Byla 2A-1322-109/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko, Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Deimantei Milevičiūtei-Anakurdovienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Vidai Tarutienei, atsakovo atstovei Linai Tilvikaitei, trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Laurai El Osta teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1772-364/2008 pagal ieškovės M. B. ieškinį atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai su trečiaisiais asmenimis Kauno miesto savivaldybe, J. G. , R. P. dėl pripažinimo teisės į savavalinių statybos padarinių likvidavimą,

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovė M. B. 2007-11-28 ieškiniu prašė pripažinti ieškovei teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius, įteisinant D. B. , mirusios 2005-07-14 vardu priestatus prie gyvenamojo namo ( - ), žymimus indeksais ( - )/18,51 kv. m., ( - )/8,45 kv. m., ( - )/7,68 kv. m., gyvenamąjį namą ( - ), unikalus ( - ), bendro ploto 34,49 kv. m. ir ūkio pastatą ( - ), kurių registro Nr. ( - ), esančius ( - ). Ieškovė nurodė, kad jos motina D. B. nuosavybės teise valdė ½ dalį gyvenamojo namo bei kitų kiemo statinių. Šį nekilnojamąjį turtą ji paveldėjo iš savo tėvo V. J. . Gyvendama namų valdoje pasistatė priestatus, dėl ko gyvenamojo namo plotas padidėjo iki 60,56 kv. m. Priestatai statyti apie 1960 metus, ir neįteisinti jos vardu. Ieškovė nurodo, kad namų valdoje jos motina pasistatė ir gyvenamąjį namą, kuris taip pat nėra teisiškai įregistruotas. Statinio statybos pabaigos metai - apie 1960 m. 1963 m. pastatyti priestatai vėliau buvo sunaikinti. Kiti namų valdoje esantys statiniai įteisinti motinos vardu. 2005-07-15 mirus ieškovės motinai, paveldėtojomis tapo ieškovė ir J. G. . Ieškovė gyvena paveldėtame name, moka mokesčius, tačiau negali tinkamai įregistruoti paveldėtų statinių.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinį patenkino, pripažino ieškovei M. B. teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius, įteisinant D. B. , mirusios 2005-07-14 vardu priestatus prie gyvenamojo namo, gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą, esančius ( - ).

5Teismas rėmėsi byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais, CK 4.47 straipsniu, nurodančiu, kad asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės teisės įgijimo pagrindas. Teismas laikė, kad nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą gali būti įgyjama taip pat ir statybos procese, ir ne tik pastatant naują statinį ar rekonstravus pastatą, bet ir statant, t. y. galimas nuosavybės teisės atsiradimas ir į nebaigtą statyti statinį. Tačiau įgyti nuosavybę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne dėl bet kokio statybos proceso, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t. y. jei statybos procesas buvo teisėtas. Atitinkamai ir nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą pasibaigti turi būti konkretus nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas. Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 18 d. nutartimi, kurioje nurodyta, kad reorganizavus juridinį asmenį, o fiziniam asmeniui mirus, tokios savavališkų padarinių šalinimo teisės ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams. Teismas aiškino, kad kilus ginčui tarp teisių perėmėjų, šis ginčas sprendžiamas kartu su savavališkos statybos padarinių likvidavimo klausimu. Statybą vykdžiusio asmens nustatymą teismas laikė reikšminga aplinkybe, priskiriant pareigą šiuos statybos padarinius pašalinti. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, kad ieškovė įgijo gyvenamąjį namą nuosavybėn kartu su įrengtais, bet neįteisintais priestatais, gyvenamąjį namą, tiesiogiai iš jų statytojų. Įgijusi gyvenamąjį namą iš ankstesnių savininkų ieškovė įgijo ir visas teises, susijusias su šiuo turtu. Po savo motinos mirties priėmusi palikimą ir tapusi namo dalies savininke pagal paveldėjimo teisės liudijimą ieškovė perėmė ne tik nurodytą turtą nuosavybėn, bet ir statinių statybą vykdžiusio asmens, būtent palikėjos D. B. , teises į pastatytų statinių įteisinimą ar kitokį šios savavališkos statybos pasekmių pašalinimą, kurį privalo atlikti statytojas arba jo teisių perėmėjas (Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento 10 punktas, CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Teismas nurodė, kad statinio nugriovimas būtų galimas Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, tačiau tam reikalingos atitinkamos kitos, įstatyme nustatytos sąlygos. Ieškovei teisėtai, pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ir rekonstrukcijos procese atsirado nuosavybė teisė (1964 m. CK 953, 1091, 149 straipsniai).

6Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2008-07-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti. Motyvuose nurodo:

71. Teismas priimdamas sprendimą neteisėtai vadovavosi jau negaliojančiu Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtintu statybos techniniu reglamentu 1.09.06.2002 ir iki 2006-10-31 galiojusia LR civilinio kodekso 4.103 str. ir LR statybos įstatymo 28 str. redakcija. Ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi 2007-11-23, o minėtas statybos techninis reglamentas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-05-03 įsakymu Dl-243 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios, patvirtinant naują statybos techninį reglamentą STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, nebesuteikia galimybės įteisinti savavališką statybą. Nuo 2006-11-01 įsigaliojęs LR statybos įstatymo 28 str. ir LR civilinio kodekso 4.103 str. numato vienintelį savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - nugriovimą ir nebesuteikia galimybės įteisinti savavališką statybą. LR statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo 15 straipsnis numato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas. Taigi tik vieninteliu įstatymo numatytu atveju - jeigu buvo priimtas administracinis sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo - galima taikyti ankstesnę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio redakciją. Administracinis sprendimas dėl ieškovės nurodomų savavališkų statinių nebuvo priimtas ir dabar galiojantys norminiai teisės aktai nebenumato savavališko statinio įsiteisinimo galimybės.

82. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovė po palikėjos D. B. mirties perėmė teises į pastatytų statinių įteisinimą ar kitokį savavališkos statybos pasekmių pašalinimą, vadovaujantis Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento 1.09.06.2002 10 punktu. Iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.1 str. nurodytos paveldėjimo sampratos seka, kad paveldėti galima tik tas mirusio fizinio asmens turtines ar neturtines teises, kurias jis turėjo. Ieškovė nepateikia jokių duomenų pagrindžiančių, kad D. B. prieš mirtį įgijo teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius, todėl jos teisių perėmėjai irgi negali perimti to, ko nebuvo įgijusi palikėja.

93. Net jeigu ir būtų nustatyta, kad bylą nagrinėję teismai teisėtai taikė originalią LR statybos įstatymo 28 str., LR CK 4.103 str. redakciją ir Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtintą statybos techninį reglamentą 1.09.06.2002, numatančius galimybę įteisinti savavališką statybą, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas susijusias su savavališkos statybos padarinių šalinimu ir tuo pažeidė LR Statybos įstatymo 28 str., LR CK 4.103 str. bei 2002-04-30 Statybos techninio reglamento „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 12.3 punktą ir 16 punktą. Teismas patenkindamas ieškovės reikalavimą ir pripažindamas jai teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius įteisinant statinius viršijo teismo kompetenciją. Teismas nusprendė už instituciją, kurios kompetencijoje, vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR 1.09.06.:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos ”padarinių šalinimas" buvo priimti arba nepriimti tam tikrą sprendimą. Pažymėtina, kad pagal iki 2007-05-03 galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.09.06.:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 12.3 punktą pareigūnas surašęs savavališkos statybos aktą nagrinėja savavališkos statybos priežastis ir prašo regiono aplinkos apsaugos departamento, visuomenės sveikatos centro, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, ir kitų suinteresuotų institucijų pateikti išvadas ar teritorijoje, kurioje nustatyta savavališka statyba galima bet kurio ar tam tikros paskirties statinio statyba. Taigi nuspręsti, ar galima suteikti teisę asmeniui įteisinti statinius negavus privalomų išvadų, teismas negalėjo. Suinteresuotoms institucijoms pateikus išvadas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.09.06.:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 16 p., Apskrities viršininkas išnagrinėjęs savavališkos Statybos aktą bei pareigūno siūlymus dėl padarinių pašalinimo galėjo priimti vieną iš kelių sprendimų: arba pareikalauti statytoją nugriauti statinį arba leisti statytojui parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Dėl šių priežasčių teismas, nesant gautoms išvadoms iš visų reikalingų institucijų, nurodančioms, kad savavališkos statybos įteisinimas yra galimas, nepagrįstai ir neteisėtai pripažino ieškovui teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius įteisinant statinius.

104. Bylą nagrinėjęs teismas taip pat netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl pažeidė CPK 185 str. Teismas nepagrįstai konstatuoja, kad ieškovė yra įgijusi nuosavybės teisę į statinius iš palikėjos D. B. , t.y., nuosavybės teisė yra atsiradusi paveldėjimo būdu (LR CK 4.47 str. 2 p.), po to jau konstatuoja, kad ieškovei teisėtai, pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ir rekonstrukcijos procese atsirado nuosavybės teisė į ginčo statinius. Pažymėtina, kad ginčo statiniai yra savavališkai pastatyti. Statinys gali tapti nuosavybės ar valdymo teisės objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra įteisinta įstatymų nustatyta tvarka. Savavališka statyba yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.253 str. 1 d. reikalavimas, kad nekilnojamas daiktas privalo būti suformuotas įstatymų nustatyta tvarka. Kai statyba yra neteisėta, tai nėra nei nekilnojamojo daikto kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006). Taigi teismas, netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus ir neaišku kuriuo iš nuosavybės įgijimo pagrindų remdamasis nusprendė, kad ieškovė jau yra įgijusi nuosavybės teisę į ginčo statinius.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo patenkinti atsakovo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų.

14Nagrinėjamoje byloje kilo ieškovės M. B. ir Kauno apskrities viršininko administracijos ginčas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (CK 4.103 straipsnio, LR Statybos įstatymo 28 straipsnio, statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 15 straipsnio, įrodymų vertinimą (CPK 185 straipsnio) aiškinimo ir taikymo klausimai.

15Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir padarytomis išvadomis.

16Byloje nustatyta, kad ieškovės motina D. B. mirė 2005-07-15, po mirties ieškovė M. B. kaip viena iš įstatyminių paveldėtojų, priėmė palikimą ir jį valdo, tačiau jai neišduodamas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas, nes nekilnojamasis turtas rekonstruotas, pastatyti statiniai statytojos D. B. nebuvo įteisinti. Ši statyba žymima savavaline ir jos statybos metai yra nurodomi 1960, 1963. Pagal LR CK 5.1 str. 1d. paveldėjimas- tai mirusiojo fizinio asmens turtinių teisių pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba įpėdiniams pagal testamentą. To paties straipsnio 3d. nurodo, kad paveldimos tik tos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, kurios neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu. Ieškovė gyvendama kartu su mama jos pastatytuose statiniuose, gyvendama šiuose statiniuose ir po mamos mirties rūpindamasi statiniais, teisėtai tikėjosi paveldėti motinos sukurtą nekilnojamąjį turtą. Šį turtą ji laikė motinos nuosavybe. Visa šeima šiuose statiniuose gyvena jau 48 metus.

17Iš namų valdos techninės apskaitos bylos medžiagos matyti, kad ginčo pastatai, pažymint jį kaip savavališką statybą buvo konstatuota 1973 m. Iš 1985-01-09 D. B. pareiškimo RTĮB Kauno m. Tarpmiestinio techninio inventorizavimo biuro viršininkui matyti, kad visos savavalinės statybos, esančios ( - ) priklausė jai. (b.l. 28,30). Jokios administracinės sankcijos namo ir priklausinių statytojai D. B. nebuvo taikytos.

18Atsakovas neįrodinėjo aplinkybės, kad ginčo statiniai buvo pastatyti po 2007 m. gegužės 3 d., kai buvo pakeistas statybos techninis reglamentas, STR 1.09.06:2007 ”Statybos sustabdymas”. Savavališkos statybos padarinių šalinimas (toliau savavališkos statybos padarinių šalinimo reglamentas).

19Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė savavališkos statybos padarinių likvidavimo tvarką reglamentuojančias normas.

20Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtintą SRT 1.09.2002 ir iki 2006-10-31 galiojusią LR CK 4.103 str. ir LR Statybos įstatymo 28 straipsnio redakciją galima taikyti tik vieninteliu įstatymo numatytu atveju- jeigu buvo priimtas administracinis sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo.

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad spaudas apie savavališką statybą namų valdos inventorinėje byloje gali būti prilyginamas administraciniam sprendimui dėl ieškovės nurodomų savavalinių statinių.

22Taigi, byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtina, kad nurodyto gyvenamojo namo savavališką statybą vykdė 2005-07-14 mirusi jos motina, kuri savavališkos statybos padarinių nelikvidavo, todėl atmestini apelianto argumentai , kad ieškovė negali paveldėti teisės ir pareigos pašalinti savavališkos statybos padarinius (b.l. 29).

23Kolegija mano, kad ieškovės ieškinio reikalavimų patenkinimas niekaip nepažeidžia atsakovo teisių ir jam nesukelia jokių neigiamų teisinių pasekmių. Be to, pažymėtina, kad namo bendrasavininkis bei kaimynai neprieštarauja savavalinės statybos padarinių likvidavimui, įteisinant D. B. vardu.

24Atsižvelgiant į CK 1.2 straipsnio 1 dalyje 1.5 straipsnio 4 dalyje įvertintus teisėtų lūkesčių ir protingumo principus, teismas patenkindamas ieškinį pagrįstai taikė Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto Statybos techninio reglamento nuostatas.

25Dėl virš nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmestinas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27apeliacinį skundą atmesti.

28Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. ieškovė M. B. 2007-11-28 ieškiniu prašė pripažinti ieškovei teisę... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas rėmėsi byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo... 7. 1. Teismas priimdamas sprendimą neteisėtai vadovavosi jau negaliojančiu... 8. 2. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovė po palikėjos D. B. mirties... 9. 3. Net jeigu ir būtų nustatyta, kad bylą nagrinėję teismai teisėtai... 10. 4. Bylą nagrinėjęs teismas taip pat netinkamai įvertino byloje esančius... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų... 14. Nagrinėjamoje byloje kilo ieškovės M. B. ir Kauno apskrities viršininko... 15. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovės motina D. B. mirė 2005-07-15, po mirties... 17. Iš namų valdos techninės apskaitos bylos medžiagos matyti, kad ginčo... 18. Atsakovas neįrodinėjo aplinkybės, kad ginčo statiniai buvo pastatyti po... 19. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtintą SRT 1.09.2002 ir iki... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad spaudas apie savavališką statybą namų... 22. Taigi, byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtina, kad nurodyto... 23. Kolegija mano, kad ieškovės ieškinio reikalavimų patenkinimas niekaip... 24. Atsižvelgiant į CK 1.2 straipsnio 1 dalyje 1.5 straipsnio 4 dalyje... 25. Dėl virš nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. apeliacinį skundą atmesti. ... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. sprendimą palikti...