Byla 2A-202-198/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „NNT“ atstovui advokatui Vytautui Krikščiūnui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „NNT“ apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-109-82/2010 pagal ieškovo UAB „NNT“ ieškinį atsakovams R. J. ir E. J., institucijai, teikiančiai išvadą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „NNT“, sutikslinęs ieškinį (b. l. 122-124), prašė priteisti iš atsakovų R. J. ir E. J. solidariai 1 713 Lt dydžio įsiskolinimą, 279,10 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo priėmimo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2004-01-07 ieškovas su atsakovu sudarė Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartį, vėliau, 2006-01-07 keičiantis įmonės rekvizitams, sutartis buvo perrašyta. 2006-01-07 Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartį už atsakovą R. J. pasirašė jo sutuoktinė E. J.. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovams teikė tiesioginio prisijungimo prie duomenų perdavimo tinklo paslaugas už 50 Lt mėnesinį mokestį. Atsakovai už suteiktas paslaugas nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08 nesumokėjo 1 713 Lt. Delspinigiai iki 2009-07-31 sudaro 279,10 Lt. Šalys susitarė, kad sutartis sudaroma neterminuotam laikui. Kiekviena šalis turi teisę, prieš tai raštu informavusi kitą sutarties šalį prieš 30 dienų, nutraukti pasirašytą sutartį. Tačiau atsakovai jokio prašymo nutraukti sutartį nėra parašę.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad 2004-01-07 ieškovas su atsakovu sudarė Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartį Nr. DPO2-199, vėliau, 2006-01-07 keičiantis ieškovo rekvizitams, sutartis buvo perrašyta, suteikiant sutarčiai tą patį numerį - Nr. DPO2-199. 2006-01-07 Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartį už atsakovą pasirašė jo sutuoktinė E. J.. Kadangi atsakovų netenkino ieškovo teikiamų paslaugų kokybė, atsakovai jų atsisakė, o 2006-10-13 sudarė interneto prieigos paslaugų sutartį su AB TEO LT ir naudojosi duomenų perdavimo paslaugomis. Ieškovo laidus nukirpo AB TEO LT darbuotojai ir pravedė savus laidus prijungimo prie duomenų perdavimo tinklo. Kadangi atsakovų netenkino ieškovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl 2006 m. spalio pradžioje E. J., girdint R. J., telefonu informavo, kad atsisako ieškovo paslaugų. UAB „NNT“ direktorius E. R. informavo, kad atsakovas turi sumokėti dar už 30 dienų, ir paaiškino, kad sutartis bus nutraukta nutrūkus mokėjimams. Pagal 2006-01-07 duomenų perdavimo paslaugų sutarties 6.4 punktą, ši sutartis nutrūko 2006-10-31. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos 2006-01-07 duomenų perdavimo paslaugų sutartį Nr. DPO2-199 vertino kaip prieštaraujančią įstatymams. Teismas pažymėjo, kad atsakovas iš ieškovo gavo 9 SMS žinutes į telefoną, o ne į el. pašto dėžutę, kurios ieškovas ir neturėjo. Ši aplinkybė, teismo nuomone, neįrodo, kad atsakovai naudojosi ieškovo duomenų perdavimo paslaugomis nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08. Kadangi atsakovai ieškovo paslaugomis naudojosi tik iki 2006 m. rugsėjo mėn. ir su ieškovu už suteiktas duomenų paslaugas visiškai atsiskaitė, todėl nėra pagrindo ieškinį tenkinti. Teismas ieškovo atstovo advokato aiškinimus, kad 2006-01-07 duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartis su atsakovais nebuvo nutraukta, kad atsakovai naudojosi ieškovo paslaugomis nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08 ir už šį laikotarpį suteiktas paslaugas neatsiskaitė, laikė neįtikinamais, prieštaraujančiais byloje surinktiems įrodymams, kuriais abejoti nėra pagrindo.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas neįsigilino į byloje pateiktas faktines aplinkybes, netinkamai vertino ir traktavo esančius įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, kas sąlygojo neteisingo ir nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą, o būtent:

81. Atsakovai už suteiktas paslaugas moka 50 Lt dydžio mėnesinį abonentinį mokestį. Šis mokestis nustatytas ne pagal tiek, kiek naudojamasi paslaugomis, o fiksuotas abonentinis mėnesinis mokestis. Todėl teismas klaidingai teigia apie atsakovų nesinaudojimą duomenų perdavimo paslaugomis nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08.

92. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, kad 2006-01-07 tarp ieškovo ir atsakovų buvo pasirašytas ir Telekomunikacijų įrangos ir Paslaugų testavimo ir priėmimo aktas Nr. 1., kuriame atsakovai savo parašais patvirtino, jog jiems teikiamos prisijungimo prie duomenų perdavimo tinklo paslaugos veikia tinkamai. Atsakovai nėra ir nebuvo pareiškę ieškovui jokių pretenzijų dėl teikiamų paslaugų kokybės nei žodžiu, nei raštu.

103. Ieškovo pateikta trumpųjų žinučių išklotinė neginčijamai patvirtina tai, kad atsakovai trumposiomis žinutėmis ne vieną kartą buvo informuoti apie susidariusį įsiskolinimą, taip pat buvo raginami jį padengti geruoju. Kadangi atsakovas sutartyje nebuvo nurodęs savo elektroninio pašto adreso, todėl nebuvo objektyvios galimybės į elektroninį paštą siųsti pranešimų apie įsiskolinimą. Atsakovai jokio prašymo ieškovui nutraukti sutartį nėra ir nebuvo pateikę, todėl Sutartis laikoma galiojanti (Sutarties 6.2, 6.3 p.).

114. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovų netenkino ieškovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl 2006 m. spalio pradžioje E. J., girdint R. J., telefonu informavo, kad atsisako ieškovo paslaugų, bei kad UAB „NNT“ direktorius E. R. informavo, jog atsakovas turi sumokėti dar už 30 dienų, ir paaiškino, kad sutartis bus nutraukta nutrūkus mokėjimams. Tokia teismo išvada nepagrįsta leistinais įrodymais, prieštarauja nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms. Priešingai, UAB „NNT“ direktorius nėra telefonu informavęs atsakovų, kad sumokėjus 50 Lt į priekį sutartis bus nutraukta automatiškai, o nutrūkus mokėjimams sutartis bus laikoma nutraukta savaime, kadangi tokio sutartyje nutraukimo būdo nėra numatyta. Atsakovai tokių teiginių visiškai nepagrindė, telefoninių pokalbių išklotinės, kad buvo bent skambinta ieškovui ar kalbėta, nepateikė. Be to, teisme apie tariamą telefoninį pokalbį su UAB „NNT“ direktoriumi nebuvo apklausta pati atsakovė.

125. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovų netenkino ieškovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl atsakovai atsisakė ieškovo teikiamų paslaugų ir 2006-10-13 sudarė interneto prieigos paslaugų sutartį su AB TEO LT ir naudojosi duomenų perdavimo paslaugomis. Sutarties sudarymas su kitu paslaugų tiekėju negali būti įrodymas kaip ginčo sutarties nutraukimas, kadangi klientas vienu metu gali būti sudaręs kelias sutartis su skirtingais tiekėjais dėl interneto paslaugų teikimo. Priešingai, nei sprendė teismas, AB TEO LT darbuotojai negalėjo nukirpti ieškovui priklausančių laidų, kadangi ieškovas tam nesuteikė leidimo. Šios aplinkybės taip pat nebuvo tirtos.

136. Priešingai, nei nurodė atsakovų atstovė, ieškovas delspinigius paskaičiavo remdamasis Sutarties 3.5 punktu, kas yra teisinis pagrindas reikalauti delspinigių. Be to, ieškovas pateikė teismui 2009-09-30 pažymą Nr. 4., kurioje pateikti aiškūs delspinigių paskaičiavimai, už kokį laikotarpį ir nuo kokios sumos buvo paskaičiuoti.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas R. J. prašo skundžiamą apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad fiksuoto dydžio mokesčio nustatymas jokiu būdu negali būti aiškinamas kaip suteikiantis apeliantui teisę reikalauti šio mokesčio net ir tada, kai jo teikiamų paslaugų yra atsisakyta. Apeliantas net nenurodo, kokie civilinėje byloje surinkti įrodymai patvirtina atsakovų neva naudojimąsi duomenų perdavimo paslaugomis laikotarpiu nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08. Atsiliepime į pirmąjį ieškinį atsakovai nurodė, kad sutartį nutraukė dėl paslaugų nekokybiškumo. Apeliantas šių aplinkybių neneigė, laikėsi pozicijos, kad duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartis nėra nutraukta. Tačiau apskritai teikiamų paslaugų kokybė neturėjo jokios reikšmės sprendžiant ieškinio reikalavimą dėl tariamai suteiktų paslaugų apmokėjimo. CK 6.721 str. 1 d. numatyta kliento pagal atlygintinių paslaugų sutartį teisė bet kada nutraukti sutartį, t. y. klientas neprivalo įrodinėti sutarties pažeidimo fakto, o gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį. Be to, kadangi klausimas dėl paslaugų kokybės nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku pirmosios instancijos teisme, todėl šių teiginių nėra pagrindo vertinti ir apeliacinės instancijos teisme. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą direktorius E. R. nedalyvavo, paaiškinimų nedavė, todėl nepagrįstai skunde nurodoma, kad pokalbio su direktoriumi dėl sutarties nutraukimo apskritai nebuvo. Be to, jei sutartis, apelianto nuomone, nutraukta nebuvo, neaišku, kodėl daugiau kaip keturis metus nebuvo reiškiama jokių pretenzijų, kodėl apeliantas nenutraukė tariamai teikiamų paslaugų, jei keturis metus už jas nebuvo mokama (Sutarties 5.4 p. yra įtvirtinta apelianto teisė iškart be įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jei bent vieną kartą nesumokamas abonentinis mokestis). Priešingai, nei teigia apeliantas, Sutartyje nėra numatyta, kad ieškovas, kaip paslaugos teikėjas, bendrauja su savo klientais SMS pranešimais. Teismo posėdžio metu apeliantą atstovavęs advokatas pripažino, kad SMS pranešimai buvo siųsti į atsakovo telefoną, tačiau neneigė tos aplinkybės, kad R. J. neturi jokios elektroninio pašto dėžutės, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad 9 SMS pranešimų išsiuntimas neįrodo paslaugos teikimo pagal Sutartį.

15Apeliacinis skundas atmestinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, tinkamai motyvavo savo išvadas, nurodė teisės normas, kuriomis vadovaujasi, kas ir sudarė faktinį bei teisinį pagrindą ieškovo UAB „NNT“ ieškinį atmesti.

17Byloje nustatyta, kad 2004-01-07 ieškovas UAB „NNT“ su atsakovu R. J. sudarė Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartį Nr. DPO2-199, vėliau – 2006-01-07, keičiantis ieškovo rekvizitams, sutartis buvo perrašyta, suteikiant sutarčiai tą patį numerį – Nr. DPO2-199 (b. l. 4). Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad atsakovai nėra pateikę jokio prašymo ieškovui nutraukti Sutartį, todėl Sutartis laikoma galiojanti (Sutarties 6.2, 6.3 p.); teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovai nesinaudojo duomenų perdavimo paslaugomis nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08. Teisėjų kolegija su tokiais ieškovo argumentais nesutinka.

18Atlygintinų paslaugų sutarties samprata yra įtvirtinta CK 6.716 str., kurio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis turi būti vykdoma laikantis kliento interesų prioriteto principo (CK 6.718 str.), pagal kurį kliento, kaip paslaugų gavėjo, padėtis teisiniuose paslaugų teikimo santykiuose yra išskirtinesnė. Kaip viena iš paslaugos gavėjo interesų apsaugos garantijų yra jo teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti (CK 6.721 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ši paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (pvz., paslaugos teikėjo veiksmai, teisinis ar ekonominis kliento pasirinkimo nutraukti sutartį pagrįstumas ir pan.) ir nepriklauso nuo to, ar paslaugos gavėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo. Taigi paslaugų gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį negali būti laikoma netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir negali būti laikoma sutarties pažeidimu, jei yra laikomasi CK 6.721 str. 1 d. nustatytos tvarkos – klientas praneša paslaugų teikėjui, kad sutartis yra nutraukiama. Įstatyme pranešimo forma nereglamentuota, todėl tinkamu pranešimu gali būti pripažinti ir paslaugų gavėjo veiksmai. Atsakovas R. J. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad atsakovų netenkino ieškovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl jie atsisakė ieškovo teikiamų paslaugų ir 2006-10-13 sudarė interneto prieigos paslaugų sutartį su TEO LT, AB (b. l. 42). 2006 m. spalio pradžioje E. J., girdint R. J. telefonu informavo, kad atsisako ieškovo paslaugų. UAB „NNT“ direktorius E. R. informavo, kad atsakovas turi sumokėti dar už 30 dienų, ir paaiškino, jog sutartis bus nutraukta nutrūkus mokėjimams (b. l. 157-159). Taigi pagal minėtos Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutarties Nr. DPO2-199 6.4 punktą, ši sutartis nutrūko 2006-10-31, ką patvirtina ir byloje esantys mokėjimo nurodymai (b. l. 46-47). Apelianto skundo argumentų nepagrįstumą įrodo ir tai, kad pagal Sutarties 5.4 punktą, UAB „NNT“ turi teisę be įspėjimo laikinai ar visiškai nutraukti paslaugų teikimą klientui, jei klientas laiku neapmokėjo duomenų perdavimo tinklo kanalo instaliacijos vienkartinio mokesčio ir prisijungimo prie duomenų perdavimo tinklo abonentinio mokesčio pagal šią sutartį ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas. Šiuo atveju ieškovas net kelis metus paslaugų teikimo sutartį laikė nenutraukta. Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nutarimu dėl išvados civilinėje byloje patvirtinimo ir teikimo 2006-01-07 duomenų perdavimo paslaugų sutartį Nr. DPO2-199 vertino kaip prieštaraujančią įstatymams. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju paslaugų teikėjas – UAB „NNT“ yra verslininkas ir veikia savo rizika, jis negali savo veiklos rizikos perkelti paslaugų gavėjams – atsakovams, reikalaudamas iš jų atlyginti už nesuteiktas paslaugas ir sumokėti negautas pajamas, kurias tikėjosi gauti. Nors apeliaciniame skunde paslaugų teikėjas nurodo, kad šalys privalo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus sutarties nustatytomis sąlygomis, kadangi iš esmės neįrodyta, jog Sutartis nutraukta, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad sutarties laisvės principas nėra absoliutus, be to, remiantis kliento interesų prioriteto principu, įpareigojančio paslaugų teikėją elgtis sąžiningai ir protingai, paslaugų sutartyje negali būti nustatytų sąlygų, ribojančių įstatyme įtvirtintas paslaugų gavėjo teises, taip pat ir jo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, ar apsunkinančių šių teisių įgyvendinimą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, jog faktiškai buvo naudotasi duomenų perdavimo paslaugomis. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma vertinama atsižvelgiant į CK 1.5 str., numatantį, jog civilinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

19Dėl aukščiau paminėtų argumentų, apelianto skunde nurodomas fiksuoto dydžio mokesčio nustatymas (50 Lt) negali būti aiškinamas kaip suteikiantis apeliantui teisę reikalauti šio mokesčio net ir tada, kai jo teikiamų paslaugų yra atsisakyta. Pagal Sutarties 3.2 punktą, UAB „NNT“ įsipareigoja informuoti klientą elektroniniu būdu, t. y. e-mail‘u, pateikti informaciją tinklalapyje arba kitokiu elektroniniu būdu, tačiau Sutartyje nėra numatyta, kad ieškovas, kaip paslaugos teikėjas, bendrauja su savo klientais trumpaisiais pranešimais. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad trumpųjų žinučių išsiuntimas neįrodo paslaugos teikimo pagal Sutartį nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08 (b. l. 23).

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ieškovo laidus nukirpo TEO LT, AB darbuotojai ir pravedė savus laidus prijungimo prie duomenų perdavimo tinklo. Tokią aplinkybę paneigia ne tik ieškovo nurodytas argumentas, bet ir byloje esantis paties TEO LT, AB raštas, patvirtinantis, jog TEO LT, AB darbuotojai, įrengdami klientams paslaugas, nenutraukinėja ar kitaip nepažeidžia kitų paslaugų teikėjų kabelių (b. l. 187). Tačiau, kolegijos vertinimu, tokia teismo nustatyta aplinkybė pirmosios instancijos teismo sprendimo esmės nekeičia.

21Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovų naudojimosi UAB „NNT“ duomenų perdavimo tinklu paslaugomis nuo 2006-11-01 iki 2009-09-08. Kiti apelianto UAB „NNT“ skunde nurodyti argumentai byloje teisinės reikšmės neturi, todėl kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas. Keisti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme atsakovas R. J. sumokėjo 800 Lt (b. l. 180). Šios išlaidos priteistinos iš ieškovo UAB „NNT“ CPK 88 str. 1 d. 6 p. pagrindu. Iš ieškovo taip pat priteistina 4,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.) (b. l. 174).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš UAB „NNT“, į. k. ( - ), 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų R. J., a. k. ( - ) naudai ir 4,05 Lt (keturis litus ir 5 centus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „NNT“, sutikslinęs ieškinį (b. l. 122-124), prašė... 5. Nurodė, kad 2004-01-07 ieškovas su atsakovu sudarė Duomenų perdavimo tinklo... 6. Utenos rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 8. 1. Atsakovai už suteiktas paslaugas moka 50 Lt dydžio mėnesinį abonentinį... 9. 2. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, kad 2006-01-07 tarp ieškovo ir... 10. 3. Ieškovo pateikta trumpųjų žinučių išklotinė neginčijamai patvirtina... 11. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovų netenkino ieškovo teikiamų... 12. 5. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovų netenkino ieškovo teikiamų... 13. 6. Priešingai, nei nurodė atsakovų atstovė, ieškovas delspinigius... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas R. J. prašo skundžiamą... 15. Apeliacinis skundas atmestinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m.... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 17. Byloje nustatyta, kad 2004-01-07 ieškovas UAB „NNT“ su atsakovu R. J.... 18. Atlygintinų paslaugų sutarties samprata yra įtvirtinta CK 6.716 str., kurio... 19. Dėl aukščiau paminėtų argumentų, apelianto skunde nurodomas fiksuoto... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad ieškovo... 21. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš UAB „NNT“, į. k. ( - ), 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų)...