Byla I-2701-561/2009
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Arūno Kaminsko, Nijolės Šidagienės bei Violetos Balčytienės, sekretoriaujant S. Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjui K. J., pareiškėjo atstovui L. Ignatovui, atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovei M. Einorytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. J. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas K. J. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą (toliau – Kalėjimas) pateikti jam atsakymus į K. J. 2009-08-24 bei 2009-09-14 surašytus ir Kalėjimo administracijai pateiktus skundus.

5Skunde teismui pareiškėjas K. J. nurodė, kad jis atlieka bausmę Kalėjime, kad jis 2009-08-24 bei 2009-09-14 su rašytiniais skundais kreipėsi į Kalėjimo administraciją, o konkrečiai į būrio vadą V. J., tačiau K. J. skundai nebuvo registruoti, tvirtindamas, kad šie skundai dingo.

6Pareiškėjas K. J. paaiškino, kad jo atžvilgiu Kalėjime elgiamasi nežmogiškai, iš jo tyčiojamasi, todėl jis skundžiasi įvairioms institucijoms, o Kalėjimo administracija nevykdo savo pareigų, kad K. J. skundai pasiektų adresatus.

7Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas K. J. skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, pabrėždamas, kad jis prašo įpareigoti Kalėjimo administraciją pateikti jam atsakymus į K. J. 2009-08-24 bei 2009-09-14 surašytus bei Kalėjimo administracijai pateiktus skundus, o kiti šioje byloje pateikti pareiškimai yra tik paaiškinimai dėl Kalėjimo neteisėtos veikos.

8Atsakovas Kalėjimas atsiliepime į K. J. skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad, patikrinus Kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalų įrašus nuo 2009-08-24 iki 2009-09-15, nerasta duomenų, kad nuteistasis K. J. būtų įteikęs užregistruoti jo minimus skundus Kalėjimo direktoriui, kad minėtu laikotarpiu žurnale yra užregistruota daug K. J. skundų, prašymų bei pareiškimų, kad visi K. J. skundai, prašymai bei pareiškimai yra registruojami, todėl K. J. skunde teismui išdėstyti argumentai neatitinka tikrovės.

9Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Kalėjimo atstovė su K. J. skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti.

10Liudytojas V. J. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad jis dirba Kalėjime būrio viršininku, kad kiekvieną dieną jis eina į kameras ir surenka nuteistųjų skundus, kad nuteistieji skundus perduoda būrių viršininkams, kurie tą pačią dieną registruoja šiuos skundus Kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnale, kad K. J. yra padavęs V. J. daug skundų, tačiau 2009-08-24 bei 2009-09-14 nuteistasis K. J. nepateikė V. J. pareiškėjo minimų skundų.

11Byloje yra kilęs ginčas, ar pareiškėjo K. J. reikalavimas įpareigoti Kalėjimo administraciją pateikti jam atsakymus į du skundus, kuriuos, K. J. teigimu, jis surašė bei 2009-08-24 ir 2009-09-14 pateikė Kalėjimo administracijai ir, į kuriuos Kalėjimo administracija K. J. neatsakė, nes minėti skundai dingo, yra teisėtas ir pagrįstas.

12Objektyviai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalas bei žurnale padaryti įrašai patvirtina, kad nuo 2009-08-24 iki 2009-09-14 nėra duomenų, jog nuteistasis K. J. būtų įteikęs užregistruoti jo minimus 2009-08-24 ir 2009-09-14 surašytus skundus Kalėjimo direktoriui, kad minėtu laikotarpiu žurnale yra užregistruota 19(devyniolika) K. J. skundų, prašymų bei pareiškimų, t.y. teismas daro išvadą, kad visi K. J. skundai, prašymai bei pareiškimai yra tinkamai registruojami, Kalėjimo administracijos išsprendžiami arba persiunčiami atitinkamoms institucijoms.

13Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad K. J., reikalaudamas įpareigoti Kalėjimo administraciją pateikti jam atsakymus į skundus, kuriuos, K. J. teigimu, jis surašė bei 2009-08-24 ir 2009-09-14 pateikė Kalėjimo administracijai ir, į kuriuos Kalėjimo administracija K. J. neatsakė, nes minėti skundai dingo, remiasi tik samprotavimais bei prielaidomis, kad K. J. nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog minėtus skundus jis įteikė Kalėjimo darbuotojui V. J., todėl K. J. skunde teismui išdėstyti argumentai neatitinka tikrovės, o šiuos subjektyvius K. J. paaiškinimus visiškai paneigia liudytojo V. J. paaiškinimai, kurie yra objektyvūs, išsamūs bei teisingi, ir kuriais netikėti nėra pagrindo, bei Kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalas, kuriame padarytais įrašais teismas neturi pagrindo netikėti.

14Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo K. J. skundas atsakovui Kalėjimui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra paremtas tik subjektyvia K. J. nuomone, kad nėra įrodyta, jog K. J. Kalėjimo darbuotojui V. J. įteikė K. J. minimus 2009-08-24 ir 2009-09-14 surašytus skundus Kalėjimo direktoriui, t.y. Kalėjimo administracija neturi pareigos atsakyti į skundus, kurių iš K. J. negavo, todėl K. J. skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

16pareiškėjo K. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai