Byla 2-174-217/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas,

2sekretoriaujant Audronei Palaimienei,

3viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams UAB „( - )“ ir VšĮ „ ( - )“, trečiajam asmeniui LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

4Gautas ieškovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir atsakovo VšĮ „( - )“, taikos sutarties projektas, kuriuo prašoma išspręsti ginčą šioje dalyje ir patvirtinti taikos sutartį, pagal kurią:

5Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus J. K. S, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir VšĮ „( - )“ įstaigos kodas ( - ) įregistruota adresu ( - ), atstovaujama projektų administratorės pavaduojančios direktorių I. P. (įgaliota 2013-05-03 įsakymu Nr. P-35), veikiančios įstaigos įstatų pagrindu, susitaria-

61. VšĮ „( - )“, atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės administracijos pareikštą ieškinį (civilinės bylos Nr. 2-174-217/2013) įsipareigoja pervesti Jonavos rajono savivaldybės administracijai 78 801,87 Lt į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0439 0002 0133 DnB Nord bankas šio susitarimo 2 p. nurodytais terminais. 2. VšĮ „( - )“ įsipareigoja pervesti pirmą mokėjimą 20 000 Lt per 90 dienų nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos. Antrą mokėjimą 20 000 Lt VšĮ „( - ) “ įsipareigoja pervesti iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Trečią mokėjimą 38 801,87 Lt VšĮ „( - )“ įsipareigoja pervesti iki 2013 m. spalio 31d. 3. Jonavos rajono savivaldybės administracija, įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos pateikti teismui tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „( - )“ pasirašytą taikos sutartį bei informuoti teismą, jog atsisako pareikštame ieškinyje (civilinės bylos Nr. 2-174-217/2013) išdėstytų reikalavimų VšĮ „( - )“" atžvilgiu. 4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba - du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

7Prašymas tenkintinas.

8LR CPK 140 str. 3 d. nurodyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, ir kurioje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Įvertinus teismui pateiktos taikos sutarties nuostatas, pripažintina, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, taikos sutartį sudarė tam įgaliojimus turintys asmenys (LR CPK 42 str. 2 d., LR CK 6.983-6.986 str.), taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (LR CPK 294 str. 2 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.,).

9Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (LR CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė Jonavos rajono savivaldybės administracija buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovo VšĮ „( - )“ valstybei priteistini 25 procentai turėto sumokėti žyminio mokesčio – tai yra 591,01 Lt (LR CPK 96 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-290 str., 293 str. 5 p. ir 294 str., teismas

Nutarė

11Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2013 m. gegužės 8 d. tarp ieškovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus J. K. S., veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir VšĮ „ ( - )“ įstaigos kodas ( - ) įregistruota adresu ( - ) atstovaujama projektų administratorės pavaduojančios direktorių I. P. (įgaliota 2013-05-03 įsakymu Nr. P-35), veikiančios įstaigos įstatų pagrindu, pagal kurią pripažįstamas ieškinys, ir šalys susitaria-

121. VšĮ „( - )“, atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės administracijos pareikštą ieškinį (civilinės bylos Nr. 2-174-217/2013) įsipareigoja pervesti Jonavos rajono savivaldybės administracijai 78 801,87 Lt į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0439 0002 0133 DnB Nord bankas šio susitarimo 2 p. nurodytais terminais.

132. VšĮ „( - )“ įsipareigoja pervesti pirmą mokėjimą 20 000 Lt per 90 dienų nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos. Antrą mokėjimą 20 000 Lt VšĮ „( - ) “ įsipareigoja pervesti iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Trečią mokėjimą 38 801,87 Lt VšĮ „( - )“ įsipareigoja pervesti iki 2013 m. spalio 31d.

143. Jonavos rajono savivaldybės administracija, įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos pateikti teismui tvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „( - )“ pasirašytą taikos sutartį bei informuoti teismą, jog atsisako pareikštame ieškinyje (civilinės bylos Nr. 2-174-217/2013) išdėstytų reikalavimų VšĮ „ ( - )“ atžvilgiu.

154. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba - du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

16Šalims išaiškinti taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisines pasekmes, kaip tai numatyta LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str., kad taikos sutartis gali būti sudaryta bet kurioje proceso stadijoje, civilinė byla nutraukiama, jei šalys sudarė taikos sutartį, ir teismas ją patvirtino, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o nevykdant taikos sutarties, ji bus pateikta vykdyti antstoliui(CPK 584 str.).

17Priteisti iš atsakovo VšĮ „( - )“ įstaigos kodas ( - ) įregistruota adresu ( - ) valstybės naudai penkis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 2 ct žyminio mokesčio ir šešiasdešimt Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (sąskaita sumokėti -Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

18Civilinę bylą Nr. 2-174-217/2013 ieškinio dalyje pagal ieškovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams UAB „( - )“ ir VšĮ „ ( - )“, trečiajam asmeniui LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl nuostolių atlyginimo, nutraukti. Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai įstatymo nustatyta tvarka pateikus antstoliui.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai