Byla 2-1143-510/2008
Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio pagal valstybinės žemės nuomos sutartį

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, susipažinęs su ieškovo S. L. ieškiniu atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio pagal valstybinės žemės nuomos sutartį,

Nustatė

2Ieškovas S. L. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo atleisti jį nuo nuomos mokesčio pagal 2006 m. vasario 2 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N11/2006-287 už 2007 m. ir nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gegužės 1 d.

3Byla Kauno apygardos teismui neteisminga.

4Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008 m. balandžio 8 d. nutartyje konstatavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 23 punkte yra numatyta savivaldybės tarybos teisė priimti sprendimus teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita. LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.9 punkte taip pat numatyta savivaldybės tarybos teisė savo biudžeto sąskaita mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiomis nuostatomis yra reglamentuojamas savivaldybės finansinio fondo - savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas ir yra numatoma galimybė savivaldybės biudžeto lėšomis teikti lengvatas (finansinę paramą) atitinkamiems asmenims. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad pagal savo pobūdį, sprendimų dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo bei dėl lengvatų iš savivaldybės biudžeto lėšų suteikimo priėmimas laikytinas viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), ir pripažino kad ginčas yra teismingas administraciniam teismui.

5Ieškovas S. L. ieškinyje remiasi ne tik Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsniu, bet ir CK 6.487 straipsnio 1 dalimi, numatančia nuomininko teisę reikalauti sumažinti nuomos mokestį, tačiau formuluodamas ieškinio dalyką, atskiro reikalavimo dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo CK 6.487 straipsnio 1 dalies pagrindu nepareiškė (t.y. nenurodė kokia apimtimi šiuo pagrindu prašo jį sumažinti).

6Kaip matyti iš specialiosios teisėjų kolegija teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutarties, analogiška situacija buvo susiklosčiusi ir toje byloje, kurioje ši nutartis priimta. Nesant tiesiogiai nukreipto į apskrities viršininko administraciją reikalavimo dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo, specialioji teisėjų kolegija pripažino, jog byla teisminga administraciniam teismui.

7Kaip minėta, ieškovas S. L. atskiro reikalavimo Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo CK 6.487 straipsnio 1 dalies pagrindu nesuformulavo. Ieškovas ieškinyje išdėstė vienintelį reikalavimą – atleisti jį nuo nuomos mokesčio mokėjimo, kuris yra teismingas Kauno apygardos administraciniam teismui, todėl yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas pagrindas ieškinį atsisakyti priimti.

8Vadovaudamasi CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

9Ieškovo S. L. ieškinį atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio pagal valstybinės žemės nuomos sutartį atisisakyti priimti.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai