Byla 2S-536-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Fitoplius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Palink“ ieškinį atsakovui UAB „Fitoplius“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą dėl 11 766,27 Lt skolos, 6 procentų metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Fitoplius“. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausantį turtą, motyvuodamas tuo, kad gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Nurodė, kad atsakovas ilgą laiką piktybiškai vengią apmokėti įsiskolinimą už subnuomą ir eksploatacines išlaidas.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-04-17 nutartimi ieškovo prašymą patenkino. Areštavo atsakovui UAB „Fitoplius“ nuosavybės teise priklausantį turtą 11 766,27 Lt sumai. Teismas motyvavo, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, reikalaujama suma yra ženkli juridiniam asmeniui, o atsakovas savo prievolę įvykdyti geruoju vengia, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugo priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovas UAB „Fitoplius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2008-04-17 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodo, kad ieškovas UAB „Palink“ prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui, o vien tai, kad atsakovas nėra su juo atsiskaitęs ir tai, kad reikalaujama suma yra, neva, ženkli juridiniam asmeniui, nepatvirtina, kad atsakovas gali slėpti savo turtą, siekdamas išvengti teismo sprendimo vykdymo. Atsakovas yra moki, sėkmingai veikianti bendrovė, kurios finansinė padėtis yra gera. Kiekvienos iš atsakovui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių, kurios yra areštuotos remiantis skundžiama nutartimi, vertė jau viršija ieškovo prašomą priteisti sumą. Tarp ieškovo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl subnuomos sutarties vykdymo. Atsakovas 2007-10-25 su ieškovu pasirašė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. FIT07/10. 2008-01-22 registruotu laišku atsakovas išsiuntė ieškovui raštą Nr. 3 dėl patalpų (Vokiečių g. 13, Vilnius) subnuomos sutarties nutraukimo, kuriame nurodė, jog negalėjo įsikelti į šias patalpas, kadangi subnuomojamos patalpos yra netinkamos naudoti, konkrečiai - subnuomojamas plotas buvo netvarkingas, netvarkinga elektros instaliacija, nebuvo tinkamai užtikrintas subnuomojamų patalpų saugumas, neįrengtos rakinamos atitvaros ar durys, skiriančios įėjimą į parduotuvę nuo kitų patalpų. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių minėtose patalpose veiklos atsakovas nepradėjo ir, nors turėjo teisę reikalauti Subnuomos sutartyje numatytų baudų, siūlė nutraukti šių patalpų Subnuomos sutartį. Kadangi į šį raštą ieškovas neatsakė, o 2008 m. vasario mėn. pabaigoje į atsakovui išnuomotas patalpas, esančias Vokiečių g. 13, Vilniuje, leido įsikelti tretiesiems asmenims, atsakovas laikė, jog su jo rašte išdėstytomis aplinkybėmis ieškovas sutiko ir Subnuomos sutartis dėl minėtų patalpų yra nutraukta nuo rašte nurodytos datos. Ieškovas iki 2008-02-12 apskritai nereagavo į jokius atsakovo mėginimus (tiek žodinius, tiek rašytinius) spręsti kilusius ginčus taikiai. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą ir taikydamas areštą atsakovo turtui, nenustatė, kokias operacijas galima atlikti su areštuotomis piniginėmis lėšomis, esančiomis banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose (CPK 145 str. 6 d.). Atsakovas vykdo tęstinę veiklą, privalo mokėti darbo užmokestį darbuotojams, privalomas socialinio draudimo įmokas, mokesčius į valstybės biudžetą. Nenustačius galimybės naudoti pinigines lėšas, atsakovui gali būti taikomos finansinės sankcijos, kurios gali lemti nuostolių atsiradimą ir veiklos sutrikdymą. Laikinąsias apsaugos priemones galima taikyti nepranešus atsakovui tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys jas taikyti arba padarys jų taikymą neįmanomą (CPK 148 str. 1 d.), todėl ieškovas privalėjo pateikti neginčijamų įrodymų esant realią grėsmę jo interesams, jei apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą bus pranešta atsakovui. Tokių įrodymų teismui nebuvo pateikta, todėl teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešus UAB „Fitoplius“. Skundžiamoje nutartyje teismui konstatavus, jog atsakovas savo prievolę įvykdyti geruoju vengia, pasisakoma dėl bylos esmės, o tai nesuderinama su teismų nešališkumo principu (CPK 21 str.).

12Ieškovas UAB „Palink“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-04-17 nutartį. Nurodo, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo nutartis yra visiškai teisėta ir pagrįsta, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė bylos aplinkybes bei nepažeidė procesinių teisės normų. Atskirasis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 str. 1 d. nurodo, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės išieškomos sumos dydis, šalies, kurios turtui prašomos taikyti apsaugos priemonės, turtinė padėtis, finansinės galimybės ir kitos šiam klausimui svarbios aplinkybės. Jeigu teismas prieina išvados, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas, taiko laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

16Ieškovas UAB „Palink“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Fitoplius“ 11 766,27 Lt įsiskolinimo, 6 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Kadangi teismų praktika rodo, kad didelė ieškinio suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog atsakovas yra sėkmingai veikianti įmonė, jos lėšų apyvarta didelė, atmetami, nes šie atsakovo atsikirtimai nepagrįsti jokiais finansiniais dokumentais, o tai reiškia, kad atsakovas neįrodė savo atsikirtimų pagrįstumo.

17Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, jog pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą galėtų kaip nors sąlygoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomu. Tačiau kolegija, atsižvelgusi į visas bylos aplinkybes, daro išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių klausimas išspręstas teisingai, todėl apelianto nurodyti argumentai nesudaro pagrindo jas panaikinti.

18Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentų, susijusių su ieškinio dalyku, išdėstymas atskirajame skunde, nėra susijęs su teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ar su skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimu. Visas aplinkybes, susijusias Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties vykdymu, pirmosios instancijos teismas vertins bylos nagrinėjimo metu. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja tarp šalių susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių.

19Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo. Skolininko interesai taip pat negali būti ignoruojami (CPK 17 str.). CPK 147 str. 1 d. nustatyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovas, nurodęs ir pagrindęs nuostolių atsiradimo galimybę, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką (CPK 146 str., 150 str.). Atsakovas, manydamas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suvaržys jo veiklą, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis.

20Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-04-17 nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Henrichas Jaglinskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Palink“ kreipėsi į teismą dėl 11 766,27 Lt skolos, 6... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-04-17 nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Atsakovas UAB „Fitoplius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Ieškovas UAB „Palink“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo... 13. Teisėjų kolegija... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo... 16. Ieškovas UAB „Palink“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Fitoplius“ 11... 17. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 18. Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentų, susijusių su ieškinio... 19. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias... 20. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį...