Byla 2-541-368/2014
Dėl valstybinės įmonės (toliau VĮ) Turto bankas kreditorinio reikalavimo patikslinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Tojaris“ prašymą dėl valstybinės įmonės (toliau VĮ) Turto bankas kreditorinio reikalavimo patikslinimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2009 m. sausio 14 d. A. J. individualiai įmonei (toliau IĮ) iškelta bankroto byla.

3Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartimi nutarta patvirtinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Kauno apskrities VMI arba Kauno AVMI) 69666,65 Lt kreditorinį reikalavimą, 2010 m. spalio 8 d. nutartimi patikslintas Kauno apskrities VMI 75020,65 Lt kreditorinis reikalavimas, 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi – 76901,65 Lt kreditorinis reikalavimas, 2011 m. vasario 11 d. nutartimi – 469 911,65 Lt finansinis reikalavimas, 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi – 475152,65 Lt kreditorinis reikalavimas, 2011 m. spalio 11 d. nutartimi kreditorė Kauno AVMI pakeista į VĮ Turto bankas su 475152,65 Lt kreditoriniu reikalavimu. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 31 d. patikslino kreditoriaus VĮ Turto bankas kreditorinį reikalavimą.

4Bankrutavusios A. J. IĮ bankroto administratoriaus direktorius pateikė teismui prašymą nagrinėti UAB „Tojaris“ prašymą dėl VĮ Turto banko kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

5UAB „Tojaris“ prašo patikslinti VĮ Turto banko kreditorinį reikalavimą. Teigia, kad Kauno AVMI nepagrįstai paskaičiavo nesumokėto pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą delspinigius už tą laikotarpį, kai A. J. IĮ jau buvo iškelta bankroto byla.

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI) prašo prašymą atmesti. Nurodo, kad nei administratorius, nei A. J. IĮ nepateikė teismui prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą dėl Kauno AVMI 2010-12-29 sprendimo dėl patikrinimo akto Nr. (19)-K3-320 tvirtinimo. Pažymi, kad įmonės savininkas A. J. centriniam mokesčių administratoriui pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Kauno AVMI 2010-12-29 sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pateikti, tačiau skundas 2011-09-26 sprendimu buvo paliktas nenagrinėtas. Atkreipė dėmesį į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-06-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-388-368/2012 atmetė A. J. teiginius dėl mokesčių administratoriaus atlikto paskaičiavimo neteisingumo.

7VĮ Turto bankas prašo prašymą atmesti. Nurodo, kad R. J. pateikė teismui skundą dėl Kauno AVMI reikalavimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, jog nėra pagrindo pripažinti, kad Šiaulių apygardos teismas nepagrįstai patvirtino Kauno AVMI reikalavimą.

8Prašymas netenkintinas.

9LR Mokesčių administravimo įstatyme (toliau MAĮ) nurodyta, kad mokesčių mokėtojas – tai asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį. Mokesčių mokėtoju pagal šį įstatymą laikomas ir mokestį išskaičiuojantis asmuo, tai yra šio įstatymo nuostatos minėtam asmeniui taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojui, išskyrus tiesiogiai numatytus specialius atvejus (2 straipsnio 16 punktas). Šio įstatymo 152 straipsnyje nustatytas skundo dėl mokestinio ginčo padavimo terminas ir skundo padavimo termino atnaujinimo tvarka.

10Pažymėtina, kad kreditorės UAB „Tojaris“ (šios kreditorės finansinis reikalavimas patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-13-368/2014) neturi įstatymo suteiktos teisės ginčyti Kauno AVMI 2010-12-29 sprendimo dėl patikrinimo akto Nr. (19)-K3-320 tvirtinimo. Be to, kaip minėta, skundas dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų paduodamas centriniam mokesčių administratoriui MAĮ nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju Kauno AVMI 2010-12-29 sprendimas dėl patikrinimo akto Nr. (19)-K3-320 tvirtinimo nėra panaikintas.

11Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs Kauno AVMI atliktą A. J. IĮ atliktą laikotarpio nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31 kompleksinį mokestinį patikrinimą, 2011 m. vasario 11 d. nutartimi patikslino Kauno AVMI 469 911,65 Lt finansinį reikalavimą. Ši teismo nutartis įsiteisėjo.

12Pagal Civilinio proceso kodekso 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, atmeta pareiškėjos UAB „Tojaris“ prašymą dėl VĮ Turto banko kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

15Prašymą atmesti.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai