Byla e2-37569-819/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dehidra“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Agro“ ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dehidra“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 3 019,43 Eur skolą, 162,41 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2019 m. spalio 28 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ieškovė su atsakove sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei suderinto asortimento prekes, o atsakovė įsipareigojo nupirkti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą. Ieškovė atsakovei pardavė prekes ir išrašė 2019 m. birželio 10 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS379569 ir 2019 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS392873. Už minėtas sąskaitas-faktūras atsakovė atsiskaitė tik dalinai, todėl liko skolinga 3 019,43 Eur. Iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė skolos ieškovei neapmokėjo.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB ,,Baltic Agro“ ir atsakovė UAB ,,Dehidra“ 2018 m. balandžio 6 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei suderinto asortimento prekes, o atsakovė įsipareigojo jas nupirkti ir sumokėti už jas nustatytą kainą (e. b. l. 18-21, Sutarties 1.2. p.). Remiantis sutarties 2.5. p. prekių priėmimas – perdavimas įforminamas šalių atstovams pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą dokumentą. Ieškovė atsakovei pardavė prekes ir išrašė 2019 m. birželio 10 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS379569 2 590,05 Eur sumai, kuri turėjo būti apmokėta iki 2019 m. liepos 10 d. (e. l. b. 15). PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų prekių perdavimą atsakovei patvirtina 2019 m. birželio 10 d. krovinio važtaraštis Nr. BAV370232, pasirašytas abiejų šalių atstovų (e. b. l. 11). Taip pat ieškovė atsakovei pardavė prekes ir išrašė 2019 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS392873 1 019,43 Eur sumai, kuri turėjo būti apmokėta iki 2019 m. spalio 28 d. (e. l. b. 16). PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų prekių perdavimą atsakovei patvirtina 2019 m. rugpjūčio 29 d. krovinio važtaraštis Nr. BAV383573, pasirašytas abiejų šalių atstovų (e. b. l. 10). Atsakovė PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo iš dalies, likusi neapmokėta suma – 3 019,43 Eur. Ieškovė 2019 m. spalio 8 d. atsakovei išsiuntė raginimą, kuriuo pareikalavo atsakovę atsiskaityti iki 2019 m. spalio 13 d. (e. b. l. 12). Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove arba pareiškusi pretenzijas dėl prekių kokybės, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

7Tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovė tinkamai įvykdė savo prievolę ir perdavė atsakovės užsakytas prekes atsakovei nuosavybės teise, ką patvirtina abiejų šalių pasirašyti važtaraščiai. Ieškovės išrašyta 2019 m. birželio 10 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. SS379569 turėjo būti apmokėta iki 2019 m. liepos 10 d., o 2019 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. SS392873 turėjo būti apmokėta iki 2019 m. spalio 28 d. Atsakovė netinkamai vykdė sutartinę prievolę atsiskaityti su ieškove laiku, atsiskaitė tik iš dalies, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistina 3 019,43 Eur skola (CK 6.305 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalies nuostatą netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 4.2. p. numatyta, kad praleidęs terminą atsiskaityti pirkėjas (atsakovė) privalo mokėti pardavėjui (ieškovei) 0,08 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos prekių vertės. Ieškovė nuo neapmokėtos 2019 m. birželio 10 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. SS379569 sumos už laikotarpį nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019 m. spalio 9 d. paskaičiavo 116,01 Eur delspinigių ir išrašė atsakovei 2019 m. rugsėjo 9 d. delspinigių sąskaitą Nr. SOD107653 (e. b. l. 13), o laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2019 m. spalio 8 d. paskaičiavo 46,40 Eur delspinigių ir išrašė atsakovei 2019 m. spalio 8 d. delspinigių sąskaitą Nr. SOD107782 (e. b. l. 14). Duomenų, kad atsakovė apmokėjo šias sąskaitas, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Kadangi atsakovė pažeidė sutarties sąlygas ir laiku neatsiskaitė už parduotas prekes, ieškovei iš atsakovės priteisiama 162,41 Eur (116,01 Eur + 46,40 Eur) delspinigių suma.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, šalių sudarytas sandoris yra komercinio pobūdžio, jam yra taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Remiantis įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Pagal įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma yra 0 proc. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovės naudai priteisiamos 8 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (3 181,84 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 28 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus ieškovės reikalavimus, vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovės priteistini 36 Eur žyminio mokesčio ir 140,17 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (e. b. l. 6, 8-9, 17; CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).

11Vadovaudamasis CPK 262, 428, 429 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dehidra“, juridinio asmens kodas 304076895, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Agro“, juridinio asmens kodas 111547089, naudai 3 019,43 Eur (tris tūkstančius devyniolika eurų 43 ct) skolos, 162,41 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 41 ct) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 181,84 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 84 ct) sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2019 m. spalio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 176,17 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt šešis eurus 17 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Įpareigoti atsakovę per dvidešimt dienų įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisėja ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai