Byla 2-5861-920/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Palink“, ieškinį pareikštą atsakovui T. R., dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama, priteisti iš atsakovo T. R. 5200 Lt skolą, 6200,35 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimo išlaidas – 342 Lt sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 5-7).

3Ieškinyje nurodė, kad 2007 m. birželio 15 d. šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. RAM 07/06 (toliau – Sutartis) ir Priedą Nr. RAM 399 07/06 prie Sutarties, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovui perduoti laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį apie 5 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), parduotuvėje ( - ) (toliau – Patalpos), o atsakovas įsipareigojo už Patalpų subnuomą, mokėti priede sutartą subnuomos mokestį t.y. 350 litų per mėnesį ir kitus mokesčius, Sutarties 4 str. nustatyta tvarka bei terminais. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė laiku ir tinkamai, subnuomavo Patalpas atsakovui, kiekvieną mėn. atsakovui pateikdavo PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimu už Patalpų subnuomą, išnaudotus energetinius resursus bei eksploatacines išlaidas, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir Sutartimi sulygto nuomos bei kitų mokesčių nemokėjo. 2010 m. birželio 30 d. Sutarčiai pasibaigus atsakovas ieškovei liko skolingas 5200 Lt už Patalpų subnuomą. Šalys Sutarties 10.1 p. susitarė, kad tuo atveju jei subnuomininkas nesumoka subnuomos mokesčio ar jo dalies, ar neatlieka kitų Sutarties 4 str. nustatytų mokėjimų, nustatytais terminais, subnuomotojui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, atsižvelgiant į tai, ieškovė teismo prašo, priteisti 6200,35 Lt delspinigius laikotarpiu nuo 2009-04-08 iki 2010-06-16. Atsakovui praleidus terminą įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus taip pat priteisti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui T. R. ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013 m. kovo 2 d., CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (b.l. 42). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – 2013 vasario 8 d. banko kvito Nr. 2422 (b.l. 9), 2007 birželio 15 d. priedo Nr. RAM 399 07/06 prie 2007-06-15 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties Nr. RAM 07/06 (b.l. 13), 2007 birželio 15 d. Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties Nr. RAM 07/06 (b.l. 14-19), PVM sąskaitų-faktūrų: 2009 balandžio 1 d. Nr. IKI380012010 (b.l. 20), 2009 gegužės 4 d. Nr. IKI380012535 (b.l. 21), 2009 birželio 3 d. Nr. IKI380013088 (b.l. 22), 2009 liepos 1 d. Nr. IKI380013636 (b.l. 23), 2009 rugpjūčio 3 d. Nr. IKI380014178 (b.l. 24), 2009 rugsėjo 1 d. Nr. IKI380014786 (b.l. 25), 2009 spalio 1 d. Nr. IKI380015404 (b.l. 26), 2009 lapkričio 2 d. Nr. IKI380016033 (b.l. 27), 2009 gruodžio 1 d. Nr. IKI380016685 (b.l. 28), 2010 sausio 4 d. Nr. IKI380017371 (b.l. 29), 2010 vasario 8 d. Nr. IKI380018342 (b.l. 30), 2010 kovo 1 d. Nr. IKI380018735 (b.l. 31), 2010 balandžio 1 d. Nr. IKI380019430 (b.l. 32), 2010 gegužės 17 d. Nr. IKI380020420 (b.l. 33), 2010 birželio 1 d. Nr. IKI380020845 (b.l. 34) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę ieškovei jis yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių Sutartimi sulygtas sąlygas, ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 5200 Lt skolos pagal 2007 m. birželio 15 d. šalių sudarytą Sutartį laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.38 str., 6.530 str., 6.534 str.).

7Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis LR CK 6.73 str., turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Pagal CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į skolos sumą, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną, kurie per metus sudaro net 36,5 procento yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl netesybos mažintinos nuo 0,1 proc. iki teismų praktikoje nurodomo įprasto – 0,02 procento dydžio už kiekvieną praleistą dieną, o prašomų priteisti delspinigių suma 6200,35 Lt mažintina iki 1240,07 Lt, likusioje delspinigių dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

8Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.), todėl ši ieškinio dalis tenkintina.

9Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovės naudai iš atsakovo priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (56 proc.), t.y. 191,52 Lt (CPK 93 str. 2 d.).

10Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3,9p., 92 str., 93 str. 1d., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355 b.l. 2).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo T. R. a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB ,,Palink“ į.k. 110193723, buveinė Lentvario g. 33, 02241 Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440 naudai – 5200 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) skolą, 1240,07 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt litų 07 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6440,07 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 191,52 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt vieną litą 52 ct) žyminio mokesčio.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti šalims.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai