Byla B2-962-368/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „ELSI grožio studija“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – LR FM) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „ELSI grožio studija“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 26 d. gautas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „ELSI grožio studija“. Iškovė nurodė, kad atsakovo mokestinė nepriemoka 2012 m. birželio 12 d. sudarė 42973,63 Lt. Manė, kad atsakovas yra nemokus. Prašė iškelti įmonei bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

5ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

6Teismas, vertinant įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

7Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą finansiniais metais bendrovės turtas sudarė 1311,00 Lt, o praėjusiais finansiniais metais siekė – 1373,00 Lt (16 b. l.). Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2011 m. sudarė 473 701,00 Lt.

8Bylos duomenimis, atsakovo mokestinė nepriemoka (pradelsti įsipareigojimai) 2012 m. birželio 12 d. sudarė 42973,63 Lt (2–5, 11, 14–15 b. l.).

9Esant tokiai padėčiai matyti, kad UAB „ELSI grožio studija“ neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius, be to pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

10Teismas konstatuoja, kad atsakovas UAB „ELSI grožio studija“ yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

11Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (leidimas Nr. 129). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ negalėtų būti administratoriumi. Teismas, įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, kad šio administratoriaus paskyrimas UAB „ELSI grožio studija“ administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 8 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą UAB „ELSI grožio studija“ (įmonės kodas 300611681, buveinės adresas: Vaisių g. 38, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.).

14Bankrutuojančios UAB „ELSI grožio studija“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (juridinio asmens kodas 301537643, adresas: Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 129, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos sutikimas).

15Areštuoti UAB „ELSI grožio studija“ turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „ELSI grožio studija“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

17Uždrausti UAB „ELSI grožio studija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „ELSI grožio studija“ turtą.

18Nustatyti terminą UAB „ELSI grožio studija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

20Įpareigoti UAB „ELSI grožio studija“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

22Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „ELSI grožio studija“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

23Apie iškeltą UAB „ELSI grožio studija“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

24Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. birželio 26 d. gautas ieškovės... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 6. Teismas, vertinant įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės... 7. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą finansiniais metais bendrovės turtas... 8. Bylos duomenimis, atsakovo mokestinė nepriemoka (pradelsti įsipareigojimai)... 9. Esant tokiai padėčiai matyti, kad UAB „ELSI grožio studija“ neturi... 10. Teismas konstatuoja, kad atsakovas UAB „ELSI grožio studija“ yra nemokus,... 11. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Bankroto administravimo ir teisinių... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 13. Iškelti bankroto bylą UAB „ELSI grožio studija“ (įmonės kodas... 14. Bankrutuojančios UAB „ELSI grožio studija“ administratoriumi paskirti UAB... 15. Areštuoti UAB „ELSI grožio studija“ turtą iki nutarties iškelti... 16. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „ELSI... 17. Uždrausti UAB „ELSI grožio studija“ vykdyti visas finansines prievoles,... 18. Nustatyti terminą UAB „ELSI grožio studija“ kreditorių finansiniams... 19. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 20. Įpareigoti UAB „ELSI grožio studija“ valdymo organus per 15 dienas po... 21. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 22. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „ELSI grožio... 23. Apie iškeltą UAB „ELSI grožio studija“ bankroto bylą pranešti Įmonių... 24. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...