Byla B2-2492-254/2013
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Apskaita ir verslo projektai“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos V. B. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Apskaita ir verslo projektai“ iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėja (atsakovės vadovė), vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalimi, pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, o administratoriumi paskirti Rimvydą Sakavičių. Pareiškėja nurodo, kad nemokumo faktą pagrindžia pateikta finansinė atskaitomybė, iš kurios akivaizdu, kad atsakovė yra nemoki. Atsakovės nemokumą nulėmė tai, jog didelė dalis turto (gautinos sumos iš debitorių) nuvertėjo, t. y. viena iš pagrindinių atsakovės klienčių – debitorių UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ buvo įsiskolinusi ypač didelę sumą už suteiktas paslaugas, tačiau jai yra iškeltas bankrotas, todėl atgauti skolą praktiškai neįmanoma. Žlugus šiai klientei, ypatingai sumažėjo atsakovės teikiamų paslaugų apimtys ir pajamos, naujų klientų susirasti nepavyksta, todėl ateityje atsakovės taip pat negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.

3Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas Rimvydas Sakavičius.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2013 m. rugsėjo 13 d. sudaryto ir pateikto teismui 2013–01–01 – 2013–09–13 ataskaitinio laikotarpio balanso (b. l. 22), atsakovės bendra turto vertė sudaro 106 627 Lt, atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 140 185 Lt, iš kurių pagal pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti sudaro 98 181,33 Lt (b. l. 42), t. y. gerokai viršija pusę (53 313,5 Lt) į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Tarp šių pradelstų įsipareigojimų atsakovė skolinga taip pat ir valstybės (2013 m. rugsėjo 25 d. duomenimis – 61 946,03 Lt) (t. 1, b. l. 76) ir socialinio draudimo fondo (2013 m. rugsėjo 17 d. duomenimis – 45 577,85 Lt) (t. 1, b. l. 73) biudžetams bei atsakovės darbuotojams. 2013 m. rugsėjo 13 d. pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 23) duomenimis, atsakovė 2013 m. laikotarpiu iki rugsėjo 13 d. patyrė 123 476 Lt nuostolių. Jau atsakovės 2012 m. balanso duomenys rodė atsakovės nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme (b. l. 3). 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovė patyrė 25 789 Lt nuostolių (t. 1, b. l. 4).

6Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), konstatuojant, jog yra abu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinti pagrindai iškelti atsakovei bankroto bylą, nes ji yra ne tik nemoki, tačiau atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

7ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių. Iškėlus atsakovei bankroto bylą skiriamas vienintelis pasiūlytas bankroto administratorius Rimvydas Sakavičius, turintis bankroto administratoriaus pažymėjimą Nr. 943, atitinkantis administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 47) (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

9iškelti atsakovei UAB „Apskaita ir verslo projektai“ (juridinio asmens kodas 300106191, reg.: Kaune, K. Donelaičio g. 60) bankroto bylą.

10Atsakovės administratoriumi paskirti Rimvydą Sakavičių (gim. 1978-11-08, adr.: Kaunas, V. Putvinskio g. 32A-5), turintį bankroto administratoriaus pažymėjimą Nr. 943, sąrašo eilės Nr. B-FA328.

11Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

12Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui ir Kauno apylinkės teismui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

14Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai