Byla AS-143-39-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. bei B. U. įmonės ir pareiškėjo H. R. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“, K. J. architektūros ir dizaino studijai dėl patikrinimo akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonė (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – atsakovas, Inspekcijos Šiaulių skyrius) 2010 m. rugsėjo 13 d. patikrinimo aktą

5Nr. (19.4)-TP1-2096 (toliau – Patikrinimo aktas).

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 1 p.).

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjų atskirojo skundo ir Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį paliko nepakeistą.

8II.

9Atsakovas 2012 m. birželio 25 d. prašymu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą dėl 130,45 Lt dydžio transporto išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinę bylą, priteisimo iš pareiškėjų.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Taxillus“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Taxillus“) 2012 m. rugsėjo 4 d. prašymu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą dėl 10 985,78 Lt dydžio išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinę bylą, priteisimo iš pareiškėjų.

11Pareiškėjas B. U. įmonė atsiliepimu į atsakovo prašymą prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą.

12B. U. įmonė nurodė, kad atsakovo nurodytos transporto išlaidos nėra pagrįstos tinkamais rašytiniais įrodymais, kadangi nepridėti šios įstaigos tarnybinio transporto kuro sąnaudų detalaus apskaičiavimo pažyma ir degalų, sunaudotų nuvykti atsakovo tarnybiniu transportu iš Šiaulių į Panevėžį ir atgal, nurašymo aktas, kurie atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas tarnybinėms komandiruotėms leistinas normas ir atsakovo prašyme išdėstytas faktines aplinkybes. Taip pat pažymėjo, kad prie atsakovo prašymo pridėti degalų pirkimo kvitai negali būti pripažinti patikimais rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais jo turėtas išlaidas, kadangi teismo posėdžiai vyko 2012 m. balandžio 23 d. ir 2012 m. birželio 8 d., o kvitai išduoti 2012 m. balandžio 16 d. ir 2012 m. birželio 6 d., t. y. ne tomis pačiomis dienomis, kai atsakovo atstovai, jų teigimu, vyko tarnybiniu transportu iš Šiaulių į Panevėžį ir atgal.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymus prašė spręsti klausimą teismo nuožiūra.

14Pareiškėjas H. R. atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą.

15H. R. nurodė, kad, teismui nutraukus bylą, ginčas tarp administracinės bylos proceso šalių taip ir liko neišspręstas, pažeista teisinių santykių dalyvių teisių ir pareigų pusiausvyra liko neatkurta, todėl kalbėti apie galutinio procesinio sprendimo byloje priėmimą nėra pagrindo. Kadangi administracinė byla neišspręsta iš esmės, o nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, todėl pareiškėjams liko galimybė ginčyti keliamus klausimus tolesnėje detaliojo plano įteisinimo eigoje. Esant paminėtoms aplinkybėms, nėra pagrindo pripažinti, kad šiuo momentu UAB „Taxillus“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų priteisimą. Taip pat nurodė, kad UAB „Taxillus“ pateikė nepriskirtinas šiam teismui išlaidas, turėtas kituose teismuose. Pažymėjo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo į teisinių paslaugų aprašymą įskaičiavo ir atlyginimą už paslaugas, turėtas darant ir teikiant teismui nereikalingų ir klaidinančių bylos eigą dokumentų kopijas (pvz., PVM sąskaita faktūra Nr. ADV-GZ000550).

16Pareiškėjas B. U. įmonė atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą.

17B. U. įmonė nurodė, kad šio proceso dalyvio nurodytos bylinėjimosi išlaidos, lyginant jas su pareiškėjo B. U. įmonės atstovo turėtomis bylinėjimosi išlaidomis, yra neproporcingai didelės, neatitinka sąžiningumo, teisingumo kriterijų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro rekomendacijų dėl advokatų darbo apmokėjimo įkainių.

18Atsakovas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą prašė spręsti klausimą teismo nuožiūra.

19Atsakovas nurodė, kad, patikrinęs Šiauliuose, Aušros al. 64A, žemės sklypo detaliojo plano projektą, 2010 m. rugsėjo 13 d. išdavė planavimo organizatoriams UAB „Taxillus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Hansa lizingas“ Patikrinimo aktą su teigiama išvada. Nepanaikinus Patikrinimo akto, buvo apgintos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų, t. y. UAB „Taxillus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ (toliau – UAB ,,Swedbank lizingas“), teisės.

20III.

21Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo prašymą ir priteisė Inspekcijos Šiaulių skyriui iš pareiškėjų 121,18 Lt išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinę bylą, lygiomis dalimis po 15,15 Lt, o kitą atsakovo prašymo dalį atmetė; iš dalies patenkino trečiojo suinteresuoto asmens prašymą ir priteisė UAB „Taxillus“ iš pareiškėjų 4 371,75 Lt išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinę bylą, lygiomis dalimis po 546,47 Lt, o kitą trečiojo suinteresuoto asmens prašymo dalį atmetė.

22Teismas vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalimis. Pažymėjo, jog ABTĮ nėra įtvirtinta teisės normų, tiesiogiai reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tais atvejais, kai administracinė byla nutraukiama. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad bylos nutraukimas ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, 2010 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-174/2010). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog, sprendžiant trečiojo suinteresuoto asmens patirtų teismo išlaidų atlyginimo klausimą, tais atvejais, kai administracinė byla buvo nutraukta, jos neišnagrinėjus iš esmės (t. y. kai nėra aišku, kieno naudai būtų buvęs priimtas teismo sprendimas), būtina įvertinti kelto ginčo turinį (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-151/2011). Teismas pažymėjo, jog pareiškėjai, keldami teismine tvarka administracinį ginčą, siekė panaikinti Patikrinimo aktą. Remdamasis UAB „Taxillus“ ir UAB „Swedbank lizingas“ užsakymu K. J. Architektūros ir dizaino studijos parengto žemės sklypo, esančio Šiauliuose, Aušros al. 64A, detaliojo plano medžiaga, teismas nustatė, kad UAB „Taxillus“ yra paminėto žemės sklypo nuomininkas ir vykdė šio sklypo detalųjį planavimą. Patikrinimo akto panaikinimas tiesiogiai darytų įtaką UAB „Taxillus“ tolimesniems planavimo veiksmams, numatytų projektų įgyvendinimui ir galbūt sukeltų bendrovei neigiamas ekonomines pasekmes. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų kelti reikalavimai buvo susiję su šio trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis ir teisėtais interesais. UAB „Taxillus“ bylos nagrinėjimo metu prašė pareiškėjų skundą atmesti, taip palaikydamas atsakovo poziciją, kad pareiškėjų skundas yra nepagrįstas. Taigi, teismui nutraukus administracinę bylą, UAB „Taxillus“ interesai ir teisės, kurios pareiškėjų skundo patenkinimo atveju būtų pasikeitusios, buvo apginti. Nagrinėjamu atveju būtent pareiškėjai yra atsakingi tiek už atsakovo, tiek už trečiojo suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, teismas konstatavo, jog atsakovas

23ir trečiasis suinteresuotas asmuo, būdami proceso šalys, turi teisę reikalauti atlyginti patirtas išlaidas. Teismas, spręsdamas atsakovo prašymą, nustatė, jog Inspekcijos Šiaulių skyrius prašė atlyginti transporto išlaidas, susijusias su jo atstovų nuvykimu į Panevėžio apygardos administracinio teismo posėdžius, ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Išnagrinėtoje administracinėje byloje atsakovui pagal 2012 m. sausio 9 d. įgaliojimą Nr. 7F-16 ir 2012 m. sausio 30 d. įgaliojimą Nr. 7F-139 atstovavo Jurgita Tomkutė ir Rimvydas Justinas Šileika. Bylos duomenimis, atsakovo atstovai J. Tomkutė ir R. J. Šileika dalyvavo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. ir 2012 m. birželio 8 d. teismo posėdžiuose. Atsakovas savo atstovus į šiuos posėdžius komandiravo 2012 m. balandžio 19 d. ir 2012 m. birželio 4 d. potvarkiais Nr. 17P-104 ir Nr. 17P-162 bei nurodė vykti tarnybiniu automobiliu „Volkswagen Golf“, valst. Nr. ( - ). Inspekcijos Šiaulių skyrius pateikė UAB „Lukoil Baltija“ degalinės kvitus, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-21 (2011 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-192 redakcija) patvirtintus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normas, mėnesio ridos ir lėšų degalams įsigyti limitus. Teismo vertinimu, šie atsakovo pateikti įrodymai yra tinkami, proceso dalyviui įrodinėjant jo patirtas išlaidas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintos Automobilių kuro normų nustatymo metodikos nuostatomis bei įvertinęs automobilio „Volkswagen Golf“ sunaudotiną kuro normą pagal patvirtintus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių degalų normos, mėnesio ridos ir lėšų degalams įsigyti limitus (100 km – 7,78 l), atsakovo atstovų maršrutu Šiauliai–Panevėžys ir atgal nuvažiuotą 158 km atstumą (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skelbiami atstumų tarp Lietuvos miestų duomenys, interneto svetainės adresas – www.lra.lt) bei atsakovo pateiktuose kvituose esančios kuro kainos vidurkius (5,04 Lt/l (2012 m. balandžio 16 d.) ir 4,82 Lt/l (2012 m. birželio 6 d.), teismas padarė išvadą, kad patirta atsakovo transporto išlaidų suma yra ne atsakovo nurodoma 130,45 Lt, o 121,18 Lt (7,78 x 158/100 = 12,29 l; 12,29 l x 5,04 Lt = 61,94 Lt ir 12,29 l x 4,82 Lt = 59,24 Lt; 61,94 Lt + 59,24 Lt = 121,18 Lt). Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, Inspekcijos Šiaulių skyriaus prašymą teismas patenkino iš dalies, atsakovui priteisdamas 121,18 Lt turėtų transporto išlaidų. Teismas, spręsdamas trečiojo suinteresuoto asmens prašymą, nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad už suteiktas teisines paslaugas advokatų kontorai „Žičkus, Žiedas ir partneriai“ yra sumokėjęs 10 985,78 Lt, šią sumą ir prašė priteisti iš pareiškėjų. Šioms išlaidoms pagrįsti UAB „Taxillus“ pateikė PVM sąskaitas faktūras ir suteiktų teisinių paslaugų aprašymus. UAB „Taxillus“ interesus Šiaulių apygardos administraciniame teisme atstovavo advokatas Gintaras Žičkus pagal 2010 m. lapkričio 11 d. atstovavimo sutartį. Pažymėjo, jog, sprendžiant atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą, vadovaujamasi Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Šalies atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, nustatant priteistino užmokesčio dydį, rekomenduojama atsižvelgti į 2.1–2.8 punktuose nurodytus kriterijus ir 8 punkte nustatytus maksimalius dydžius. Remdamasis UAB „Taxillus“ pateiktais duomenimis, teismas nustatė, kad 2 727,53 Lt išlaidos pagal 2011 m. sausio 24 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000550 susidarė už prašymo teismui dėl UAB „Taxillus“ įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu parengimą ir pateikimą teismui; prašymo leisti pasidaryti bylos kopijas parengimą; pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdyje (1 val.); susipažinimą su bylos medžiaga, reikalingų bylos dokumentų kopijų užsakymą bei sumokėjimą už jas; prašymo teismui išduoti procesinius dokumentus, siekiant juos įteikti K. J., parengimą; K. J. paiešką bei informacijos apie jį rinkimą, pokalbius su K. J. žmona bei procesinių dokumentų įteikimą; atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutarties parengimą; rašto teismui dėl pareiškėjo atstovo Jono Nekrašiaus reikalaujamų pateikti dokumentų surašymą; dokumentų kopijų (apie 1 400 lapų) darymą, rūšiavimą bei pateikimą teismui. Išanalizavęs byloje esančius dokumentus, teismas konstatavo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui gali būti atlyginamos išlaidos už šias suteiktas teisines paslaugas: prašymo teismui dėl UAB „Taxillus“ įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu parengimas ir pateikimas teismui; prašymo teismui išduoti procesinius dokumentus, siekiant juos įteikti K. J., parengimas; rašto teismui dėl pareiškėjo atstovo J. Nekrašiaus reikalaujamų pateikti dokumentų surašymas. Rekomendacijų 8.16 punkte numatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą, išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai, gali būti priteistina 0,12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA). Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtintą 850,00 Lt dydžio MMA, maksimalus priteistinas užmokestis už paminėtų kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylos procese, surašymą yra 306,00 Lt ((0,12 x 850,00 Lt) x 3 = 306,00 Lt). Taip pat trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 9,25 Lt už kopijavimo paslaugas, kurias patvirtina 2010 m. gruodžio 20 d. mokėjimo kvitas, ir 425,00 Lt (0,5 x 850 Lt) išlaidos už atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutarties parengimą. Bylos duomenimis, UAB „Taxillus“ atstovas 2010 m. gruodžio 20 d. teismo posėdyje nedalyvavo, todėl nėra pagrindo atlyginti trečiojo suinteresuoto asmens prašomas išlaidas už vienos valandos trukmės pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdyje bei susipažinimą su bylos medžiaga. Kitos išlaidos, išvardytos ataskaitoje pagal 2011 m. sausio 24 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000550, nelaikomos būtinomis ir pagrįstomis, todėl neatlygintinos. Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad 2 178,00 Lt dydžio išlaidos pagal 2011 m. vasario 22 d. PVM sąskaitą faktūrą

24Nr. ADV_GZ000576 susidarė už prašymo dėl termino atsiliepimui į skundą pateikti pratęsimo surašymą; atsiliepimo į skundą dėl patikrinimo akto panaikinimo parengimą; 30 min. trukmės atstovavimą teisme. Įvertinęs byloje esančius dokumentus, teismas padarė išvadą, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui atlygintinos 102,00 Lt (0,12 × 850,00 Lt) dydžio išlaidos už prašymo dėl termino atsiliepimui į skundą pateikti pratęsimo surašymą bei 1 600,00 Lt išlaidos už atsiliepimo į skundą dėl patikrinimo akto panaikinimo parengimą, kadangi pastaroji suma neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių už atsiliepimo į skundą surašymą. Išlaidos už

2530 min. trukmės atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme nepriteistinos, kadangi iš 2011 m. vasario 14 d. posėdžio protokolo matyti, kad, administracinę bylą išsiuntus į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nė vienas proceso dalyvių, tarp jų ir UAB „Taxillus“ atstovas, į teismo posėdį neatvyko. Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2011 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000607 apmokėtos 484,00 Lt dydžio išlaidos susidarė už prašymo teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikinimo surašymą. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.16 punktu, už nurodyto dokumento surašymą priteisina 102,00 Lt (0,12 x 850,00 Lt) turėtų išlaidų. Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2011 m. gegužės 27 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000650 buvo apmokėta 302,50 Lt už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir vienos valandos trukmės atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte (2009 m. gruodžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-766/2009). Rekomendacijų

268.18 punktas numato, kad už vieną atstovavimo valandą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 MMA. Iš bylos duomenų matyti, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovas advokatas G. Žičkus dalyvavo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 11 d. posėdyje, vykusiame nuo 9 val. 00 min. iki 9 val. 30 min. Taigi trečiajam suinteresuotam asmeniui atlygintinos išlaidos, turėtos apmokant už 30 min. trukmės atstovo pasiruošimą teismo posėdžiui, kuris prilyginamas atstovavimui teisme. Iš viso trečiajam suinteresuotam asmeniui už advokato 30 min. trukmės pasirengimą teismo posėdžiui ir 30 min. trukmės atstovavimą jame priteistina 127,5 Lt (850,00 Lt x 0,15). Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2011 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą

27Nr. ADV_GZ000731 atstovui buvo sumokėta 605,00 Lt už konsultaciją dėl bylos perspektyvų; pasirengimą ir vienos valandos trukmės atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme. Bylos duomenimis, UAB „Taxillus“ atstovas advokatas G. Žičkus dalyvavo Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinės bylos 2011 m. birželio 14 d. teismo posėdyje, vykusiame nuo 9 val. 00 min. iki 9 val. 30 min. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Taxillus“ priteistinos išlaidos už 30 min. trukmės pasiruošimą minėtam teismo posėdžiui, pagal Rekomendacijų 8.18 punktą prilyginamą atstovavimui teisme. Taigi trečiajam suinteresuotam asmeniui atlygintina 127,5 Lt (850,00 Lt x 0,15) už 30 min. advokato pasirengimo teismo posėdžiui ir 30 min. trukmės atstovavimo jame. Teismo nuomone, tokios paslaugos kaip konsultacija dėl bylos perspektyvų vertinamos kaip sudedamoji pasirengimo teismo posėdžiui dalis ir atskirai už ją išlaidos nepriteistinos. Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2011 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000750 sumokėta 1 058,75 Lt už pasirengimą ir 3 val. 30 min. trukmės atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme. Bylos duomenimis, trečiojo suinteresuoto asmens advokatas G. Žičkus dalyvavo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. posėdyje, vykusiame nuo 13 val.

2830 min. iki 16 val. 30 min. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, pripažintina, kad advokato G. Žičkaus pasiruošimo ir atstovavimo teisme laikas sudarė 3 valandas. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 punktu, maksimalus atlygintinas užmokestis už advokato G. Žičkaus dalyvavimą nurodytame teismo posėdyje yra 382,50 Lt ((850,00 Lt x 0,15) x 3 val.). Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2011 m. spalio 19 d. PVM sąskaitą faktūrą

29Nr. ADV_000776 sumokėta 907,50 Lt už atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties parengimą ir pateikimą teismui. Atsižvelgus į Rekomendacijų 8.15 punktą, trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina 425,00 Lt (0,5 x 850 Lt = 425,00 Lt) dydžio išlaidų už nurodyto procesinio dokumento parengimą. Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2012 m. balandžio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ADV_GZ000921 sumokėta 1 210,00 Lt už 4 val. trukmės pasirengimą ir atstovavimą Panevėžio apygardos administraciniame teisme bei kelionėje sugaištą laiką. Bylos duomenimis, UAB „Taxillus“ atstovas advokatas G. Žičkus dalyvavo Panevėžio apygardos administracinio teismo administracinės bylos 2012 m. balandžio 23 d. teismo posėdyje, vykusiame nuo 9 val. 00 min. iki 10 val. 18 min. Taigi UAB „Taxillus“ priteistina už vienos valandos trukmės pasiruošimą paminėtam teismo posėdžiui, pagal Rekomendacijų 8.18 punktą prilyginamą atstovavimui teisme, o iš viso trečiajam suinteresuotam asmeniui už vienos valandos trukmės advokato pasirengimo teismo posėdžiui ir 1 valandos trukmės atstovavimą jame priteistina 255,00 Lt ((850,00 Lt x 0,15) x 2). Teismas nustatė, jog UAB „Taxillus“ nurodė, kad pagal 2012 m. birželio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą

30Nr. ADV_GZ000951 sumokėta 1 512,50 Lt už 5 val. trukmės pasirengimą ir atstovavimą Panevėžio apygardos administraciniame teisme ir kelionėje sugaištą laiką. Byloje nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens atstovas advokatas G. Žičkus dalyvavo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. posėdyje, vykusiame nuo 9 val. 00 min. iki 11 val. 56 min. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, pripažintina, kad advokato G. Žičkaus atstovavimo teisme laikas sudarė tris valandas. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjai 2012 m. gegužės 10 d. pateikė patikslintą skundą, trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistinos išlaidos už 1 val. trukmės pasiruošimą aukščiau paminėtam teismo posėdžiui. Taigi trečiajam suinteresuotam asmeniui už vienos valandos advokato pasirengimą teismo posėdžiui ir 3 val. atstovavimą jame priteistina 510,00 Lt ((850,00 Lt x 0,15) x 4). Teismas pažymėjo, jog Rekomendacijų 3 punktas numato, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Vadovaujantis šia teisės norma, trečiajam suinteresuotam asmeniui išlaidos už advokato kelionėje sugaištą laiką neatlygintinos, kadangi advokato iš kitos vietovės dalyvavimas Panevėžio apygardos administracinio teismo byloje nebuvo būtinas. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus bei įvertinęs tai, kad byloje keltas ginčas teisės taikymo požiūriu nevertintinas kaip itin sudėtingas ir reikalavęs didelės apimties ar naujų teisės aktų bei teisminės praktikos analizės, UAB „Taxillus“ iš viso priteistina 4 371,75 Lt (306,00 Lt + 9,25 Lt + 425,00 Lt + 102,00 Lt +1 600,00 Lt +102,00 Lt +127,50 Lt +127,50 Lt +382,50 Lt +425,00 Lt +255,00 Lt + 510,00 Lt) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme bei kitoms išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, apmokėti.

31IV.

32Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį ir priteistą trečiajam suinteresuotam asmeniui iš jų 4 371,75 Lt išlaidų sumą sumažinti iki 2 400 Lt, lygiomis dalimis po 300 Lt, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

33Pareiškėjai nurodo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistos išlaidos yra neproporcingai didelės, užaukštintos ir neatitinka sąžiningumo, teisingumo kriterijų, Rekomendacijų. Už tam tikras teisines paslaugas negali būti atlyginta. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo neatitinka keliamų reikalavimų, grindžiamas netinkamais įrodymais, nepridėti visi įrodymai.

34Pareiškėjas H. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį ir atmesti atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens prašymus.

35H. R. nurodo, kad teismo nutartis ir padarytos išvados dėl žalos kompensavimo yra nepagrįstos, neteisėtos ir be motyvų, iškreipiančios Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus.

36Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjų atskiruosius skundus prašo dėl jų spręsti teismo nuožiūra.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Taxillus“ atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

38UAB „Taxillus“ nurodo, kad į bylą yra pateikti visi įrodymai apie suteiktų teisinių paslaugų kiekį, sugaišto laiko apimtį bei patirtų išlaidų dydį. Teismas sumažino UAB „Taxillus“ bylinėjimosi išlaidų dydį iki 4 371,75 Lt (vietoje realiai patirtų 10 985,78 Lt), todėl yra nesuprantama, kuo remdamiesi pareiškėjai šią sumą siekia sumažinti iki 2 400 Lt.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Taxillus“ atsiliepimu į pareiškėjo H. R. atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

40UAB „Taxillus“ nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai bando įtikinti teismą, jog UAB „Taxillus“ į bylą neturėjo būti įtrauktas trečiuoju suinteresuotu asmeniu, jog įmonės teisės ir teisėti interesai, atmetus pareiškėjų skundą, nebuvo apginti, todėl jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42V.

43Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

44Pareiškėjai nesutinka su trečiajam suinteresuotam asmeniui, o pareiškėjas H. R. – su atsakovui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui pirmosios instancijos teismo priteista išlaidų dalimi.

45Išnagrinėjus šią administracinę bylą, sprendimas buvo priimtas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens naudai (pareiškėjai inicijavo ginčą dėl Patikrinimo akto, kurį atsakovas išdavė trečiajam suinteresuotam asmeniui (vienam iš planavimo organizatorių), panaikinimo; nutraukus bylą pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, Patikrinimo aktas liko nepanaikintas). Dėl šios priežasties galima konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinės sąlygos šių proceso šalių nurodytų išlaidų atlyginimo priteisimui iš pareiškėjų (ABTĮ 44 str.).

46Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo atsakovo patirtų išlaidų apskaičiavimu, o su trečiojo suinteresuoto asmens – iš dalies.

47Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė priteistinų trečiojo suinteresuoto asmens turėtų išlaidų rūšis. Priėmus baigiamąjį teismo aktą dėl ginčo trečiojo suinteresuoto asmens naudai, jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjų atlyginti inter alia atstovavimo išlaidas, būtinas ir pagrįstas palankiam galutiniam sprendimui pasiekti. Be to, nors išlaidos už atskirųjų skundų parengimą patirtos apeliacinės instancijos teisme ir tokių išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas apeliaciniame teisme, vadovaujantis ekonomiškumo principu, tikrinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, pasisakytina ir dėl šių išlaidų, neperduodant jų spręsti apeliacinės instancijos teismui atskira tvarka.

48Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800 Lt, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 850 Lt. Apskaičiuojant užmokestį už teisines paslaugas, atsižvelgtina į šių teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusią MMA. Pirmosios instancijos teismo nustatytos atlygintinos teisinės paslaugos trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo teikiamos nuo 2010 m. lapkričio 17 d. iki 2012 m. birželio 8 d. Šiuo laikotarpiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga buvo 800 Lt, o ne 850 Lt. Pirmosios instancijos teismas atstovavimo išlaidų dydį apskaičiavo taikydamas netinkamą MMA, todėl šios išlaidos yra perskaičiuotinos, laikantis pirmosios instancijos teismo pateikto išlaidų vertinimo. Priteistinas užmokestis už nurodytas teisines paslaugas yra 4 200 Lt (288 Lt + 400 Lt + 96 Lt + 1 600 Lt + 96 Lt + 120 Lt + 120 Lt + 360 Lt + 400 Lt + 240 Lt + 480 Lt). Įvertinus šių išlaidų dydį, negalima teigti, jog buvo pažeistas Rekomendacijų 2 punktas, nustatantis kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama, sprendžiant atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą.

49Trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos išlaidos iš viso yra 4 209,25 Lt (4 200 Lt + 9,25 Lt), kurios priteistinos iš kiekvieno pareiškėjo po 526,16 Lt (4 209,25 Lt / 8).

50Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis keistina (ABTĮ 151 str. 2 p.).

51Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. bei B. U. įmonės ir pareiškėjo H. R. atskiruosius skundus patenkinti iš dalies.

53Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį pakeisti.

54Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo H. R. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

55Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo J. Š. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

56Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo E. G. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

57Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo K. B. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

58Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo R. G. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

59Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo P. Š. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

60Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjos A. U. 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

61Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Taxillus“ iš pareiškėjo B. U. įmonės 526,16 Lt (penkis šimtus dvidešimt šešis litus ir 16 ct) išlaidų.

62Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

63Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai H. R., J. Š., 5. Nr. (19.4)-TP1-2096 (toliau – Patikrinimo aktas).... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d.... 8. II.... 9. Atsakovas 2012 m. birželio 25 d. prašymu kreipėsi į Panevėžio apygardos... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Taxillus“... 11. Pareiškėjas B. U. įmonė atsiliepimu į atsakovo... 12. B. U. įmonė nurodė, kad atsakovo nurodytos transporto... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 14. Pareiškėjas H. R. atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto... 15. H. R. nurodė, kad, teismui nutraukus bylą, ginčas tarp... 16. Pareiškėjas B. U. įmonė atsiliepimu į trečiojo... 17. B. U. įmonė nurodė, kad šio proceso dalyvio nurodytos... 18. Atsakovas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą prašė... 19. Atsakovas nurodė, kad, patikrinęs Šiauliuose, Aušros al. 64A, žemės... 20. III.... 21. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi iš... 22. Teismas vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalimis. Pažymėjo, jog... 23. ir trečiasis suinteresuotas asmuo, būdami proceso šalys,... 24. Nr. ADV_GZ000576 susidarė už prašymo dėl termino atsiliepimui į skundą... 25. 30 min. trukmės atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme... 26. 8.18 punktas numato, kad už vieną atstovavimo valandą rekomenduojamas... 27. Nr. ADV_GZ000731 atstovui buvo sumokėta 605,00 Lt už konsultaciją dėl bylos... 28. 30 min. iki 16 val. 30 min. Vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu,... 29. Nr. ADV_000776 sumokėta 907,50 Lt už atskirojo skundo dėl Šiaulių... 30. Nr. ADV_GZ000951 sumokėta 1 512,50 Lt už 5 val. trukmės pasirengimą ir... 31. IV.... 32. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti Panevėžio... 33. Pareiškėjai nurodo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistos... 34. Pareiškėjas H. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 35. H. R. nurodo, kad teismo nutartis ir padarytos išvados... 36. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjų atskiruosius skundus prašo dėl jų... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Taxillus“ atsiliepimu į pareiškėjų... 38. UAB „Taxillus“ nurodo, kad į bylą yra pateikti visi įrodymai apie... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Taxillus“ atsiliepimu į pareiškėjo... 40. UAB „Taxillus“ nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai bando įtikinti... 41. Teisėjų kolegija... 42. V.... 43. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 44. Pareiškėjai nesutinka su trečiajam suinteresuotam asmeniui, o pareiškėjas... 45. Išnagrinėjus šią administracinę bylą, sprendimas buvo priimtas atsakovo... 46. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, visiškai sutinka su... 47. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė... 48. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 49. Trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos išlaidos iš viso yra 4... 50. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Panevėžio apygardos... 51. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 52. Pareiškėjų H. R., J. Š., 53. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį... 54. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 55. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 56. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 57. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 58. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 59. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 60. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 61. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 62. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 63. Nutartis neskundžiama....