Byla 2-181/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ( - ) atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009-07-03 nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-425-425/2009 nagrinėjimas pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovams AB ( - ) , Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui UAB ( - ) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo atlaisvinti ir leisti patekti į nuosavybės teise priklausančius statinius, bei

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė pripažinti negaliojančia 1997-10-22 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N53/97-5-0034, sudarytos tarp AB ( - ) ir Kauno apskrities viršininko administracijos, dalį dėl 67,87 arų dydžio žemės sklypo, esančio ( - ) , nuomos bei įpareigoti AB ( - ) netrukdyti UAB ( - ) naudotis, aptarnauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančiais statiniais, esančiais ( - ) , taip pat įpareigoti AB ( - ) pasiimti metalo laužą ir kitus AB ( - ) daiktus iš UAB ( - ) priklausančių statinių.

3Panevėžio apygardos teismas 2009-07-03 nutartimi sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1943/2009 dėl statinių, esančių ( - ) , t. y. gamybinio buitinio pastato ir dirbtuvių, teisinės registracijos panaikinimo (2 t., b. l. 176).

4Ieškovas 2009-11-10 pateikė teismui prašymą atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą atskirajam skundui dėl 2009-07-03 Panevėžio apygardos teismo nutarties paduoti (2 t., b. l. 177-178). Apeliantas nurodė, kad nutartis buvo priimta sprendimų priėmimo kambaryje, o paskelbus teismo posėdyje nebuvo išaiškinta nutarties apskundimo tvarka, nutartis nebuvo įteikta proceso dalyviams jų pačių prašymu, nes dar nebuvo atspausdinta. Ieškovas teigė, kad skundžiamą nutartį gavo tik 2009-11-03, todėl nuo šios datos skaičiuotinas nutarties apskundimo terminas. Be to, teismas padarė klaidą, nutartyje nurodydamas, kad ji priimta 2007-07-03.

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei ištaisė nutartyje padarytą rašymo apsirikimą, klaidingai nurodant nutarties priėmimo datą (2 t., b. l. 183-184). Teismas nurodė, jog ta aplinkybė, kad nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodyta nutarties apskundimo tvarka, nepripažintina svarbia priežastimi, sutrukdžiusia ieškovui apskųsti priimtą teismo nutartį, kadangi ieškovas UAB ( - ) teismo posėdyje buvo atstovaujamas advokato, kuriam teismo nutarties rezoliucinės dalies formuluotė, numatyta CPK 165 straipsnyje, dėl nutarties apskundimo, turėjo būti suprantama ir aiški. Be to, teismas nurodė, jog nutarties nuorašas proceso dalyviams nebuvo išsiųstas, kadangi paskelbus nutartį, šalių atstovai nurodė, kad nutartis jiems suprantama (2 t., b.l. 175), ir nebuvo pareiškę prašymų išsiųsti 2009-07-03 nutartį nei teismui paskelbus nutartį, nei vėliau.

6Teismas nurodė, kad, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, jog apelianto nurodytos atskirojo skundo padavimo termino praleidimo beveik 4 mėnesius priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir jų pagrindu negali būti atnaujintas praleistas terminas paduoti atskirajam skundui (CPK 78 str.).

7Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009-11-16 nutartį ir atnaujinti terminą paduoti atskirajam skundui. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Apeliantas praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl teismo nutartyje padarytos klaidos, nurodant neteisingą nutarties datą (2007-07-03), kurią apygardos teismas ištaisė tik skundžiama 2009-11-16 nutartimi.

92. Teismas žodžiu paskelbė 2009-07-03 nutartį tą pačią dieną vykusiame teismo posėdyje (2 t., b. l. 175), tačiau rašytinės nutarties šalims neįteikė ir neišsiuntė paštu. Ieškovo advokatas suprato, kad nutartis yra protokolinė ir neskundžiama, bei tai paaiškino ieškovui. Nei teismo posėdyje, nei vėliau surašytoje teismo nutartyje nebuvo išaiškinta nutarties apskundimo tvarka, todėl, dėl teismo aplaidumo ir ieškovo atstovo kompetencijos stokos ieškovas praleido terminą atskirajam skundui paduoti.

103. Teismo 2009-07-03 nutartį ieškovas gavo tik 2009-11-03, kuomet atsitiktinai, suabejojęs, ar teismo nutartis sustabdyti bylą gali būti protokolinė, pareikalavo savo atstovo paimti nutartį iš pirmosios instancijos teismo. Gavęs nutartį, ieškovas nedelsdamas pateikė dėl jos atskirąjį skundą.

11Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB ( - ) prašo jį atmesti (3 t., b. l. 3-4), nurodydamas, jog:

121. Apelianto nurodytos atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo priežastys yra formalios, o vadovaujantis CPK 328 straipsniu, draudžiama panaikinti teismo nutartį vien formaliais pagrindais.

132. Vadovaujantis CPK 292 straipsniu, nutarties nuorašas išduodamas teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims, jei jie pareikalauja, o šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį – išsiunčiamas. Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas dalyvavo teismo posėdyje ir nereikalavo išduoti nutarties nuorašo, todėl teismui nebuvo pagrindo jo išsiųsti.

143. Ieškovas buvo atstovaujamas advokato, kuriam taikytini padidinti atidumo, rūpestingumo bei profesionalumo reikalavimai, todėl tai, kad advokatas netinkamai išaiškino ieškovui teismo nutarties priėmimo pasekmes bei apskundimo tvarką, negali būti pripažinta svarbia apskundimo termino praleidimo priežastimi. Tokia priežastimi negali būti pripažinta ir nutartyje klaidingai nurodyta jos priėmimo data bei tai, kad nenurodytas jos apskundimo terminas (CPK 165 str.).

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

17Šios apeliacijos dalykas yra apygardos teismo nutarties atsisakyti atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą teisėtumas ir pagrįstumas. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis ir atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad nėra pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti.

18Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais civilinio proceso įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato proceso terminus. CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 335 straipsnį, atskirąjį skundą galima paduoti per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

19Terminas atskirajam skundui paduoti nėra naikinamasis ir asmuo, turintis teisę tokį skundą paduoti, bet praleidęs jo padavimo terminą, kartu su atskiruoju skundu gali paduoti pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo. Prašymas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridėti įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 str. 4 d.).

20Teismų praktikoje pripažįstama, kad svarbiomis apeliacinio apskundimo procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-863/2002, 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-800/2001). Jeigu terminas praleistas žymiai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, nėra pagrindo atnaujinti terminą, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

21Nagrinėjamu atveju ieškovas praleido terminą apskųsti rašytinę teismo nutartį, kuria buvo sustabdyta civilinė byla, priimtą žodinio proceso metu (CPK 163 str. 3 p.; 2 t., b. l. 176), dėl kurios gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 165 str., CPK 290 str. 2 d.). Rašytinės teismo nutarties nuorašas išduodamas teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims jų pareikalavimu (CPK 292 str.). Šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties priėmimo, išsiunčiami nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, nuorašai (CPK 292 str.).

22Iš bylos duomenų matyti, kad apygardos teismo 2009-07-03 nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, pasitarimų kambaryje ir žodžiu paskelbta proceso dalyviams teismo posėdyje, kurie nurodė, jog nutartį suprato (2 t., b. l. 174-175; CPK 290 str. 3 d.). Teismo posėdyje dalyvavo ir ieškovo UAB ( - ) atstovas advokatas V. B., todėl teismas neišsiuntė nutarties nuorašo ieškovui. Teismas neturėjo pareigos ir išduoti jos nuorašo ieškovo atstovui, kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas ar jo atstovas būtų pareikalavę pateikti jam minėtos nutarties nuorašą (CPK 292 str.).

23Neturi pagrindo ieškovo atskirojo skundo motyvas, jog ieškovui laiku pasinaudoti teise apskųsti šią nutartį sutrukdė klaidingai nurodyta teismo nutarties priėmimo data bei tai, kad jos rezoliucinėje dalyje nebuvo nurodytas apskundimo terminas.

24Apygardos teismo 2009-07-03 nutartyje klaidingai nurodyti jos priėmimo metai (2007 m.) negali būti pripažinta svarbia aplinkybe, sutrukdžiusia ieškovui apskųsti minėtą nutartį, kadangi iš šios teismo nutarties turinio matyti, jog nutartis priimta 2009 metais, nurodoma, jog sustabdoma civilinė byla pagal ieškovo UAB ( - ) 2009-01-19 ir 2009-02-10 ieškinį atsakovams AB ( - ) , Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui UAB ( - ), juolab kad, minėta, jog ši teismo nutartis buvo paskelbta žodžiu 2009-07-03 teismo posėdyje, kuriame dalyvavo ir ieškovo atstovas, o teismo posėdžio protokole jo data nurodyta teisingai. Beje, iš atskirojo skundo argumentų matyti, jog ieškovas ir jo atstovas turėjo suprasti ir suprato, jog tai yra rašymo apsirikimas ir nutartis yra priimta 2009-07-03. Todėl šio trūkumo nėra pagrindo pripažinti svarbia priežastimi, sutrukdžiusia ieškovui apskųsti nurodytą teismo nutartį.

252009-07-03 Panevėžio apygardos teismo nutarties turinio trūkumas, nenurodant jos rezoliucinėje dalyje apskundimo termino (CPK 291 str. 1 d. 7 p.), taip pat šiuo atveju negali būti vertinamas, kaip svarbi priežastis, užkirtusi kelią ieškovui laiku pateikti atskirąjį skundą. Minėta, kad ieškovas bylą vedė per advokatą (CPK 51 str., 56 str. 1 d. 1 p.), kuris dalyvavo teismo posėdyje priimant 2009-07-03 nutartį. Advokatas yra profesionalus teisininkas, savo atstovaujamajam teikiantis teisinę pagalbą pagal CPK taisykles už atlygį, todėl jam keliami aukšti kvalifikacijos, atidumo bei rūpestingumo reikalavimai. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, jog minėtas 2009-07-03 nutarties rezoliucinės dalies trūkumas nepripažintinas svarbia priežastimi, sutrukdžiusia ieškovui apskųsti priimtą teismo nutartį, kadangi ieškovo atstovui advokatui turėjo būti suprantama ir aiški teismo nutarties rezoliucinės dalies formuluotė dėl nutarties apskundimo, numatyta CPK 165 straipsnyje.

26Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad nutarties apskundimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Nepaisant to, kad ieškovas bylą vedė per advokatą, tai neatleidžia jo nuo pareigos būti rūpestingu, atidžiu, domėtis bylos eiga bei tinkamai įgyvendinti kitas įstatymo jam suteiktas procesines teises bei nustatytas pareigas (CPK 7 str., 42 str.).

27Kaip matyti iš bylos duomenų, nuo 2009-07-03 teismo nutarties paskelbimo iki ieškovo prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti pateikimo, praėjo daugiau nei keturi mėnesiai (b. l. 176-177). Toks ilgas laiko tarpas negali būti pateisinamas ieškovo teisinių žinių stoka ar jo atstovo (advokato) netinkamu pareigų vykdymu, kadangi tiek ieškovas, tiek ir jo atstovas, nesutikdami su teismo priimta nutartimi dėl bylos sustabdymo, galėjo susipažinti su byla bei joje priimta rašytine teismo nutartimi, kurioje buvo nurodyta, kad dėl jos gali būti paduotas atskirasis skundas. Tuo būdu ieškovas būtų galėjęs pasinaudoti teise apskųsti šią teismo nutartį per įstatyme nustatytą terminą arba, jį nežymiai praleidus, prašyti šį terminą atnaujinti.

28Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad atskirajame skunde ieškovo nurodytos atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir pateisinti tokio ilgo procesinio termino praleidimo laikotarpio, todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties ir atnaujinti praleistą terminą (CPK 329 str., 330 str., 338 str.).

29Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog nagrinėjama civilinė byla buvo sustabdyta iki Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1943/2009 dėl statinių teisinės registracijos panaikinimo (2 t., b. l. 176). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-02-11 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-631-815/2010 (ankstesnis Nr. I-1943/2009) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Taigi, išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdyta nagrinėjama civilinė byla, ieškovas gali kreiptis į Panevėžio apygardos teismą su pareiškimu dėl bylos atnaujinimo (CPK 167 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė... 3. Panevėžio apygardos teismas 2009-07-03 nutartimi sustabdė šios civilinės... 4. Ieškovas 2009-11-10 pateikė teismui prašymą atnaujinti dėl svarbių... 5. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi atmetė... 6. Teismas nurodė, kad, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus,... 7. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 8. 1. Apeliantas praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl teismo... 9. 2. Teismas žodžiu paskelbė 2009-07-03 nutartį tą pačią dieną vykusiame... 10. 3. Teismo 2009-07-03 nutartį ieškovas gavo tik 2009-11-03, kuomet... 11. Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB ( - ) prašo jį... 12. 1. Apelianto nurodytos atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo... 13. 2. Vadovaujantis CPK 292 straipsniu, nutarties nuorašas išduodamas teismo... 14. 3. Ieškovas buvo atstovaujamas advokato, kuriam taikytini padidinti atidumo,... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Šios apeliacijos dalykas yra apygardos teismo nutarties atsisakyti atnaujinti... 18. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis... 19. Terminas atskirajam skundui paduoti nėra naikinamasis ir asmuo, turintis... 20. Teismų praktikoje pripažįstama, kad svarbiomis apeliacinio apskundimo... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovas praleido terminą apskųsti rašytinę teismo... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad apygardos teismo 2009-07-03 nutartis buvo... 23. Neturi pagrindo ieškovo atskirojo skundo motyvas, jog ieškovui laiku... 24. Apygardos teismo 2009-07-03 nutartyje klaidingai nurodyti jos priėmimo metai... 25. 2009-07-03 Panevėžio apygardos teismo nutarties turinio trūkumas, nenurodant... 26. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad nutarties apskundimo... 27. Kaip matyti iš bylos duomenų, nuo 2009-07-03 teismo nutarties paskelbimo iki... 28. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus motyvus,... 29. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog nagrinėjama civilinė byla buvo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 16 d....