Byla 2A-438-656/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jelenos Šiškinos ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo E. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. J. ieškinį atsakovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (buvęs AB „Luminor Bank“) dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, netesybų sumažinimo, vykdomojo įrašo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. T. J. (ieškovo pusėje), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaras M. K. (atsakovo pusėje), išvadą teikianti institucija Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas E. J. patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) pripažinti 2008 m. rugsėjo 24 d. būsto kredito sutarties Nr. BK 08/09/53GO nutraukimą negaliojančiu; 2) pripažinti 2017 m. gegužės 25 d. Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-4703 negaliojančiu; 3) pakeisti 2008 m. rugsėjo 24 d. būsto kredito sutarties Nr. BK 08/09/53GO 8.2. punkto nuostatas, sumažinant metines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas iki 5 proc.

62.

7Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 24 d. jis, trečiasis asmuo A. T.-J. ir atsakovas (toliau vadinami ir Kredito gavėjais) sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 08/09/53GO (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas (toliau vadinamas ir Banku) suteikė ieškovui ir jo sutuoktinei 225 904 Eur paskolą gyvenamojo būsto refinansavimui ir įrengimui, o ieškovas įkeitė atsakovui gyvenamąjį namą su žemės sklypu, esančius ( - ). Pažymėjo, kad nuo 2008 m. pareigingai mokėdavo įmokas pagal Sutartį, tačiau nuo 2016 m. lapkričio 30 d. jo finansinė padėtis pasidarė sunki. Ieškovo teigimu, apie iškilusius sunkumus atsakovas buvo informuotas, tačiau jokių nuolaidų ieškovo atžvilgiu netaikė, o 2017 m. gegužės 25 d. vienašališkai nutraukė Sutartį ir kreipėsi dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Pasak ieškovo, jis apie Sutarties nutraukimą nebuvo tinkamai informuotas, todėl prašo teismo Sutarties vienašališką nutraukimą ir notaro išduotą vykdomąjį įrašą pripažinti negaliojančiais bei pakeisti Sutarties 8.2 punkto nuostatas.

83.

9Ieškovas taip pat nurodė, kad apie verslo sunkumus, trukusius nuo 2017-01-01 iki 2017-04-01, atsakovą informavo, tačiau pastarasis tik padidino netesybų palūkanas ir įspėjo ieškovą apie Sutarties nutraukimą. Atsakovas neatsižvelgė į susidariusią situaciją, dėl kurios ieškovo finansinė padėtis pasunkėjo, ir vienašališkai nutraukė su juo Sutartį. Pažymėjo, kad apie vienašališką Sutarties nutraukimą sužinojo tik 2017-06-22, gavęs dokumentus iš antstolio. Atsakovas neinformavo nei jo, nei sutuoktinės apie Sutarties nutraukimą, nesiėmė priemonių išsaugoti sutartinius santykius tarp šalių. Papildomai nurodė, kad šiuo metu ieškovo gaunamos pajamos pakankamos atsiskaityti su kreditoriais ir atsakovu, ieškovas nevengia savo prievolės atsakovui, todėl kritiškai vertina jo poziciją dėl taikos sutarties sudarymo negalimumo. Ieškovo vertinimu, atsakovo padidintos metinės palūkanos (16 proc.) turėtų būti peržiūrėtos ir sumažintos iki standartinio palūkanų dydžio (5 proc.).

104.

11Atsakovas AB „Luminor Bank“ (Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teisių perėmėjas) prašė ieškinį atmesti. Ieškovas ir jo sutuoktinė nuo pat 2008 m., kai buvo sudaryta Sutartis, vėluodavo mokėti įmokas pagal mokėjimų grafiką, o nuo 2016 m. lapkričio 15 d. apskritai nėra padengę mokėtinų įmokų. Pažymėjo, kad ieškovas buvo ne kartą ragintas padengti susidariusį įsiskolinimą el. paštu ir registruotu paštu siųstais pranešimais, o 2016 m. kovo 30 d., rugsėjo 6 d., 2017 m. sausio 24 d. ir kovo 22 d. el. laiškais įspėtas ir dėl vienašalio Sutarties nutraukimo. Atsakovo teigimu, po siųstų raginimų ieškovas įmokų pagal grafiką laiku ir tinkamai mokėti nepradėjo, todėl nuo 2017 m. balandžio 6 d. Sutartį su juo vienašališkai nutraukė. Po Sutarties nutraukimo ieškovas susidariusio įsiskolinimo nepadengė, dėl ko buvo kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Pasak atsakovo, ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, kadangi jis mokėjimų pagal grafiką nevykdė tyčia, savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atžvilgiu buvo pasyvus, su atsakovu nebendradarbiavo, todėl pagrindo pripažinti Sutarties nutraukimą ir notaro išduotą vykdomąjį įrašą negaliojančiais bei pakeisti Sutarties 8.2 punkto nuostatas nėra.

12II. Teismo sprendimo esmė

135.

14Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas, jo sutuoktinė ir atsakovas, sudarydami kredito sutartį, jos bendrosios dalies 13.1 punktu susitarė, kad kredito gavėjui nesumokėjus laiku priskaičiuotų palūkanų arba negrąžinus kredito ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų bankas praneša apie tai kredito gavėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą įsiskolinimui padengti, jei kredito gavėjas per nurodytą terminą nepadengia įsiskolinimo, bankas įgyja teisę reikalauti grąžinti visą kreditą, palūkanas ir kitas pagal sutartį priklausančias mokėti sumas bei nutraukti sutartį. Sudarydamas kredito sutartį su atsakovu kredito sutarties bendrosios dalies 2 punktu ieškovas įsipareigojo grąžinti bankui gautą kredito sumą ir mokėti palūkanas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Iš į bylą pateiktos ieškovo kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo detalizacijos nustatyta, kad ieškovas dar kredito sutarties vykdymo pradžioje pradėjo pažeidinėti kredito sutarties mokėjimų grafiką, t.y. vėlavo sumokėti įmokas nustatytu terminu.

156.

16Kredito sutarties pagrindu ieškovas prisiėmė įsipareigojimą tinkamai ir laiku atlikti mokėjimus pagal kredito sutartį, tačiau kaip matyti iš aukščiau aptartų aplinkybių, šios pareigos nevykdė sistemiškai, ilgą laiką, o CK 6.881 straipsnyje numatyta kredito sutarties viena iš esminių sąlygų, bei ieškovo įsipareigojimas, buvo pareiga tinkamai ir laiku vykdyti mokėjimus (kredito sutarties 2 punktas) pagal kredito sutartį. Tai, kad eilinių paskolos įmokų mokėjimas paskolos davėjui yra esminė sutarties sąlyga, patvirtina ir CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostata, kurioje įtvirtinta, kad jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis.

177.

18Vien tai, kad ieškovas vėluodamas mokėjo dalį įmokų – t. y. palūkanas, nepaneigia aplinkybės, kad sutartis nebuvo vykdoma tinkamai. Ieškovas po sutarties nutraukimo iš viso nutraukė bet kokius mokėjimus atsakovui. Sutartimi šalys aiškiai nustatė grafiką, pagal kurį ieškovas ir jo sutuoktinė turėjo mokėti atsakovui konkretaus dydžio įmokas, konkrečiais terminais. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad prievolės sąlygų laikymasis turėjo atsakovui esminės reikšmės (Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

198.

20Ieškovas ir jo sutuoktinė sistemingai pažeidinėjo įmokų mokėjimo terminus, ieškovas sutarties nutraukimo metu buvo nesumokėjęs kredito grąžinimo įmokų nuo 2016 m. lapkričio 16 d. (t.y. už 6 mėnesius). Teismas, įvertinęs sutarties pažeidimo trukmę ir mastą, sprendžia, kad atsakovas nebeturėjo objektyvaus pagrindo tikėtis, kad ieškovas šalins sutarties pažeidimus ir pradės vykdyti Sutartį tinkamai. Kadangi ieškovas ir trečiasis asmuo pažeidė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus laiku mokėti kredito įmokas, t.y. sistemingai nemokėjo kredito grąžinimo įmokų pagal šalių suderintą mokėjimo grafiką, o tai, pagal šalių sudarytą sutartį, laikytina esminiu sutarties pažeidimu, suteikiančiu kreditoriui teisę vienašališkai nutraukti sutartį, todėl atsakovas, vadovaudamasi CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir sutarties 13.1 punktu, turėjo pagrindą inicijuoti vienašališką sutarties nutraukimą.

219.

22Ieškovas turėjo galimybę nedelsdamas kreiptis pirma į atsakovą paskui į teismą dėl sutarties sąlygų modifikavimo pagal CK 6.204 straipsnio 3 dalį (sutarties įvykdymui tapus sudėtingesniam), tačiau į teismą kreipėsi jau po faktinio sutarties nutraukimo, antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovas (kredito davėjas) turėjo teisę vienašališkai nutraukti kredito sutartį su ieškovu jam iš esmės pažeidus sutartį pagal šalių sutarties 13.1 punktą.

2310.

24Reikalaudamas tęsti sutarties vykdymą, ieškovas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis yra mokus ir turi galimybę toliau tinkamai tęsti savo sutartinių prievolių vykdymą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas turi finansines galimybes vykdyti atsiskaitymus su atsakovu, patvirtina, kad ieškovas nėra suinteresuotas įrodyti galimybę mokėti įmokas pagal sutartį. Atsakovo pasinaudojimas jai suteikta sutartine teise neprieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimas ir iš esmės nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai, todėl pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu nėra pagrindo.

2511.

26Aprūpinti vaikus gyvenamuoju būstu yra abiejų tėvų pareiga. Aplinkybė, kad įkeistame name gyvena ieškovo nepilnamečiai vaikai, neatleidžia ieškovo ir jo sutuoktinės nuo pareigos vykdyti prisiimtus kreditorinius įsipareigojimus. Pažymėtina, kad pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus ir suteikti jiems gyvenamą būstą turi ieškovas ir jo sutuoktinė, šios pareigos negalima perkelti jų kreditoriui.

2712.

28Sutarties vykdymo istorija, sistemingas palūkanų ir dalinių kredito įmokų mokėjimų pažeidimas, teismo vertinimu, atsakovui suteikė pakankamą ir protingą pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje.

2913.

30Teismo nuomone, prievolė neįvykdyta dėl didelio ieškovo ir jo sutuoktinės neatsargumo (Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalis 3 punktas).

3114.

32Ieškovas buvo pagal Sutartį įsipareigojęs informuoti atsakovą apie savo adreso pasikeitimą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas ar jo sutuoktinė banką būtų informavę apie savo adreso pasikeitimus, todėl visi atsakovo pranešimai, kurie buvo išsiųsti adresu Šeškinės g. 13-1, Vilniuje, yra laikomi tinkamai įteiktais ieškovui ir trečiajam asmeniui. Teismas konstatavo, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie pradelstus mokėjimus bei nustatytą papildomą terminą pradelstiems mokėjimams padengti, taip pat įspėtas, kad nesumokėjus įsiskolinimo, bankas sutartį nutrauks. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog atsakovas nustatė protingus terminus ieškovo ir jo sutuoktinės prievolėms įvykdyti, tačiau pradelsti mokėjimai nebuvo padengti ir per atsakovo nustatytus papildomus terminus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas tinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, ėmėsi priemonių išsaugoti tarp šalių sudarytą Sutartį (CK 6.200 str. 1-2 d.)

3315.

34Teismas konstatavo, kad prievolė neįvykdyta dėl didelio neatsargumo; jos neįvykdymas duoda pagrindą atsakovui nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje bei vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi, konstatuotina, kad ieškovas, praleidęs sutarties vykdymo terminą, iš esmės pažeidė sutartį, todėl atsakovas Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies bei sutarties 13.1 punkto pagrindu įgijo teisę tokią sutartį vienašališkai nutraukti.

3516.

36Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovui ir jo sutuoktinei buvo žinoma tiek apie nutraukiamą kredito sutartį, tiek ir apie atsakovo kreipimąsi dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Ieškovas savo reikalavimą dėl vykdomojo įrašo grindžia iš esmės tik vienintele aplinkybe – t. y. kad nebuvo tinkamai informuotas apie sutarties nutraukimą.

3717.

38Sutarties bendrosios dalies 8.2 punkte numatyta, kad jei kreditas, palūkanos ar bet koks kitas mokėjimas pagal sutartį nesumokamas laiku į kredito sąskaitą ar kitą banko sąskaitą, kurią bankas nurodo kredito gavėjui, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 procentų nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po Mokėjimo dienos, iki įsiskolinimo padengimo. Sutarties bendrosios dalies 8.3, į kurio taikymą apeliuoja ieškovas, numatyta, kad remiantis CK 6.37 str., šalys susitaria, kad kredito gavėjui nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, nuo banko kreipimosi į teismą dienos iki visiško įsiskolinimo padengimo dienos kredito gavėjas privalės papildomai mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. Iš šio iš sutarties kylančio reglamentavimo matyti, kad sutarties 8.2 punkte ir 8.3 punkte numatytos palūkanos nepakeičia viena kitų, o atvirkščiai, sutarties 8.3 punkte numatytos palūkanos yra skaičiuojamos papildomai prie 8.2 punkte sutartų nevykdymo palūkanų.

39III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

4018.

41Ieškovas prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir patenkinti ieškovo ieškinį.

4219.

43Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino, kad Ieškovas kartu su kita kredito gavėja (sutuoktine) yra įkeitę Banko naudai ( - ), ir šio turto vertė žymiai viršija negrąžintos paskolos dalį. Dėl to negalima daryti išvados, kad Bankas negavo to, ko tikėjosi.

4420.

45Ieškovas Bankui sumokėjo 43.649,82 EUR palūkanų (iš 43.501,20 EUR) ir tai reiškia, kad ieškovas praktiškai viską Bankui sumokėjo, o tai, pasak Ieškovo, reiškia, kad Bankas uždirbo.

4621.

47Bankas tariamai pasinaudojo savo pranašumu, kadangi skaičiuodavo įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, ieškovas mano, kad Bankas turėtų skaičiuoti tik 5 % metines palūkanas už vėlavimus, dėl ko ieškovas prašo teismo sumažinti palūkanas už vėlavimus nuo 16 % iki 5 %.

4822.

49Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad skolininku vėlavimas nutraukimo dienai tesėsi beveik 6 mėnesius iš eilės (nuo 2016 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. balandžio 6 d. imtinai), t.y. net 141 diena, kas viršija minėta 90 dienu terminą. Tai reiškia, kad Bankas Kredito gavėjų atžvilgiu elgėsi maksimaliai geranoriškai, siekdamas bendradarbiauti ir iš karto nesiimti kraštutinės priemonės.

5023.

51Atsakovai mokėjimų grafiko nevykdė tyčia, savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atžvilgiu buvo pasyvūs, su Banku nebendradarbiavo, reikalavo vien tik išskirtinių sąlygų ir lengvatų (CK 6.217 str. 2 d. 3 p.).

5224.

53Pajamų neturėjimas nėra jokia sutarties nevykdymą pateisinanti aplinkybė. Kredito gavėjai patys laisva valia nusprendė prisiimti finansinius įsipareigojimus, todėl žinojo, kad nustatytais terminais privalės tinkamai bei laiku mokėti įmokas ir turėjo įsipareigojimų vykdymui skirti savo pajamas, jas atitinamai planuoti. Ieškovas neįrodė, kad dar iki sutarties vykdymo pažeidimu jis kreipėsi i Banką informuodamas apie konkrečias aplinkybes, tariamai trukdančias jam vykdyti mokėjimo prievoles.

5425.

55Bankas (nukentėjusi šalis) iš esmės negavo to, ko tikėjosi sudarydamas Kredito sutartį (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.). Kredito gavėju įsipareigojimu nevykdymas nebuvo vienkartinis, priešingai - Kredito gavėjai sistemingai ilgą laika pažeidinėjo mokėjimo prievoles pagal Kredito sutartį. Todėl jie negalėjo tikėtis kitokio rezultato, kaip Kredito sutarties nutraukimas.

5626.

57Kredito gavėjų prievolių nevykdymas, pajamų neturėjimas davė pagrindą Bankui nesitikėti, kad Kredito sutartis bus vykdoma ateityje (CK 6.217 str. 2 d. 4 p.)

5827.

59Kredito gavėjų skola vis didėja, o Kredito gavėju įkeisto turto rinkos vertė rodo, kad įkeisto turto vertės salimai nepakaks skolai padengti. todėl yra būtina kuo operatyviau parduoti įkeistą turtą

6028.

61Kredito gavėjai, kurie nevykdė ir nesirengė tinkamai vykdyti Kredito sutarties, dėl nutraukimo nepatirs jokių neįprastinių nuostolių (CK 6.217 str. 2 d. 5 p.), o nepilnamečių vaikų turėjimo faktas nepaneigia Banko teisės nutraukti Kredito sutartį.

6229.

63Kredito gavėjai nepašalino mokėjimo prievolių vykdymo pažeidimų per papildomai nustatytus terminus, taip pat ir per protingą terminą po nutraukimo (CK 6.217 str. 3 d.)

6430.

65Bankas pagal Kredito sutartį turi teise reikalauti Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. numatytu 16 % metiniu įsipareigojimu nevykdymo palūkanų + nuo kreipimosi i teismą (notarą) dienos papildomai Kredito sutarties bendrosios dalies 8.3 p. 5 % metiniu procesiniu palūkanų. Nagrinėjamu atveju matyti, kad notaro vykdomajame įraše yra skaičiuojamos tik 16 % metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kas Kredito gavėjų atžvilgiu yra palankiau, tačiau Bankas neatsisako vėliau reikalauti priteisti dar 5 % procesinių palūkanų.

66III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

6731.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, o taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

6932.

70Ieškovas neginčija padarytų mokėjimo prievolių pažeidimų (sistemingo įmokų mokėjimo grafiko pažeidimo), kurie pagal Kredito sutartį sudarė ieškovui pagrindą nutraukti sutartį.

7133.

72Byloje nustatyta, kad Bankas pasinaudojo Kredito sutarties bendrosios dalies 13.1 punkte nurodyta sąlyga (kas atitinka ir CK 6.217 str., 6.874 str. 2 d.) ir nuo 2017 m. balandžio 6 d. nutraukė sutarti po beveik 6 mėnesius iš eilės trukusiu mokėjimo prievolių pažeidimu (nuo 2016 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. balandžio 6 d. imtinai) - nemokėjimo pagal grafiką (neskaitant ankstesnių nuolatinių vėlavimų).

7334.

74Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo ir atsakovo argumentais. Kredito sutarties bendrosios dalies 13.1 p. sąlyga, numatanti, kad Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį, ta apimtimi, kad Bankas nutraukia sutartį pradelsus vienos įmokos mokėjimą, Kredito gavėjams buvo taikyta žymiai palankiau, kadangi Kredito sutartis buvo nutraukta, kuomet pažeidimai tesėsi net 141 diena (nuo 2016 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. balandžio 6 d. imtinai). Pagal teisės aktų normas, reglamentuojančias sutarties nutraukimą (CK 6.217 str., 6.218 str., 6.209 str., 6.874 str. 2 d.), Bankas yra laikytinas teisėtai nutraukusiu Kredito sutartį, kadangi Kredito sutartis buvo iš esmės pažeista sistemingai nemokant įmokų ir pažeidimai neištaisyti per terminą, kuris buvo žymiai ilgesnis negu pagal įstatymą nustatytas 30 dienų terminas - iš viso mokėjimo prievolių terminu pažeidimai tesėsi beveik 6 mėnesius iš eilės.

7535.

76Lietuvos Aukščiausiasis Teismas {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-58/2012) nurodęs, kad kreditavimo santykiuose mokėjimu grafikas ir jo griežtas laikymasis turi esminės reikšmės kredito ištaigai iš kredito gavėjo pusės. Taigi, kreditavimo santykiams tinkamas ir savalaikis mokėjimų vykdymas iš kredito gavėjo pusės turi esminę reikšmę. Pastebėtina ir tai, kad kreditavimo sutartyse numatytas mokėjimu grafikas reiškia, jog kreditas ir palūkanos turi būti sumokėti ne galutinio termino diena, bet privalo būti mokamos pagal grafika, t.y. Kredito sutarties esmė nėra kredito ir palūkanų sumokėjimas suėjus galutiniam terminui, kadangi paskutinė mokėjimo diena yra tik paskutinės mėnesinės įmokos sumokėjimo diena. Kitaip tariant, akivaizdžiai suprantama, kad ilgalaikės kredito sutarties tikslas yra nuolatinis periodinis paskolintų pinigų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Bankas turi vykdyti savo įsipareigojimus kitiems asmenims, todėl ir ilgalaikėse kreditavimo sutartyse numatomas mokėjimų grafikas, nes Bankas turi užsitikrinti nuolatinį piniginių srautų sugrįžimą. Bankai, administruodami savo aktyvus (suteiktus kreditus), turi laikytis veiklos riziką ribojančių normatyvų kapitalo pakankamumo ir likvidumo, kuriuos nustato priežiūros institucija (LR Bankų įstatymo 48 str.), tuo tarpu skolininkų nemokėjimas pagal mokėjimų grafikus sąlygoja Banko veiklos apsunkinimą, kadangi Bankas negauna laiku suplanuotų gauti piniginių lėšų, negali jų naudoti veikloje ir turi ieškoti kitų finansavimo šaltinių tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir pagal finansų įstaigoms keliamus reikalavimus.

7736.

78Ieškovas neįrodė, kad dar iki sutarties vykdymo pažeidimu jis kreipėsi į Banką informuodamas apie konkrečias aplinkybes, tariamai trukdančias jam vykdyti mokėjimo prievoles. Aplinkybė, kad ieškovai nepajėgė vykdyti sutartimi prisiimtas prievoles ir grąžinti atsakovui kreditą bei mokėti palūkanas, nereiškia, jog jie įgijo teise vienašališkai nustoti vykdyti šias prievoles, o vėliau reikalauti, kad Atsakovas arba nenutrauktu Kredito sutarties, arba Kredito sutarti atnaujintu, arba darytu lengvatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-268/2012; 2014 m. birželio 27 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-364/2014; kt.). Ieškovo turto areštas, taikomas kitu kreditorių, su Ieškovo nurodytomis Rusijos atžvilgiu taikytomis sankcijomis nieko bendro neturi. Ieškovo nurodytos sutarties nevykdymo priežastys nepaneigia Kredito sutarties nutraukimo teisėtumo.

7937.

80Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad tokie mokėjimai, kuomet pats ieškovas pasirenka jų vykdymo terminus, sumas ir kurie neatitinka sutarties, nereiškia, kad Bankas neturėjo pagrindo nutraukti Kredito sutarties. Sutarties nutraukimo pagrindas yra tada, kai sutartis arba nevykdoma, arba netinkamai vykdoma, įskaitant ir kai praleidžiami prievolės įvykdymo terminai. Banko interesas yra gauti mokėjimus pagal griežtai nustatytą mokėjimų grafiką, šis interesas yra labai aiškus iš sutarties ir iš Banko veiksmų raginant vykdyti prievoles. Bankas (finansų ištaiga) neturi nei įstatyminės, nei sutartinės pareigos skolininkams daryti nepagristas lengvatas, atsisakyti savo teisėtu lūkesčių. Atotrūkis tarp Kredito sutartyje numatyto kredito gavėjų įsipareigojimo tinkamai vykdyti mokėjimus pagal grafiką ir tarp faktinės situacijos, kuomet kredito gavėjai beveik 6 mėnesius iš eilės iki sutarties nutraukimo nevykdė savo įsipareigojimu, per protinga terminą nepadengė susidariusios skolos, yra esminis, todėl nukentėjusioji šalis teisėtai nutraukė Kredito sutartį.

8138.

82Kredito gavėjų prievolių nevykdymas, pajamų neturėjimas davė pagrindą Bankui nesitikėti, kad Kredito sutartis bus vykdoma ateityje (CK 6.217 str. 2 d. 4 p.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis ateityje turės pajamas, kurių užtektų įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymui. Įkeisto turto buvimas neužtikrina mokėjimų grafiko vykdymo, t.y. aplinkybė, kad yra įkeistas turtas, nereiškia, kad mokėjimų grafikas yra tinkamai vykdomas.

8339.

84Kredito įstaigos sprendimas suteikti kreditą grindžiamas atsargiu ir pamatuotu kredito gavėjo galimybių grąžinti kreditą ilguoju (kredito grąžinimo trukmės) laikotarpiu vertinimu. Kredito įstaigos kreditų išdavimo politika turi būti pagrįsta prielaida, kad kreditas grąžinamas kredito gavėjo pajamų generuojamais pinigų srautais (pajamomis), o ne dėl priverstinio grąžinimo iš įkeisto turto arba jo vertės pokyčių (Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. 03-144 nutarimu patvirtintų Atsakingojo skolinimo nuostatų 20 punktas, redakcija galiojusi nuo 2016 02 01 iki 2017 07 01).

8540.

86Pagal Kredito sutarties specialiosios dalies 2.8 p. negrąžinto kredito suma turi sudaryti ne daugiau nei 90 proc. nuo įkeisto turto rinkos vertės (nustatytas įkeisto turto ir negrąžinto kredito santykio rodiklis). Kredito gavėjų negrąžinto kredito sumas yra 186.845,48 EUR, tokiu atveju įkeisto turto rinkos reali vertė turėtų būti ne mažesnė nei 207.606,01 EUR. Pagal VĮ Registrų centras masinio vertinimo duomenis įkeisto turto vidutinė rinkos vertė yra apie 138000 Eur. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad Kredito sutarties atnaujinimas nebūtų įmanomas net nevertinant fakto, jog Kredito gavėjai pažeidinėjo mokėjimo prievoles ir nepašalino pažeidimų. Ieškovas neįrodė, kad įkeisto turto rinkos vertė atitiktų Kredito sutarties specialiosios dalies 2.8 punkto nuostatas.

8741.

88Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. šalių yra sutarta ir patvirtinta, kad ,Jeigu kreditas, palūkanos ar bet koks kitas mokėjimas pagal Sutartį nesumokamas nustatytu laiku į Kredito sąskaitą ar kitą sąskaitą, kurią Bankas nurodo Kredito gavėjui, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 (šešiolika) proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po Mokėjimo dienos, iki realaus įsiskolinimo padengimo“. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalys sutartyje susitarė dėl kompensacine funkciją atliekančiu palūkanų mokėjimo ir jų dydžio tuo atveju, jeigu Kredito gavėjai vėluos mokėti įmokas pagal grafika ir šios palūkanos skaičiuojamos iki realaus įsiskolinimo padengimo. Kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas reglamentuoja CK 6.874 str. 1 dalis. Šios palūkanos tampa skolininko skolos dalimi ir turi būti atlyginamos visais atvejais, kai yra vėluojama įvykdyti piniginę prievolę, nagrinėjamu atveju - grąžinti palūkanas už kredito naudojimą, kreditą ir kitas sumas (CK 6.210 str., 6.261 str.).

8942.

90Atsakovas nurodė, kad po nutraukimo yra skaičiuojamos tik 16 % metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, t.y. į šias palūkanas įeina ir mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kurios nėra atskirai / papildomai skaičiuojamos.

9143.

92LR Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 16 str. 6 d. yra numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną (nors šie įstatymai nagrinėjamojoje byloje nėra taikomi, tačiau yra svarbūs dėl įstatymų leidėjo pozicijos netesybų dydžio, taikytino vartotojui, atžvilgiu) Taigi, įstatymu leidėjas vartotojo atžvilgiu įtvirtino įstatyme 0,05 % netesybas kaip protingas, o tai sudaro 18.25 % metiniu palūkanų (0,05 x 365).

9344.

94Bankas tinkamai ir aiškiai palūkanas už mokėjimų vėlavimus nurodė Kredito sutartyje ir ši sąlyga Kredito gavėjams buvo žinoma. CK 6.210 str. yra įtvirtinti įstatyminiai palūkanų dydžiai, tačiau nurodyta, kad įstatymas arba sutartis gali nustatyti kitą palūkanų dydį. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Teisėjų kolegija pritaria, kad Kredito sutartyje (bendrosios dalies 8.2 p.) nustatytos 16 % kompensacinės palūkanos neprieštarauja įstatymams, kadangi įstatymas leidžia susitarti dėl kitokio, nei įstatyme nurodytų palūkanų dydžio. Sutartyje nustatytos palūkanos neprieštarauja sąžiningumo bei protingumo principams.

9545.

96Sutiktina, kad kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų panaikinimas ar sumažinimas iki 5 proc. (per dieną 0,0136 proc.) paneigtų šalių sutarties laisvės principą, Atsakovo interesų užtikrinimą bei suteiktų Kredito gavėjams galimybę, pažeidus sutartinius įsipareigojimus, naudotis atsakovo pinigais už nepagrįstai mažą užmokestį.

9746.

98Sutarties sąlygos dėl sutartį pažeidusios šalies įsipareigojimų vykdymo galioja ir yra privalomos nuo mokėjimo prievolių pažeidimo dienos ir pažeidimo pašalinimo dienos (CK 6.189 str.). Griežto kreditavimo sutarties nuostatų laikymosi esmingumą ir teisines pasekmes pažeidus mokėjimų grafiką patvirtina pati Kredito sutartis.

9947.

100Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. šalys numatė, kad nevykdant mokėjimų pagal mokėjimų grafiką, skolininkai iki visiško skolos padengimo privalo mokėti kompensacines palūkanas ir ši sutartinė sąlyga yra privaloma skolininkui (CK 6.189 str.). Pačios Kredito sutarties esmė yra ta, kad Bankas tikisi atgauti paskolintus pinigus griežtai nustatytais terminais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-58/2012). Kompensuojamųjų palūkanų specifika taip pat lemia, kad jokios, net ir nuo skolininko valios nepriklausančios force majeure aplinkybės neatleidžia skolininko nuo šių palūkanų mokėjimo (CK 6.212 str. 1 d.), nes pinigų laiku nemokantis skolininkas de facto nepagrįstai praturtėja kreditoriaus sąskaita.

10148.

102Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

10349.

104Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1002,24 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurios atsakovui priteisiamos iš ieškovo (apelianto).

105Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

106Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

107Priteisti atsakovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš ieškovo E. J. 1002,24 EUR bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas E. J. patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) pripažinti 2008 m.... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 24 d. jis, trečiasis asmuo A. T.-J. ir... 8. 3.... 9. Ieškovas taip pat nurodė, kad apie verslo sunkumus, trukusius nuo 2017-01-01... 10. 4.... 11. Atsakovas AB „Luminor Bank“ (Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per... 12. II. Teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad... 15. 6.... 16. Kredito sutarties pagrindu ieškovas prisiėmė įsipareigojimą tinkamai ir... 17. 7.... 18. Vien tai, kad ieškovas vėluodamas mokėjo dalį įmokų – t. y. palūkanas,... 19. 8.... 20. Ieškovas ir jo sutuoktinė sistemingai pažeidinėjo įmokų mokėjimo... 21. 9.... 22. Ieškovas turėjo galimybę nedelsdamas kreiptis pirma į atsakovą paskui į... 23. 10.... 24. Reikalaudamas tęsti sutarties vykdymą, ieškovas nenurodė jokių aplinkybių... 25. 11.... 26. Aprūpinti vaikus gyvenamuoju būstu yra abiejų tėvų pareiga. Aplinkybė,... 27. 12.... 28. Sutarties vykdymo istorija, sistemingas palūkanų ir dalinių kredito įmokų... 29. 13.... 30. Teismo nuomone, prievolė neįvykdyta dėl didelio ieškovo ir jo sutuoktinės... 31. 14.... 32. Ieškovas buvo pagal Sutartį įsipareigojęs informuoti atsakovą apie savo... 33. 15.... 34. Teismas konstatavo, kad prievolė neįvykdyta dėl didelio neatsargumo; jos... 35. 16.... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovui ir jo sutuoktinei buvo žinoma tiek... 37. 17.... 38. Sutarties bendrosios dalies 8.2 punkte numatyta, kad jei kreditas, palūkanos... 39. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 40. 18.... 41. Ieškovas prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti pirmosios... 42. 19.... 43. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino, kad Ieškovas... 44. 20.... 45. Ieškovas Bankui sumokėjo 43.649,82 EUR palūkanų (iš 43.501,20 EUR) ir tai... 46. 21.... 47. Bankas tariamai pasinaudojo savo pranašumu, kadangi skaičiuodavo... 48. 22.... 49. Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad skolininku... 50. 23.... 51. Atsakovai mokėjimų grafiko nevykdė tyčia, savo sutartinių įsipareigojimų... 52. 24.... 53. Pajamų neturėjimas nėra jokia sutarties nevykdymą pateisinanti aplinkybė.... 54. 25.... 55. Bankas (nukentėjusi šalis) iš esmės negavo to, ko tikėjosi sudarydamas... 56. 26.... 57. Kredito gavėjų prievolių nevykdymas, pajamų neturėjimas davė pagrindą... 58. 27.... 59. Kredito gavėjų skola vis didėja, o Kredito gavėju įkeisto turto rinkos... 60. 28.... 61. Kredito gavėjai, kurie nevykdė ir nesirengė tinkamai vykdyti Kredito... 62. 29.... 63. Kredito gavėjai nepašalino mokėjimo prievolių vykdymo pažeidimų per... 64. 30.... 65. Bankas pagal Kredito sutartį turi teise reikalauti Kredito sutarties... 66. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 67. 31.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 32.... 70. Ieškovas neginčija padarytų mokėjimo prievolių pažeidimų (sistemingo... 71. 33.... 72. Byloje nustatyta, kad Bankas pasinaudojo Kredito sutarties bendrosios dalies... 73. 34.... 74. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo ir... 75. 35.... 76. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m.... 77. 36.... 78. Ieškovas neįrodė, kad dar iki sutarties vykdymo pažeidimu jis kreipėsi į... 79. 37.... 80. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad tokie mokėjimai, kuomet... 81. 38.... 82. Kredito gavėjų prievolių nevykdymas, pajamų neturėjimas davė pagrindą... 83. 39.... 84. Kredito įstaigos sprendimas suteikti kreditą grindžiamas atsargiu ir... 85. 40.... 86. Pagal Kredito sutarties specialiosios dalies 2.8 p. negrąžinto kredito suma... 87. 41.... 88. Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. šalių yra sutarta ir patvirtinta,... 89. 42.... 90. Atsakovas nurodė, kad po nutraukimo yra skaičiuojamos tik 16 % metinės... 91. 43.... 92. LR Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 16 str. 6 d. yra... 93. 44.... 94. Bankas tinkamai ir aiškiai palūkanas už mokėjimų vėlavimus nurodė... 95. 45.... 96. Sutiktina, kad kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų panaikinimas ar... 97. 46.... 98. Sutarties sąlygos dėl sutartį pažeidusios šalies įsipareigojimų vykdymo... 99. 47.... 100. Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. šalys numatė, kad nevykdant... 101. 48.... 102. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 103. 49.... 104. Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 1002,24 EUR bylinėjimosi... 105. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 106. Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo... 107. Priteisti atsakovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos...