Byla AS-893-525/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ramūno Gadliausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Š. skundą atsakovui VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja L. Š. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti sprendimo išrašą kaip skundžiamą teisės aktą; 2) panaikinti V. I. kvalifikacinį atestatą už šiurkštų Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos dokumentų pažeidimą.

6Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimų, pareiškėjai buvo nustatytas terminas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. skundo trūkumams pašalinti: nustatyta tvarka pateikti naują skundą, kuriame tinkamai suformuluoti skundo reikalavimus, jų faktinį pagrindą, nurodyti atsakovą, pateikti išsamius duomenis apie savo turtinę padėtį, nurodyti, ar pageidauja, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

7Pareiškėja pateikė teismui 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundą, kuriuo prašo teismo:

81) panaikinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir Centras) 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 46 kaip skundžiamą teisės aktą; 2) panaikinti V. I. kvalifikacinį atestatą už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos dokumentų pažeidimus;

93) panaikinti Rimos Domarkienės statybų techninį projektą, kuris neatitinka tikrovės.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atleido pareiškėją L. Š. nuo žyminio mokesčio už skundą mokėjimo. Priėmė pareiškėjos L. Š. 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimą dėl Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 46 panaikinimo. Atsisakė priimti pareiškėjos L. Š. 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimus dėl V. I. kvalifikacinio atestato panaikinimo ir ( - ) statybų techninio projekto panaikinimo. Įpareigojo pareiškėją iki 2017 m. rugsėjo 26 d. nurodyti teismui, ar pageidauja, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (į teismo posėdį nekviečiant proceso šalių).

12Teismas vadovavosi ABTĮ 37 straipsnio nuostatomis. Teismas įvertinęs pareiškėjos prašyme atleisti ją nuo žyminio mokesčio nurodytus motyvus, pareiškėjos turtinę padėtį, kurią atspindi antstolio Aleksandro Selezniovo 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštas Nr. S1b-61833, iš kurio matyti, kad pareiškėjos atžvilgiu vykdomos trys vykdomosios bylos, kuriose pareiškėjos skola su vykdymo išlaidomis antstoliui sudaro 2 825,26 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. pažyma Nr. KA-PZ1-7374, pareiškėją atleido nuo žyminio mokesčio už skundą mokėjimo. 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo dalis dėl reikalavimo panaikinti Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 46 iš esmės atitiko ABTĮ 9 straipsnio 2 dalies, 24 ir 25 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl buvo priimtas.

13Pareiškėja antruoju 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimu prašė teismo panaikinti V. I. kvalifikacinį atestatą už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos dokumentų pažeidimus. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies nuostatas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina Centras bei taiko minėtiems asmenims kitas Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 ar 18 dalyse nustatytas poveikio priemones. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis). Teismo galimų priimti sprendimų rūšis nustato ABTĮ 88 straipsnis, teismai nepriima viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtų sprendimų. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas neturėjo įgaliojimų panaikinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento, todėl minėtą pareiškėjos skundo reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

14Trečiuoju 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimu pareiškėja prašė panaikinti Rimos Domarkienės statybų techninį projektą, kuris neatitinka tikrovės. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą, įskaitant statinio projekto patikrinimą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Pareiškėja skunde neskundė jokių Inspekcijos veiksmų ar priimtų sprendimų, neprašė Inspekcijos įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus. Teismas pakartojo, jog teismai nepriima viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtų sprendimų, todėl minėtą pareiškėjos skundo reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

15III.

16Pareiškėja L. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalį, kuria nutarė atsisakyti priimti pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimus dėl V. I. kvalifikacinio atestato panaikinimo ir Rimos Domarkienės statybų techninio projekto panaikinimo. Pareiškėja atskirajame skunde iš esmės nurodo tuos pačius motyvus, kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui.

17Atsakovas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjos 2017 m. rugpjūčio 30 d. skunde nurodytus reikalavimus, kadangi teismas nevykdo tų viešojo administravimo subjektui priskirtų pareigų, kurias privalo atlikti pats viešojo administravimo subjektas. Akcentuoja, kad pareiškėjos skundą sudaro net šeši puslapiai, bet konkrečių ir aiškių motyvų nenurodo, neanalizuoja ir neišplėtoja argumentacijos, tik atkartoja 2017 m. rugpjūčio 30 d. skunde esančius teiginius.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. Nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos L. Š. 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimus dėl V. I. kvalifikacinio atestato panaikinimo ir ( - ) statybų techninio projekto panaikinimo.

22Apeliacinės instancijos teismo kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirojo skundo argumentus bei atsakovo atsiliepimą į atskirąjį skundą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė. Pareiškėja savo atskirajame skunde iš esmės nenurodė jokių argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus.

23Sutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies nuostatas teisė panaikinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatą ar teisė panaikinti teisės pripažinimo dokumentą bei taikyti kitas Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 ar 18 dalyse nustatytas poveikio priemones, yra suteikta viešojo administravimo institucijai VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui. Administraciniam teismui teisė taikyti Statybos įstatymo 12 straipsnio 14, 15, 18 dalyse numatytas poveikio priemones nėra suteikta, t.y. teismai nepriima viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtų sprendimų. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas tik sprendžia viešojo administravimo srities ginčus, o tai reiškia, kad teismo kompetencijai būtų priskirtas ginčas dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro jau priimto sprendimo pagal Statybos įstatymo paminėtas nuostatas.

24Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina, jog teismas neturi įgaliojimų panaikinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisakė priimti šį pareiškėjos reikalavimą.

25Pasisakant dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti ( - ) statybų techninį projektą, apeliacinės instancijos teismo kolegija pažymi, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą, įskaitant statinio projekto patikrinimą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja ginčo projektą būtų ginčijusi Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, o ši institucija būtų priėmusi kokį nors sprendimą dėl pareiškėjos skundo.

26Kaip jau minėta šioje nutartyje, administraciniams teismas nėra suteikta teisė priimti viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtų sprendimų, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisakė priimti nagrinėti ir šį pareiškėjos reikalavimą.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos L. Š. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

31

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja L. Š. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių... 7. Pareiškėja pateikė teismui 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundą, kuriuo prašo... 8. 1) panaikinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir... 9. 3) panaikinti Rimos Domarkienės statybų techninį projektą, kuris neatitinka... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 12. Teismas vadovavosi ABTĮ 37 straipsnio nuostatomis. Teismas įvertinęs... 13. Pareiškėja antruoju 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimu prašė... 14. Trečiuoju 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo reikalavimu pareiškėja prašė... 15. III.... 16. Pareiškėja L. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti... 17. Atsakovas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atsiliepime į... 18. Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 12... 22. Apeliacinės instancijos teismo kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos... 23. Sutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teisėjų kolegija... 24. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina, jog teismas... 25. Pasisakant dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti ( - ) statybų techninį... 26. Kaip jau minėta šioje nutartyje, administraciniams teismas nėra suteikta... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjos L. Š. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama.... 31. ...