Byla 2S-1963-345/2014
Dėl antstolės B. P. veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos B. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-26744-141/2013 pagal pareiškėjos B. A. skundą dėl antstolės B. P. veiksmų.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje ginčas kilęs dėl antstolio veiksmų teisėtumo.

6Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, prašydama panaikinti jos 2014 m. vasario 4 d. patvarkymą ir klausimą spręsti iš esmės – pareiškėjos darbdaviui (Vilniaus A. K. vidurinei mokyklai) pateikti patvarkymą dėl 2013 m. spalio 10 d. patvarkymo, kuriuo jis įpareigotas pervesti pareiškėjos darbo užmokesčio dalį į antstolės depozitinę sąskaitą, panaikinimo; priimti patvarkymus dėl pareiškėjos bankų sąskaitų ir jose esančių lėšų areštų panaikinimo. Pareiškėja nurodė, kad teisme yra iškelta civilinė byla dėl jos santuokos nutraukimo. Nuo santuokos nutraukimo iniciavimo prezumpcija, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji nuosavybė, neturėtų būti taikoma. Dėl šios priežasties turėtų būti panaikintas pareiškėjai, kaip skolininko sutuoktinei, išmokėtų lėšų – darbo užmokesčio, areštas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad antstolė B. P. pareiškėjos sutuoktinio atžvilgiu vykdo tris savarankiškus išieškojimus. Teismas pažymėjo, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas ir turto dalį, esančią jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Aprašant ir areštuojant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, taigi ir pajamas, kurios gautos iš darbinės veiklos, antstoliui nėra pagrindo vadovautis CK nuostatomis dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo (CPK 675 straipsnio 2 dalis, 677 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju antstolės pasiūlymu išieškotojas kreipėsi į teismą dėl skolininko dalies nustatymo. Teismas pabrėžė, kad pradėta byla dėl pareiškėjos santuokos nutraukimo nepaneigia CK 3.88 straipsnyje numatytos sutuoktinių turto bendrumo prezumpcijos. Dėl to teismas sprendė, kad antstolės veiksmai nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti.

12Ji teigia, kad teismas neįvertino fakto, jog teisme nėra nagrinėjamas klausimas dėl apeliantės sutuoktinio dalies nustatymo jos darbo užmokesčio atžvilgiu. Teismas turėjo taikyti CPK 667 straipsnio 1 dalį. Be to, teisme nagrinėjama byla dėl apeliantės santuokos nutraukimo, o ji su sutuoktiniu gyvena skyrium nuo 2013 m. rugsėjo mėn. (CK 3.127 straipsnio 2 dalis). Taikytas areštas pažeidžia apeliantės vaiko interesus, kadangi areštuotas darbo užmokestis.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, AB DNB lizingas prašo skundą atmesti.

14Jie nurodo, jog nagrinėjamu atveju taikytina CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta prezumpcija. Apeliantė ignoruoja aplinkybę, kad civilinėje byloje Nr. 2-2366-465/2014 yra pareikštas reikalavimas nustatyti apeliantės sutuoktinio turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė prašo skundą atmesti.

16Ji teigia, kad išieškotojas yra kreipęsis į teismą su prašymu dėl apeliantės sutuoktinio turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Turto areštas taikytas nepažeidžiant CPK 667 straipsnio 1 dalies.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

18Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 3.87 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 straipsnis – sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpciją. Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 2 dalis). Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis).

19Tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 667 straipsnio 1 dalis). Antstolis, areštuodamas turtą ar vykdydamas teismo nutartį dėl turto arešto, turi nepažeisti CPK 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo, kad negalima areštuoti ar aprašyti turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai skolai ir vykdymo išlaidoms padengti (žr. kasacinio teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014).

20Nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo išieškojimą suinteresuotiems asmenims iš apeliantės sutuoktinio pagal tris vykdomuosius dokumentus (bendra išieškoma suma - 3 615 461,16 Lt). 2013 m. spalio 10 d. antstolė priėmė patvarkymus areštuoti apeliantės lėšas, esančias bankų sąskaitose, ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą (v. b. t. 2, l. 60-69) bei patvarkymus dėl išmokėtinų lėšų arešto, kuriais areštavo apeliantei jos darbdavio išmokėtinas lėšas atsižvelgiant į CPK 736 straipsnyje įtvirtintus dydžius (v. b. t. 2, l. 70-75). Tą pačią dieną antstolė surašė siūlymą išieškotojams (šioje byloje suinteresuotiems asmenims) kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo (v. b. t. 2, l. 77-78). 2013 m. spalio 17 d. patvarkymu antstolė panaikino taikytą areštą apeliantės banko sąskaitai, atidarytai AB SEB banke; įpareigojo apeliantę pateikti informaciją apie į šią sąskaitą pateksiančias lėšas (jų kilmę), nesusijusias su darbo teisiniais santykiais bei pinigų sumomis, iš kurių negali būti išieškoma; uždraudė sąskaitoje naudotis bei disponuoti ½ lėšomis, esančiomis bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, išskyrus su darbo teisiniais santykiais susijusiomis lėšomis bei pinigų sumomis, iš kurių negali būti išieškoma (v. b. t. 2, l. 91-92). Analogišką patvarkymą antstolė 2013 m. spalio 18 d. priėmė ir dėl apeliantės banko sąskaitos, atidarytos AB DNB banke (v. b. t. 2, l. 95-96).

21Išieškotojai su prašymu dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo į teismą kreipėsi 2013 m. lapkričio 27 d. Tuo tarpu apeliantė 2013 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašo nutraukti jos santuoką dėl sutuoktinio kaltės, padalinti santuokoje įgytą turtą (nustatant, kad skolos suinteresuotiems asmenims yra jos sutuoktinio asmeninės prievolės). Atsižvelgiant į tai ieškotojų prašymo dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo nagrinėjimas buvo sustabdytas iki bylos dėl santuokos nutraukimo išnagrinėjimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

22Dėl nustatytų faktinių aplinkybių visumos konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino skundžiamus antstolės veiksmus teisėtais. Apeliantės banko sąskaitose esančių lėšų ir dalies darbo užmokesčio areštas taikytas esant tam būtinam teisiniam pagrindui, t. y. vykdant priverstinį skolos išieškojimą pagal apeliantės sutuoktinio atžvilgiu išduotus vykdomuosius dokumentus, ir nepažeidžiant CPK 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo. Apeliantės teiginiai, kad civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo iniciavimas suponuoja, jog CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta prezumpcija nebegali būti taikoma, nepagrįsti. Byloje dėl santuokos nutraukimo, be kita ko, bus išspręstas bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto padalinimo klausimas, t. y. nustatytos apeliantės ir jos sutuoktinio dalys, ir tik įsiteisėjus teismo sprendimui pasibaigs bendrosios jungtinės nuosavybės teisiniai santykiai. Iki tol antstolės atlikti veiksmai, kurie ginčijami šioje byloje, užtikrina suinteresuotų asmenų interesų apsaugą.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos B. A.... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje ginčas kilęs dėl antstolio veiksmų teisėtumo.... 6. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, prašydama... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi skundą... 9. Teismas nustatė, kad antstolė B. P. pareiškėjos sutuoktinio atžvilgiu... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. Ji teigia, kad teismas neįvertino fakto, jog teisme nėra nagrinėjamas... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, AB DNB... 14. Jie nurodo, jog nagrinėjamu atveju taikytina CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė prašo skundą atmesti.... 16. Ji teigia, kad išieškotojas yra kreipęsis į teismą su prašymu dėl... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 18. Vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš... 19. Tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje... 20. Nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo išieškojimą suinteresuotiems asmenims... 21. Išieškotojai su prašymu dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje... 22. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių visumos konstatuotina, kad pirmosios... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartį palikti...