Byla e2-2004-750/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Šeputienei,

3dalyvaujant ieškovo G. N. atstovei advokatei Daivai Jurevičienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. N. ieškinį atsakovui S. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo S. B. priteisti 3000 Eur skolos, 1080 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško prievolės įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas S. B. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo ieškovui sumokėti 3000 Eur (tris tūkstančius eurų). Atsakovas vekselį įsipareigojo apmokėti iki 2016-09-15 tiesiogiai G. N.. Kadangi atsakovas gera valia prievolės sumokėti skolą pagal vekselį nevykdo, neįmokėjo nei vienos dalies skolos, ieškovas priverstas kreiptis į teismą. Iki šiol atsakovas S. B. dėl neaiškių priežasčių vengia grąžinti skolą. Už uždelstą grąžinti pinigus laikotarpį paskaičiuoti 0,2 % delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku negrąžintos paskolos sumos, bet ne ilgiau kaip už 180 dienų ir sudaro 1080 Eur sumą. Viso atsakovo S. B. skola ieškovo naudai 2017-04-03 dienai sudaro 4080 eurų. Nurodo, kad G. N. atsakovo atžvilgiu prievolių neturi.

6Ieškovo G. N. atstovė advokatė Daiva Jurevičienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas S. B. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo ieškovui G. N. sumokėti 3000 Eur (tris tūkstančius eurų). Suma turėjo būti sumokėta iki 2016-09-15. Nei iki kreipimosi į teismą dienos dėl teismo įsakymo dienos, nei iki kreipimosi su ieškiniu į teismą dienos atsakovas nesumokėjo nei vienos įmokos. Už uždelstą grąžinti pinigus laikotarpį paskaičiuoti 0,2 % delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku negrąžintos paskolos sumos, bet ne ilgiau kaip už 180 dienų ir sudaro 1080 Eur sumą. Viso atsakovo S. B. skola ieškovo naudai sudaro 4080 eurų. Ši skola susidarė nuomojant automobilį bei jį eksploatuojant. Skola kildinama iš automobilio nuomos sutarties. Atsakovas šios skolos neginčijo, todėl pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Atskiro susitarimo dėl delspinigių tarp šalių nebuvo.

7Atsakovas S. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam procesiniai dokumentai bei apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 2 d.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp šalių 2016 m. liepos 19 d. buvo sudaryta Trumpalaikės automobilio nuomos sutartis, kurio nuomotojas G. N. nuomininkui S. B. nuo 2016 m. liepos 19 d. 19.00 val. iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 19 val. 30 min. išnuomojo automobilį MERCEDES BENZ , kurio valstybinis Nr. ( - ) Taip nustatyta, kad prievolių kylančių iš minėtos nuomos sutarties įvykdymo užtikrinimui atsakovas S. B. 2016 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo jis įsipareigojo ieškovui sumokėti 3000 Eur (tris tūkstančius eurų) iki 2016-09-15 tiesiogiai ieškovui G. N.. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino aplinkybę, kad 2016-08-29 vekselis civilinėje apyvartoje atsirado automobilio nuomos sutarties pagrindu, t.y. atsakovas jį išdavė užtikrindamas savo įsipareigojimus kylančius iš minėtos sutarties. Byloje nepateikta duomenų patvirtinančių 3000 Eur skolos sumokėjimą (CPK 12 str, 178 str.).

10Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 3000 Eur skola.

11Dėl delspinigių priteisimo

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis numato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

13Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Išskiriami tokie netesybų instituto tikslai: 1) sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas; 2) sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes tais atvejais, kai šalis nepatyrė daugiau nuostolių nei sutartimi nurodytose netesybose, netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra iš anksto žinoma pinigų suma; 3) skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234-248/2016).

14Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, gali iš anksto susitarti dėl netesybų (baudos, delspinigių), kaip minimalių nuostolių, kurių dydžio įrodinėti nereikėtų. Toks susitarimas, kaip jau minėta turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trumpalaikės automobilių nuomos sutartyje netesybos nebuvo numatytos. Todėl nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad nesant rašytinio susitarimo tarp šalių dėl delspinigių, nėra pagrindo atsakovui delspinigius skaičiuoti, atitinkamai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 1080 Eur delspinigių iš atsakovo priteisimo.

15Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-06-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.) Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos ( žyminis mokestis ir advokato išlaidos) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo patenkinti reikalavimai sumine išraiška sudaro apie 74 (73,53) proc. Atsižvelgiant į tai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui 68,00 Eur nuo sumokėto 92 Eur žyminio mokesčio, 666 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti nuo turėtų 900 Eur advokato išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iš esmės savo pažeistą teisę apgynė, todėl iš atsakovo priteistinos prašomos bylinėjimosi išlaidos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. 120,00 Eur administravimo išlaidos antstolei A. Tamašauskienei dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. eL2-1141-351/2017 ir 99,60 Eur administravimo išlaidos antstoliui K. Košiui dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje civilinėje byloje. Iš viso iš atsakovo priteistina ieškovui 953,60 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui.

17Iš atsakovo S. B. priteistinos ir 3,08 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 92 str., 96 str.).

18Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo turėjo sumokėti 92,00 Eur (4080 x 3proc. x75 proc.) žyminio mokesčio, o sumokėjo 122,40 Eur., todėl jam grąžintina 30,40 Eur per daug sumokėto žyminio mokesčio suma (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo G. N. ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl pakeistina Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės dalis, t.y. sumažinant turto arešto mastą atsakovo S. B. turtui iki 3000 Eur sumos. Minėta nutartis paliktina galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, jį įvykdžius, panaikintina.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 265 str.,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) 3000,00 Eur (tris tūkstančius eurų) skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 3000,00 Eur sumą nuo 2017-06-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 953,60 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. N., asmens kodas ( - )

23Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) 3,08 Eur pašto išlaidų valstybei.

24Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui G. N., asmens kodas ( - ) 30,40 Eur ( trisdešimt eurų 40 ct) sumokėto 2017-06-06 mokėjimo nurodymu Nr. 352 žyminio mokesčio.

25Pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-06-09 nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės dalį, t.y. sumažinti turto arešto mastą atsakovo S. B. turtui iki 3000, 00 Eur ( trijų tūkstančių eurų) sumos. Minėtą nutartį palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, jį įvykdžius, panaikinti.

26Kitą ieškinio dalį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Šeputienei,... 3. dalyvaujant ieškovo G. N. atstovei advokatei Daivai Jurevičienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo S. B. priteisti 3000 Eur skolos, 1080... 6. Ieškovo G. N. atstovė advokatė Daiva Jurevičienė teismo posėdžio metu... 7. Atsakovas S. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp šalių 2016 m. liepos 19 d. buvo sudaryta... 10. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 11. Dėl delspinigių priteisimo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje... 13. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto... 14. Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, gali iš anksto susitarti dėl netesybų... 15. Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Iš atsakovo S. B. priteistinos ir 3,08 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 92... 18. Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo turėjo sumokėti... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo G. N. ieškinys tenkintinas iš dalies,... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 265... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) 3000,00 Eur (tris... 23. Priteisti iš atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) 3,08 Eur pašto išlaidų... 24. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 25. Pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-06-09 nutarties, kuria... 26. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...