Byla 2-1620-228/2009

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovui Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui A. M., atsakovei I. Š., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, B. K., savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei I.Atkočienei, teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovei I. Š. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo, globėjo skyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, B. K., savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašė neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Š. jos sūnaus A. Š. atžvilgiu, nustatyti A. Š. nuolatinę globą, nuolatine vaiko globėja bei turto administratore paskirti B. K., nustatyti nepilnamečio vaiko A. Š. gyvenamąją vietą kartu su globėja B. K., priteisti iš atsakovės I. Š. nepilnamečiam sūnui A. Š. išlaikymą nuo 2007-06-12 iki vaiko pilnametystės po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, šias išmokas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

3Ieškovas nurodė, kad vaikui A. Š. nuo 2007 metų birželio 12 d. buvo nustatyta laikinoji globa. A. Š. globėja paskirta B. K..

4A. Š. tėvas miręs, motina I. Š. nevykdo savo pareigų vaiko atžvilgiu, nesudaro jam tinkamų sąlygų gyventi šeimoje, nesirūpina jo elgesiu, sveikata, auklėjimu, objektyvių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra. Vaikas nuo 2007-06-12 gyvena su globėja B. K. Ji sutinka vaiką globoti ir toliau, daugiau asmenų, norinčių globoti vaiką, nėra.

5Atsakovė ieškovo ieškiniui neprieštaravo, nurodė, kad nežino, kodėl taip elgiasi ir kodėl neaugina sūnaus A. 2009-11-18 posėdyje nurodė, kad vaiko pasitikėjimą prarado dėl gėrimo, kad paskutiniu metu ji nebegeria, pripažino supratusi, kad reikia keisti gyvenimo būdą, pradėjo daugiau bendrauti su vaiku.

6Trečiasis asmuo B. K. nurodė, kad ji ir jos vyras atsakovę augino nuo 4 metų, kol augino, viskas buvo gerai, I. padėdavo namuose. Tačiau viskas pasikeitė, kai gimė vaikas. Pradėjo girtauti, o prieš du metus ji pradėjo iš namų išeiti ir dingti ilgesniam laikui, pradėjo valkatauti, dažniau girtauti. Po paskutinio teismo posėdžio I.labai pasikeitė į gerąją pusę.

7B. K. nurodė, kad ji su vyru sutinka ir toliau rūpintis A., vaikas labai juos myli.

8Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius išvadoje ir posėdžių metu ieškiniui pritarė ir nurodė, kad I. Š. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Motina visai nesirūpino vaiku, todėl nuo 2007-06-12 vaikui buvo nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta B. K., kuri turi visas sąlygas auginti ir rūpintis vaiku, A. šeimoje yra mylimas, jis taip pat nori, kad jį globotų močiutė, todėl vaiko globėja bei turto administratore siūlo skirti B. K., su ja nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

9Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str.6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, neišlaiko materialiai, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, kas laikytina pakankamu pagrindu taikyti tokiems tėvams įstatymo nustatytą sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Už netinkamą tėvų pareigos vykdymą pagal LR civilinio kodekso 3.180 str.1d. gali būti taikomas laikinas arba neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Pagal LR civilinio kodekso 3.180 str. 2 d. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai visiškai vaikais nesirūpina, daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. Š. gimė ( - ) (10 b.l.). Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.AĮ-546 (9 b.l.) A. Š. nustatyta laikinoji globa, vaiko globėja paskirta B. K., pas kurią nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. A. Š. tėvas V. Š. mirė ( - ) (11 b.l.). Atsakovė I. Š. asmeninės nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi (33, 66 b.l.), vaikas A. Š. turto taip pat neturi (65 b.l.).

12Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai bei byloje esantys rašytiniai įrodymai (23-30 b.l.) leidžia teismui teigti, jog vaiko motina I. Š. neatliko savo kaip motinos pareigų: nesidomėjo vaiko gyvenimu, nedalyvavo jo auklėjime, gyvenime, nesirūpino jo gerove, vystymusi, tobulėjimu, neaprūpino jo materialiai, girtavo, todėl 2007-06-12 vaikui buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėja paskirta B. K., pas kurią vaikas gyvena ir šiuo metu. Paskutiniu metu atsakovė pradėjo daryti išvadas, ketina gydytis nuo priklausomybės girtavimui, tačiau pastovaus darbo neturi, taigi neturi ir pastovių pajamų, gyvenamojo ploto taip pat neturi, gyvena pas draugą jo bute, yra iš dalies darbinga ir gauna 478,77 Lt dydžio invalidumo pensiją. Nors paskutiniu metu pradėjo daryti išvadas dėl vedamo gyvenimo būdo, dėl rūpinimosi vaiku, tačiau byloje nėra pakankamai duomenų, kurie patvirtintų, kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl atsakovei I. Š. neterminuotai apribotina motinos valdžia vaiko A. Š. atžvilgiu (LR CK 3.180 str.1 d., 2 d.)

13Neterminuotai apribojus motinos valdžią, atsakovei I. Š. sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (LR CK 3.180 str. 3 d.).

14Neterminuotai apribojus motinos valdžią, nustatytina A. Š., gim. ( - ), kaip nepilnamečiam asmeniui, nuolatinė globa, vaiko globėja skirtina B. K., kuri, vaikui nustačius laikiną globą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-12 įsakymu Nr.AĮ-546, paskirta vaiko A. Š. globėja, ir pas kurią nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. B. K. su vyru gyvena nuosavybės teise priklausančiame 2 kambarių bute, esančiame adresu ( - ), abu su vyru yra pensininkai (16, 17, 21, 22 b.l.). B. K. sutinka būti vaiko A. Š. globėja (8 b.l.), jos vyras P. K. neprieštarauja, kad jų šeimoje gyventų A. Š., o B. K. būtų jo globėja (19 b.l.), kuri nėra teista ar bausta administracine tvarka, yra sveika ir rūpintis vaiku gali (15, 59-60 b.l.), pats A. irgi nori gyventi su B. K., todėl A. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su globėja B. K., nes tai labiausiai atitiks nepilnamečio vaiko interesus ir jo pageidavimus gyventi kartu su globėja, kur jis gyvena ir šiuo metu (LR CK 3.249 str.1 d.1 p., 3.256 str., 3.259 str., 3.265 str. 1 d. 1 p., 3.268str.).

15Byloje esančiais duomenimis A. Š. nuosavybės teise turto neturi. Pagal LR išmokų vaikams įstatymo (1994-11-03 Nr.I-621) 8 str. vaikui, kuriam nustatyta globa, jo globos laikotarpiu skiriamos išmokos, taip pat gali būti priteistas išlaikymas iš tėvų. Todėl pagal LR CK 3.275str. nuostatas globojamam vaikui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas – šiuo atveju B. K.. Esant šioms aplinkybėms, vaiko globėja B. K. skirtina nepilnamečio vaiko A. Š. turto administratore (LR CPK 3.245str.).

16Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus, kuri yra turtinė asmeninė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims - LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis.

17Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta visuotinai pripažinta kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes.

18LR CK3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl jie negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo. Išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, koks, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus bei jo poreikius, yra būtinas. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymasis, sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį.

19Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą, o tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, o visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo yra vertinamos vaiko interesų naudai.

20Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma LR CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA).

21Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo pagrindu, todėl šios pareigos nevykdymas gali būti pateisinamas tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo kaltės negali būti pateisinama priežastimi iš tėvo ar motinos nepriteisti išlaikymo vaikams.

22Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.), o objektyviai nesant galimybių įrodyti tam tikras teisiškai reikšmingas aplinkybes, teismas visas abejones turi vertinti vaiko interesų naudai ir priima vaiko teises ir interesus apsaugantį teismo sprendimą, nes išlaikymas savo prigimtimi išimtinai skirtas ir naudojamas tik nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai maitinti, rengti, prižiūrėti jo sveikatą, sudaryti sąlygas mokytis, socialiai vystytis.

23Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog prašo priteisti išlaikymą nuo 2007 metų birželio 12 d., ieškinys paduotas 2009 m. birželio 26 d. Kadangi pagal LR CK 3.200 str. nuostatas išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos, todėl išlaikymo priteisimas už laikotarpį nuo 2007-06-12 iki 2009-06-26 laikytinas išlaikymo skolos priteisimu.

24Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, kad atsakovė yra iš dalies darbinga, išlaikymo skolos susidarymo laikotarpiu gavo invalidumo pensiją, kurios dydis 2007-06 mėnesį buvo 341,43 Lt, nuo 2008-08-01 iki šiol – 478,77 Lt (62-63 b.l.), taip pat į tai, kad dėl I. Š. į sunkią materialinę padėtį yra patekusi ne tik dėl netinkamai vedamo gyvenimo būdo, bet ir dėl savo sveikatos būklės, taip pat į ekonominę situaciją Lietuvoje, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki, todėl iš atsakovės I. Š. nepilnamečio vaiko A. Š., gim. 1( - ), išlaikymui priteistina po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet nemažiau kaip 1 MGL, nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra nuo 2009-06-26, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Ieškovas ieškinį pateikė 2009 06-26, taigi laikotarpis, už kurį pagal įstatymą gali būti priteista skola, yra iki 2006-06-26, prašoma priteisti skolą už laikotarpį nuo 2007-06-12, skaičiuojant po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes dėl sunkios atsakovės I. Š. materialinės padėties, iš atsakovės I. Š. priteistina išlaikymo skola nepilnamečiam vaikui A. Š. 1000 Lt už laikotarpį nuo 2007-06-12 iki 2009-06-26 (LR CK 3.200 str.).

25Likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas.

26Patenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, iš atsakovės I. Š. valstybės biudžeto naudai priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 83 str.), ir kuris sudaro 132 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią ir 66 Lt už priteistą išlaikymą (skaičiuojama: 13x3x12:100), viso sudaro 198 Lt bei 7,78 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 79 str., 80 str., 82 str., 88 str., 96 str.).

27Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

29Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Š., a.k. ( - ) vaiko A. Š., gim. ( - ) atžvilgiu.

30Neterminuotai apribojus motinos valdžią, I. Š. vaiko A. Š. atžvilgiu sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų.

31Nustatyti A. Š. nuolatinę globą.

32Paskirti A. Š. nuolatine globėja B. K., gyv. ( - ).

33Nustatyti A. Š. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja B. K..

34Priteisti iš atsakovės I. Š. nepilnamečio sūnaus A. Š. išlaikymui po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL dydžio, nuo 2009-06-26 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, taip pat 1000 Lt dydžio išlaikymo skolą už laikotarpį nuo 2007-06-12 iki ieškinio padavimo dienos – 2009-06-26.

35Paskirti globėją B. K. vaiko A. Š. turto administratore.

36Priteisti iš atsakovės I. Š. valstybės biudžeto naudai 198 Lt žyminio mokesčio ir 7,78 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 3. Ieškovas nurodė, kad vaikui A. Š. nuo 2007 metų birželio 12 d. buvo... 4. A. Š. tėvas miręs, motina I. Š. nevykdo savo pareigų vaiko atžvilgiu,... 5. Atsakovė ieškovo ieškiniui neprieštaravo, nurodė, kad nežino, kodėl taip... 6. Trečiasis asmuo B. K. nurodė, kad ji ir jos vyras atsakovę augino nuo 4... 7. B. K. nurodė, kad ji su vyru sutinka ir toliau rūpintis A., vaikas labai juos... 8. Savivaldybės institucija, teikianti išvadą, Utenos rajono savivaldybės... 9. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str.6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad A. Š. gimė ( - ) (10 b.l.).... 12. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai bei byloje... 13. Neterminuotai apribojus motinos valdžią, atsakovei I. Š. sustabdytinos... 14. Neterminuotai apribojus motinos valdžią, nustatytina A. Š., gim. ( -... 15. Byloje esančiais duomenimis A. Š. nuosavybės teise turto neturi. Pagal LR... 16. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 17. Lietuvoje ratifikuotos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27... 18. LR CK3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 19. Teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių... 20. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo... 21. Kaip jau minėta, tėvų pareiga išlaikyti vaikus atsiranda įstatymo... 22. Nors šalims išlieka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 23. Pagal LR CK 3.200 str. išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 24. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, kad atsakovė... 25. Likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas.... 26. Patenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, iš atsakovės I. Š. valstybės... 27. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 178, 185, 268, 270, 406, 407... 28. Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Neterminuotai apriboti motinos valdžią I. Š., a.k. ( - ) vaiko A.... 30. Neterminuotai apribojus motinos valdžią, I. Š. vaiko A. Š. atžvilgiu... 31. Nustatyti A. Š. nuolatinę globą.... 32. Paskirti A. Š. nuolatine globėja B. K., gyv. ( - ).... 33. Nustatyti A. Š. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėja B. K..... 34. Priteisti iš atsakovės I. Š. nepilnamečio sūnaus A. Š. išlaikymui po 130... 35. Paskirti globėją B. K. vaiko A. Š. turto administratore.... 36. Priteisti iš atsakovės I. Š. valstybės biudžeto naudai 198 Lt žyminio... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...