Byla 2-470-471/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei I. K. ieškovės atstovui advokatui Vidmantui Lazickui išvadą duodančios institucijos atstovei Genei Jurgilienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovui R. D. ir išvadą duodančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė I. K. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo R. D. išlaikymą vaikams Raimondai, gim. 1998-11-02, ir Irmantui, gim. 2001-04-06, periodinėmis išmokomis po 300 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės ir išlaikymo įsiskolinimą už 13 mėnesių laikotarpį nuo 2011-05-01 po 300 lt. kas mėnesį kiekvienam vaikui, viso 7800 lt. / 2-5 l. /. Teismo posėdyje ieškovė prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovas R. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdžius neatvyko ir nuomonės dėl ieškovės reikalavimų nepareiškė.

4Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė pateiktoje išvadoje patvirtino, kad ieškovė I. K. nuo 2011m. gegužės 01d. su atsakovu nebegyvena, viena augina vaikus Raimondą ir Irmantą, todėl siūlo ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

6Ieškovė I. K. teismo posėdyje paaiškino, kad ji eilę metų gyveno su atsakovu R. D., turi du bendrus vaikus - Raimondą, gim. 1998-11-02, ir Irmantą, gim. 2001-04-06. Atsakovas dažnai girtaudavo ir smurtavo, 2011m. gegužės mėn. pradžioje, per Motinos dieną, ją sumušė, todėl tą pačią dieną ji su vaikais išsikraustė iš D. namų ir apsigyveno atskirai. Nuo to laiko ji su vaikais gyvena atskirai; R. D. vaikų nelanko, išlaikymo neteikia ir su jais faktiškai nebendrauja, tik pastaruoju metu iš jo per antstolį išieškomas teismo priteistas laikinas išlaikymas vaikams / po 200 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį /.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas R. D. yra ieškovės vaikų R. D., gim. 1998-11-02 / 6 l. /, ir I. D., gim. 2001-04-06 / 7 l. /, tėvas; abu vaikai nuolatinai gyvena su ieškove / deklaruota gyv. ( - ), faktiškai šeima gyvena nuomojamoje patalpoje ( - ) – 2, 12, 13 l. /.

8Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /. Ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovės nurodomų aplinkybių / jog neteikia išlaikymo vaikams / atsakovas R. D. neužginčijo / Lietuvos CPK 178str. /, šiuos teiginius atitinka byloje nustatytos aplinkybės, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas vaikams Raimondai ir Irmantui / Lietuvos CK 3.194str. /, ieškinys pagrįstas.

9Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I. K. su dviem vaikais - 1998 metais gimusia Raimonda ir 2001m. gimusiu Irmantu - gyvena nuomojamame name Kelmės rajone, Užventyje / 5, 7 l. /. Ji yra bedarbė, nuolatinių išmokų iš darbo biržos negauna / 14, 15 l. /, jos pajamas sudaro 630 lt. socialinė pašalpa ir pajamos retkarčiais uždarbiaujant pas privačius asmenis / šių pajamų dydžio nurodyti ji negali /. Jai priklauso 100/269 dalis 2,69 ha. ploto 6134 lt. vidutinės rinkos vertės žemės sklypo, esančio ( - ) / 20-22 l. /; jokio kito vertingo deklaruotino turto / 16-19 l. / ir transporto priemonių / 23 l. / ji neturi. Vaikai Raimonda ir Irmantas mokosi Kolainių pagrindinėje mokykloje / 10, 11 l. /. Ieškovė pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad jų poreikiai yra įprastiniai tokio amžiaus ir gyvenamosios vietovės vaikams.

10Pagal teismo įpareigojimą / 31, 39, 49 l. / duomenų apie savo turtinę padėtį atsakovas R. D. nepateikė. Iš VSDFV pažymos matyti, kad jis nuo 2012-06-13 dirba / 53 l. /. Ieškovė I. K. pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad atsakovas neturi jokio turto ar santaupų, iš kurių galėtų mokėti išlaikymą vaikams.

11Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikams vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas jų tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. / ir maždaug atitinkantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / dėl maždaug 1 MMA dydžio išlaikymo iš abiejų tėvų skyrimo kiekvieno vaiko poreikiams tenkinti, t.y. maždaug po 400 lt. iš kiekvieno iš tėvų /. Priteisiant išlaikymą dviems vaikams turi būti nustatomas toks dydis, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius vaikų poreikius / Lietuvos CK 3.198str. 1d. / ir be svarbių priežasčių nenukrypstama nuo lygybės principo / Lietuvos CK 3.198str. 2d. /.

12Atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, pajamas, išlaikytinių skaičių ir kitas aukščiau aptartas aplinkybes pripažįstama tikslingu priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikams vidurkio tarp 0,5 MGL / t.y. 400 lt. / ir minimalaus dydžio periodinių išmokų. Minimalaus dydžio išmokomis teismas laiko maždaug tokio dydžio išmokas, kurias valstybė moka vaikams, kai jiems tėvai neteikia išlaikymo – t.y. po 200 lt. kas mėnesį. Todėl reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkinamas pilnai, priteisiant iš atsakovo išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį / Lietuvos CK 3.194str. /.

13Šalims neginčijant fakto, kad ieškovė su vaikais nuo 2011-05-01 iki ieškinio pateikimo teismui dienos su atsakovu negyvena, šis privalo įrodyti, kad tuo laikotarpiu teikė vaikams išlaikymą / Lietuvos CPK 178str. /. Atsakovas tokių įrodymų nepateikė, todėl ieškovės reikalavimas priteisti išlaikymo įsiskolinimą už 13 mėnesių laikotarpį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas / Lietuvos CK 3.200str. /.

14Tenkinant ieškinį iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei - 216 lt. žyminio mokesčio dalyje dėl išlaikymo priteisimo / 300+300=600x12=7200x0,03=216 lt., Lietuvos CPK 85str. 1d. 3p. / ir 234 lt. žyminio mokesčio dalyje dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo / 7800x0,03=216 lt., Lietuvos CPK 85str. 1d. 4p. / bei 24,45 lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu / 1 l., Lietuvos CPK 88str. 1d. 3p. /, viso 474,45 lt. / Lietuvos CPK 96str. / ir 560 lt. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei I. K. išlaidų / 25-26, 52 l., Lietuvos CPK 99str. 2d. /.

15Nustatoma, kad išlaikymą vaikams uzufrukto teise valdo jų motina ieškovė I. K.. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /.

16Patenkinus ieškinį laikinoji apsaugos priemonė, paskirta 2012m. birželio 11d. teismo nutartimi / 29-30 l. /, panaikinama nuo teismo sprendimo priėmimo dienos / Lietuvos CPK 150str. /, nes sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai / CPK 282str. 2d. 1p. /; pagal minėtą nutartį išieškota išlaikymo suma įskaitytina į teismo sprendimu priteisto išlaikymo sumą.

17Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš R. D., a/k ( - ) gim. 1972m. rugpjūčio 31d., išlaikymą vaikams R. D., a/k ( - ) gim. 1998m. lapkričio 02d., ir I. D., a/k ( - ) gim. 2001m. balandžio 06d., po tris šimtus / 300 / litų kiekvienam vaikui kas mėnesį ieškinio pateikimo teismui dienos - 2012m. birželio 06d. - iki vaikų pilnametystės.

20Priteisti iš R. D., a/k ( - ) vaikams R. D., a/k ( - ) ir I. D., a/k ( - ) išlaikymo įsiskolinimą už 13 mėnesių laikotarpį iki 2012m. birželio 06d. po tris tūkstančius devynis šimtus / 3900 / litų kiekvienam vaikui.

21Nustatyti, kad išlaikymą vaikams R. D., a/k ( - ) ir I. D., a/k ( - ) uzufrukto teise valdo jų motina I. K., a/k ( - )

22Priteisti iš R. D., a/k ( - ) keturis šimtus septyniasdešimt keturis litus 45ct. / 474,45 lt. / bylinėjimosi išlaidų ir penkis šimtus šešiasdešimt / 560 lt. / valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo I. K. išlaidų, viso 1034 lt. 45ct., valstybei.

23Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

242012m. birželio 11d. teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo vaikams R. D. ir I. D. priteisimą iš R. D. - panaikinti nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. nuo 2012m. spalio 11d. Pagal 2012m. birželio 11d. nutartį išieškotas išlaikymo sumas įskaityti į teismo sprendimu R. D. ir I. D. priteisto išlaikymo sumas.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė I. K. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo R. D.... 3. Atsakovas R. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdžius... 4. Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė pateiktoje išvadoje patvirtino,... 5. Ieškinys tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 6. Ieškovė I. K. teismo posėdyje paaiškino, kad ji eilę metų gyveno su... 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas R. D. yra ieškovės vaikų R. D.,... 8. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 9. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė I. K. su dviem vaikais -... 10. Pagal teismo įpareigojimą / 31, 39, 49 l. / duomenų apie savo turtinę... 11. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei... 12. Atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, pajamas, išlaikytinių skaičių... 13. Šalims neginčijant fakto, kad ieškovė su vaikais nuo 2011-05-01 iki... 14. Tenkinant ieškinį iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei... 15. Nustatoma, kad išlaikymą vaikams uzufrukto teise valdo jų motina ieškovė... 16. Patenkinus ieškinį laikinoji apsaugos priemonė, paskirta 2012m. birželio... 17. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš R. D., a/k ( - ) gim. 1972m. rugpjūčio 31d., išlaikymą... 20. Priteisti iš R. D., a/k ( - ) vaikams R. D., a/k ( - ) ir I. D., a/k ( - )... 21. Nustatyti, kad išlaikymą vaikams R. D., a/k ( - ) ir I. D., a/k ( - )... 22. Priteisti iš R. D., a/k ( - ) keturis šimtus septyniasdešimt keturis litus... 23. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 24. 2012m. birželio 11d. teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...