Byla 2A-2823-553/2011
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Almos Urbanavičienės,

4sekretoriaujant V. K.,

5dalyvaujant ieškovui O. G., bankrutuojančios UAB (toliau – BUAB) „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ įgaliotiems atstovams R. J. ir L. L., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) įgaliotai atstovei D. J.,

6viešame teismo posėdyje žodine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BUAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-07-12 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo O. G. ieškinį atsakovui UAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“, trečiajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

7Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8

  1. Ginčo esmė

9Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) priteisti iš atsakovo darbo užmokestį už 2010 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesius (13 190,27 Lt), dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (8 793,51 Lt), kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (8 830,83 Lt už 59,3 kalendorines dienas), 2 672 Lt delspinigių pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 207 straipsnio 1 dalį, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką; 2) pripažinti, kad atsakovo, kaip darbdavio, draudėjo, veiksmai, kuriais jis be pagrindo patikslino ieškovo IV ketvirčio draudžiamąsias pajamas, pagal kurias ieškovui buvo paskaičiuotas ligos pašalpos dydis už laikotarpį nuo 2010-05-08 iki 2010-07-28, yra neteisėti; pripažinti, kad atsakovas neteisingai deklaruodamas draudžiamąsias pajamas už 2010 m. I ir II ketvirčius, nesilaikė įstatymais nustatytų reikalavimų; įpareigoti atsakovą VSDFV Vilniaus skyriuje patikslinti ieškovo draudžiamąsias pajamas už 2009 m. IV ketvirtį, atsižvelgiant į ieškovui faktiškai išmokėtą darbo užmokestį; patikslinti ieškovo draudžiamąsias pajamas už 2010 m. I ir II ketvirčius, atsižvelgiant į ieškovui faktiškai išmokėtą darbo užmokestį ir priklausantį pagal sudarytą darbo sutartį; 3) priteisti iš atsakovo 2 013,43 Lt skolą, susidariusią nevykdant 2008-08-25 Automobilio panaudos sutarties. Reikalavimus grindė darbo sutartimi, automobilio panaudos sutartimi. Nurodė, kad darbdavys ne tik neišmokėjo jam priklausančio atlyginimo, bet ir pateikė Sodrai neteisingus duomenis apie jo draudžiamąsias pajamas ir tai turėjo reikšmės išmokant ligos pašalpą. Taip pat atsakovas neatsiskaitė pagal automobilio panaudos sutartį.

10Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad dėl blogos įmonės veiklos šalių susitarimu nuo 2009-02-01 buvo sutarta ieškovui mokėti ne darbo sutartyje numatytą, o 800 Lt dydžio darbo užmokestį. Toks akcininkų susirinkimo sprendimas nėra išlikęs. Paaiškina, kad akcininkui R. V. 2009-10-01 buvo pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje ir jam buvo uždrausta lankytis įmonės patalpose. Pasinaudodamas tokia situacija ieškovas, kaip įmonės vadovas, akcininkei J. V., turinčiai 50 proc. akcijų, pateikė pasirašyti 2009-10-27 sprendimą dėl atlyginimo padidinimo iki 5 000 Lt. Šis akcininkės sprendimas yra niekinis, remiantis Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalimi, nes šis sprendimas priimtas nesant kvorumo, t. y. nesant daugiau kaip ½ visų akcininkų balsų. Ieškovas nepagrįstai sau išsimokėjo padidintą atlyginimą už 2009 m. spalio – gruodžio mėnesius, tokiu būdu jis yra skolingas įmonei 20 000 Lt (15 200 Lt atskaičius mokesčius). Už laikotarpį nuo 2009 m. spalio mėnesio iki 2010 m. balandžio mėnesio (įskaitytinai) ieškovo darbo užmokestis buvo 5 600 Lt (4 749,5 atskaičius mokesčius). Atsakovo teigimu, šią situaciją reikėtų vertinti taip, kad ieškovas avansu išsimokėjo darbo užmokestį už 2010 m. sausio – gegužės mėnesius. Ieškovui priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas, t. y. 59,3 kalendorines dienas, tačiau atsakovas nesutiko su kompensacijos apskaičiavimu pagal padidintą atlyginimą. Kompensacija 1 547,08 Lt turi būti įskaitoma į susidariusią skolą dėl nepagrįstai permokėto atlyginimo kaip priešpriešinis reikalavimas. Taip pat atsakovas nurodė, kad ieškovas buvo atleistas iš darbo Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio pagrindu kaip praradęs pasitikėjimą dėl nekvalifikuotų ir nerūpestingų veiksmų, todėl jam DK 140 straipsnio 2 dalyje numatyta išeitinė išmoka nepriklauso, nes jis 2010-10-05 valdybos posėdžio protokoliniu sprendimu atleistas dėl darbuotojo kaltės. Atsakovas pažymėjo, kad įmonė nebuvo ir nėra skolinga ieškovui, todėl jam taip pat nepriklauso delspinigiai bei vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo atsiskaityti laiką. Taip pat atsakovas prašė netenkinti ieškovo reikalavimo dėl automobilio eksploatavimo išlaidų pagal panaudos sutartį, nes įmonės veikla nuo 2009 m. spalio mėnesio buvo sustojusi, todėl automobilis nebuvo naudojamas įmonės veikloje, o ieškovas nepateikė įrodymų apie eksploatavimo išlaidas, neaišku iš kokių sumų, nurodytų avansinėje apyskaitoje, susidaro ieškovo reikalaujama suma 2 013,43 Lt.

11Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius nurodo, kad atsakovui 2010-09-24 pateikus prašymą dėl draudžiamųjų pajamų patikslinimo, buvo nustatyta, kad ieškovas gavo per didelę ligos pašalpą už laikotarpį nuo 2010-05-08 iki 2010-07-28. Ligos permoka yra 5 536,87 Lt. Paaiškino, kad teismui priteisus ieškovo nurodytą neišmokėtą darbo užmokestį, draudžiamosios pajamos gali būti perskaičiuotos.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-07-12 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui iš atsakovo 17 355,63 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 11 570,42 Lt išeitinę išmoką, 11 186,95 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2010-10-05 iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2011-07-12) – 9 900 Lt, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką skaičiuojant pagal vienos dienos uždarbį – po 50 Lt, imant penkių dienų darbo savaitę nuo 2011-07-12 iki visų su darbo santykiais susijusių sumų išmokėjimo dienos (visos sumos nurodytos neatskaičius mokėtinų mokesčių), 2 117,96 Lt su darbo santykiais susijusių delspinigių, 2 013,43 Lt skolos pagal automobilio panaudos sutartį, įpareigoti atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti VSDFV Vilniaus teritoriniam skyriui duomenis apie O. G. draudžiamąsias pajamas, atsižvelgiant į šiuo teismo sprendimu nustatytą jo darbo užmokestį laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-05-31. Teismas nustatė, kad 2008-08-18 tarp atsakovo ir ieškovo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią ieškovas neterminuotai priimtas direktoriaus pareigoms, nebuvo keičiama. 2009-10-27 atsakovo akcininkų sprendimas, kuriuo buvo nustatytas 5 000 Lt ieškovo darbo užmokestis, yra niekinis, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (sprendimas priimtas susirinkime, kuriame nebuvo kvorumo), todėl teismas priėmė sprendimą, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam darbo sutartyje numatyto dydžio darbo užmokestį už 2010 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesius, yra pagrįstas. Teismas patenkino ieškovo prašymą priteisti jam DK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kadangi atsakovas neįrodė, jog darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta dėl darbuotojo, t. y. ieškovo, kaltės. Teismas pažymėjo, kad atsakovas sutiko, jog ieškovui priklausė kompensacija už 59,3 kalendorines dienas nepanaudotų atostogų, todėl teismas, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, apskaičiavo ieškovui priklausančią kompensaciją ir ją priteisė iš atsakovo ieškovui (DK 177 straipsnio 2 dalis). Teismas taip pat patenkino ieškovo prašymą priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti su darbuotoju laiką dėl atsakovo sunkios finansinės padėties sumažindamas vienos dienos vidutinį darbo užmokestį iki 50 Lt ir nusprendė ieškovui už laikotarpį nuo 2010-10-05 (darbo sutarties nutraukimo dienos) iki 2011-07-12 (teismo sprendimo priėmimo), priteisti konkrečią sumą, t.y. 9 900 Lt (50 Lt x 198 darbo dienos), o nuo teismo sprendimo priėmimo iki kol bus išmokėtos visos darbuotojui priklausančios išmokėti pinigų sumos, vidutinis darbo užmokestis turi būti skaičiuojamas pagal ieškovo vidutinį vienos dienos darbo užmokestį – 50 Lt laikant, jog darbuotojas dirba penkių dienų darbo savaitę (DK 141 straipsnio 1 ir 3 dalys). Teismas iš dalies patenkino ieškovo reikalavimą priteisti 0,07 proc. delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką iki sprendimo įvykdymo dienos, netenkindamas reikalavimo priteisti delspinigius nuo išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, nes šie piniginiai reikalavimai atsirado po darbo santykių nutraukimo. Teismas nustatė, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 013,43 Lt skolą, susidariusią nevykdant 2008-08-25 Automobilio panaudos sutarties, yra pagrįstas, nes atsakovas neįrodė, kad automobilis 2009-11-01 – 2010-02-26 laikotarpiu, už kurį patirtas automobilio kuro, draudimo ir eksploatacines išlaidas ieškovas prašo priteisti iš atsakovo, nebuvo naudojamas įmonės reikmėms. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas VSDFV Vilniaus skyriui buvo patiekęs klaidingus duomenis apie ieškovo draudžiamąsias pajamas, t. y. 800 Lt, teismas įpareigojo atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti VSDFV Vilniaus skyriui duomenis apie ieškovo draudžiamąsias pajamas, atsižvelgiant į šiuo teismo sprendimu nustatytą jo darbo užmokestį.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

132011-07-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ buvo iškelta bankroto byla. Atsakovo BUAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-07-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylai reikšmingų klausimų. Pažymėjo, kad ieškovas dirbo atsakovo įmonėje nuo 2008-08-18 iki 2010-10-05, tačiau nuo 2010-05-02 faktiškai nedirbo, nes pareigų negalėjo eiti dėl ligos. Ieškovui 2008-08-18 pradėjus eiti atsakovo įmonės direktoriaus pareigas, suprastėjo įmonės veikla ir finansinė padėtis. Šalių susitarimu nuo 2009-02-01 ieškovui buvo nustatyta 800 Lt per mėnesį atlygimas. Darbo sutarties pakeitimas nebuvo atliktas, tačiau kaip matyti iš bylos aplinkybių pats ieškovas sutinka, kad jam buvo sumažintas atlyginimas. Kaip matyti iš VSDFV atsiliepimo ieškovo draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo sumos buvo keičiamos nuo 2009-10-01, kas patvirtina, kad faktiškai ieškovo atlyginimas buvo sumažintas. Pasinaudodamas tuo, kad vienam iš įmonės akcininkų pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje ir jis negali domėtis įmonės veikla, ieškovas išsimokėjo sau padidintą atlyginimą už 2009 m. spalio, lapkričio, gruodžio ir 2010 m. sausio mėnesius, tokiu būdu pažeisdamas sunkioje finansinėje padėtyje buvusios įmonės kitų darbuotojų ir kreditorių interesus. Atsakovo teigimu, iš bylos duomenų matyti, kad nuo 2009 m. ieškovas darbo vietoje pasirodydavo retai ir savo pareigas ėjo netinkamai. Atsakovas neprivalėjo mokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę kompensaciją (DK 140 straipsnio 2 dalis), nes kaip matyti ieškovas tinkamai nėjo savo pareigų ir faktiškai matydamas, kad įmonė greitu metu bankrutuos, neteisėtai išmokėjo sau padidintą atlyginimą. Ieškovas pakenkė įmonės finansinei būklei, padarė bendrovei žalą ir prarado akcininkų pasitikėjimą, todėl pagrįstai manytina, kad ieškovas buvo atleistas dėl jo kaltės. Ieškovas nepagrįstai prašė priteisti 2 013,43 Lt skolą už atsakovo, kaip panaudos gavėjo, naudojamo automobilio eksploatavimo ir kuro sąnaudas, nes ieškovas naudojo automobilį savo reikmėms. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas eidamas atsakovo įmonės direktoriaus pareigas, turėdamas tikslą užvaldyti dalį įmonės turto, gauti pinigų iš garantinio fondo ir padidintas išmokas iš VSDFV, nuslėpė faktą, jog jam buvo sumažintas atlyginimas.

14Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinės instancijos teismo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-07-12 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas jokioje proceso stadijoje neteigė ir nepripažino, kad darbo užmokesčio sumažinimas buvo atliktas abiejų šalių sutarimu. Ieškovo atlyginimo sumažinimas iki 800 Lt nuo 2009 m. vasario mėnesio buvo vienašališkas ir neteisėtas atsakovo įmonės akcininko R. V. veiksmas, pažeidęs DK 120 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Pažymėjo, kad atsakovo įmonės akcininkų dokumentas dėl ieškovo, kaip atsakovo įmonės direktoriaus, atlyginimo sumažinimo priimtas nebuvo (Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalis). Ta aplinkybė, jog ieškovo draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo sumos buvo keičiamos nuo 2009-10-01, patvirtina ne tai, kad ieškovo darbo užmokestis buvo sumažintas, kaip teigia atsakovas, o tai, kad atsakovas veikė nesąžiningai ir siekė sumažinti savo mokestines prievoles valstybei. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad ligos pašalpa ieškovui už 2010-05-08 – 2010-07-28 buvo paskaičiuota atsižvelgiant į tai, kad ieškovo kompensuojamasis dienos uždarbis yra 253,85 Lt ir šiuo duomenis VSDFV pateikė pats atsakovas. Tuo tarpu 2010-10-07, t. y. po ieškovo atleidimo iš darbo, atsakovui patikslinus duomenis, kompensuojamasis dienos uždarbis sumažėjo iki 60 Lt, kaip skaičiuojant nuo minimalaus atlyginimo. Ieškovas paaiškino, kad 2010 m. gegužės – spalio mėnesiais sirgo. 2010-10-01 ieškovas pateikė atsakovui prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo dėl ieškovo sveikatos būklės ir negalėjimo toliau eiti užimamas pareigas. Tačiau atsakovas, neatsižvelgdamas į ieškovo prašymą, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, 2010-10-05 akcininko sprendimu atleido ieškovą iš darbo. Taigi ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal DK 124 straipsnio 1 punktą, t. y. kitų įstatymų numatytais pagrindais, todėl ieškovui priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 straipsnio 2 dalis). Ieškovas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas įmonėje lankėsi retai, pakenkė įmonės finansinei veiklai, prarado akcininkų pasitikėjimą.

15Teismo posėdžio metu ginčo šalys palaikė savo apeliacinės instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas. Ieškovas papildomai nurodė, kad jokio rašytinio susitarimo dėl jo atlyginimo sumažinimo nebuvo. R. V. tik pastatė ieškovą prieš faktą pasakydamas žodžiu, kad kol nebus išmokėti pinigai už projektą, gal du mėnesius ieškovui negalės būti išmokėtas didesnis nei 800 Lt atlyginimas. BUAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ įgaliotas atstovas L. L. nurodė, kad šalys susitarė raštu dėl O. G. atlyginimo sumažinimo iki 800 Lt, dėl to buvo priimtas akcininkų sprendimas, tačiau šis dokumentas yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (toliau – FNTT), kuri neatsakė į atsakovo atstovo prašymą pateikti minėtą dokumentą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu - teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą.

18Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų nagrinėjamam ginčui reikšmingų klausimų. Pasak atsakovo, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas rašytinis susitarimas dėl ieškovo atlyginimo sumažinimo iki 800 Lt.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika yra nuosekli - bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1200/2001; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2007). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad akcinės bendrovės vadovo darbo užmokesčio teisiniam reguliavimui yra taikomos DK, kuris nenumato galimybės mažinti darbuotojo darbo užmokestį vienašaliu darbdavio sprendimu. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalį visuotinis akcininkų susirinkimas yra įgaliotas priimti sprendimą dėl administracijos vadovo darbo užmokesčio, tačiau priimant tokį sprendimą turi būti paisoma darbo santykius reglamentuojančių įstatymų nepažeidžiant administracijos vadovui, kaip darbuotojui, taikomų socialinių garantijų, įskaitant numatytų DK 120 straipsnio 3 dalyje. Įrodymų (rašytinio UAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo), kad darbo sutartyje numatytas 5 785,21 Lt darbo užmokestis ieškovui O. G. buvo sumažintas iki 800 Lt pagal DK 120 straipsnio 3 dalies nuostatas, t. y. esant darbuotojo sutikimui, atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Nors ieškovas pripažino, kad jis buvo informuotas apie tai, jog kelis mėnesius jam bus išmokėtas tik 800 Lt atlyginimas, tačiau ši aplinkybė neleidžia konstatuoti, kad ieškovas išreiškė savo laisvą valią ir sutikimą su atlyginimo sumažinimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinio reikalavimui išspręsti taikytinų teisės normų taikymui teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės yra nustatytos pirmosios instancijos teismo. Pripažinti, kad jos nustatytos netinkamai ar pažeidžiant įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, teisinio pagrindo nėra. Vadovaudamasis CPK 178 straipsniu, nustatančių, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą išvadą, kad ieškovo O. G. reikalavimas priteisti jam darbo sutartyje numatytą darbą užmokestį už 2010 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesius, yra pagrįstas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

20Savo apeliaciniame skunde atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovui 2008-08-18 pradėjus eiti atsakovo įmonės direktoriaus pareigas, suprastėjo įmonės veikla ir finansinė padėtis, nuo 2009 m. ieškovas darbo vietoje pasirodydavo retai ir savo pareigas ėjo netinkamai bei faktiškai matydamas, kad įmonė greitu metu bankrutuos, neteisėtai išmokėjo sau padidintą atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas pakartotinai atkreipia dėmesį į tai, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis). Apeliantas teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančiu anksčiau nurodytus teiginius, todėl jie atmestini kaip nepagrįsti.

21Be to, apeliantas teigia, kad ieškovas nepagrįstai prašė priteisti 2 013,43 Lt skolą už atsakovo, kaip panaudos gavėjo, naudojamo automobilio eksploatavimo ir kuro sąnaudas, nes ieškovas naudojo automobilį savo reikmėms, tačiau tai patvirtinančių įrodymų apeliantas nepateikė, todėl šis argumentas taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

22Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

23Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai pagal ieškinio reikalavimus.

24Kadangi netenkintas apeliacinis skundas, todėl vadovaujantis CPK 98 straipsniu ieškovui iš atsakovo priteistinos išlaidos už advokato padėjėjo pagalbą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (bylinėjimosi išlaidos). Ieškovas prašo priteisti 500 Lt išlaidas už advokato padėjėjo pagalbą. Šis prašymas tenkintinas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, į ieškovo atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, į bylos sudėtingumą ir apimtį, į bylos nagrinėjimo trukmę, ginčo sumą, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui iš atsakovo priteistina 500 Lt suma už advokato padėjėjo pagalbą ruošiant procesinį dokumentą (atsiliepimą į apeliacinį skundą) apeliacinės instancijos teismui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-07-12 sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti ieškovui O. G. iš atsakovo BUAB „Investiciniai ir techniniai projektai, ekspertizės“ 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Almos Urbanavičienės,... 4. sekretoriaujant V. K.,... 5. dalyvaujant ieškovui O. G., bankrutuojančios UAB (toliau – BUAB)... 6. viešame teismo posėdyje žodine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8.
  1. Ginčo esmė
...
9. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) priteisti iš atsakovo darbo... 10. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad dėl blogos... 11. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius nurodo, kad atsakovui 2010-09-24... 12. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-07-12 priėmė sprendimą ieškinį... 13. 2011-07-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Investiciniai ir... 14. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinės... 15. Teismo posėdžio metu ginčo šalys palaikė savo apeliacinės instancijos... 16. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienoje... 18. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų nagrinėjamam... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. Savo apeliaciniame skunde atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovui 2008-08-18... 21. Be to, apeliantas teigia, kad ieškovas nepagrįstai prašė priteisti 2 013,43... 22. Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų teismas nepasisako, nes... 23. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 24. Kadangi netenkintas apeliacinis skundas, todėl vadovaujantis CPK 98 straipsniu... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-07-12 sprendimą palikti nepakeistą.... 27. Priteisti ieškovui O. G. iš atsakovo BUAB „Investiciniai ir techniniai...