Byla II-494-428/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, J. E. S., nukentėjusiajai J. V. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal asmens, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje – J. E. S., skundą institucijai, priėmusiai skundžiamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriui, dėl administracinės nuobaudos paskyrimo, ir

Nustatė

3J. E. S. prašė panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus 2008-03-13 nutarimą, kuriuo jam paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 127 str. 2 d. – 200 Lt bauda. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad J. E. S. 2008-02-28 13.45 val., Naujojoje g., prie pastato Nr. 3, Alytuje, vairuodamas automobilį, nevažiavo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, sustojęs sudarė kliūtį iš priešais atvažiavusiam kitam automobiliui, dėl ko abu susidūrė ir buvo apgadinti, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 164 punkto reikalavimus.

4J. E. S. paaiškino, kad nepažeidė Kelių eismo taisyklių 164 punkto reikalavimų. Eismo įvykis kilo dėl kito automobilio vairuotojos neatsargių veiksmų. Skundžiamas nutarimas nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais.

5Nukentėjusioji J. V. paaiškino, kad J. E. S. vairuodamas automobilį sudarė kliūtį jos vairuojamam automobiliui.

6Skundas tenkintinas iš dalies. Nutarimas naikintinas ir byla grąžintina institucijai, įgaliotai nagrinėti administracinių teisės pažeidimo bylą.

7J. E. S. kaltinamas pažeidęs Kelių eismo taisyklių 164 punkto reikalavimus. Šiame punkte nurodytas reikalavimas vairuotojams, susijęs su transporto priemonių išsidėstymu kelyje – važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.

8Administracinė atsakomybė asmeniui pagal LR ATPK 127 straipsnio 2 dalį atsiranda, kai yra nustatoma, jog asmuo pažeidė Kelių eismo taisykles ir šis taisyklių pažeidimas nulėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių sugadinimą. Taigi, asmuo gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn, kai yra nustatoma, kad dėl asmens padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir kilusių pasekmių, t.y. kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių apgadinimo, nustatomas tiesioginis priežastinis ryšys. Tiesioginio priežastinio ryšio nustatymas yra bylą nagrinėjančio pareigūno pareiga.

9Byloje esantys įrodymai: eismo įvykio vietos schemoje ir priede prie schemos nurodyti duomenys, eismo įvykio dalyvių, liudytojų paaiškinimai, fotonuotraukos, kuriais buvo vadovautasi priimant nutarimą, nepakankami patvirtinti administracinio kaltinimo dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 127 straipsnio 2 dalyje, padarymo. Nors minėti įrodymai pagal LR ATPK 259 str. pripažįstami tinkamais įrodymais, kuriais remiantis nustatoma administracinio teisės pažeidimą padariusio asmens kaltė, tačiau šie įrodymai nepatvirtino tiesioginio priežastinio ryšio tarp J. E. S. padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir kilusių pasekmių. Vertinant minėtus įrodymus negalima spręsti apie eismo įvykio kilimo priežastį ir tiesioginį priežastinį ryšį tarp Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir kilusių pasekmių, nes, visų pirma, nepakanka materialių duomenų. Eismo įvykio dalyviai, taip pat liudytoja M. A. skirtingai aiškino eismo įvykio aplinkybes. Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra išsamių eismo įvykio vietos matavimų duomenų, būtent, nenurodytas kelio plotis susidūrimo vietoje, atstumas nuo automobilio Honda Civik iki dešiniojo kelkraščio, prie kurio arčiau privalėjo važiuoti J. E. S..

10Įvertinus tai, kad pareikštą administracinį kaltinimą būtina įrodyti, ši pareiga tenka institucijai, nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą, skundžiamas nutarimas naikintinas ir byla grąžintina institucijai, nagrinėjusiai administracinio teisės pažeidimo bylą. Nenustačius pakankamų įrodymų, įgalinančių objektyviai nustatyti, kokia buvo pagrindė priežastis kilti eismo įvykiui, nulėmusiam transporto priemonių sugadinimą, institucijai nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą, būtų tikslinga paskirti autotechninę ekspertizę, kuriai reikalingos specialios žinios (LR ATPK 277 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėja

Nutarė

12

13Skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus 2008-03-13 nutarimą, kuriuo J. E. S. paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 127 str. 2 d. – 200 Lt bauda, ir bylą grąžinti institucijai, įgaliotai nagrinėti administracinių teisės pažeidimo bylą.

14Nutarimas per dešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai