Byla 2-14551-323/2012
Dėl teismo įpareigojimų įvykdymo termino pratęsimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo A. V. prašymo suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Neringos savivaldybės administracijai, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionaliniam parkui dėl teismo įpareigojimų įvykdymo termino pratęsimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo pratęsti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimu nustatytą terminą pašalinti garažo antstato, esančio ( - ) savavališkos statybos padarinius ne trumpiau nei dvejiems metams.

3Atsisakytina priimti prašymą (Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 1 p.).

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Jeigu civilinė byla tam tikram teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 str. 2 d. 1, 2 p.) arba nutartimi perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). Sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą svarbu įvertinti kilusio teisinio ginčo prigimtį ir pobūdį. Administracinių teismų kompetencijai įstatymu yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo ir vidaus administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.), bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK 1 str., 22 str. 1 d.).

5CPK 36 str. 2 d. numato, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pratęsti terminą garažo antstato, esančio ( - ) savavališkos statybos padariniams pašalinti. Pažymėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija 2011-09-30 nutartyje nurodė, kad, prašant teismo pratęsti reikalavimo vykdymo terminą ilgesniam laikotarpiui, nėra ginčijamas pats reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl toks reikalavimas yra administracinis teisinis ir jis sprendžiamas pagal Statybos įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose nustatytas sąlygas. Jo išsprendimas civiliniams teisiniams santykiams tiesioginės įtakos nedaro (byla Nr. T-63/11). Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas pratęsti terminą savavališkos statybos padariniams pašalinti nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Aptariamas prašymas nagrinėtinas administraciniame teisme (ABTĮ 3 str. 1 d., 21 str. 2 d., CPK 36 str. 2 d.), todėl pareiškėjas su prašymu turi kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą (CPK 137 str. 3 d.). Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika (žr., pvz., Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-01-26 sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1425-764/2012).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 1 p., 290-292 str., teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti pareiškėjo A. V. prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Neringos savivaldybės administracijai, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionaliniam parkui dėl teismo įpareigojimų įvykdymo termino pratęsimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai