Byla A-525-108-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-108/2010 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Kristiana“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 3K08/169 (toliau – ir Nutarimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu skundą patenkino iš dalies – atmetė skundo dalį, kuria buvo prašoma panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą kaip nepagrįstą; kitą skundo dalį patenkino – panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktą, kuriuo nutarta įpareigoti UAB „Kristiana“ nutraukti pažeidimą, nurodytą Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo Nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai.

7Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria atmesta skundo dalis, kuria prašoma panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą ir panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriuo UAB „Kristiana“ pritaikyta 7 500 Lt ekonominė sankcija.

8Tretieji suinteresuoti asmenys Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria palikta galioti Nutarimo dalis dėl ekonominių sankcijų skyrimo ir šią Nutarimo dalį panaikinti

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Kristiana“ ir trečiųjų suinteresuotų asmenų Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA apeliacinius skundus patenkino iš dalies – pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir sušvelnino Tarnybos Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą 7 500 Lt baudą iki 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų), o likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjas UAB „Kristiana“ pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 75 procentus patirtų išlaidų (viso 150 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už bylos nagrinėjimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose) – 112,5 Lt.

12Nurodė, jog, patenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, laimėjusiai šaliai priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.). Kadangi teismai vieną pareiškėjo reikalavimą patenkino visiškai, o antrą – iš dalies, pareiškėjui atlygintinų teismo išlaidų suma, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A525-582/2008), mažintina vienu ketvirčiu.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Prašymas tenkintinas iš dalies.

17Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (44 str. 2 d.).

18Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo priteisti jo naudai išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Byloje pateikta Mokėjimo nurodymo Nr. PAV.4185 kopija (t. III, b.l. 138) patvirtina, jog pareiškėjas, kreipdamasis su apeliaciniu skundu į teismą, sumokėjo 50 Lt dydžio žyminį mokestį. Prašyme pareiškėjas teigė, jog jo naudai priteistinų išlaidų suma mažintina vienu ketvirčiu.

19Teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (pavyzdžiui, bylos Nr. AS146-422/2008, AS143-459/2010). Todėl, sprendžiant išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo pareiškėjo naudai klausimą, būtina įvertinti, kiek pareiškėjo apeliaciniame skunde pateiktų reikalavimų patenkinta, apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria atmesta skundo dalis, kuria prašoma panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą ir panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriuo UAB „Kristiana“ pritaikyta 7 500 Lt ekonominė sankcija. Kitaip tariant, pareiškėjas apeliaciniu skundu skundė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria paliktas galioti Nutarimo 1 punktas, ir siekė, kad jis būtų panaikintas. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas apeliacinius skundus (pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų) patenkino iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą bei sušvelnino Tarnybos Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą 7 500 Lt baudą iki 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų), o likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartį (byla Nr. AS143-459/2010), į tai, kad Nutarimo 1 punktu pareiškėjui skirta bauda sumažinta 33 procentais, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, konstatuoja, jog, sumažinus Nutarimu pareiškėjui skirtos baudos dydį, pareiškėjo apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, patenkinant 1/3 apeliacinio skundo reikalavimų.

21Kadangi, kaip jau minėta, teismo išlaidų atlyginimas priteisiamas proporcingai teismo patenkintų skundo reikalavimų daliai, pareiškėjui priteistina išlaidų suma sudaro 16,67 Lt (50/3). Todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir pareiškėjui iš atsakovo priteistina 16,67 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

23pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies – pareiškėjo naudai iš atsakovo priteisti 16,67 Lt teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-108/2010 apeliacinės instancijos teisme.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ pateikė prašymą pirmosios instancijos... 12. Nurodė, jog, patenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, išlaidos, susijusios... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi,... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 17. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 18. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo priteisti jo naudai išlaidas,... 19. Teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 21. Kadangi, kaip jau minėta, teismo išlaidų atlyginimas priteisiamas... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 23. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ prašymą dėl... 24. Nutartis neskundžiama....