Byla 2-5899-451/2013
Dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo, vaiko turto ir lėšų tvarkytojo bei turto administratoriaus paskyrimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Nekrošienei, G. J., dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Audronei Lagunovienei, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims D. P. ir D. P., išvadą byloje teikiančios institucijos Kauno rajono savivaldybės administracijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Sigitai Mockienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. P. ir D. P. dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo skyrimo, vaiko turto ir lėšų tvarkytojo bei turto administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašo nustatyti V. I. nuolatinę globą, skirti nepilnametės V. I. globėjais D. P. ir D. P., nustatyti V. I. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėjais, skirti nepilnametės V. I. turto ir lėšų tvarkytojais bei turto administratoriumi globėjus D. P. bei D. P.. Pareiškime paaiškino, kad V. I. yra likusi be tėvų globos, jos motina E. I. mirė ( - ),, tėvas Ž. I. mirė ( - ),. Po tėvo mirties ji gyveno su motina, po jos mirties jai nustatyta laikinoji globa, laikinąja globėja paskirta mergaitės teta D. P.. D. P. ir D. P. pareiškė norą nuolatinai globoti mergaitę. V. I. sutinka ir raštu išreiškė norą nuolatinai gyventi tetos D. P. šeimoje, prašė, kad ją iki pilnametystės globotų D. P. ir D. P.. V. I. mokosi ( - ),. Mokyklos duomenimis, D. ir D. P. tinkamai rūpinasi V. V. su tetos šeima pažįstama nuo gimimo, tarp jų susiklostę šeimyniniai ryšiai, ji jai yra labai artimas žmogus, ji ja pasitiki, klauso jos patarimų. Kitų asmenų, norinčių globoti V. I., neatsirado. D. ir D. P. yra sudariusi geras gyvenimo ir ugdymo sąlygas V. I., šeima gyvena name, kuris jiems priklauso nuosavybės teise. D. P. dirba ( - ), , D. P. dirba ( - ),, šeimos mėnesio pajamos sudaro apie 5000 litų. D. P. ir D. P. neteisti, jų sveikata leidžia jiems atlikti globėjos pareigas. V. I. po tėvų mirties yra likęs turtas, butas esantis ( - ), automobilis bei piniginės lėšos. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė prašymą, nurodė, kad V. I. nori gyventi pas tetą D. P. jos šeimoje.

3Suinteresuoti asmenys D. P. ir D. P. teismo posėdyje prašė pareiškimą tenkinti. Pareiškėjai nurodė, kad V. I. yra D. P. pusesėrės dukra, dar iki mamos mirties mirties V. gyveno P. šeimoje. Po mamos mirties mergaitė išreiškė norą toliau gyventi šeimoje, tokį prašymą rašytine forma buvo išreiškusi ir V. I. mama E. I.. Mergaitė gerai sutaria su D. sutuoktiniu, mokykloje adaptavosi gerai, P. sūnų vadina savo broliuku. Nurodo, jog visas turtas yra V., butas yra nuomojamas, sąskaita, kurioje yra pinigai yra V. pinigai. Kai jai sueis 18 metų, tada ji spręs ką daryti su turtu.

4Išvada byloje teikiančios institucijos Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad D. ir D. P. tinkamumas globai buvo įvertintas, nebuvo gauta jokios neigiamos informacijos apie šeimą, mano, kad jie tinkami globoti V. I..

5Pareiškimas tenkintinas.

6V. I., a.k. ( - ), gimė ( - ), (b.l.6, 7, jos motina E. I., tėvas Ž. I.. Ž. I. mirė ( - ), (b.l. 8), motina E. I. mirė ( - ), (b.l. 9). 2012 m. liepos 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2888 V. I. buvo nustatyta laikinoji globa, laikinąja globėja paskirta D. P. (b.l. 10). 2011- 12-30 E. I. išreiškė norą , kad jos mirties atveju, jos dukrą globotų D. P. (b.l.11). V. I. raštu Vaiko teisių apsaugos tarnybai išreiškė norą, kad ją globotų D. P. (b.l. 17). V. I. gyvenamoji vieta kartu su D. P. deklaruota ( - ), (b.l. 39), gyvenamajame name, kuris nuosavybės teise priklauso D. P. (b.l. 41-43). V. I. nuosavybės teise priklauso butas ( - ),,transporto priemonė, piniginės lėšos, esančios AB Swedbanke (b.l. 58-63). Medicininė pažyma patvirtina, jog mergaitė yra sveika (b.l.64). D. P. ir D. P. yra sveiki, vaiką globoti gali (b.l.47-48). Byloje pateiktas D. P. ir D. P. prašymas Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nuolatinės globos V. I. skyrimo (b.l. 27). VŠĮ „Šeimos santykių institutas‘ pateikė išvadą, kad D. ir D. P. yra pasirengę nuolatinai globoti V. I. (b.l.28-37). D. P. darbo užmokestis sudaro 730,0 Lt. (b.l.45), kadangi šiuo metu D. P. yra neštumo ir gimdymo atostogose. D. P. darbo užmokestis sudaro 3500,0 litų per mėnesį (b.l.44). 2012-07-26 priimtas teigiamas sprendimas dėl D. P. teikimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) pirminės atrankos (b.l. 21). 2012-07-18 Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu Nr. ( - ) įvertinta, kad sąlygos yra tinkamos globoti vaiką (b.l. 18-19). Apie D. P. ir D. P. įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų nėra (b.l.49-52). D. P. administracinių nuobaudų neturi (b.l. 56, ), D. P. turi vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal LR ATPK 124 str. 7 d. (b.l. 55).

7Remiantis CK 3.251 str. 1 d., globa nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų. Nepilnamečiai iki 14 metų yra neveiksnūs, todėl įsteigti globą yra svarbu įgyvendinant ir ginant nepilnamečių teises. Tėvų globos netekusiam vaikui yra nustatoma nuolatinė globa (CK3.256 str., 3.257 str. 1 p.). Nustačius vaiko nuolatinę globą, teismo nutartimi skiriamas vaiko globėjas (CK 3.264 str. 3 d.). Bylos duomenys rodo, kad globėjai D. P. ir D. P. parinkti nepažeidžiant CK 3.268 str. reikalavimų. Teismas, esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais, nepilnametei V. I. nustato nuolatinę globą, nuolatiniu globėju skiria D. P. ir D. P.. Paskyrus nuolatinį globėją, V. I. gyvenamoji vieta nustatytina su globėjais (CK 3.251 str. 1 d., 3.257 str. 3 p., 3.263 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 1 p.). Kadangi V. I. priklauso nekilnojamieji daiktai, automobilis, bei pinigai banko sąskaitoje, nuolatiniais V. I. globėjais paskyrus D. P. ir D. P., jie skirtini ir V. I. turto ir lėšų tvarkytojais uzufrukto teise, lėšas naudojant išimtinai vaiko poreikiams tenkinti (CPK 376 str. 3 d. CK 3.203 str., 3.185 str., 3.186 str. 1 d.).

8Kadangi V. I. turi turto, jai nustačius nuolatinę globą, globėjais paskyrus D. P. ir D. P., jie skiriami ir V. I. turto administratoriais (CPK 504 str. 3d.).

9Globėjams išaiškintina, kad jie privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystimąsi, mokymąsi, sveikatą ir kita; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CK 3.271 str., 3.272 str.). Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis globėjai disponuoja vaiko interesais ir CK IV-osios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 str.). Vaiko globėjai neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui priklausantį turtą. (CK 3.276 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 504 str. teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-30 įsakymu nr.A-2888 nustatytą V. I. gim. ( - ),, a.k. ( - ) , laikinąją globą.

13Nustatyti V. I., gim. ( - ),, a.k ( - ), gyv. ( - ),, nuolatinę globą.

14Skirti V. I. , gim. 2001-12-17, a.k ( - ), nuolatiniais globėjais D. P. a.k. ( - ) ir D. P. a.k ( - ) gyv. ( - ),.

15Nustatyti V. I., gim. ( - ),, a.k ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėjais D. P. ir D. P. jų gyvenamojoje vietoje.

16Paskirti D. P. a.k. ( - ) ir D. P. a.k ( - ) gyv. ( - ), V. I. gim. ( - ), a.k. ( - ) turto ir lėšų tvarkytojais uzufrukto teise.

17Skirti V. I., gim. ( - ),, a.k ( - ), turto administratoriais D. P. a.k. ( - ) ir D. P. a.k ( - ) gyv. ( - ),.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai