Byla 2S-394-781/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Vilniaus vandenys“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, A. F

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (apelianto) R. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo R. K. skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Vilniaus vandenys“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, A. F.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas R. K. pateikė skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, kuriame prašė panaikinti antstolės pritaikytą lėšų, neviršijančių 1 MMA (380 Eur) ir esančių įkalinimo įstaigoje, areštą.

4Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) 92 straipsnio 1 dalį nuteistiesiems leidžiama už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 668 straipsnio 1 dalį išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, būtiną skolininkui ir jo šeimos nariams pragyventi, dirbti pagal profesiją ar mokytis. Pareiškėjo teigimu, iš giminaičių gaunamos lėšos CPK 733-743 straipsniuose nėra įvardijamos prie darbo užmokesčiui prilygintų pajamų, statusas nėra aiškiai reglamentuotas, todėl turi būti taikomos CPK 668 straipsnio nuostatos ir išieškojimas negali būti nukreiptas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytą 1 MMA. Paaiškino, kad teisės aktuose nustatytas būtiniausių maisto produktų ir reikmenų sąrašas, todėl valstybė nepajėgi aprūpinti nuteistųjų šiais produktais ir reikmenimis. Taigi, pareiškėjas nurodė, kad išieškojimas iš skolininko, kuris yra nuteistas, pinigų gali būti vykdomas tik iš sumos, viršijančios 1 MMA, tuo tarpu antstolė V. M. nukreipė išieškojimą į pareiškėjo lėšas, esančias asmeninėje sąskaitoje, neatsižvelgdama į tai ar jos viršija 1 MMA ar ne.

5Antstolė 2017 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir persiuntė jį teismui. Nurodė, kad vykdo aštuonių skolų išieškojimą iš pareiškėjo turto išieškotojų (suinteresuotų asmenų) naudai. Paaiškino, kad antstolei sužinojus, jog pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę, ji nukreipė išieškojimą į pareiškėjo lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Antstolės teigimu, ji neturi duomenų apie tai, kad pareiškėjo įkalinimo įstaigos sąskaitoje esančios lėšos yra tokios, iš kurių negalima išieškoti pagal CPK 739 straipsnį. Antstolė atkreipė dėmesį į tai, kad kasacinio teismo nutartis, kuria remiasi pareiškėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016), priimta byloje, kurios faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamoje byloje esančios situacijos aplinkybių, nes šiuo atveju antstolė nukreipė išieškojimą ne į pareiškėjo darbo užmokestį, bet į kitas lėšas. Antstolė nurodė, kad skolininkas nedirba, negauna darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų; be to, pažymėjo, jog Alytaus pataisos namai į antstolės depozitinę sąskaitą nepervedė jokių lėšų.

6Kiti suinteresuoti asmenys savo pozicijos dėl skundo nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pareiškėjo R. K. skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė V. M. priverstinai vykdo aštuonių skolų išieškojimą iš pareiškėjo turto vykdomosiose bylose Nr. 0015/06/02110, 0015/13/10033, 0015/13/09099, 0015/13/07466, 0015/13/07333, 0015/13/05996, 0015/09/01517, 0015/06/03276. Teismas pažymėjo, kad antstolė 2017 m. birželio 12, 29 d. patvarkymais nukreipė skolų išieškojimą į pareiškėjo lėšas, esančias įkalinimo įstaigų sąskaitose. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors pareiškėjo skunde nenurodyta, koks konkretus antstolės patvarkymas skundžiamas, bet iš skunde nurodytų aplinkybių ir antstolės patvarkymo, kuriuo atsisakyta patenkinti pareiškėjo skundą, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas skundžia pirmiau nurodytus patvarkymus.

10Teismas iš esmės sutiko su pareiškėjo pozicija, kad CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nukreipti išieškojimą į skolininko lėšas, kurių suma neviršija 1 MMA. Kita vertus, teismas nurodė, kad CPK 739 straipsnyje nustatytos lėšų rūšys, iš kurių negalima išieškoti ir jeigu areštuojamos skolininko lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolės nurodymo priverstinai nurašyti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstolei dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nors pareiškėjas teigia, jog antstolė neturi teisės išieškoti iš jo sąskaitos, esančios įkalinimo įstaigoje, tačiau atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos 93 punkto ir CPK 739 straipsnio turinį, tokių lėšų, kurių išieškojimą skundžia pareiškėjas, nurodytose teisės normose nenustatyta, todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti skolininko skundo. Teismas papildomai pažymėjo, kad jeigu pareiškėjo gaunamos lėšos asmeninėje sąskaitoje įkalinimo įstaigoje dėl kokių nors priežasčių negalėtų būti areštuotos, pareiškėjas turėtų tai pagrįsti, tačiau byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų pagrindęs, kodėl antstolė neturi teisės išieškoti iš jo sąskaitos, esančios įkalinimo įstaigoje.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas (apeliantas) R. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo, jog nesutinka su skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ir prašo panaikinti skolininko asmeninių piniginių lėšų, neviršijančių 1 MMA, areštą ir leisti apsipirkti pataisos namų parduotuvėje, t. y. įsigyti būtiniausių reikmenų. Apeliantas nurodo, kad pataisos namuose nedirba ir jokių oficialių pajamų neturi. Pažymi, kad teismų praktikoje yra analogiškų bylų, kur teismai jo skundus dėl antstolio veiksmų tenkino (teisminio proceso Nr. 2-68-3-00181-2017-9 ir Nr. 2-68-3-36975-2016-8).

13Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Antstolė nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių įrodymų, jog į sąskaitą gautų (gavo) lėšas, iš kurių išieškojimas yra negalimas ar ribojamas; taip pat nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių galimai į sąskaitą gautinų piniginių lėšų kilmę, dydį, poreikių, kuriems reikalingos lėšos, pagrįstumą. Antstolės teigimu, lėšos, gautinos į sąskaitą įkalinimo įstaigoje, savaime nepatenka į CPK 738 ir 739 straipsniuose išvardintų pajamų, iš kurių negalimas arba ribojamas sumų išieškojimas, sąrašą. Pažymi, kad 2017 m. birželio 29 d. patvarkyme dėl skolos išieškojimo įkalinimo įstaigai nurodyta iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų pajamų atskaitymus vykdyti CPK 736 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl skolininkui dirbant ir gaunant darbo užmokesčiui prilygintas pajamas, įkalinimo įstaiga atskaitymus vykdytų CPK 736 straipsnyje nustatyta tvarka, o lėšomis, likusiomis po tokių atskaitymų, skolininkas galėtų naudotis savo papildomiems poreikiams patenkinti. Antstolė sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad jeigu pareiškėjo gaunamos lėšos asmeninėje sąskaitoje įkalinimo įstaigoje dėl kokių nors priežasčių negalėtų būti areštuotos, pareiškėjas turėtų tai pagrįsti. Anot antstolės, apeliantas nesistengia kuo greičiau atsiskaityti su išieškotojais, o tik teikia nepagrįstus, deklaratyvius skundus. Be to, antstolė pažymi, kad pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį apeliacinį skundą surašo advokatas, todėl nagrinėjamu atveju atskirasis skundas pateiktas netinkamo subjekto.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal CPK 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, t. y. dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitų, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Byloje nustatyta, kad antstolė V. M. vykdo aštuonias vykdomąsias bylas Nr. 0015/06/02110, 0015/13/10033, 0015/13/09099, 0015/13/07466, 0015/13/07333, 0015/13/05996, 0015/09/01517, 0015/06/03276 dėl atitinkamų skolų išieškojimo iš skolininko R. K. išieškotojų (suinteresuotų asmenų) naudai. 2017 m. birželio 12 ir 29 d. antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0015/06/02110 priėmė patvarkymus (atitinkamai Nr. S1-18518 ir Nr. S1-19800) vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (adresuotus Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui ir Alytaus pataisos namams) ir nurodė, kad areštuoja 433,90 Eur skolos ir 496,97 Eur vykdymo išlaidų (iš viso 930,87 Eur) iš skolininkui R. K. priklausančių sąskaitų, esančių atitinkamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Alytaus pataisos namų sąskaitose, su reikalavimu minėtą sumą pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė taip pat 2017 m. birželio 12 ir 29 d. priėmė kitus patvarkymus dėl skolos išieškojimo, kuriuose nurodė kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų dalies, viršijančios vieną MMA, ir 50 procentų nuo darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų dalies, neviršijančios vienos MMA.

18Bausmių vykdymo kodekso 98 straipsnis įtvirtina nuteistųjų teisę gauti pinigines perlaidas, taip pat teisę atnešti grynuosius pinigus nuteistiesiems į pataisos įstaigą. Perlaidomis gauti pinigai įrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą, o nuteistiesiems, turintiems teisę turėti grynųjų pinigų, įteikiami. Lėšos, įrašytos į nuteistojo asmeninę sąskaitą, yra nuteistojo asmeninė nuosavybė, kurią nuteistasis gali naudoti Bausmių vykdymo kodekso ir kitų bausmės vykdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat ir savo būtiniausiems poreikiams patenkinti. Bausmių vykdymo kodeksas nenustato apribojimų išieškoti iš skolininkui priklausančias lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, o CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos taip pat neįtvirtina draudimo nukreipti išieškojimą į šias lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-219/2017).

19Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės yra įtvirtintos CPK XLVII skyriuje. Šio skyriaus 668 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje; be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017).

20Kasacinis teismas, aiškindamas vykdymo proceso teisės normų, reglamentuojančių išieškojimo iš skolininkams fiziniams asmenims priklausančių pajamų, tvarką, išaiškino, kad apribojimas, draudžiantis nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią MMA, apima tiek grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose ir taikytinas kaip vienkartinis apribojimas nustačius visą skolininko turto masę ir nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017). Kartu išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad skolininkui į laisvės atėmimo įstaigoje esančią sąskaitą kitų asmenų pervedamos lėšos yra priskiriamos kitų pajamų (neįskaitant darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų) kategorijai, iš kurių vykdomam išieškojimui yra taikomos išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų reglamentuojančios CPK LI skyriaus normos, įskaitant CPK 736 straipsnio, reglamentuojančio išskaitų dydį, nuostatas. Išskaitų iš skolininko pajamų ribojimas MMA dydžio atžvilgiu yra taikomas, atsižvelgiant į per vieną mėnesį gaunamas skolininko pajamas, nepriklausomai nuo to, ar jos gaunamos periodiškai, ar kartą, ar kelis kartus per mėnesį. Toks aiškinimas išplaukia iš aplinkybės, kad įstatymo leidėjas kaip atskaitos tašką, nustatant ir diferencijuojant išskaitų dydį, pasirinko būtent teisės aktais nustatyto dydžio – vienos minimaliosios mėnesinės algos – pajamų dalį, taip siekdamas apsaugoti ir skolininko teises, kad jam liktų dalis gaunamų pajamų kas mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017).

21Kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs, jog antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininko fizinio asmens turtą, įskaitant jam priklausančius pinigus (tiek pas skolininką ar kitus asmenis esančius grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose), privalo laikytis CPK nustatytų išieškojimo iš skolininko turto taisyklių, be kita ko, CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo, draudžiančio nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Toks teisinis reglamentavimas skirtas skolininko teisėms bei teisėtiems interesams apsaugoti, kad jis galėtų disponuoti pinigų suma, užtikrinančia minimalių, gyvybiškai svarbių, būtiniausių jo poreikių tenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-219/2017).

22Įvertinus antstolės V. M. 2017 m. birželio 12 ir 29 d. patvarkymų Nr. S1-18518 ir Nr. S1-19800 turinį, matyti, kad antstolė šiais patvarkymais areštavo iš viso atitinkamai 930,87 Eur ir 939,75 Eur iš pareiškėjui priklausančių lėšų, esančių Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Alytaus pataisos namų sąskaitose, ir nurodė areštuotas lėšas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, taip pat nurodant, kad patvarkymai galioja iki visiško jų įvykdymo. Taigi, nagrinėjamu atveju antstolė areštavo visas pareiškėjo sąskaitose esančias lėšas, nenurodydama, kad areštuojamos pareiškėjo sąskaitose esančios lėšos (turtas), viršijančios CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą sumą (vieną MMA), t. y. nukreipė išieškojimą į visas pareiškėjo sąskaitose galbūt tuo metu buvusias lėšas, kaip skolininko turtą, tokiu būdu akivaizdžiai pažeidžiant CPK 668 straipsnio nuostatas. Kaip minėta, nukreipdama išieškojimą į skolininkui priklausančias lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (ar asmeninėje laisvės atėmimo vietoje esančio skolininko sąskaitoje), pradedant išieškojimą, antstolė neturi teisės nukreipti išieškojimo į vienos MMA dydžio neviršijančią sumą, todėl savo patvarkyme ji turi nurodyti CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą, t. y. kad išieškojimas vykdytinas iš lėšų sumos, viršijančios vieną MMA dydį. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti patvarkymai pažeidžia pareiškėjo, kaip skolininko, teises bei teisėtus interesus, nes užkerta galimybę pareiškėjui disponuoti pinigų suma, užtikrinančia minimalių, gyvybiškai svarbių, būtiniausių jo poreikių tenkinimą, todėl tokie patvarkymai pripažintini neteisėtais, prieštaraujančiais imperatyviajai proceso teisės normai, įtvirtintai CPK 668 straipsnio 1 dalyje, ir yra naikintini.

23Antstolė V. M., nesutikdama su apelianto atskiruoju skundu, be kita ko, nurodė, kad nagrinėjamu atveju atskirasis skundas pateiktas netinkamo subjekto, t. y. nėra duomenų, jog pareiškėjas turėtų teisinį išsilavinimą ar būtų atstovaujamas advokato. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia antstolės pozicija. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog bylose pagal atskiruosius skundus nagrinėjami procesiniai klausimai, kurie susiję išimtinai su bylos nagrinėjimo procesu pirmosios instancijos teisme, todėl CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teisė pirmosios instancijos teismui, sutinkančiam su atskiruoju skundu, rašytinio proceso tvarka per 3 darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pačiam panaikinti skundžiamą nutartį (išskyrus atvejus, kai skundas paduodamas dėl nutarties, priimtos CPK 293 straipsnyje numatytais atvejais), todėl tokių apribojimų taikymas, t. y. kad atskirąjį skundą galėtų pateikti tik CPK 306 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai, ir atskirųjų skundų padavimui nepagrįstai suvaržytų asmens teisę kreiptis į teismą, o tokių ribojimų taikymas, lyginant juos su siekiamais tikslais, neatitiktų proporcingumo kriterijaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1609-943/2017).

24Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolės 2017 m. birželio 12 ir 29 d. patvarkymai Nr. S1-18518 ir Nr. S1-19800 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, naikintini.

25Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus ir procesinę bylos baigtį, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakoma.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

27apelianto R. K. atskirąjį skundą tenkinti.

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį, kuria buvo netenkintas pareiškėjo R. K. skundas dėl antstolės veiksmų, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolės V. M. 2017 m. birželio 12 ir 29 d. priimtus patvarkymus Nr. S1-18518 ir Nr. S1-19800.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas R. K. pateikė skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, kuriame... 4. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso... 5. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir... 6. Kiti suinteresuoti asmenys savo pozicijos dėl skundo nepateikė.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė V. M. priverstinai vykdo... 10. Teismas iš esmės sutiko su pareiškėjo pozicija, kad CPK 668 straipsnio 1... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas (apeliantas) R. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo,... 13. Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą su... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Pagal CPK 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas,... 16. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 17. Byloje nustatyta, kad antstolė V. M. vykdo aštuonias vykdomąsias bylas Nr.... 18. Bausmių vykdymo kodekso 98 straipsnis įtvirtina nuteistųjų teisę gauti... 19. Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės yra įtvirtintos CPK... 20. Kasacinis teismas, aiškindamas vykdymo proceso teisės normų,... 21. Kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs, jog antstolis, nukreipdamas... 22. Įvertinus antstolės V. M. 2017 m. birželio 12 ir 29 d. patvarkymų Nr.... 23. Antstolė V. M., nesutikdama su apelianto atskiruoju skundu, be kita ko,... 24. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus,... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 27. apelianto R. K. atskirąjį skundą tenkinti.... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį, kuria buvo...