Byla e2FB-1297-474/2017
Dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei kreditorės „BKapital“ SIA, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, skundą dėl galimo bankrutuojančio asmens nesąžiningumo ir bankroto bylos nutraukimo, fizinio asmens A. C. bankroto byloje

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška, sekretoriaujant Jurgitai Kasnauskienei, dalyvaujant bankrutuojančiai A. C., bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Principo reikalas“ įgaliotam asmeniui Irmantui Lengvinui,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės prašymą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei kreditorės „BKapital“ SIA, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, skundą dėl galimo bankrutuojančio asmens nesąžiningumo ir bankroto bylos nutraukimo, fizinio asmens A. C. bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

42017-06-19 teisme gautas bankroto administratorės UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens Irmanto Lengvino prašymas dėl A. C. patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Kartu su prašymu pateiktas 2017-06-12 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas, patikslinto mokumo atkūrimo plano projektas, balsavimo biuletenių su pasiūlymais ir pastabiomis kopijos bei bankroto administratorės įgalioto asmens išvada dėl plano.

5Taip pat, 2017-06-08 teisme gautas kreditorės „BKapital“ SIA, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, skundas dėl galimo bankrutuojančio asmens nesąžiningumo ir bankroto bylos nutraukimo.

6Prašymas tenkintinas. Fizinio asmens patikslintas mokumo atkūrimo planas tvirtintinas. Kreditorės skundas atmestinas.

7Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 str. 3 d.), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 str., 29 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad plano įgyvendinimo laikotarpiu nustačius, jog jame nustatytos mokumo atkūrimo priemonės neįgyvendinamos arba kad per šį laikotarpį iš esmės pasikeitė bankrutuojančio asmens turtinė padėtis, sveikatos būklė ar pan., mokumo atkūrimo planas gali būti keičiamas, o jo pakeitimai svarstomi ta pačia tvarka kaip ir pats planas (FABĮ 8 straipsnio 12 dalis).

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2017 m. birželio 12 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta nepritarti patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui. Kreditorė „BKapital“ SIA, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, pateikė pastabas dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano ir nurodė, kad nėra rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų, kad finansinę pagalbą bankrutuojančiam asmeniui suteikia artimieji giminaičiai, taip pat prašo sukonkretinti priemones, skirtas mokumui atkurti. Kreditorė AB SEB bankas nurodo, kad A. C. privalo tiksliai nurodyti iš kokių pajamų dengs bankroto administravimo išlaidas ir mokės kreditoriams, taip pat mano, kad išlaidos būtiniesiems poreikiams turėtų būti detalizuotos, o jei ne – turi būti mažinamos iki 300,00 Eur. Pažymi, kad nesutinka su mokumo atkūrimo plane numatyta administravimo išlaidų sąmata.

9Bankroto administratorės išvadoje nurodyta, kad mokumo atkūrimo planas atitinka įstatymo reikalavimus, yra realiai įgyvendinamas, ko pasekoje bus atkurtas bankrutuojančio asmens mokumas.

10Tiek prašyme patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą, tiek teismo posėdžio metu bankroto administratorės įgaliotas asmuo nurodė, kad planas buvo tikslinamas tik dėl pasikeitusio kreditorių sąrašo, kurį 2017-05-12 nutartimi patvirtino Kretingos rajono apylinkės teismas. Nurodo, kad jokie kiti plano dalių tikslinimai nebuvo atlikti. Pažymi, kad kreditoriai pateikė pastabas visiškai nesusijusias su atliktais mokumo atkūrimo plano patikslinimais, taip vėl pakartotinai keldami ginčą, kuris jau išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-25 nutartimi. Teismas sutinka su bankroto administratorės įgalioto asmens pozicija, nes iš esmės kreditoriai reiškia tas pačias pastabas, kurias reiškė 2016-09-12 vykusiame kreditorių susirinkime. Kadangi įsiteisėjusia teismo nutartimi yra patvirtintas anksčiau pateiktas mokumo atkūrimo planas, vertinant, kad įsiteisėję teismo sprendimai yra privalomi ir vykdytini, kreditorių pakartotinai pateiktos pastabos, nesusijusios su atliktais plano tikslinimais, plačiau neanalizuotinos, nes šiuo atveju byloje aktualus klausimas tik dėl kreditorių sąrašo tikslinimo, jokios kitos plano dalys nebuvo keičiamos, todėl patikslintas mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

112017-06-08 teisme gautas kreditorės skundas „BKapital“ SIA, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, dėl galimo bankrutuojančio asmens nesąžiningumo. Mano, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie pajamas, nes A. C. keliauja bankroto bylos metu ir lėšos nėra įtrauktos į mokumo atkūrimo planą. Nustačius A. C. nesąžiningumą bankroto proceso metu, prašo nutraukti bankroto bylą. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad A. C. ir jos sūnui kelionę nupirko L. C. (bankrutuojančios A. C. dukra). Teismo posėdžio metu A. C. ir bankroto administratorės įgaliotas asmuo paaiškino, kad jokių papildomų išlaidų A. C. nepatyrė, nes ją apgyvendino dukra savo namuose. Taip pat pažymi, kad skundą pateikė netinkamas atstovas. Teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad bankrutuojantis asmuo būtų nesąžiningas, o byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad kelionei bankrutuojantis asmuo nepatyrė papildomų išlaidų, o keliauti bankroto proceso metu įstatymas nedraudžia, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia kreditorių interesus.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi ir 8 dalimi,

Nutarė

13patvirtinti bankrutuojančios A. C., a.k. ( - ), patikslintą mokumo atkūrimo planą, svarstytą 2017-06-12 kreditorių susirinkime.

14Kreditorės „BKapital“ SIA, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų rizikos sprendimai“, skundą atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai