Byla e2FB-469-618/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB LESTO, UAB „Pempininkų būstas“, antstolis J. P., antstolis A. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal pareiškėjo I. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB LESTO, UAB „Pempininkų būstas“, antstolis J. P., antstolis A. S.,

Nustatė

2pareiškėjas I. S., atstovaujamas bankroto administratorės S. P., 2015-04-23 pateikė teismui prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2015-04-22 vyko I. S. kreditorių susirinkimas, kuris patvirtino I. S. mokumo atkūrimo planą.

3Prašymas tenkintinas.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-15 nutartimi pareiškėjui I. S. iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė S. P., ta pačia nutartimi teismas nustatė keturių mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Teismas 2015-02-20 bei 2015-04-03 nutartimis patvirtino pareiškėjo kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašą. Pareiškėjas I. S. paruošė mokumo atkūrimo planą, kurį pateikė tvirtinti kreditorių susirinkimui. 2015-04-22 kreditorių susirinkimas pritarė bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plano projektui 94,70 proc. balsų persvara. Taip pat yra pateikta bankroto administratoriaus išvada dėl plano. Bankroto administratorius savo išvadoje dėl bankrutuojančio asmens parengto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių konstatavo, kad planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, o plane numatytos priemonės gali būti įgyvendintos. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui. Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 2, 5, 6 dalys).

5Išnagrinėjęs pateiktą prašymą teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis I. S. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad jis būtų sudaręs kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis I. S. būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą.

6Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės pateiktas bankrutuojančio I. S. mokumo atkūrimo planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, atitinka pareiškėjo ir kreditorių teisėtus interesus, pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta, todėl bankrutuojančio I. S.mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis).

7Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 12 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

9patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančio I. S. mokumo atkūrimo planą.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai