Byla AS-469-522-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V.S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V.S. skundą atsakovėms Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų miesto savivaldybei dėl statybos leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42006-07-28 Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas V.S. skundas dėl 2004-07-07 statybos leidimo Nr. 92/04, įregistruoto Nr. 97/05, panaikinimo, atsakovių veiksmų, išduodant šį statybos leidimą bei pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, pripažinimo neteisėtais ir pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo. Iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo V.S. prašė uždrausti AB "Achema" eksploatuoti pastatą Čiurlionio g. 51, Druskininkuose, nurodydamas, kad jei pastatas realiai bus pradėtas eksploatuoti, suinteresuotas asmuo pradės vykdyti savo veiklą, naudoti jo žemę, statyti eksploatavimui reikalingus pastatus bei įrenginius, todėl teismo sprendimo vykdymas žymiai pasunkės.

5II.

62006 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo V.S. skundą dėl statybos leidimo panaikinimo priėmė, o prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 68 straipsniu, 71 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 149 straipsniu, nurodydamas kad pastatas jau pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti, o jo eksploatavimas nėra aplinkybė, dėl kurios teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, todėl nėra pagrindo uždrausti pastatą, esantį Čiurlionio g. 51, Druskininkuose, eksploatuoti.

7III.

8Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu, prašydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui išnagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo nesutinkąs su nutarties dalimi, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones (uždrausti AB "Achema" eksploatuoti pastatą Čiurlionio g. 51, Druskininkuose iki teismo sprendimo įsiteisėjimo), pažymėdamas ginčijąs statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto bei statybos leidimo išdavimo teisėtumą. Pareiškėjas pažymi, kad teismo nutartyje nepasisakyta dėl jo reikalavimo pripažinti atsakovų veiksmus, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, neteisėtais ir panaikinti aktą, kurio pagrindu tai padaryta, nors tai prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktams bei 2 daliai. Pareiškėjas nurodo, kad iš jo skundo dalies, kurioje išdėstyti motyvai dėl statybos leidimo bei pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo, matyti, jog bylos esmė bus nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas (reikalavimai, reikalavimų pagrindas bus keičiami), atsakovais galimai taps ir VĮ Registrų centro Alytaus filialas bei AB „Achema“ (pareiškėjo teigimu, jam priklauso ¼ namo pamatų ir rūsio, o AB „Achema“ – 3/4). Pareiškėjo teigimu, ginčijama nutartis ne tik iš dalies užkerta kelią bylos eigai, bet ir sudaro sąlygas bylos nagrinėjimo iš esmės vilkinimui. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvio prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Šiuo atveju, kaip matyti ir pareiškėjo prašymo, buvo prašoma imtis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus. Pažymėtina, kad minėta įstatymo nuostata numato galimybę uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus tik atsakovui, šiuo atveju subjektas, kuriam buvo prašoma uždrausti eksploatuoti pastatą Čiurlionio g. 51, Druskininkuose (AB "Achema"), byloje yra trečiuoju suinteresuotu asmeniu, todėl teismas negalėjo uždrausti jam atlikti tam tikrus veiksmus (pareiškėjo nurodomi galimi reikalavimai AB "Achema" kol kas nepareikšti). Be to, kaip pagrįstai nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartyje, pastatas, kurį prašyta uždrausti eksploatuoti, šiuo metu jau pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti, todėl nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas šio statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą bei statybos leidimo išdavimo teisėtumą ginčija, tai neįrodo, kad nesiėmus jo nurodomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, eksploatuojant pastatą, jam palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti. Šiomis aplinkybėmis naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl atsisakymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra pagrindo. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11V.S. atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 21 d. nutartį paliekant nepakeistą.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai