Byla e2VP-1149-850/2019
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje nustatymo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Egidijus Mockaitis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – pareiškėjas) pareiškimą, suinteresuoti asmenys skolininkas D. S., O. S. (toliau – suinteresuoti asmenys), antstolis K. K. (toliau – antstolis) dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininkui D. S. priklauso ½ dalis jo sutuoktinės O. S. vardu registruotos kelių transporto priemonės AUDI AA AVANT, identifikacinis numeris , valstybinis numeris ( - ) ½ dalis kelių transporto priemonės RENAULT MEGANE SCENIC, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ), ½ dalis O. S. darbo užmokesčio ir/ar kitos joms prilygintos išmokos ir ½ dalis piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

5Nurodo, kad antstolis K. K. vykdo Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Vaikų išlaikymo fondo administracija) 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. V3-1259 dėl 1747,09 Eur skolos bei 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš vaikų išlaikymo skolininko D. S. už vaikui L. S., laikotarpiu nuo 2008 m. vasario 14 d. iki 2012 m. liepos 31 d. išmokėtas vaikų išlaikymo išmokas. Vykdydamas išieškojimą, antstolis 2019 m. sausio 11 d. surašė Turto arešto aktą Nr. S-19-118-950, dėl skolininko D. S. sutuoktinės O. S. areštuojamo turto. Pareiškėjas gavo 2019 m. vasario 13 d. antstolio K. K. siūlymą kreiptis į teismą dėl D. S. turto dalies, esančios bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo.

6Teismas

konstatuoja:

7Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolis K. K. vykdo procesą pagal vykdomąją bylą Nr. 0118/15/00810/2 dėl 1969,99 Eur likusios skolos išieškojimo iš D. S., išieškotoju yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius. Pareiškėjas gavo antstolio raštą Nr. S19-2032 dėl skolos išieškojimo iš D. S., kuriuo jam buvo pasiūlyta kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko D. S. turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

9Antstoliui atlikus patikrinimą dėl skolininko sutuoktinės O. S. turtinės padėties, buvo nustatyta, kad pastarosios vardu yra registruoti du automobiliai bei atidarytos piniginių lėšų sąskaitos banke. Vykdydamas išieškojimą antstolis 2019 m. sausio 11 d. turto arešto aktu Nr. S-19-118-950 apribojo disponavimo teisę skolininko sutuoktinei O. S. priklausančiam ir santuokos metu įgytam turtui: automobiliui AUDI AA AVANT, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ) automobiliui RENAULT MEGANE SCENIC, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ), darbo užmokesčiui gaunamam iš ( - ), bei piniginėms lėšoms, esančioms banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). 2019 m. kovo 6 d. patvarkymu dėl turto arešto akto patikslinimo Nr. S19-3025 antstolis panaikino areštą O. S. automobiliui RENAULT MEGANE, valst. Nr. ( - ), nes 2019 m. kovo 6 d. gauti duomenys, jog automobilis 2019 m. vasario 21 d. parduotas, o gautos lėšos 100 Eur pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą.

10Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (( - ) straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas įstatymų arba pagal sutartį (CK 3.87, 3.101 straipsniai). Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Tais atvejais, kai bendro turto režimas yra įstatyminis, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis) bei kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis).

11CK 3.88 straipsnio l dalies 5 punkte numatyta, kad pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita) yra bendroji jungtinė nuosavybė. CK 3.88 straipsnio l dalies 1 punkte numatyta, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu yra bendroji jungtinė nuosavybė. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys skolininkas D. S. ir O. S. yra sudarę santuoką ( - ), duomenų, kad būtų sudarytos vedybų ar povedybinė sutartys byloje nėra. Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais (CK 3.117 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų sutuoktinių turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, taip pat tai, jog nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pripažintina, jog sutuoktinių D. S. ir O. S. bendro turto dalys yra lygios. Atsižvelgiant į tai, kad automobiliui RENAULT MEGANE valst. Nr. ( - ) yra panaikintas areštas, o jį pardavus, gautos lėšos pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies - nustatytina, kad skolininkui D. S., bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine O. S., priklauso ½ dalis jo sutuoktinės automobilio AUDI AA AVANT, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ) ½ dalis lėšų, gautų už parduotą automobilį RENAULT MEGANE SCENIC, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ), ½ darbo užmokesčio gaunamo iš ( - ) ir/ar kitos joms prilygintos išmokos ir piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti iš dalies.

14Nustatyti, kad skolininkui D. S., asmens kodas ( - ) bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine O. S., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis jo sutuoktinės O. S. automobilio AUDI AA AVANT, identifikacinis numeris , valstybinis numeris ( - ) ½ dalis lėšų gautų už parduotą automobilį RENAULT MEGANE SCENIC, identifikacinis numeris, valstybinis numeris ( - ), ½ darbo užmokesčio, gaunamo iš ( - ) ir/ar kitos joms prilygintos išmokos ir piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai