Byla e2-2912-1070/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 406,52 Eur skolą už suteiktą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d., 12,82 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d., 5 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (1-3 b. l.).

4Atsakovei ieškinys bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2020 m. sausio 16 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalis (31 b. l.). Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą, todėl, ieškovei ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkinamas.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei nuo 2016 m. gegužės 25 d. nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto ( - ) (4, 5 b. l.). 2008 m. gruodžio 29 d. šalys sudarė rašytinę šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė (šilumos tiekėja) įsipareigojo tiekti buitiniam šilumos vartotojui (atsakovei) šilumą (Baltijos g. 22-14, Kaune), o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (Sutarties 1.1.1, 1.2.2 punktai) (7-10 b. l.). Sutarties 2.6 punkte šalys susitarė, kad buitiniam šilumos vartotojui laiku neapmokėjus sąskaitos, už kiekvieną pavėluotą dieną šilumos tiekėja skaičiuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Buto apyvartos žiniaraštyje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovė mokėjo ieškovei už laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d. tiektą šilumos energiją ne pilnai, todėl susidarė 406,52 Eur įsiskolinimas (12 b. l.).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

10Atsakovė naudojosi ieškovės tiekiama šilumos energija, tačiau tinkamai nevykdė įsipareigojimo atsiskaityti su ieškove, todėl jai iš atsakovės priteistinas 406,52 Eur dydžio įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d. tiektą šilumos energiją (CK 6.38 straipsnis, 6.388 straipsnio 1 dalis).

11Atsakovė, netinkamai vykdžiusi prievolę, privalo sumokėti netesybas, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 12,82 Eur delspinigiai, paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d. (CK 6.258 straipsnis, Sutarties 2.6 punktas, 13 b. l.).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (419,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2020 m. sausio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – 15 Eur žyminis mokestis, 36,30 Eur išlaidų dėl teisinių paslaugų atlyginimas ir 1,71 Eur už Gyventojų registro bei Nekilnojamojo turto registro duomenis, iš viso 53,01 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai; 14-19, 21-25 b. l.).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidų atlyginimas iš atsakovės valstybei nepriteisiamas, nes jis neviršija minimalios valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės J. V., asmens kodas ( - ) ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, naudai 406,52 Eur skolą, 12,82 Eur delspinigius, iš viso – 419,34 Eur (keturis šimtus devyniolika Eur 34 ct), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (419,34 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 53,01 Eur (penkiasdešimt trijų Eur 1 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai