUM“ ieškinį atsakovui UAB „Pervina“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3650,90 Eur skolos, 77,30 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini visiškai dokumentinio proceso tvarka.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. kovo 16 d. sudarė Naftos produktų pardavimo-pirkimo sutartį Nr. BP 17/L-011 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas nupirkti naftos produktus ir atsiskaityti už juos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Už parduotas prekes (šviesius naftos produktus) ieškovas išrašė atsakovui 4 PVM sąskaitas-faktūras: 2017-08-25 PVM sąskaita-faktūra Serija BPDM Nr. 025587 sumai 894,99 Eur, 2017-08-31 PVM sąskaita-faktūra Serija BPDM Nr. 025846 sumai 894,99 Eur, 2017-09-07 PVM sąskaita-faktūra Serija BPDM Nr. 026076 sumai 929,99 Eur ir 2017-09-15 PVM sąskaita-faktūra Serija BPDM Nr. 026436 sumai 930,93 Eur. Bendra skolos suma 3650,90 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovas nurodytų sąskaitų neapmokėjo. Vadovaudamasis Sutarties 3.5 punktu, už vėlavimą atsiskaityti ieškovas paskaičiavo atsakovui 77,30 Eur delspinigių. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, nevykdydamas savo įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.72 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1-2 dalimis, 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 3650,90 Eur skolos ir 77,30 Eur delspinigių.

7Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3728,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

8Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 56,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 424 ir 428 straipsniais,

Nutarė

10Patenkinti ieškinį visiškai.

11Priteisti ieškovui UAB „BALTIC PETROLEUM“, į. k. 111703588, iš atsakovo UAB „Pervina“, į. k. 303084184, 3650,90 Eur (trijų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir 90 ct) skolos ir 77,30 Eur (septyniasdešimt septynių eurų ir 30 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3728,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 56,00 Eur (penkiasdešimt šešių eurų ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jam dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui jo prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

13Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

14Preliminarus teismo sprendimas apeliacinei ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai