Byla eB2-2763-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sinvita“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sinvita“ ,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sinvita“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovė turi 14 093,24 Eur mokestinę nepriemoką.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Sinvita“ įregistruota 1995 m. kovo 1 d. UAB „Sinvita“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2013 m. 2012 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Sinvita“ turto turėjo už 27 233 336 Lt, kur visas turtas buvo trumpalaikis, kuriame 18 376 990 Lt sudarė trumpalaikės investicijos, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 332 640 Lt, iš jų 332 640 Lt mokėtinos sumos kreditoriams per vienerius metus. 2012 m. įmonė turėjo 627 297 Lt pelno. Juridinių asmenų registre UAB „Sinvita“ direktore nurodyta A. V. (a. k. ( - ) tačiau jos įgaliojimai pasibaigė 2013 m. spalio 11 d. Duomenų Juridinių asmenų registre apie kitą paskirtą įmonės direktorių duomenų nėra. Nuo 2003 m. sausio 2 d. iki 2008 m. birželio 2 d. UAB „Sinvita“ savininku ir vieninteliu akcininku buvęs V. S. pateikė teismui įmonės akcininkų sąrašą, sudarytą 2011 m. gruodžio 7 d., iš kurio matyti, kad įmonės akcininkai yra UAB „Asocijuoto turto valdymas“, A. K., kuri savo turimas 5 300 vnt. akcijų 2011 m. gruodžio 1 d. yra perleidusi, ir AB „Pramprojektas“. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Asocijuoto turto valdymas“ ir AB „Pramprojektas“ yra bankrutavusios. Buvusi įmonės direktorė A. V. teismui pateikė 2012 m. įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, kurie ir buvo pateikti Juridinių asmenų registrui. UAB „Sinvita“ skolinga valstybės ir savivaldybės biudžetams 14 093,24 Eur. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Sinvita“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ informacinės duomenų bazės duomenimis UAB „Sinvita“ nuosavybės teise registruotų transporto priemonių nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2016 m. lapkričio 30 d. UAB „Sinvita“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 369,23 Eur, įmonėje nėra socialiniu draudimu apdraustų asmenų.

6Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Sinvita“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Sinvita“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

7UAB „Sinvita“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Tamtamas“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

9Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Sinvita“ (įmonės kodas 234396170, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 4) bankroto bylą.

10Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Sinvita“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Tamtamas“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA028).

11Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Sinvita“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Sinvita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

14Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

15Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai