Byla 1-179-445/2012
Dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios – jis buvo užkluptas A. J

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei, Civilinio ieškovo atstovei Ž. Ž., teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2R. N., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, vedęs, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal BK 22 str.1 d. 178 str.1 d.

4Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5R. N. pasikėsino pagrobti svetimą turtą, o būtent : laikotarpiu nuo 2012-04-10 iki 2012-04-11, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, A. L. priklausančiame miške, esančiame Varėnos rajone, Glūko girininkijoje, Kv. Nr. 72 skl. 10, kadastrinis Nr. ( - ) neteisėtai iškirto ir pasikėsino pagrobti svetimą turtą: A. L. priklausančias 9 vnt. žalių pušų, kurių tūris 6,057 m ³ - 605,70 litų vertės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios – jis buvo užkluptas A. J..

6Kaltinamojo kaltė įrodyta.

7Kaltinamasis R. N. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad gyvena ( - ). 2012 m. pavasarį jam reikėjo rąstų ūkiniam pastatui remontuoti. Iš miško, priklausančio A. L., nusprendė išpjauti 9 žalias pušis. B. A. išpjovė 9 pušis, kurias po 6 metrus ilgio. Rąstus tą dieną paliko miške. Sekančią dieną, t.y. 2012-04-11 apie 15 val. pas jį atėjo A. ir B. A.. Jie sakė, kad V. R. padės parvežti rąstus. Nuėjo į mišką, kur buvo iškirtę pušis. Netrukus atvažiavo V. R. su traktoriumi, kartu atvyko ir B. A.. Rąstus B. A. supjovė po 3 metrus ilgio. Rąstus krovė į traktoriaus priekabą. Baigiant krauti prie jų A. J. ir paklausė, kam priklauso miškas.A. J. turbūt suprato, kad vagiamas mišką. Jis paskambino į policiją ir pranešė apie miško vagystę. Iškrovė rąstus ir paliko miške. Visi išsiskirstė po namus. Kad miškas priklausė A. L. sužinojo iš A. J..

8Nukentėjusioji A. L. parodė, kad ( - ) masyve nuosavybės teisėmis valdo miško sklypą. 2012 m. balandžio 11 d. apie 17.00 val. į namus atėjo kaimynas A. J. ir pasakė, kad vaikščiodamas po ( - ) miško masyvą matė žmones pjaunančius medieną. Nuėjo į savo miško sklypą ir pamatė, kad nupjautos pušys, bet neišvežtos.

9Liudytojas A. J. parodė, kad 2012 m. balandžio 11 d. apie 17.00 val. matė, kad pro jo namus ( - ), praėjo R. N. su kitu asmeniu. Išėjęs pasivaikščioti A. L. miške pastebėjo asmenis, kurie krovė medieną į traktoriaus priekabą.Buvo du broliai A., N.. Traktorininkas prisistatė R. pavarde. Dokumentus dėl medienos pateikti atsisakė. Tada apie įvykį pranešė policijai. Buvę asmenys iškrovė medieną ir pasišalino.

10Liudytojas V. R. parodė, kad 2012 m. balandžio 11 d. apie 16.00 val. jam paskambino B. A. ir paprašė savo traktoriumi malkas nuvežti pas N.. Nuvažiavo prie Puodžių-Žilinėlių sankryžos, kur jo laukė B. A.. Jam rodant nuvyko į miško sklypą, kur buvo N. bei A. A.. Pamatė nupjautus pušinius rąstus po 6 m. ilgio. B. A. juos supjaustė trumpesniais, nes nepajėgė įkelti. Prie jų priėjo vyriškis, A. J. ir paklausė, kieno mišką veža. Su juo kalbėjo N. bei abu A.. Pastebėjo, kad vyriškis kažkam skambina, kaip suprato - policijai. Tuomet N. su A. greitai iškrovė medieną ir jam pasakė, kad važiuotų į namus. Suprato, kad medieną jie vogė.

11Liudytojas B. A. parodė, kad 2012-04-10 jam paskambino R. N. ir paprašė padėti paruošti medienos iš jo miško. Paėmęs benzopjūklą nuėjo pas R. N.. Kartu nuėjo į jo nurodytą mišką prie ( - ). R. N. sakė, kad tai jo miškas, medžiai nebuvo žymėti kirtimui. Supjovė 6 metrų ilgio. Rąstus paliko miške. Sekančią dieną paskambino V. R. ir paprašė, kad padėtų išvežti medieną iš miško. Apie 17 val. ant kelio Alytus-Vilnius pasitiko V. R., atvažiavusį su traktoriumi su priekaba. Kadangi neįstengė įkrauti rąstų, tai juos supjaustė po 3 m. ilgio.Visi trys, t.y. - jis, brolis ir R. N. pradėjo krauti į traktoriaus priekabą. Nespėjus visko pakrauti, atėjo nepažįstamas vyriškis, klausė ką jie čia daro. V. R. pasakė, kad iškrautų rąstus, nes yra kažkokių problemų. Tryse iškrovė rąstus ir išsiskirstė po namus. Po kelių dienų sužinojo, kad miškas, kuriame pjovė pušis, R. N. nepriklauso.

12Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais ir ištirtais įrodymais:

13A. L. protokolu – pareiškimu policijai, kad bandė pagrobti medieną iš jai priklausančio miško, kai žala siekia apie 1600 Lt ( b.l. 4).

14Apžiūros prokolu 2011-12-23 apžiūrėta įvykio vieta, nustatyta, kad išpjauta 50 vnt žalių pušų ( b.l. 4-10).

152012-04-11 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, t.y. A. L. miškas, esantis Varėnos raj. ( - ). Miške išpjauta apie 10 pušų, kelmų skersmuo nuo 30 iki 48 cm. Šalia miško keliuko yra sudėti išpjauti rąstai, jų yra 14. Įvykio vietoje buvo rasta striukė, kuri paimta. (b.l. 5-12)

16Nekilnojamojo turto registro išrašo pažymėjimu, kur nurodyta, kad miškų ūkio žemės sklypas Varėnos raj. ( - ), kadastrinis numeris ( - ), priklauso A. L.. (b.l. 17-18)

17Liudytojas V. R. 2012-04-24 savo duotus parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. Parodė vietą miške Varėnos raj. ( - ), kur buvo nuvykęs su traktoriumi vežti medienos, kur buvo palikti rąstai. (b.l. 26-28)

18R. N. 2012-06-06 parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą miške Varėnos raj. netoli ( - ), kur 2012 m. balandžio mėn. iškirto žalias pušis. (b.l. 52-54)

19Rašytiniu A. A. paaiškinimu, kad R. N. paprašytas pjovė medžius ( b.l. 31).

20Pagal LR AM Valstybinės miškų tarnybos paskaičiavimus žala aplinkai dėl savavališko miško kirtimo privačiame miške (kadastrinis numeris ( - )) - nupjauta 9 vnt. žalių pušų, kurių medienos tūris 6,057 m ³ - 133,25 Lt. Žala miško savininkui – 605,70 Lt. (b.l. 37-38).

21R. N. rašytiniu atviru prisipažinimu, kad norėjo iš miško išsipjauti medienos, todėl paprašė tai jam padėti brolius A. ( b.l. 47).

22Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 22 str. 1 d. 178 str. 1 d., nes jis pasikėsino pagrobti svetimą turtą, viršijantį 3 MGL vertę, tik veikos neužbaigė ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių, kadangi buvo užkluptas nusikaltimo vietoje A. J., kuris įspėjo, kad grobia svetimą turtą ir pareikalavo iškrauti vežamą medieną. Nusikalstama veika padaryta tyčia.

23Bausmės skyrimo motyvai.

24Kaltinamasis praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka, bedarbis, registruojasi darbo biržoje. Gyvenamoje vietoje charakterizuojamas teigiamai.

25Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, bet tai padarė tik dėl to, kad buvo užkluptas nusikaltimo padarymo vietoje ir atpažintas. Nėra jo vidinio, nuoširdaus gailėjimosi, aplinkybes aiškina tik esant kitų įrodymų byloje.

26Kaltinamasis neįrašytas psichiatro ir priklausomybių ligų kabinetų įskaitose.Kaltinamojo padarytas nusikaltimas yra priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų ( BK 11 str. 3 d.).

27Kaltinamajm už padarytą nusikalstamą veiką straipsnio sankcijoje yra numatytos bausmės – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas ir terminuotas laisvės atėmimas.

28Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės paskirtimi, kad bausmė nebūtų aiškiai per griežta ar per švelni. Kaltinamasis praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka, Bausmės paskirtimi siekiama sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti asmenį už padarytą baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas ir paveikti asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (LR BK 41 str. 2 d.).

29Kaltinamajam skirtina bausmė - viešieji darbai. Kaltinamasis nurodo, kad jo gaunamos pajamos yra minimalios pragyvenimui.Kadangi kaltinamasis yra darbingas asmuo, praeityje nėra nustatyta, kad jis darytų viešosios tvarkos pažeidimus, elgtųsi netinkamai, todėl skirtina viešųjų darbų bausmė.

30Dėl civilinių ieškinių.

31Civilinis ieškovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnyba pareiškusi civilinį ieškinį vieno šimto trisdešimt trijų litų dvidešimt penkių centų ( 133.25 Lt) nusikalstamais veiksmais padarytos žalos aplinkai atlyginimo.

32Civilinė ieškovė A. L. prašo priteisti 1000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

33Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos ieškinys tenkintinas pilnai, o civilinės ieškovės A. L. ieškinys tenkintinas iš dalies.

34Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos ( CK 6.263 str. 1 d.). Padarytą žalą turi visiškai atlyginti ją padaręs asmuo (CK 6.263 str. 2 d. ). Turtinė žala, padaryta aplinkai, įrodyta byloje surinktais įrodymais, o jos dydis paskaičiuotas laikantis LR Vyriausybės nustatytos tvarkos.

35Neteisėtais veiksmais pakenkiami ir neturtiniai asmens interesai. Tokius interesus taip pat saugo ir gina teisė ( CK 1 str. 1 d. ) .

36CK 6.250 str. 1 d. nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais . Taigi žala padaryta vertybėms, neturinčioms piniginės išraiškos ir yra ginama civilinės teisės turtiniais būdais . Neturtinė žala įvertinama pagal nustatytus CK 6.250 str. 1 d. kriterijus ir atlyginama pinigais .Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ir kitais įstatymų numatytais atvejais ( CK 6.250 str. 2 d. ) .

37CK 1.114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė teisė saugo asmenines neturtines teises ir vertybes, t. y. vardą, gyvybę, sveikatą, kūno neliečiamybę, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą ir kitas vertybes, su kuriomis įstatymai sieja tam tikrų teisinių pasekmių atsiradimą. Vienas iš civilinių teisių gynimo būdų pagal CK 1.138 straipsnio 1 dalies 6 punktą yra padarytos turtinės ir neturtinės žalos išieškojimas iš pažeidusio teisę asmens. Baudžiamojoje byloje šis klausimas sprendžiamas pagal BPK 109 straipsnio nuostatas.

38Žalos dydį apsprendžia visuma CK 6.250 str. 2 d. numatytų kriterijų. Žalos dydis nustatytinas atsižvelgiant į konkrečius ir vertinamaisiais požymiais apibrėžtus kriterijus :

39-nustatant neturtinės žalos dydį, atsižvelgiama į nusikalstamais veiksmais padarytas pasekmes. Nukentėjusios turtas nebuvo pagrobtas, buvo tik pasikėsinta jį pagrobti. Taigi nukentėjusios dvasiniai išgyvenimai ir sukrėtimai, nebuvo išskirtiniai. Sveikatos pablogėjimas galėtų būti siejamas, jeigu tai būtų pagrįsta leistinais įrodymais;

40-žalą padariusio asmens kaltė . Kaltinamojo padaryta baudžiamojo įstatymo uždrausta veika priskiriami prie nesunkių nusikaltimų ( BK 11 str. 3 d. ) . Tai nurodo į veikos pavojingumo laipsnį, kuris vertinamas pagal nusikaltimų sunkumo laipsnį. Kaltinamojo veika nėra laikoma pavojinga, tuo labiau, kai ji nutrūko pasikėsinimo stadijoje;

41-kaltinamojo turtinė padėtis yra minimaliai patenkinama, neturi nuolatinio pajamų šaltinio, santaupų;

42-turtinė žala nėra nurodyta A. L., taigi ir nevertinama.

43-sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai. Kiekvienas asmuo savo elgesiu negali sukelti kitam asmeniui nepatogumų, padaryti nuostolių ir pan. Kaltinamasis sukėlė nepatogumus nukentėjusiajai, kėsinosi pagrobti jai priklausantį turtą. Nukentėjusioji patyrė nepatogumus, kadangi nesitikėjo tokio kaltinamojo elgesio jos atžvilgiu.

44Vertinant neturtinės žalos atlyginimą, nustatant jo dydį, atsižvelgtina į aukščiau nurodytus kriterijus. Įvertinus aptartų kriterijų visumą neturtinės žalos dydis civilinei ieškovei A. L. nustatytinas 260 litų ( 2 MGL dydžio). Civilinė ieškovė nenurodė, kad jai buvo padaryta turtinė žala, o nustatant neturtinės žalos dydį santykinai siejama ir su padaryta turtine žala. Nustatydamas šios žalos dydį, teismas atsižvelgė į nukentėjusiojo patirtus išgyvenimus dėl kaltinamojo veiksmų, taip pat ir į kaltinamojo turtinę padėtį.Toks neturtinės žalos atlyginimo dydis nustatytinas pagal neturtinės žalos dydžio įvertinimo kriterijus ir atitinka neturtinės žalos instituto paskirtį – teisingai kompensuoti patirtą dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus. Ir tokia išvada daroma pagal byloje pateiktus ir ištirtus įrodymus.

45Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- panaikintinas, įsiteisėjus nuosprendžiui.

46Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – striukė, paimta vietos apžiūros metu, sunaikintina, nenustačius kam ji priklauso ir neturi reikšmės byloje aplinkybėms tirti.Nuosavybės teisės laikinai nėra apribotos. R. N. laikinai nebuvo sulaikytas.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 – 298, 301 – 302, 303 – 308 str., teismas

Nutarė

48R. N. pripažinti pasikėsinus padaryti nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje 178 str. 1 d. ir skirti viešuosius darbus šešiems (6) mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 16 valandų visuomenės labui, viso 96 valandas.

49R. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti taikyti iki nuosprendis įsiteisės.

50Priteisti iš R. N. civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai vieną šimtą trisdešimt tris litus dvidešimt penkis centus ( 133.25 Lt) nusikalstamais veiksmais padarytos žalos aplinkai atlyginimo.

51Civilinės ieškovės A. L. ieškinį tenkinti iš dalies.

52Priteisti iš R. N. civilinei ieškovei A. L. du šimtus litų (260 Lt) nusikalstamais veiksmais padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

53Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, geltonos spalvos striukę, surastą ir paimtą ( - ), A. L. priklausančio miško plote ( saugomą Alytaus apskrities VPK Varėnos RPK, kvitas BBB Nr. 051321), sunaikinti, kaip menkavertį daiktą, kurio savininkas nenustatytas.

54Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo per Varėnos rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. R. N., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vidurinio išsilavinimo,... 3. kaltinamas pagal BK 22 str.1 d. 178 str.1 d.... 4. Teismas išnagrinėjęs bylą... 5. R. N. pasikėsino pagrobti svetimą turtą, o būtent : laikotarpiu nuo... 6. Kaltinamojo kaltė įrodyta.... 7. Kaltinamasis R. N. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad gyvena ( - ).... 8. Nukentėjusioji A. L. parodė, kad ( - ) masyve nuosavybės teisėmis valdo... 9. Liudytojas A. J. parodė, kad 2012 m. balandžio 11 d. apie 17.00 val. matė,... 10. Liudytojas V. R. parodė, kad 2012 m. balandžio 11 d. apie 16.00 val. jam... 11. Liudytojas B. A. parodė, kad 2012-04-10 jam paskambino R. N. ir paprašė... 12. Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais ir ištirtais... 13. A. L. protokolu – pareiškimu policijai, kad bandė pagrobti medieną iš jai... 14. Apžiūros prokolu 2011-12-23 apžiūrėta įvykio vieta, nustatyta, kad... 15. 2012-04-11 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo... 16. Nekilnojamojo turto registro išrašo pažymėjimu, kur nurodyta, kad miškų... 17. Liudytojas V. R. 2012-04-24 savo duotus parodymus patvirtino parodymų... 18. R. N. 2012-06-06 parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą miške... 19. Rašytiniu A. A. paaiškinimu, kad R. N. paprašytas pjovė medžius ( b.l.... 20. Pagal LR AM Valstybinės miškų tarnybos paskaičiavimus žala aplinkai dėl... 21. R. N. rašytiniu atviru prisipažinimu, kad norėjo iš miško išsipjauti... 22. Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 22 str. 1 d. 178 str. 1 d.,... 23. Bausmės skyrimo motyvai.... 24. Kaltinamasis praeityje neteistas, nebaustas administracine tvarka, bedarbis,... 25. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 26. Kaltinamasis neįrašytas psichiatro ir priklausomybių ligų kabinetų... 27. Kaltinamajm už padarytą nusikalstamą veiką straipsnio sankcijoje yra... 28. Teismas užtikrina teisingumo principo taikymą vadovaudamasis bausmės... 29. Kaltinamajam skirtina bausmė - viešieji darbai. Kaltinamasis nurodo, kad jo... 30. Dėl civilinių ieškinių.... 31. Civilinis ieškovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinei... 32. Civilinė ieškovė A. L. prašo priteisti 1000 litų neturtinės žalos... 33. Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės... 34. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 35. Neteisėtais veiksmais pakenkiami ir neturtiniai asmens interesai. Tokius... 36. CK 6.250 str. 1 d. nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 37. CK 1.114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė teisė saugo asmenines... 38. Žalos dydį apsprendžia visuma CK 6.250 str. 2 d. numatytų kriterijų.... 39. -nustatant neturtinės žalos dydį, atsižvelgiama į nusikalstamais veiksmais... 40. -žalą padariusio asmens kaltė . Kaltinamojo padaryta baudžiamojo įstatymo... 41. -kaltinamojo turtinė padėtis yra minimaliai patenkinama, neturi nuolatinio... 42. -turtinė žala nėra nurodyta A. L., taigi ir nevertinama.... 43. -sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai. Kiekvienas asmuo savo... 44. Vertinant neturtinės žalos atlyginimą, nustatant jo dydį, atsižvelgtina į... 45. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti- panaikintinas,... 46. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 – 298, 301 – 302, 303 – 308... 48. R. N. pripažinti pasikėsinus padaryti nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 49. R. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 50. Priteisti iš R. N. civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos Aplinkos... 51. Civilinės ieškovės A. L. ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Priteisti iš R. N. civilinei ieškovei A. L. du šimtus litų (260 Lt)... 53. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, geltonos... 54. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...