Byla e2-2481-328/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovų J. T. ir A. T. atstovei advokatei R. Š.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. T. ir A. T. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,B. G.“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1 808 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2016 m. rugsėjo mėn. ieškovų interjero dizainerė su atsakovės direktoriumi susitarė dėl rangos darbų – baldų pagaminimo. Ieškovai nurodė, jog rašytinė rangos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, tačiau tarp šalių susiklostė faktiniai rangos teisiniai santykiai. Ieškovai nurodė, jog užsakymo vykdymui atsakovei buvo perduotas audinys (krėslams reikėjo virš 10 m audinio) bei ieškovas A. T. pervedė atsakovei 360 Eur avansą. Atsakovė baldų nepagamino, audinio bei avanso negrąžino. Atsakovė į raginimus nereaguoja, vengia bendrauti. Atsakovės skolą sudaro 1 808 Eur, iš kurių 360 Eur avansas bei 1 448 Eur sumokėti už audinį.

6Teismo posėdyje ieškovų atstovė ieškinį palaikė jame nurodytais argumentais ir pagrindais. Prašo ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis), teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis).

8Civilinė byla nagrinėjama atsakovei (jos atstovui) nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

9Teismas konstatuoja:

10byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, jog 2016 m. rugsėjo mėnesį ieškovų dizainerė su atsakovu susitarė dėl baldų pagaminimo. Byloje pateikti duomenys, jog ieškovė pagal 2016 m. rugsėjo 1 d. pasiūlymą Nr. 1006 iš UAB ,,Aderlita“ įsigijo audinį baldams (foteliams) Belvedere velvets, kurio vertė 1 580 Eur, audinį krėsliukams, kurio vertė 336 Eur ir kt. (el. b. l. 48). Ieškovė pateikė 2016 m. spalio 10 d. mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, jog ieškovė UAB ,,Aderlita“ sumokėjo 1 300 Eur (mokėjimo paskirtis – pasiūlymas Nr. 1008) (el. b. l. 14). Byloje pateiktas 2016 m. rugsėjo 28 d. mokėjimo nurodymas, iš kurio matyti, jog ieškovas UAB ,,Aderlita“ sumokėjo 148 Eur (mokėjimo paskirtis – išankstinė sąskaita Nr. 0927) (el. b. l. 15). Iš byloje pateiktos 2016 m. spalio 14 d. UAB ,,Aderlita“ išankstinio apmokėjimo sąskaitos Nr. 1014 matyti, jog ieškovė pirko (užsakė) audinį krėsliukams ir kėdėms už 2 020 Eur sumą (el. b. l. 13). Byloje pateiktas 2016 m. spalio 3 d. ieškovo atliktas mokėjimo pavedimas 360 Eur sumai atsakovei UAB ,,B. G.“ mokėjimo paskirtyje nurodant, jog mokamas avansas už baldų restauraciją (el. b. l. 4). Byloje ieškovai pateikė 2018 m. kovo 29 d. – 2018 m. birželio 21 d. el. susirašinėjimo duomenis, iš kurių matyti, jog atsakovės vadovas įsipareigojo ieškovei grąžinti pinigines lėšas arba audinį iki birželio 31 d. (el. b. l. 12, 49-51). 2018 m. lapkričio 6 d. pretenzija dėl vėlavimo atlikti ir perduoti gaminius bei avanso grąžinimo ieškovė pareikalavo iš atsakovės kompensuoti 1 808 Eur avansą už audinį, nurodė, jog iki šios dienos atsakovė krėslų nepagamino (el. b. l. 5). 2018 m. gruodžio 18 d. pakartotine pretenzija ieškovų atstovė kreipėsi į atsakovę ragindama grąžinti 1 808 Eur už audinį (el. b. l. 7, 8).

11Dėl ieškinio reikalavimų

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

13Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės sutarties, tačiau byloje pateikti duomenys (ieškovų atstovės paaiškinimai, rašytiniai įrodymai) patvirtina, jog atsakovė įsipareigojo pagal ieškovų užsakymą pagaminti baldus, o ieškovai – už juos atsiskaityti. Kadangi šalys susitarė dėl konkrečių darbų atlikimo ir rezultato perdavimo, tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.645 straipsnis, 6.672 straipsnis).

14Ieškovai prašo iš atsakovės priteisti 1 808 Eur sumą, kurią įvardija kaip žalos atlyginimą, nurodo, jog šią sumą sudaro 360 Eur avansas bei 1 448 Eur už audinį.

15Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovas A. T. atsakovei UAB ,,B. G.“ už atliekamus darbus sumokėjo 360 Eur avanso sumą. Byloje duomenų, jog atsakovė šias lėšas būtų grąžinusi ar atlikusi šalių sutartus darbus, nėra (CPK 178 straipsnis). Ieškovai byloje taip pat pateikė duomenis, jog pagal 2016 m. rugsėjo 1 d. pasiūlymą įsigijo audinį baldams gaminti, ieškovė J. T. už įsigytą medžiagą pagal šį pasiūlymą sumokėjo 1 300 Eur. Byloje pateikti įrodymai (šalių susirašinėjimas, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai ir kt.) patvirtina, jog atsakovei buvo perduota medžiaga rangos darbams atlikti. Atsakovė ieškovams perduotos medžiagos (audinio baldams) negrąžino (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

16Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą (CK 6.657 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė įsipareigojo atlikti darbus, ieškovai sumokėjo atsakovei 360 Eur sumą (avansą) bei perdavė darbų atlikimui reikalingą medžiagą, tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų neatliko, baldų ieškovams nepagamino, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 punktas). Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog ieškovai įgijo teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei ieškovams priklausančią medžiagą (CK 6.658 straipsnio 2 dalis, 6.670 straipsnis, 6.680 straipsnis, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovai atsakovei sumokėjo 360 Eur avansą bei perdavė medžiagą (audinį), kurio vertė pagal byloje pateiktus įrodymus sudaro 1 300 Eur, ieškovams iš atsakovės priteistina 1 660 Eur skola (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.657 straipsnis, 6.658 straipsnio 2 dalis, 6.680 straipsnis).

17Visumos byloje esančių įrodymų kontekste ieškovų pateikti duomenys apie 148 Eur išlaidas audiniui įsigyti nesudaro pagrindo pripažinti šias išlaidas pagrįstomis bei patirtomis vykdant su UAB ,,B. G.“ sudarytą žodinę sutartį dėl baldų gamybos (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Iš pateikto mokėjimo pavedimo turinio matyti, jog pirminis dokumentas, kurio pagrindu ieškovas sumokėjo 148 Eur, yra kitas, nei ieškinio pagrindą sudarantis 2016 m. rugsėjo 1 d. pasiūlymas Nr. 1006. Byloje pateikti duomenys taip pat patvirtina, jog ieškovai iš UAB ,,Aderlita“ medžiagas ir audinius pirko ne vieną kartą, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, jog šios išlaidos patirtos dėl sutarties su atsakove vykdymo. Įvertinus nurodytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas šioje dalyje netenkintinas (CPK 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis).

18Dėl bylos procesinės baigties

19Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovai įrodė ieškinio reikalavimus, tačiau nepagrindė visos ieškinio sumos, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 183, 185 straipsniais, ieškovų ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Dėl procesinių palūkanų

21CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

22Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą ir aktualią kasacinio teismo praktiką, ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovams iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis).

25Ieškovai pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 16) patyrė 605 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (el. b. l. 39-41) ir 38 Eur žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (el. b. l. 11), ir 30 Eur išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei per antstolį (el. b. l. 52-53).

26Ieškinį tenkinus iš dalies, laikytina, jog patenkinta 92 proc. ieškinio, todėl, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovams iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 621,92 Eur sumai (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 9 punktas 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 98 straipsnis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,B. G.“ 1 660 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų šešiasdešimt eurų) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 621,92 Eur (šešių šimtų dvidešimt vieno euro 92 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovams J. T. ir A. T..

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2016 m. rugsėjo mėn. ieškovų interjero dizainerė... 6. Teismo posėdyje ieškovų atstovė ieškinį palaikė jame nurodytais... 7. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti... 8. Civilinė byla nagrinėjama atsakovei (jos atstovui) nedalyvaujant (Civilinio... 9. Teismas konstatuoja:... 10. byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir dalyvaujančių byloje asmenų... 11. Dėl ieškinio reikalavimų ... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 13. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 14. Ieškovai prašo iš atsakovės priteisti 1 808 Eur sumą, kurią įvardija... 15. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 16. Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 17. Visumos byloje esančių įrodymų kontekste ieškovų pateikti duomenys apie... 18. Dėl bylos procesinės baigties... 19. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovai... 20. Dėl procesinių palūkanų ... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 22. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Ieškovai pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 41 Eur... 26. Ieškinį tenkinus iš dalies, laikytina, jog patenkinta 92 proc. ieškinio,... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 28. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,B. G.“ 1 660 Eur... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...