Byla 2-1551-79/2012
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė,

2sekretoriaujant Daivai Girdenienei, dalyvaujant ieškovo atstovui bankroto administratoriui Algirdui Stankaičiui atsakovo atstovui Mildai Martišauskei

3viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB,, Baltivaiva „ ieškinį atsakovui UAB,,Talša ,, dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

4Išnagrinėjęs bylą, teismas Nustatė

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 37031,97 Lt skolą už atliktus darbus pagal 2011 balandžio 19 d. statybos rangos sutartį . Priteisti iš atsakovo 835,75Lt metinių palūkanų nuo priteistos bei nesumokėtos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo ,kad ieškovas 2011 -04-19 sudarė paslaugų sutartį su ieškovu ,kuria ieškovas , kaip paslaugų teikėjas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą projektą savo jėgomis , su savo darbuotojais , pagalbinėmis medžiagomis ir priemonėmis atlikti VŠĮ Šiaulių apskrities ligoninės chirurginio korpuso rekonstrukciją , t.y. išorinių sienų remontą ir šiltinimą , balkonų šiltinimą ir apdailą , cokolių profilių montavimą , o atsakovas įsipareigojo ieškovui atliktus darbus priimti ir sumokėti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Bendra darbų kainą yra 143684 Lt be PVM, bendra rekonstrukcijos vertė su PVM -173858 Lt. Sutarties objekto rekonstrukcijos darbai pradėti 2011-04-28. Kiekvieną mėnesį ieškovas teikė atsakovui pažymas apie atliktų darbų vertę , atliktų darbų aktus bei jų pagrindu paruoštas sąskaitas – faktūras , tačiau atsakovo statybos padalinio vadovas K.Karklalis pasirašė tik atliktų darbų aktus už gegužės ir birželio mėnesius Atsakovas delsė pasirašyti dalį PVM sąskaitų faktūrų už liepos mėnesį , tuo pačiu pažeidė šalių sutarties 3.1 ir 3.2 punktus , kuriuose numatyta ,kad turi būti apmokėti tarpiniai mokėjimai. Atsakovas 2011-08-01 buvo paragintas apmokėti sąskaitas , tačiau kaip atsakymą į raštą gavo iš atsakovo raštą , kuriame buvo nurodyta ,kad ieškovo darbininkai pažeidė palangių skardą , išdaužė dekorą po palangėmis ir ieškovas pažeidė sutarties 3.3 , 7.1.12 punktus , todėl atsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus. 2011-08-04 ieškovas defektus pašalino ir atsakovas apie tai buvo informuotas , pretenzijų neturėjo.2011-08-23 atsakovas pateikė Darbų patikrinimo aktą , kuriame išvardinti ieškovo padaryti defektai , tačiau nurodyta , kad ieškovo padarytus trūkumus perdaro atsakovas. Atsakovas 2011-07-29 raštu buvo informuotas ,kad atliko papildomus darbus nenumatytus sutartyje , kurių vertė 10333,31 Lt su PVM ir paprašė atsakovo juos apmokėti , tačiau jis atsisakė apmokėti , motyvuodamas tuo ,kad sutartyje tai nenumatyta. Atsakovas ir toliau nepriėmė ieškovo išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų iš viso 134107,94 Lt sumai bei nepasirašė pažymų apie atliktų darbo vertę , dėl ko ieškovas kreipėsi į antstolį , kuris įteikė minėtus dokumentus. 2011-10-10 šalių atstovai patikrino atliktų darbų kiekius ir buvo surašytas tarpusavio užskaitos suderinimo aktas , kuriame nurodyta ,kad ieškovas gavo 37800 Lt avansinį mokėjimą ir sutinka užskaityti kaip apmokėjimą už atliktus darbus , medžiagas ir kitas paslaugas 22307,32 Lt .2011-10-14 ieškovė išrašė sąskaitas 14209,17 Lt ir 4566,42 Lt sumoms. Ieškovas nurodė ,kad viso buvo atlikta darbų už 115332,3Lt iš kurių atsakovas apmokėjo 78300,35 Lt todėl pagal ieškovo paskaičiavimus pagal lenteles liko nepamokėta 37301,97 Lt . Ieškovas paskaičiavo palūkanas pagal Lietuvos Respublikos centrinio banko duomenis ir Lietuvos Respublikos Mokėjimų ,atliekamų pagal komercinius sandorius , vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį už laikotarpį nuo 2011-09-30 iki 2012-01-06 ,kas sudaro 835,75 Lt bei 8,06 proc. palūkanų nuo priteistos bei nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą, kurį teismo posėdyje palaikė atstovas ir su ieškiniu nesutiko . Nurodė ,kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis , pagal kurią ieškovas turėjo atlikti pagal atsakovo pateiktą projektą Šiaulių apskrities ligoninės chirurginio korpuso rekonstrukcijos darbus. Ieškovas darbus turėjo pradėti ne vėliau kaip 2011 balandžio 26 d. ir baigti iki 2011 rugpjūčio 15 d. pagal sutarties priede suderintą darbų vykdymo grafiką. Kiekvieną mėnesį ieškovas privalėjo teikti atsakovui pažymas apie atliktų darbų kiekį ir vertę , atliktų darbų aktus bei jų pagrindu paruoštas sąskaitas – faktūras , tačiau darbų atlikimo aktai užpildyti klaidingai , tuo pačiu darbai atlikti nekokybiškai . Faktiškai darbų buvo atlikta už 99631,78 Lt , tačiau darbai atlikti nekokybiškai ir broko ištaisymas atsakovui kainavo 32165,62 Lt, kurie turi būti minusuoti iš bendros sumos pateiktos apmokėjimui. Ieškovei buvo pateiktas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas , kuriame nurodyta ,kad ieškovei buvo išmokėtas avansas 37800 Lt , be to , įskaityta ieškovės skola atsakovui už patalpų nuomą , transporto patarnavimus bei kt.,22307,32 Lt ir šios sumos minusuojamos iš mokėtinos sumos , todėl pagal paskaičiavimą lieka 7358,84 Lt. Vadovaujantis 2011 -04-19 paslaugų sutarties 7.1.23 punktu ieškovė privalėjo sumokėti atsakovui 12 proc. nuo kiekvieną mėnesį aktuojamos sumos ,kas sudaro 11955,81 Lt, todėl atsakovas ieškovui nebeskolingas. Dėl neužbaigtų laiku darbų ieškovė pagal sutarties 9.2 punktą privalėjo mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną , pagal 9.3 punktą nepašalinus atliktų darbų broko ir defektų – mokėti atsakovui 15000 Lt baudą , dėl kurios sąskaita išsiųsta ieškovui ir ji neapmokėta. Be to , atsakovas nurodė ,kad šalių sudarytoje sutartyje bendra darbų suma -173858 su PVM , o ieškinyje nurodyta ,kad atlikta darbų už - 115332,30 Lt , o tai jau ženkliai mažesnė suma nei ieškovas privalėjo atklikti pagal sutartį. Atsakovas nurodė ,kad atsakovas ne tik nėra skolingas ieškovui , bet pats ieškovas dar privalo sumokėti atsakovui 39258,19 Lt ir šią sumą nurodė patikslintame atsiliepime į ieškinį. Atsakovas priešieškinio nereiškė , nes ieškovui iškelta bankroto byla , kurioje pareiškė kreditorinį reikalavimą.

7Ieškinys netenkintinas

8Iš šalies paaiškinimų ir bylai pateiktų dokumentų matyti, kad šalys 2011-04-19 sudarė paslaugų sutartį , kuria ieškovas kaip paslaugos tiekėjas sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą projektą savo jėgomis , su savo darbuotojais , pagalbinėmis priemonėmis atlikti išorinių sienų remontą ir šiltinimą , balkonų šiltinimą ir apdailą , cokolių profilio montavimą , darbus atliekant su savo pastoliais objekte Šiaulių apskrities ligoninės chirurginio korpuso rekonstrukcija adresu V.Kudirkos g. 99 B Šiaulių m. /b.l. 49/, t.y . šalys prisiėmė įsipareigojimus pagal rangos sutartį / CK 6.644 str./ Šalys numatė ,kad bendra darbų kaina yra 143684 Lt be PVM , o su PVM tai sudarytų 173858 Lt ,kuri detalizuojama darbų sąmatoje ir yra šalių sudarytos sutarties priedas /b.l. 57/ Sutarties 2.3 punkte šalys nurodė ,kad kaina nurodyta 2.1 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas , susijusiais su darbais , numatytais techniniame projekte . Sutartyje numatyta kaina apmokama priėmus darbo rezultatą , tai numatyta ir CK 6.681 str.1d./ Iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų /b.l. 12-19 / matyti ,kad ieškovas teikė jas atsakovui ,tačiau atsakovas jų nepriėmė , kurie teismine tvarka nebuvo užginčyti. Užsakovas – ieškovas atsisakydamas pasirašyti aktą privalo nurodyti atsisakymo priežastis , tačiau ,kaip nurodė ieškovas , atsakovas priežasčių nenurodė. Jei , rangovo nuomone , užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas , jis turi teisę , akte pažymėjęs atsisakymo faktą , pasirašyti jį vienasmeniškai / Iš pateiktų bylai atliktų darbų aktų /b.l. 22,23 /matyti ,kad 2011-06-29 ir 2011-07-28 aktai pasirašyti tik ieškovo , atsakovo atsisakymo pasirašyti faktas neužfiksuotas. Rangovas turi teisę pasirašyti aktą vienasmeniškai jeigu jis pats tinkamai įvykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus . Užsakovas ,nesutikdamas su vienašališkai rangovo apsirašytu aktu , turi teisę jį ginčyti , įrodinėdamas ,kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu , o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės , t,.y. tos teisės ir pareigos , kurios atsiranda abiems šalims pasirašius aktą . Tais atvejais ,kai užsakovas neatsiskaitė už darbus , perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu , rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo ir šia teise ieškovas pasinaudojo pateikdamas šio ieškinio reikalavimą . Įstatymo nuostata , suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią , yra speciali , taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė , užkertanti kelią atsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas / LAT nutartis civ.b. Nr. 3-k- 3-17 /2007/Kaip nurodyta aukščiau , atsakovas teismine tvarka aktų neginčijo , tačiau nurodė priežastis , kodėl nepasirašė aktų už gegužės - liepos mėnesius ir tai matyti iš atsakovo pateiktų raštų ,kad jis ieškovą informavo tik 2012-08-02 /b.l. 23,24/ Atsakovas ir atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje akcentavo ginčą dėl atliktų darbų kiekio , tačiau atsakovas jokių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų nepateikė . Liudytoju apklaustas K.Karklalis , kuris darbų atlikimo objekte atliko statybos darbų vadovo pareigas iš atsakovo pusės parodė, kad ieškovas statybos darbus atliko nekokybiškai , reikėjo taisyti ,kuriuos taisė atsakovo darbuotojai , be to , samdė ir UAB,,Kvadrika,, , kuriai buvo papildomai sumokėta, medžiagas davė atsakovas. Ieškovas atsiliko nuo darbų grafiko , todėl buvo metamos didesnės pajėgos darbuotojų iš atsakovo pusės ,nes suteikti ilgesnį laiką ieškovo defektams taisyti nebuvo laiko , siekė išvengti baudų už ne laiku pabaigtus darbus objekte. Iš pateiktų bylai darbų patikrinimo aktų /b.l. 42,43,44/ matyti ,kad jie surašyti 2011-08-23 vienasmeniškai atsakovo atstovo . Ieškovas dėl defektų šalinimo ginčo nereiškė , juos pašalino 2011-08-04 , atsakovas buvo apie tai informuotas ir pretenzijų nereiškė, jos atsirado vėliau ,kai atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita – faktūra Nr 049 /b.l. 15/ , kurioje nurodyta papildomų darbų vertė 10333,31 Lt /b.l. 129/ ir atsakovas atsisakė apmokėti motyvuodamas , kad ieškovas tai turėjo numatyti sutartyje /b.l. 128/ Po šių defektų pašalinimo aktas nebuvo surašytas kaip tai numato CK 6.694 str. Nors ieškovas pats šalino atsakovo nurodytus statybos darbų defektus ,tačiau kaip matyti trūkumus šalino ir pats atsakovas ir atliktų darbų suma sudaro 9712,23 , darbo užmokestis už atliktus darbus 25340 Lt /b.l. 141/ . Nors atsakovas teigė ,kad ieškovas darbus atliko pavėluotai nei numatyta grafike ,tačiau tik 2011-10-10 šalys suderino darbų atlikimo kiekius ir surašė tarpusavio užskaitos suderinimo aktus , kuriame nurodė ,kad ieškovas už statybos darbus gavo avansinį mokėjimą 37800 Lt ir sutinka užskaityti kaip apmokėjimą už atliktus darbus , medžiagas bei paslaugas 22307,32 Lt /b.l. 45/ . Patikslinus sumas 2011-10-14 ieškovas išrašė kreditinę sąskaitą KRE Nr 001 14209,17 Lt sumai /b.l. 18/, o 2011-11-08 išrašė kreditinę sąskaitą KRE Nr 002 4566 ,42 Lt sumai /b.l. 19/ Po šalių darbų suderinimo akto atsakovas pateikė sąskaitą – faktūrą pagal sutarties 7.1.23 punktą 12165,03 Lt sumai , kuri nėra paaiškinama jokiomis atsakovo išlaidomis , kuri laikoma generalinės rangos paslauga ir vertintina kaip atskiras reikalavimas. Atsakovas nurodė ,kad jis dėl ieškovo kaltės patyrė 123969,95 Lt išlaidų , todėl jis nėra skolingas ieškovui ,be to , nurodė ,kad ieškovas turi sumokėti 15000 Lt baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą , tačiau šioje byloje priešieškinio nereiškė , ir, kaip nurodė ieškovo atstovas atsakovas kaip kreditorius tokį reikalavimą pareiškė ieškovo bankroto byloje , šias aplinkybes patvirtina pateikti duomenys/ b.l. 112, 141/ , todėl teismas atsakovo nurodytos skolos netiria ir nevertina . Atsakovas neginčijo ,kad šalių numatyta bendra darbų kaina 173858 Lt su PVM , ieškovo atliktų darbų vertė 115332,30 Lt su PVM iš kurios 78300,35 Lt atsakovas sumokėjo . Teismas , vertindamas šalių pateiktus rašytinius įrodymus , aplinkybes , susijusias su ginčo dalyku bei vadovaujantis teisingumo , protingumo ir sąžiningumo principais laiko ,kad ieškovo reikalavimas atsakovo atžvilgiu priteisti 37867,72 Lt skolos pagrįstas ir tenkintinas. /CK6.671 str. 1.5 str./ Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas , todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 835,75 Lt metinių palūkanų už pavėluotus mokėjimus už laikotarpį nuo 2011-09-30 iki 2012-01-06 ir 8,06 proc. palūkanų nuo priteistos bei nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-03 iki teismo sprendimo įvykdymo pagrįstas ir tenkintinas./ CK 6.210 str./ Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos 1136,03Lt, o iš ieškovo 568 Lt valstybei. /CPK 88 ,93 str./ Pašto išlaidos nepriteistinos ,nes jos neviršija nustatyto minimalaus valstybei priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio / CPK 96 str. 6d./

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,260,268,270 ,271 str. 1d.

10teismas nusprendė :

11priimti galutinį sprendimą , ieškinį patenkinti .

12Priteisti BUAB ,, Baltivaiva ,, į.k 301488566 iš UAB ,,Talša ,, į.k 144806535 buveinės adresas Tilžės g. 156 , Šiauliai 37031,97 Lt skolą 835,75 Lt metinių palūkanų ir 8,06 proc. palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-03 iki teismo sprendimo įvykdymo bei 1136,03 Lt bylinėjimosi išlaidų Priteisti iš BUAB,,Baltivaiva ,, į.k. 301488566 568 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

14Teisėja

15Aldona Monstavičienė

Proceso dalyviai