Byla N2-1570-558/2015
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija teikianti išvadą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant ieškovei I. B., jos atstovei advokatei Ingridai Ivanovienei, atsakovui S. T., institucijos, teikiančios išvadą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skriaus atstovei Danutei Rainienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovui S. T. dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija teikianti išvadą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė I. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti tėvystę, pripažįstant, atsakovą S. T. nepilnamečio vaiko A. B., gim. 2012-11-02, tėvu, o vaiką A. B. – atsakovo vaiku, nustatyti nepilnamečio vaiko A. B., gim. 2012-11-02, gyvenamąją vietą su motina, priteisti iš atsakovo nepilnametės dukros išlaikymui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės, priteisti iš atsakovo nepilnametei dukrai išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2012-11-02 iki 2014-05-23, kuris sudaro 7 480 Lt, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-11-02 susilaukė dukros A. B.. Atsakovui buvo pranešta apie ieškovės nėštumą, tačiau šalys nepradėjo gyventi kartu. Dukros gimimo metu šalys santuokos sudarę nebuvo, todėl dukros gimimo liudijime nėra duomenų apie jos tėvą. Atsakovas nepilnamečiam vaikui išlaikymo neteikė, kelis kartus buvo aplankęs dukrą. Atsakovas nesutinka pripažinti tėvystės, todėl būtina skirti DNR ekspertizę. Kadangi dukra nuo gimimo gyvena su motina, ieškovė laiko, kad jos interesus geriausiai atitiktų gyvenamosios vietos nustatymas su motina. Ieškovės pajamas sudaro socialinės pašalpos vaikui – apie 397 Lt per mėnesį. Ieškovės paskaičiavimais nepilnamečio vaiko išlaikymui vidutiniškai reikia apie 788 Lt. Ieškovė, būdama vaiko priežiūros atostogose, negali susirasti darbo ir gauti didesnes pajamas. Išlaikyti nepilnametį vaiką padeda ieškovės tėvas. Tam, kad būtų patenkinti bent minimalūs nepilnametės poreikiai, ieškovė siekia, kad atsakovas teiktų bent 500 Lt išlaikymą. Ieškovės skaičiavimu išlaikymo įsiskolinimas susidaro už laikotarpį nuo dukros gimimo, t.y. 2012-11-02, iki ieškinio padavimo dienos, t.y. už beveik 19 mėnesių. Išlaikymo įsiskolinimą skaičiuoja po 400 Lt per mėnesį (b.l. 2-5).

3Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2014-06-09 pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovė I. B. gyvena keturių kambarių bute, kuris nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso ieškovės tėvui V.B. ir jo sugyventinei. Bute gyvena keturi asmenys kartu su ieškove ir jos dukra. Ieškovė su dukra naudojasi vienu kambariu. Nepilnametei dukrai jame yra sudarytos tinkamos sąlygos augti. Ieškovė nurodė, kad šiuo metu nedirba, nes augina vaiką iki trejų metų, jos pajamos sudaro 398,50 Lt. Teigė, kad atsakovas, gimus dukrai, ją keletą kartų aplankė, buvo pasiruošęs pripažinti tėvystę, tačiau ji dėl asmeninių priežasčių nesutiko. Nepilnametės dukros motinos teigimu, ji neturi specialiųjų poreikių, auga sveika ir guvi. Dėl amžiaus mažametė savo nuomonės išreikšti negalėjo. Atsakovas S. T. tuo metu buvo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, todėl Skyrius negalėjo pabendrauti su atsakovu. Skyriaus nuomone, nepilnametės A. B. gyvenamosios vietos nustatymas su motina, neprieštarauja nepilnametės interesams. Nustačius atsakovo tėvystę nepilnametės atžvilgiu, atsakovui atsirastų pareiga išlaikyti nepilnametę dukrą. Tuomet iš atsakovo turi būti priteistas išlaikymas dukrai, kurio dydis būtų proporcingas vaiko poreikiams, užtikrintų būtinas sąlygas visapusiškam vystymuisi bei atitiktų jo tėvų turinei padėčiai. Ieškovės prašomas išlaikymo dydis, iš esmės atitinka nepilnametės A. B. interesus (b.l. 18-21).

4Procesiniai dokumentai atsakovui S. T. 2014-06-03 įteikti asmeniškai, tačiau per nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b.l. 17).

52015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė I. B. reikalavimus palaikė ieškinyje nurodytais motyvais. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuo 2015-01-01 pasikeitė atsiskaitomoji valiuta, patikslino reikalavimus dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti vaiko išlaikymui po 145 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, ir 2 167 EUR dydžio išlaikymo įsiskolinimą.

62015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas S. T. sutiko su ieškiniu dalyje dėl tėvystės nustatymo. Nurodė, kad išlaikymo teikti negali, kadangi šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Išlaikymą galėtų teikti išėjęs iš įkalinimo įstaigos. Turi dar du išlaikytinius. Turto neturi, automobiliai parduoti. Yra dirbęs statybininku. Sutiktų teikti pusę ieškovės prašomo išlaikymo. Prašo suteikti nepilnamečiam vaikui jo pavardę.

72015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė Danutė Rainienė prašė ieškovės ieškinį tenkinti pilnai.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametė A. B. (a.k. ( - ) yra ieškovės I. B. (a.k. ( - ) dukra (b.l. 6), kurios gimimas buvo įregistruotas Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 2012-11-14 gimimo įrašu Nr. 8792 (b.l. 23). Pagal tai 2012-11-14 išduotas gimimo liudijimas, serija AA Nr. 872180 (b.l. 6). Ieškovės I. B. ir atsakovo S. T. santuoka nėra sudaryta. 2015-02-27 teisme gautas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės aktas Nr. ES 32/15(01), kuris parodė, kad S. T. yra biologinis vaiko A. B. (a.k. ( - ) tėvas su 99,99999 procentų tikimybe (b.l. 64-67).

10Dėl tėvystės nustatymo.

11Pagrindas tėvystei nustatyti arba paneigti yra moksliniai įrodymai – DNR ekspertizės išvados, bei įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę – bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, įrodymai, kurie patvirtina, kad atsakovas pripažino tėvystę, taip pat ir kiti įrodymai bei spėjamo vaiko tėvo atsisakymas ekspertizės (CK 3.148 str., CPK 389 str.).

12Remiantis rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-02-27 teisme gautas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės aktas Nr. ES 32/15(01), kuris parodė, kad S. T. yra biologinis vaiko A. B. (a.k. ( - ) tėvas su 99,99999 procentų tikimybe (b.l. 64-67). Kadangi atlikta DNR ekspertizė parodė, kad S. T. yra nepilnamečio vaiko A. B. biologinis tėvas su 99,99999 procentų tikimybe, nesant ginčo tarp šalių, teismas, vadovaudamasis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principais (CPK 7 str. 1 d.), nustato, kad S. T. yra vaiko A. B., gim. 2012-11-02, tėvas (CK 3.148 str. 1 d.), o nepilnametė A. B. – yra jo dukra. Atsakovui S. T. išaiškinta, kad nustačius tėvystę teismo sprendimu, vėliau jos nuginčyti nebegalima (CK 3.149 str. 2 d.).

13Vaikas turi teisę žinoti savo tikruosius tėvus, o taip pat turėti tėvų pavardę (CK 3.161 str. 1 d., 2 d.). Jei tėvų pavardės skirtingos, vaikui suteikiama tėvo ar motinos pavardė tėvų sutarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus, vieno iš tėvų pavardė suteikiama teismo nutartimi (CK 3.167 str. 2 d.).

14Ieškovė vaiko pavardės pakeisti neprašė. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė dukrai suteikti jo pavardę. Su tokiu atsakovo prašymu ieškovė nesutiko.

15Pažymėtina, kad, kai vaiko gimimas jau įregistruotas, ir vaikui vardas ar pavardė, dėl kurių nesutariama, nurodyta gimimo įraše, laikomasi nuostatos, kad vardas ir pavardė vaikui jau suteikti ir galimybės suteikti juos vaikui iš naujo – nenumatyta. Realiai vaikui vardas laikomas suteiktu ne nuo tada, kai tėvai pradeda juo vadinti vaiką, o tada, kai jis oficialiai nurodomas vaiko gimimo įraše. Vaikui vardas ir pavardė suteikiami nuo gimimo ir pažymi jo individualumą, todėl be pagrindo jų keisti ar taisyti negalima. Teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-294 patvirtintų civilinės metrikacijos taisyklių 53 punktas nustato, kad registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė arba bendru vaiko tėvų sutarimu jam suteikiama tėvo (motinos) pavardė ir (ar) tautybė.

16Atsižvelgiant į tai, kad nepilnametei dukrai jau yra suteikta motinos pavardė bei atitinka nepilnamečio vaiko interesą turėti vieno iš tėvų pavardę, nepilnamečiam vaikui A. B. paliekama esama pavardė.

17Dėl gyvenamosios vietos nustatymo.

18Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu (CK 3.169 str. 1 d.). Ginčo dėl nepilnametės A. B., gim. 2012-11-02, gyvenamosios vietos nėra. Nesant tarp šalių ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir nepilnametės dukros A. B., gim. 2012-11-02, gyvenamoji vieta nustatytina kartu su jo motina I. B. (CK 3.169 str.).

19Dėl išlaikymo priteisimo.

20Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo S. T. nepilnamečio vaiko A. B., gim. 2012-11-02, išlaikymui po 145 EUR periodinėmis išmokomis kas mėnesį. Atsakovas su tokia išlaikymo suma nesutiko, kadangi turi dar du išlaikytinius. Nurodė, kad išlaikymą galės mokėti tuomet, kai išeis iš įkalinimo įstaigos arba sutiktų mokėti pusę ieškovės prašomo išlaikymo sumos.

21Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

22Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti ne tik būtinas vaikui vystytis sąlygas bet ir specialiuosius poreikius, jei tokių yra. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė I. B. augina vaiką iki trejų metų (iki 2015-11-02), nedirba (b.l. 8, 31). Ieškovė nekilnojamojo turto neturi (b.l. 28), transporto priemonių neturi (b.l. 30).

24Atsakovas S. T. nekilnojamojo turto neturi (b.l. 27). Atsakovo vardu yra įregistruotos trys transporto priemonės – keleiviniai automobiliai ( - ) valstybinis Nr. ( - ) OPEL VECTRA, valstybinis Nr. ( - ) AUDI 100, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 29). Visiems nurodytiems automobiliams yra taikyti areštai. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad automobiliai yra parduoti, tačiau tokių duomenų į bylą nėra pateikta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas niekur nedirba (b.l. 33). Šiuo metu atsakovas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose (b.l. 43). Iš 2005-11-24 išduoto Vilniaus rajono apylinkės teismo įsakymo matyti, kad atsakovas turi dar vieną nepilnametį išlaikytinį (b.l. 89-91).

25Nagrinėjamu atveju, analizuojant šalių turtinę padėtį matoma, kad jų turtinė padėtis yra panašiai prasta, tačiau tai negali būti pagrindu apskritai nepriteisti išlaikymo nepilnamečiam vaikui iš atsakovo.

26Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005). Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti ir pan.

27Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuo 2015-01-01 yra 300 EUR. Net ir esant abejonių dėl išlaikymo dydžio vaikams nustatymo, tokios abejonės turi būti vertinamos vaikų interesų naudai. Nors teismo posėdžio metu atsakovas ir nurodė, kad turi dar du nepilnamečius išlaikytinius, byloje yra duomenis apie dar vieną nepilnametį atsakovo vaiką. Atmestini atsakovo argumentai, kad išlaikymą nepilnamečiam vaikui jis sutiktų mokėti tik išėjęs iš įkalinimo įstaigos, nes išlaikymo vaikui reikia jau dabar. Jau dabar turi būti užtikrinami vaiko interesai turėti būstą, poreikiai maistui, higienos ir sveikatos prekėms. Priešingu atveju bus pažeisti nepilnametės šalių dukros teisėti lūkesčiai ir interesai, bei tėvų pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką. Ieškovės prašomas išlaikymo dydis yra šiek tiek mažesnis nei įstatymo numatytas minimumas ir toks išlaikymo dydis užtikrins būtiniausių šalių dukros poreikių tenkinimą.

28Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, bei į tai, kad atsakovas turi dar vieną išlaikytinį, iš atsakovo nepilnametės dukros A. B., gim. 2012-11-02, naudai priteistinas 145 EUR dydžio išlaikymas mokamas periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, tai yra nuo 2014-05-28, iki jos pilnametystės (CK 3.201 str.). Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė I. B. (CK 3.185 str. 1 d.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

29Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo.

30Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

31Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

32Išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už 3 metus nuo ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Šioje įstatymo normoje įtvirtintas bendrasis principas, kad išlaikymas priteisiamas nuo tos dienos, kai atsirado teisė jo reikalauti. Paprastai teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

33Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo S. T. 2 167 EUR išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį už 18 mėnesių laikotarpį nuo 2012-11-02 iki 2014-05-28 (ieškinio padavimo dienos).

34Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas patvirtino, kad nepilnamečiam vaikui išlaikymo neskyrė, vaiku nesirūpino, ieškovės reikalavimas šioje dalyje yra tenkintinas ir iš atsakovo yra priteistinas

352 167 EUR išlaikymo įsiskolinimas, susidaręs už 18 mėnesių laikotarpį nuo 2012-11-02 iki 2014-05-28 (ieškinio padavimo dienos) (CK 3.200 str.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

37Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-03-19 sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų iki 2016-02-29 (b.l. 9-11; 87-88).

38Patenkinus ieškovės ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo iš atsakovo priteistinas 41 EUR žyminis mokestis į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 5 p.). Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, iš atsakovo priteistinas 117,21 EUR (145 EUR x 12 mėn. x 3 proc. + 2 167 EUR x 3 proc.) žyminis mokestis į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo, paduodant ieškinį, ieškovė buvo atleista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 6 p., 96 str. 1 d.). Iš viso iš ieškovo priteistina 158,21 EUR žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

39Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei yra atleista 100 procentų (b.l. b.l. 9-11; 87-88). Todėl patenkintus ieškinį iš atsakovo S. T. valstybei priteistinos išlaidos už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą – 547,28 EUR (CPK 96 str. 99 str., b.l. 85). Bylinėjimosi išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – „Swedbank“, AB, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

40Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 3,00 EUR kiekvienai bylos šaliai, todėl jos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, CPK 92 str.).

41Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį patenkinti.

43Nustatyti, kad S. T. (a.k. ( - ) yra A. B. (a.k. ( - ) tėvas, o ji – S. T. dukra.

44Nustatyti nepilnametės A. B. (a.k. ( - ) gim. 2012-11-02, gyvenamąją vietą su motina I. B. (a.k. ( - )

45Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) nepilnametės dukros A. B. (a.k. ( - ) išlaikymui po 145 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus) per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos (2014-05-28) iki A. B., gim. 2012-11-02, pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

46Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

47Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) 2 167 EUR (du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus) išlaikymo įsiskolinimo A. B. (a.k. ( - ) naudai.

48Nepilnametės A. B. (a.k. ( - ) išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise I. B. (a.k. ( - )

49Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 158,21 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis eurus 21 euro centą) žyminio mokesčio, sumokant jį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660) ir 547,28 EUR (penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus ir 28 euro centus) išlaidų už I. B. suteiktą antrinę teisinę pagalbą, sumokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5630).

50Išsiųsti per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.

51Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. ieškovė I. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti... 3. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 4. Procesiniai dokumentai atsakovui S. T. 2014-06-03 įteikti asmeniškai, tačiau... 5. 2015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė I. B. reikalavimus palaikė... 6. 2015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas S. T. sutiko su ieškiniu... 7. 2015-03-20 vykusio teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos... 8. Ieškinys tenkintinas. ... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametė A. B. (a.k. ( - ) yra ieškovės... 10. Dėl tėvystės nustatymo. ... 11. Pagrindas tėvystei nustatyti arba paneigti yra moksliniai įrodymai – DNR... 12. Remiantis rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2015-02-27 teisme gautas... 13. Vaikas turi teisę žinoti savo tikruosius tėvus, o taip pat turėti tėvų... 14. Ieškovė vaiko pavardės pakeisti neprašė. Atsakovas teismo posėdžio metu... 15. Pažymėtina, kad, kai vaiko gimimas jau įregistruotas, ir vaikui vardas ar... 16. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnametei dukrai jau yra suteikta motinos... 17. Dėl gyvenamosios vietos nustatymo.... 18. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 19. Dėl išlaikymo priteisimo. ... 20. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo S. T. nepilnamečio vaiko A. B., gim.... 21. Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias... 22. Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė I. B. augina vaiką iki trejų metų... 24. Atsakovas S. T. nekilnojamojo turto neturi (b.l. 27). Atsakovo vardu yra... 25. Nagrinėjamu atveju, analizuojant šalių turtinę padėtį matoma, kad jų... 26. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias... 27. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio... 28. Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, bei į tai, kad... 29. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei... 30. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK... 31. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. ... 32. Išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 33. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo S. T. 2 167 EUR išlaikymo... 34. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas patvirtino, kad nepilnamečiam vaikui... 35. 2 167 EUR išlaikymo įsiskolinimas, susidaręs už 18 mėnesių laikotarpį... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. ... 37. Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 38. Patenkinus ieškovės ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo iš atsakovo... 39. Ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei yra atleista 100... 40. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro 3,00 EUR... 41. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas... 42. ieškinį patenkinti.... 43. Nustatyti, kad S. T. (a.k. ( - ) yra A. B. (a.k. ( - ) tėvas, o ji – S. T.... 44. Nustatyti nepilnametės A. B. (a.k. ( - ) gim. 2012-11-02, gyvenamąją vietą... 45. Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) nepilnametės dukros A. B. (a.k. ( - )... 46. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 47. Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) 2 167 EUR (du tūkstančius vieną šimtą... 48. Nepilnametės A. B. (a.k. ( - ) išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti... 49. Priteisti iš S. T. (a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 158,21 EUR (vieną... 50. Išsiųsti per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 51. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...