Byla 2-623/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Alramis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „SP Transport“, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alramis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „SP Transport“, UAB „Conlex“ ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareiškimais prašė iškelti atsakovui UAB „Alramis“ bankroto bylą.

5Ieškovas UAB „SP Transport“ pateikė teismui prašymą dėl bylos nutraukimo, nurodydamas, kad atsakovas su ieškovui atsiskaitė.

6Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė teismui prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo, kuriame nurodė, kad atsakovas 10 000 Lt skolos dalį sumokėjo, o likusią dalį 2012 m. rugsėjo 3 d. susitarimu įsipareigojo sumokėti iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Atsakovas sutiko, kad ieškovas atsiimtų pareiškimą.

7Atsakovas prašė teismo skirti ieškovams UAB „SP Transport“ ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. aiškiai nepagrįstų pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo UAB „Conlex“ ieškinį; atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Alramis“; panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovo atžvilgiu Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas UAB „Conlex“ atsiėmė pareiškimą, o atsakovas su tuo sutiko, paliko minėto ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nenagrinėtą (CPK 139 str. 2 d.).

11Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas nustatė, kad su kitais ieškovais atsakovas atsiskaitė, todėl, remdamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui bei panaikino atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 152 str. 2 d.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Alramis“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 10 d. nutarties dalį dėl baudos nepaskyrimo ir skirti ieškovams UAB „SP Transport“ ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis kiekvienam po 20 000 Lt, po 10 000 Lt skiriant apeliantui, o kitą dalį – valstybei, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą atsisakyti kelti apeliantui bankroto bylą, neišnagrinėjo apelianto prašymų dėl baudų ieškovams skyrimo bei niekaip jų neįvertino. Ieškovai UAB „SP Transport“ ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo. Tokiais savo veiksmais jie padarė žalą apeliantui, paviešinta informacija elektroninėje erdvėje apie bankroto bylą suformavo neigiamą apelianto įvaizdį, patikimumą. Neaišku kokias pasekmes tai sukels apeliantui ateityje. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tam, kad CK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu būtų paskirta bauda piktnaudžiavusiam teise asmeniui ir dalis šios baudos būtų nukreipta kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui, nėra būtina nustatyti neigiamas piktnaudžiavimo pasekmes. Piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai kenkia teisinei sistemai, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų. Toks elgesys negali būti toleruojamas nepriklausomai nuo juo padaromos žalos. Nagrinėjamu atveju ieškovai aiškiai žinodami ir suprasdami, kad dėl tariamos skolos priteisimo turi kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka, neturėdami jokių duomenų apie apelianto nemokumą, norėdami greitai atgauti nepagrįstą skolą, padavė aiškiai nepagrįstus pareiškimus dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo. Dėl tokių ieškovų veiksmų buvo sutrikdyta apelianto veikla ir galėjo kilti neigiamos pasekmės pelningai dirbančiai įmonei.

14Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas UAB „SP Transport“ prašo apeliacinį procesą pagal apelianto atskirąjį skundą dėl baudos skyrimo nutraukti, likusioje dalyje atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Apelianto prašymas dėl baudos skyrimo ieškovams nėra priepriešinis reikalavimas į pareiškimą, todėl nepagrįstai apeliantas skunde tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo tokį prašymą išnagrinėti kartu su ieškovų reikalavimais ir dėl jų pasisakyti. Teismo procesiniame sprendime, kuriuo baigiama byla yra išsprendžiama dėl pareikštų materialinių teisinių reikalavimų, bet ne dėl procesinių šalių prašymų, nesusijusių su reikalavimų išsprendimu, teismas neprivalėjo atskirai nagrinėti ir spręsti dėl apelianto prašymų skirti baudas ieškovams. Tokiems prašymams netaikytinas ir CPK 265 straipsnio 2 dalies reikalavimas. Kadangi 2012 m. spalio 10 d. rašytinio teismo posėdžio metu nebuvo sprendžiami apelianto prašymai, tai prašymų neišnagrinėjimo aplinkybės negali būti apeliacijos dalyku ginčijant 2012 m. spalio 10 d. teismo nutartį.

162. Vadovaujantis CPK 107 straipsnio 2 dalimi, atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam bauda paskirta. Kadangi nagrinėjamo atskirojo skundo reikalavimą sudaro prašymas skirti baudas ieškovams, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą, apeliacinis procesas pagal apelianto reikalavimą dėl baudos neskyrimo negali būti pradėtas, nes gali būti skundžiamos tik teismo nutartys skirti baudas ir jas gali skųsti tik asmenys, kuriems tokia bauda paskirta. Kadangi apeliacinis procesas negalėjo būti pradėtas, vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, apeliacinis procesas pagal apelianto atskirąjį skundą dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties šioje dalyje turi būti nutrauktas.

173. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas ne be pagrindo kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o tai, kad atsiskaičius su ieškovais reikalavimų dėl bankroto bylos apeliantui buvo atsisakyta, nereiškia, kad toks reikalavimas buvo nesąžiningai pareikštas, nepagrįstas ir dėl to yra pagrindas skirti baudą.

18Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo apelianto skundą ieškovui pareikštų reikalavimų dalyje atmesti. Atsiliepime nurodė, kad apelianto prašymas skirti ieškovui baudą yra nepagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis, nes ieškovas kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo (skolą apeliantas pripažino), ir prisijungdamas prie jau pareikštų kreditorių reikalavimų dėl bankroto bylos iškėlimo apeliantui, jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudojosi tinkamai, ir kreipimosi į teismą faktas negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis procesas nutrauktinas.

21CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.). Pagal 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui tik CPK numatytais atvejais bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

22Atskiruoju skundu apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą neskirti ieškovams baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – aiškiai nepagrįstų pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimą teismui. CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimą, nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui baudą. Toks teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Remiantis CPK 107 straipsnio 1 dalimi tik asmuo, kuriam yra paskirta bauda, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti arba sumažinti. Remiantis minėto straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas.

23Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismo 2012 m. spalio 10 d. nutartimi buvo sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo apeliantui klausimas. Teismas minėta nutartimi nesprendė klausimų, susijusių su baudos ieškovams paskyrimu. Remiantis CPK 320, 338 straipsnių nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas nesprendžia klausimų, kurių nenagrinėjo ir dėl kurių nepasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje.

24Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas neskirti ieškovams baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis negalėjo būti skundžiamas atskiruoju skundu. Todėl apeliacinis procesas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 10 d. nutarties nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Alramis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio spalio 10 d. nutarties

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „SP Transport“, UAB „Conlex“ ir UAB „Klaipėdos regiono... 5. Ieškovas UAB „SP Transport“ pateikė teismui prašymą dėl bylos... 6. Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė teismui prašymą dėl pareiškimo... 7. Atsakovas prašė teismo skirti ieškovams UAB „SP Transport“ ir UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi paliko... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas UAB „Conlex“ atsiėmė... 11. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas nustatė, kad su kitais... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Alramis“ prašo pakeisti Klaipėdos... 14. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas UAB „SP Transport“... 15. 1. Apelianto prašymas dėl baudos skyrimo ieškovams nėra priepriešinis... 16. 2. Vadovaujantis CPK 107 straipsnio 2 dalimi, atskirąjį skundą gali paduoti... 17. 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas ne be pagrindo kreipėsi... 18. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas UAB „Klaipėdos... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 21. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 22. Atskiruoju skundu apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo procesinį... 23. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės...