Byla e2-2433-657/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos priimtą sprendimą dėl VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo atmetimo supaprastintame atvirajame konkurso „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ (Pirkimo Nr. 184754); panaikinti atsakovės priimtą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo atmetus visų pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, įpareigojant tęsti pirkimo procedūras, pripažinti VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą pasiūlymą atitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimus; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, neteisėtai pabaigė pirkimo procedūras atmetusi visų tiekėjų pasiūlymus ir konkursą nutraukė. Ieškovė, teikdama pasiūlymą ginčo pirkime perkančiajai organizacijai pateikė pirkimo sąlygų 2 priedą, kuriame nurodyti siūlomi patiekalai ir kainos, kaip reikalavo Pirkimo sąlygos bei perkančiosios organizacijos teikti paaiškinimai. Perkančiosios organizacijos pateikta Konkurso sąlygų 2 Priedo forma, neatitinka valgiaraščiui keliamų reikalavimų pagal Aprašą. Perkančioji organizacija plečiamai aiškino pirkimo sąlygas ir iš dalyvių reikalavo, kad būtent šis priedas dalyvių būtų pateiktas kaip mokamo maitinimo „valgiaraštis“, atitinkantis Aprašo reikalavimus, ir tiekėjas privalėjo laikytis tokio Pirkimo dokumentų reikalavimo. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalį pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Ieškovė buvo aktyvi ir savalaikiai kreipėsi į Perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti pirkimų sąlygas paaiškinimo; pasiūlymą pateikė atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus. Atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą motyvuodama tuo, kad pateiktas pasiūlymas neatitiko Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo (20.2, 20.10, 20.12, 33 punktų) reikalavimų. Perkančioji organizacija neturi teisės taikyti skirtingų standartų skirtingiems dalyviams, pateikiantiems pasiūlymus. Lygiateisiškumo ir skaidrumo principai suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą vienodai visų konkurso dalyvių atžvilgiu interpretuoti savo pačios patvirtintų pirkimo dokumentų sąlygas. Atsakovė atmesdama tiekėjo pasiūlymą plečiamai aiškina Pirkimo sąlygas, nors ieškovė pirkimo procedūrų metu grindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir Perkančiajai organizacijai įrodė, kad už pasiūlytą kainą yra pajėgus teikti Perkančiosios organizacijos perkamas paslaugas.

6Atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog tiekėjų buvo prašoma sudaryti mokamo maitinimo 15 dienų valgiaraštį, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, bei įvertinus maisto gaminimo išlaidas, t. y. tiekėjai turėjo pasiūlyti ne mažiau kaip po 5 šaltus patiekalus, sriubas ir pagrindinius patiekalus. Prieš paskelbiant supaprastintą atvirą konkursą ir pradėdama pirkimo procedūras atsakovė skelbė pirkimo technines specifikacijas, siekdama, kad visi tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime, susipažintų su pagrindiniais reikalavimais. Pateikdami pasiūlymus. pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodęs, kad tiekėjai tik iš konkurso sąlygų 2 priede nurodytų patiekalų turės sudaryti mokamo maitinimo 15 dienų valgiaraštį. Ieškovė nesikreipė į atsakovę prašydama paaiškinti į kurią patiekalų grupę įtraukti garnyrą, vaisius ir daržoves, todėl akivaizdu, kad pagrindinį patiekalą ieškovė turėjo nurodyti su garnyru, o vaisius ir daržoves priskirti prie šaltųjų patiekalų. Atsakovė prieš atmesdama tiekėjų pasiūlymus kaip neatitinkančius supaprastinto atviro konkurso sąlygų konsultavosi su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos prie Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento specialistais, šiuo tikslu nusiųsti valgiaraščiai nenurodant, kas šiuos valgiaraščiu sudarė ir buvo prašoma įvertinti jų atitikimą Aprašui. Tarnyba įvertinusi visus pateiktus valgiaraščius, kiekvienam iš jų turėjo pastabų, ieškovo pateiktame pasiūlyme nebuvo nurodyta nei vieno „tausojančio“ patiekalo, siūlomos sriubos panašios – sudėtyje tik bulvės ir įvairios kruopos. Ieškovas siūlė tik vieną mėsos (paukštienos) patiekalą, pasiūlyme taip pat nenurodyta galimybė įsigyti nesaldintos arbatos ir vaisių. UAB „Kretingos maistas“ pateiktas 15 dienų mokamo maitinimo valgiaraštis niekaip neatitinka vaiko interesų, nes „žirnių košė su spirgučiais“ arba „košė „Niekutis“ su spirgučiais“ neatitinka Aprašo 20.10. punkto reikalavimų, kad karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų, o vieną kartą per 15 dienų pasiūlyti „vištienos ir grikių troškinio“ nepakanka. Atsakovė vykdydama supaprastintą atvira pirkimą laikėsi savo patvirtintų pirkimo sąlygų, taip pat vykdė pirkimą laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, išsamiai atsakė į kiekvieną ieškovės paklausimą, ir 2017 m. birželio 16 d. pretenziją. Ieškovė, teikdama ieškinį nori sutrukdyti atsakovei skelbti naują supaprastintą atvirą konkursą, kurio metu būtų išrinktas laimėtojas, o artėja rugsėjo 1-oji, gali susiklostyti tokia situacija, kuomet nepaskelbus naujo konkurso laiku, nukentės ne tik Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokiniai, bet ir Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcinio centro, Jonavos Panerio pradinės mokyklos ir Jonavos Upininkų pagrindinės mokyklos mokiniai ir personalas.

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla vykdė atvirą supaprastintą konkursą „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 184754). Pirkimas buvo vykdomas pagal Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2017 m. kovo 31 d. nutarimu (komisijos posėdžio protokolas Nr. 7) patvirtintus Konkurso dokumentus. Pirkimo objektas - Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro, Jonavos Panerio pradinės mokyklos ir Jonavos Upininkų pagrindinės mokyklos mokinių, priešmokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ir personalo maitinimo paslaugos (Pirkimo sąlygų 2.1.). Pirkimas į dalis neskaidomas (Pirkimo dokumentų 2.12.). Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos laikantis Techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 7) nustatytų reikalavimų (konkurso sąlygų 2.3 p.).

9Perkančioji organizacija, atsakydama tiek į ieškovės, tiek į kitų tiekėjų paklausimus, aiškino konkurso sąlygas. Nei vienas iš tiekėjų pirkimo sąlygų neginčijo.

10Ieškovė UAB „Kretingos maistas“ 2017 m. kovo 28 d. pateikė konkursui pasiūlymą, kurį įvertinusi perkančioji organizacija atmetė kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. gegužės 30 d. protokolas Nr. 13). Atmetusi visų tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija pirkimo procedūras nutraukė (2017 m. birželio 2 d. pranešimas).

11Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Nesutikdama su atsakovės priimtu sprendimu, ieškovė atsakovei 2017 m. birželio 16 d. pateikė pretenziją Nr. 11429, prašydama panaikinti priimtus sprendimus dėl VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo atmetimo ir pirkimo procedūrų nutraukimo atmetus visų pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, bei tęsti pirkimo procedūras ir pripažinti VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą pasiūlymą atitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimus. Atsakovė 2017 m. birželio 22 d. raštu Nr. S-95 informavo ieškovę, kad jos pretenziją laikė nepagrįsta ir netenkino.

12CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

14Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).

15Byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjos VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų keliamus reikalavimus ir ar pagrįstai perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.

16Dėl konkurso sąlygų 2 priedo vertinimo. Konkurso sąlygų 6.5.2 punkte nustatyta, kad mokamo maitinimo 15 dienų valgiaraštis turi būti parengtas pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą Mokamo maitinimo 15 dienų valgiaraštis, įvertinus maisto gaminimo išlaidas. Ieškovės nuomone, pateikta forma neatitinka valgiaraščiui keliamų reikalavimų pagal aprašą, o yra tik patiekalų sąrašas.

17Nėra pagrindo sutikti ir su ieškovės argumentais, kad atsakydama į tiekėjų paklausimus perkančioji organizacija nurodė, kad priedas turi būti užpildytas pateikiant patiekalų sąrašą kiekvienai grupei, ir patiekalai gali kartotis, todėl ieškovės pateikti valgiaraščiai nepagrįstai laikyti kaip neatitinkantys Konkurso sąlygų reikalavimų.

18Pirma, Tvarkos aprašo, į kurį nurodo ieškovė 6 punkte nurodyta, kad valgiaraštis yra patiekiamų dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. Perkančioji organizacija patiekiamus maisto produktus ir patiekalus nurodė suskirstyti į atskiras grupes: šalti patiekalai, sriubos, pagrindiniai patiekalai, konditerijos gaminiai, gėrimai, karšti gėrimai. Iš ieškovės pateikto 15 dienų valgiaraščio nustatyta, kad jis akivaizdžiai neatitinka Konkurso sąlygų 2 priedo reikalavimų, o ieškovės teiginiai, kad 2 priedo forma neatitinka valgiaraščiui keliamų reikalavimų pagal aprašą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti byloje surinktais įrodymais.

19Antra, 2 Priedo pastabose nurodyta, jog tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip po 5 šaltus patiekalus, sriubas ir pagrindinius patiekalus, ne mažiau kaip po 3 konditerijos gaminius, gėrimus ir karštus gėrimus, tai reiškia, kad Konkurso sąlygose nurodyti minimalus siūlomų patiekalų ir produktų skaičius. Suprantama, kad pateikiant 15 dienų valgiaraštį jame gali būti nurodyta ir daugiau patiekalų ir produktų, jei kiekvienai dienai būtų sudarytas nesikartojantis valgiaraštis. Iš ieškovės pateiktų valgiaraščių matyti, jog buvo pateikti tik minimalūs nurodyti kiekiai, todėl ieškovės argumentai, jog Konkurso sąlygų 2 priedas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies reikalavimų, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

20Dėl ieškovės kvalifikacijos vertinimo. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitinka kvalifikacinių reikalavimų – ieškovės pasiūlytas valgiaraštis neatitiko Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo“ 20.2, 20.10, 20.12, 33 punktų reikalavimų. Ieškovė nesutikdama su atsakovės argumentais, nurodė, jog 3/5 jos siūlomų karštų pagrindinių patiekalų yra tausojantys, maistas yra įvairus, sriubų sudėtys yra skirtingos, nesaldi arbata ir vanduo į valgiaraštį netraukiami, pagrindiniai karšti patiekalai ruošiami iš daug baltymų ir angliavandenių turinčių produktų. Su šiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti.

21Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad šio aprašo reikalavimai privalomi mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ar savininkams, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas Mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodoma, kad maitinimo paslaugos teikėjas atsakingas už šio aprašo nuostatų laikymąsi.

22Iš ieškovės pateiktų valgiaraščių matyti, jog yra siūlomos kelios sriubos – bulvių sriuba su manai ir grietine, bulvių sriuba su perlinėmis kruopomis ir grietine, bulvių sriuba su kvietinėmis kruopomis ir grietine, „valstiečių“ sriuba su kruopomis ir grietine. Akivaizdu, jog visose sriubose sudedamosios dalys yra bulvės, kruopos ir grietinė, o „valstiečių“ sriubos sudėtinės dalys iš viso nėra aiškios. Iš pagrindinių karštų patiekalų yra siūloma žirnių košė ir spirgučių (kiaulienos) – grietinės padažas, košė „Niekutis“, kurią sudaro bulvės ir perlinės kruopos, ir spirgučių (kiaulienos) – padažas su svogūnais, bulvių kotletai su liesa varške (su miltais) ir grietinės padažas (tausojantis patiekalas), bulvių, morkų ir žirnių troškinys (tausojantis patiekalas), vištienos ir grikių troškinys (tausojantis patiekalas). Valgiaraštyje nurodyti patiekalai burokėliai troškinti su obuoliais, salotos „Gaidelis“ su aliejumi (obuoliai, morkos), morkų – obuolių – porų salotos su grietine, burokėlių ir pupelių salotos su aliejumi, troškintos morkos su grietinės padažu. Iš pateiktų valgiaraščių nėra aišku ar tai yra kartu su karštu patiekalu teikiamos daržovės, ar vaisiai arba jų salotos, ar šaltieji patiekalai, kaip buvo numatyta konkurso sąlygų 2 priede. Valgiaraštyje siūlomi kompotai – obuolių ir razinų, džiovintų razinų, džiovintų vaisių ir uogų mišinio, šviežių obuolių ir kriaušių. Akivaizdu, jog valgiaraštyje nėra numatyta nesaldinta arbata, vanduo ar kitas nesaldintas gėrimas. Iš vaisių yra siūloma obuoliai, kriaušės ir bananai, konditerijos gaminių – kvietinė duona, nors buvo reikalaujama nurodyti ne mažiau kaip tris konditerijos gaminius. Nustatyta, kad tie patys patiekalai kartojasi visas 15 dienų, valgiaraštis yra neįvairus, neatitinkantis nustatytų reikalavimų, nes bulvių, morkų ir žirnių troškinio negalima laikyti ankštinių kultūrų patiekalu, bulvių kotletų su varške ir grietinės padažu pieno produktų patiekalu, košės (žirnių, ar bulvių su perlinėmis kruopomis su spirgučiais, grietine ir svogūnais ankštinių kultūrų, daug angliavandenių (o ne riebalų) turinčiais patiekalais.

23Valgiaraščiai turi būti sudaryti pagal Tvarkos aprašo reikalavimus. Ar sudaryti valgiaraščiai atitinka Tvarkos aprašo reikalavimus, vertina juos nustatyta tvarka derinanti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (Tvarkos aprašo 45 p.).

24Atsakovė gavusi tiekėjų sudarytus valgiaraščius pateikė juos derinimui Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai nustatyta tvarka, kuri įvertinusi ieškovės pateiktą valgiaraštį nustatė, kad ieškovės pateiktame valgiaraštyje siūlomos panašios sriubos, kurių sudėtyje tik bulvės ir įvairios kruopos, todėl neatitinka 20.2 punkto reikalavimų, kad patiekiamas maistas turi būti įvairus; siūlomas tik vienas pagrindinis patiekalas su vištiena, prie karšto patiekalo netiekiamos daržovės todėl neatitinka 20.10 punkto reikalavimų, kad karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės ar vaisiai arba jų salotos; nėra nurodyta galimybė įsigyti nesaldintos arbatos, kas neatitinka 20.12 punkto reikalavimų, kur nustatyta, kad jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos; Taip pat pažymėta, kad pateiktuose valgiaraščiuose yra neaiškus patiekalų gamybos būdas, dėl to negalima įvertinti ar patiekalas yra „tausojantis“ ar ne, todėl jie neatitinka 33 punkto reikalavimų, kad pietų metu vienas iš patiekiamų karštųjų pietų patiekalų (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose) turi būti tausojantis patiekalas. Valgiaraščiuose toks patiekalas pažymimas žodžiu „Tausojantis“. Jei pietų metu tiekiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba taip pat nustatė, kad pateikti valgiaraščiai sudaryti tik 5 dienoms, nors Tvarkos aprašo 41 punktas reikalauja, kad mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 28 R1-(28.5.)-143).

25Aptariamo pirkimo konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymą sudaro raštu pateiktų dokumentų visuma, tarp kurių – ir perspektyvinis 15 dienų maitinimo valgiaraštis (konkurso sąlygų 6.5.2 p.). Viešojo pirkimo komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (konkurso sąlygų 11.12.3 p.). Perkamos maitinimo paslaugos esmines savybes perkančioji organizacija apibūdino pirkimo dokumentuose pateiktoje techninėje specifikacijoje (VPĮ 25 str., konkurso sąlygų 7 priedas). Techninėje specifikacijoje nurodyta, kokių skelbimo apie paslaugos pirkimą momentu galiojančių teisės aktų reikalavimams turi atitikti teikiamos maitinimo paslaugos. Specifikacijoje taip pat nurodyta, kad maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis 15 dienų valgiaraščiais, kuriuos, atsižvelgiant į mokykloje besimokančių mokinių amžių, parengia ir su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga bei įstaigos vadovu suderina maitinimą teikianti įmonė. Kiekvienas suderintų valgiaraščių lapas turi būti pažymėtas teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos žyma ir gautas įvertinimo dokumentas. Todėl perkančioji organizacija, gavusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valgiaraščių įvertinimą pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju visų tiekėjų, tame tarpe ir ieškovės, pateikti pasiūlymai neatitinka teisės aktų ir pirkimo dokumentų reikalavimų ir juos atmetė.

26Dėl pirkimo procedūrų pabaigimo. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė viešąjį pirkimą, nes nėra nustatyta jokių esminių ar neištaisomų pirkimo procedūrų trūkumų.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas; pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad pirkimo procedūros pasibaigia, kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai (įstatymo redakcija, galiojusi sprendimų priėmimo metu). Kadangi visi tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti, tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tapo negalimas, todėl procedūrų pabaigimas yra objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai nėra nepažeisti.

28Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo išdėstytais argumentais, jog perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo procedūras, ir turėtų jas atnaujinti ir iš naujo vertinti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti jį atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

29Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo praktikoje suformuota nuosekli teisinė nuostata, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos nevaržomos konkurencijos sąlygos, pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2007; kt.). Teismas konstatuoja, kad vykdant ginčijamas viešojo pirkimo procedūras perkančiosios organizacijos veiksmais ir sprendimais nebuvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, kitų pirkimus reglamentuojančių teisės normų nuostatos, todėl tenkinti ieškovės ieškinį nėra teisinio pagrindo.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą prašydama... 5. Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, neteisėtai... 6. Atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla su ieškiniu nesutiko,... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Jonavos „Lietavos“... 9. Perkančioji organizacija, atsakydama tiek į ieškovės, tiek į kitų... 10. Ieškovė UAB „Kretingos maistas“ 2017 m. kovo 28 d. pateikė konkursui... 11. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Nesutikdama su atsakovės... 12. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra... 14. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 15. Byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjos VšĮ „Kretingos maistas“... 16. Dėl konkurso sąlygų 2 priedo vertinimo. Konkurso sąlygų 6.5.2 punkte... 17. Nėra pagrindo sutikti ir su ieškovės argumentais, kad atsakydama į... 18. Pirma, Tvarkos aprašo, į kurį nurodo ieškovė 6 punkte nurodyta, kad... 19. Antra, 2 Priedo pastabose nurodyta, jog tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau... 20. Dėl ieškovės kvalifikacijos vertinimo. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas,... 21. Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad šio aprašo reikalavimai privalomi... 22. Iš ieškovės pateiktų valgiaraščių matyti, jog yra siūlomos kelios... 23. Valgiaraščiai turi būti sudaryti pagal Tvarkos aprašo reikalavimus. Ar... 24. Atsakovė gavusi tiekėjų sudarytus valgiaraščius pateikė juos derinimui... 25. Aptariamo pirkimo konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymą... 26. Dėl pirkimo procedūrų pabaigimo. Ieškovės teigimu, perkančioji... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog viešasis pirkimas nėra... 28. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo... 29. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo praktikoje suformuota nuosekli teisinė... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...