Byla eB2-2110-260/2018
Dėl bankroto bylos mažajai bendrijai „Mažasis gardėsis“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,

3nedalyvaujant ieškovo ir atsakovės atstovams,

4teismo posėdyje nagrinėdamas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos mažajai bendrijai „Mažasis gardėsis“ iškėlimo,

Nustatė

5ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) prašo iškelti bankroto bylą atsakovei mažajai bendrijai „Mažasis gardėsis“. Nurodo, kad atsakovės MB „Mažasis gardėsis“ įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. liepos 11 d. sudarė 6126,06 Eur, t. y. 4687,68 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 27 Eur delspinigių, 890,03 Eur savininko valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 33,57 Eur delspinigių, 478,20 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 9,58 Eur delspinigių. Atsakovės skolos išieškojimas VSDFV Kauno skyriaus 2017-09-07 buvo perduotas vykdyti antstoliui priverstine tvarka. Ieškovas, siekdamas iš įmonės išieškoti įsiskolinimą, laikydamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies reikalavimo, 2018 m. vasario 12 d. raštu Nr. (8.1)S-9867 įspėjo MB „Mažasis gardėsis“ vadovą, kad nesumokėjus skolos per nustatytą terminą, VSDFV Kauno skyrius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovei šis raštas buvo įteiktas 2018 m. vasario 15 d., tačiau atsakovė ieškovui skolos nesumokėjo.

6Atsakovės MB „Mažasis gardėsis“ vadovas, kuriam ieškovės pareiškimas buvo įteiktas 2018 m. liepos 28 d., teismo nustatytu terminu nepateikė byloje privalomų pateikti duomenų apie įmonės turtinę padėtį, todėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi jam paskirta bauda, taip pat nustatytas naujas terminas pateikti teismui duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje (t. y. įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos (2018 m. liepos 23 d.) finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus). 2018 m. rugpjūčio 21 d. atsakovė pateikė teismui prašymą pratęsti terminą reikalaujamiems dokumentams pateikti iki 2018 m. rugsėjo 21 d. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nutarė ieškovo VSDFV Kauno skyriaus prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Mažasis gardėsis“ nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2018 m. spalio 1 d., pakartotinai įpareigojo atsakovės vadovą iki 2018 m. rugsėjo 27 d. pateikti duomenis apie įmonę. 2018 m. spalio 1 d. teismo posėdyje teismas atidėjo bylos nagrinėjimą, patenkinęs atsakovės vadovo prašymą sudaryti galimybes atsakovei atsiskaityti su kreditoriais. Toliau ieškovo VSDFV Kauno skyriaus prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Mažasis gardėsis“ teismas nagrinėjo teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka 2018 m. spalio 23 d. ir 2018 m. lapkričio 5 d., tačiau į juos atsakovės atstovas neatvyko, duomenų, numatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje į bylą nepateikė.

7Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

8Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

9Nustatyta, jog dėl bankroto bylos atsakovei MB „Mažasis gardėsis“ iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius, kuris nurodė, kad atsakovė yra skolinga 6126,06 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis MB „Mažasis gardėsis“ Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015, 2016 ir 2017 metus.

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės MB „Mažasis gardėsis“ vadovas, net ir jam paskyrus piniginę baudą už dokumentų nepateikimą, finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kad įmonės vadovas atsiliepimo į ieškovo pareiškimą nepateikė, darytina išvada, kad MB „Mažasis gardėsis“ negali atsiskaityti su kreditoriais, dėl ko laikytina nemokia įmone. Kadangi MB „Mažasis gardėsis“ yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, tai sudaro pagrindą iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

12Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB Bankroto administratorių biuras, bankroto administratorių sąrašo eilės Nr. B-JA048, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę, ją teismas ir skiria administratore.

13Iškėlus MB „Mažasis gardėsis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

15Iškelti mažajai bendrijai „Mažasis gardėsis“ (juridinio asmens kodas 303426531, adresas Kauno r. sav. Vilkijos m., Čekiškės g. 94) bankroto bylą.

16Paskirti mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ administratore uždarąją akcinę bendrovę Bankroto administratorių biuras (adresas Vilniaus m. P. L. g. 7; tel. 8 5 2766972, el. p. info@bankrotobiuras.lt; įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA048).

17Sustabdyti atsakovės mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ (juridinio asmens kodas 303426531) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

18Uždėti areštą atsakovės mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ (juridinio asmens kodas 303426531) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

20Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovui, atsakovei ir administratorei.

22Pavesti administratorei įvykdyti visus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei,... 3. nedalyvaujant ieškovo ir atsakovės atstovams,... 4. teismo posėdyje nagrinėdamas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo... 5. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 6. Atsakovės MB „Mažasis gardėsis“ vadovas, kuriam ieškovės pareiškimas... 7. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 8. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 9. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos atsakovei MB „Mažasis gardėsis“... 10. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės MB „Mažasis gardėsis“ vadovas, net... 11. Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto... 12. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 13. Iškėlus MB „Mažasis gardėsis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir... 15. Iškelti mažajai bendrijai „Mažasis gardėsis“ (juridinio asmens kodas... 16. Paskirti mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ administratore... 17. Sustabdyti atsakovės mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ (juridinio... 18. Uždėti areštą atsakovės mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“... 19. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Mažasis gardėsis“ vadovas ir kiti... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 22. Pavesti administratorei įvykdyti visus Įmonių bankroto įstatymo 10... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju...