Byla 2S-1233-178/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1847-872/2011 pagal antstolio D. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Semakas“ vadovui J. K., suinteresuoti asmenys V. K., uždaroji akcinė bendrovė „Semakas“, VĮ Regitra Vilniaus filialas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolis D. S. pateikė prašymą spręsti klausimą dėl baudos skyrimo UAB „Semakas“ vadovui J. K. už teismo sprendimo nevykdymą.

5Nurodė, kad vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi c.b. Nr. 2-7015-178/2010 antstolio kontoroje vykdomas UAB „Semakas“ turto areštas. 2010 m. rugsėjo 22 d. turto aprašu Nr. 0032/10/01053 aprašytos visos UAB „Semakas“ priklausančios transporto priemonės. 2010 m. rugsėjo 30 d. gautas arešto aktų registro pažymėjimas, patvirtinantis, kad areštas įregistruotas visoms UAB „Semakas“ priklausančios transporto priemonėms (t.y. Škoda Felicija, v.n. ( - ) Peugeot 206 v.n. ( - ) VAZ 21043, v.n. ( - ) Ford Scorpio v.n. ( - ) Toyota Camry v.n. ( - ) Škoda Octavia v.n. ( - ) 2010 m. lapkričio 18 d. patikrinus VĮ „Regitra“ duomenų bazę, nustatyta, kad automobiliai Škoda Octavia ir Peugeot 206 nuo 2010 m. spalio 4 d. įregistruoti V. V. K. vardu ir nebepriklauso skolininkui.

6Suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad kelių transporto priemonės registruojamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286, kurio 15 punktas nurodo, kad areštuotos transporto priemonės neišregistruojamos ir neįregistruojamos. Suinteresuotas asmuo neadministruoja turto arešto aktų. Registruojant transporto priemones transporto priemonių registravimo sistema automatiškai tikrina taikomus apribojimus ir, esant apribojimui, neleidžia įregistruoti/išregistruoti. Suinteresuotas asmuo perregistruodamas antstolio pareiškime nurodytas transporto priemones neturėjo informacijos apie joms taikomus apribojimus.

7Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su antstolio pareiškimu sutinka. 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarties nuorašas įteiktas ir UAB „Semakas“ vadovui J. K., todėl laikytina, kad jis buvo tinkamai informuotas apie nutartimi taikomus apribojimus. J. K. tyčia nevykdė teismo nutarties reikalavimo.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Semakas“ atsiliepime į pareiškimą prašė jo netenkinti. Nurodė, kad UAB „Semakas“ dar iki 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarties priėmimo pardavė du automobilius. Šie automobiliai yra perduoti naujajam savininkui. Antstolis pateikė teismui klaidingą informaciją apie neteisėtą UAB „Semakas“ turto perleidimą. Aplinkybes, kad antstolio pareiškime nurodytos transporto priemonės yra perleistos dar iki apribojimo taikymo įrodo pirkimo-pardavimo sutartys. Be to, naujasis transporto priemonių savininkas gali transporto priemonę registruoti savo vardu jam tinkančiu laiku, nebūtinai pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dieną.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartimi antstolio prašymas buvo atmestas. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus padarė išvadą, kad iki apribojimo (turto arešto) atsiradimo UAB “Semakas” perleidęs turtą, nepažeidė teismo nutartimi taikomų apribojimų, nes pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo metu jokie apribojimai minėtam turtui negaliojo. Šias aplinkybes patvirtina suinteresuoto asmens VĮ “Regitra” atsiliepime nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai. Padaręs išvadą, kad UAB “Semakas” nepažeidė 2010 m. rugpjūčio 27 d. teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikomų apribojimų, teismas atmetė antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Suinteresuotas asmuo V. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

141. Teismas pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principus. UAB „Semakas“ pateikė atsiliepimą į antstolio pareiškimą tik 2011 m. vasario 7 d. t.y., likus tik dviems dienoms iki skundžiamos nutarties priėmimo. Kartu su atsiliepimu buvo pateikti nauji įrodymai- 2010 m. rugpjūčio 24 d. automobilių pardavimo sutarčių, pasirašytų J. K. ir V. V. K., kopijos. V. K. nežinojo apie naujus į bylą pateiktus įrodymus ir negalėjo į juos tinkamai atsikirsti. Teismas, prieš pat bylos nagrinėjimą prijungęs naujus įrodymus, turėjo atidėti bylos nagrinėjimą ir sudaryti galimybę kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti su šiais įrodymais bei pateikti savo poziciją. Kadangi teismas to nepadarė, buvo pažeisti šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principai (CPK 12, 17 str.).

152. Teismas paviršutiniškai išnagrinėjo UAB „Semakas“ pateiktus įrodymus ir neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes. Teismas rėmėsi tik UAB „Semakas“ pateiktų 2010 m. rugpjūčio 24 d. sutarčių kopijomis, jokių kitų įrodymų netyrė, nepareikalavo pateikti minėtų sutarčių originalus. Teismas neatsižvelgė, kad šie įrodymai prieštarauja kitoms bylos aplinkybėms. Minėtose sutartyse nurodyta jų data neatitinka realios jų sudarymo datos. Nors minėtos sutartys sudarytos 2010 m. rugpjūčio 24 d., į VĮ „Regitra“ buvo kreiptasi tik 2010 m. spalio mėn., o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 72.3 punktas nustato 15 dienų terminą kreiptis dėl įregistruotų duomenų pakeitimų. Be to, antstolis, vykdydamas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį, turto aprašą sudarė 2010 m. rugsėjo 22 d., tačiau UAB „Semakas“ vadovas J. K. nenurodė jokios informacijos apie parduotą turtą. Elgdamasis sąžiningai J. K. privalėjo tai padaryti. Taigi, antstoliui sudarant aprašą, 2010 m. rugpjūčio 24 d. sutarčių apskritai galėjo nebūti, t.y. jos galėjo būti surašytos po to, kai UAB „Semakas“ ir jo vadovas sužinojo apie turto areštą.

163. Byla turi būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes yra būtina išsiaiškinti svarbias 2010 m. rugpjūčio 24 d. sutarčių sudarymo aplinkybes ir išreikalauti šių sutarčių originalus bei kitus papildomus įrodymus, susijusius su šių sutarčių sudarymu bei vykdymu.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taigi, atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant šių ribų, išskyrus galimybę jas peržengti esant viešajam interesui, ir tikrinant absoliučių sprendimo(nutarties) pagrindų (ne)buvimą.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinos faktinės bei teisinės atskirojo skundo bei skundžiamos teismo nutarties aplinkybės.

21Apeliantas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principus (CPK 12, 17 str.). Teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvadą, kad atskirajame skunde nurodytais argumentais galima būti sutikti su šiuo apelianto teiginiu.

22Antstolio pareiškimas buvo išsiųstas visiems suinteresuotiems asmenims (b.l. 3-6). Taigi, visiems suinteresuotiems asmenims buvo suteiktos lygios galimybės pateikti atsiliepimus, šia galimybe pasinaudojo ir apeliantas. Įstatymas nereikalauja, kad tokio pobūdžio pareiškimai (dėl baudos paskyrimo) būtų rengiami nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu ar rengiant parengiamąjį teismo posėdį. Todėl teismas, gavęs atsiliepimus, neprivalėjo reikalauti suinteresuotų asmenų teikti papildomus procesinius dokumentus (atsiliepimus į atsiliepimą, dublikus ar pan.). Apeliantas nurodo, kad dėl to neturėjęs galimybių sužinoti apie į bylą pateiktus naujus įrodymus, dėl ko negalėjęs į juos atsikirsti ar pateikti papildomus įrodymus. Tačiau ši jo teisė iš esmės yra realizuojama pateiktame atskirajame skunde. Šiame kontekste pažymėtina, kad jokių papildomų įrodymų apeliantas prie atskirojo skundo ne tik nepateikė, bet jų net ir nenurodė. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus dėl lygiateisiškumo ir rungimosi principų pažeidimo.

23Apeliantas nurodo, kad teismas paviršutiniškai išnagrinėjo byloje esančius įrodymus ir neišsamiai ištyrė bylos faktines aplinkybes. Tačiau teisėjų kolegija mano, kad atskirajame skunde nurodomi argumentai nesuteikia pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

24Apylinkės teismas, įvertinęs UAB „Semakas“ pateiktų transporto priemonių perleidimo sutarčių sudarymo dar iki Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarties priėmimo faktą, padarė išvadą, kad antstolio prašymas dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą nėra pagrįstas. Atskirajame skunde šiuo aspektu dėstomi argumentai, susiję su UAB „Semakas“ pateiktomis 2010 m. rugpjūčio 24 d. transporto priemonių perleidimo sutartimis – abejojama, ar iš tikrųjų sutartys nebuvo surašytos atgaline data. Vienok, net ir neatmetant apelianto nurodomos versijos, nagrinėjamo klausimo dalykas yra tai, ar pagal pateiktus į bylą įrodymus ir argumentus galima daryti išvadą, kad transporto priemonės buvo perleistos jau galiojant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarčiai ir joje nustatyti draudimai buvo pažeisti. Tuo tarpu sutarčių (ne)teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, jos gali būti ginčijamos atskiroje byloje. Minėtos sutartys nėra nuginčytos ir nagrinėjant šį atskirąjį skundą, o atskirajame skunde keliami argumentai susiję su galimu sutarčių neteisėtumu, minėta, nėra nagrinėjimo dalykas sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)pažeidimo fakto.

25Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pareikšto prašymo ribose pagal pateiktus įrodymus, nesant nuginčytoms transporto priemonių perleidimo sutartims, pagrįstai atsisakė tenkinti antstolio prašymą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolis D. S. pateikė prašymą spręsti klausimą dėl baudos skyrimo UAB... 5. Nurodė, kad vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d.... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 7. Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Semakas“ atsiliepime į pareiškimą prašė jo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartimi antstolio... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Suinteresuotas asmuo V. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:... 14. 1. Teismas pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi... 15. 2. Teismas paviršutiniškai išnagrinėjo UAB „Semakas“ pateiktus... 16. 3. Byla turi būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 21. Apeliantas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė šalių... 22. Antstolio pareiškimas buvo išsiųstas visiems suinteresuotiems asmenims (b.l.... 23. Apeliantas nurodo, kad teismas paviršutiniškai išnagrinėjo byloje esančius... 24. Apylinkės teismas, įvertinęs UAB „Semakas“ pateiktų transporto... 25. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį palikti...