Byla 2-3272-341/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Arolso statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Arolso statyba“ ieškinyje nurodė, kad 2013-05-13 šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) , kurios pagrindu ieškovas UAB „Arolso statyba“ įsipareigojo atlikti grindų betonavimo darbus. Ieškovas, tinkamai atlikęs darbus, atsakovui išrašė 2013-05-24 PVM s.f. Serija KUB Nr. ( - ) 9090,25 Lt sumai ir 2013-06-28 PVM s.f. Serija KUB Nr( - ) Lt sumai. Atsakovas sąskaitas gavo ir jose pasirašė, tačiau jų pilnai neapmokėjo, liko skolingas ieškovui 18272,87 Lt pagrindines skolos sumą. Remdamasis sutarties 17 p., CK 6.210 str. 2 d., ieškovas paskaičiavo 6 procentų dydžio metines palūkanas, kurios už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-08-21 sudaro 111,33 Lt sumą bei 0,02 procentų dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-08-21, t.y. iš viso 135,45 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 18272,87 Lt negrąžintos skolos, 111,33 Lt palūkanų, 135,45 Lt delspinigių, 1004 Lt bylinėjimosi išlaidų (278 Lt žyminio mokesčio ir 726 Lt išlaidų už ieškinio parengimą), 6 procentus palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

5Byloje nustatyta, kad šalys 2013-05-13 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) , kuria užsakovas (UAB „Vilniaus statybos trestas“) pavedė rangovui (UAB „Arolso statyba“) nustatytais terminais ir tvarka organizuoti ir atlikti daugiabučio namo vidaus patalpų grindų betonavimo darbus; rangovas įsipareigojo atlikti Sutarties priede Nr. ( - ) išvardintus darbus, o užsakovas - priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartą kainą (Sutarties 1 – 2 p.). Sutarties 5 p. numatyta už atliktus darbus apmokėti per 20 darbo dienų po PVM sąskaitos-faktūros, kuri išrašoma pasirašyto atliktų darbų akto pagrindu, gavimo (b.l. 7-10).

6Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog jis atliko užsakytus darbus, pateikė Atliktų darbų aktą Nr. 01 už 2013 m. gegužės mėn., ir Atliktų darbų aktą Nr. 02 už 2013 m. birželio mėn., taip pat šalių pasirašytas pažymas (( - ) ) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (b.l. 11-12, 14-15). Byloje taip pat nustatyta, kad už atliktus darbus ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras – 2013-05-24 PVM sąskaitą-faktūrą KUB Nr. ( - ) 9090,25 Lt sumai ir 2013-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą KUB Nr. ( - ) 9747,76 Lt sumai (b.l. 13, 16). Sąskaitos atsakovo direktoriui pasirašytinai įteiktos atitinkamai 2013-05-31 ir 2013-06-28. Iš pateikto 2013-08-19 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškovui liko skolingas 18272,87 Lt (b.l. 17). Pagal sutarties 17 p. - užsakovas, uždelsęs sumokėti už darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka, moka rangovui 0,02 procento delspinigių nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir valstybės numatytas palūkanas. Vadovaujantis šiomis sutartinėmis nuostatomis, bei CK 6.210 str. 2 d., ieškovas už uždelstą atsiskaityti laiką 9iki2013-08-21) paskaičiavo 111, 33 Lt palūkanų ir 135,45 Lt delspinigių (b.l. 18). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad atsakovas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka už atliktus darbus su ieškovu neatsiskaitė, laikytina, kad prievolių pagal 2013-05-13 Statybos rangos sutartį tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovui UAB „Arolso statyba“ iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ priteistina 18272,87 Lt skolos, 111,33 Lt palūkanų ir 135,45 Lt delspinigių (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.261 str., 6.71 str.).

7CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

8Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 278 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2) bei 726 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (b.l. 19-20) ieškovui (CPK 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 262-264, 428 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ (į.k. ( - ) ) ieškovui UAB „Arolso statyba“ (į.k. ( - )) 18272,87 Lt skolos, 111,33 Lt palūkanų ir 135,45 Lt delspinigių , iš viso 18519,65 Lt (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus devyniolika litų 65 ct) skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos 18519,65 Lt sumos nuo 2013-09-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1004 Lt (vieną tūkstantį keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

12Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

13Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminaraus teismo sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

15Per tris dienas po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo nuorašą išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai