Byla 2S-121-425/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo UAB Medvalda“

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. J. Č. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1041-228/2013 pagal ieškovo A. J. Č. ieškinį atsakovui V. T. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo UAB Medvalda“,

Nustatė

2Ieškovas A. J. Č. kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. T..

3Utenos rajono apylinkės teismas 2013-11-25 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą tuo pagrindu, kad į 2013 m. lapkričio 25 d. teismo posėdį neatvyko nei ieškovas A. J. Č., nei ieškovo atstovas advokatas V. Žilinskas (CPK 246 str. 1 d.), ir priteisė iš ieškovo A. J. Č. 19,21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

4Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 9 d. nutartimi, tenkindamas atsakovo V. T. atstovės advokatės I. Maskoliūnaitės 2013-11-26 teismui pateiktą prašymą, priteisė iš ieškovo A. J. Č. atsakovo V. T. naudai 1 000 Lt jo patirtų išlaidų už advokatės suteiktas teisines paslaugas. Teismas konstatavo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog advokatė parengė atsiliepimą į ieškinį ir sugaišo 95 min. dalyvaudama teismo posėdžiuose. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių 8.2 p., 8.18 p., patirtos išlaidos laikytinos pagrįsto dydžio ir priteistinos atsakovui iš ieškovo (CPK 93 str., 98 str.).

5Ieškovas A. J. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartį. Nurodo, kad teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgė į CPK 98 str. 1 d. nuostatą. Vadovaujantis šia nuostata, atsakovas prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu turėjo pateikti iki teismo nutarties priėmimo dienos, t. y. iki 2013 m. lapkričio 25 d. Šiuo atveju atsakovo atstovės prašymas dėl išlaidų priteisimo nutarties priėmimo dieną teismui nebuvo pateiktas, todėl bylinėjimosi išlaidos atsakovui negalėjo būti priteistos. Be to, priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių 2 p., 8.18 p., už atstovavimą teismo posėdžiuose 95 min. advokatei galėjo būti sumokėta 202,50 Lt. Nustatant išlaidų už suteiktas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, priteistinų sumų dydį ir kitas aplinkybes. Priteista bylinėjimosi išlaidų suma neatitinka bylos sudėtingumo, sugaišto laiko, todėl priteista bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti sumažinta.

6Atsakovo atstovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo pateiktas atsiliepime į ieškinį 2013 m. birželio mėnesį, o taip pat kvitas, patvirtinantis pinigų sumokėjimą. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių maksimalus dydis už atsiliepimo į ieškinį surašymą sudaro 3 000 Lt, todėl 1000 Lt suma už atsiliepimo į ieškinį surašymą tokio pobūdžio byloje yra sąžininga ir protinga.

7Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337str.1d.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Nagrinėjamos bylos apeliacine tvarka esmė - teismo nutartimi priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio už advokato suteiktas teisines paslaugas nustatymo pagrindai ir pagrįstumas.

10Byloje nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi (b. l. 55-56) ieškovo A. J. Č. ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 246 str. 1 d. pagrindu, neatvykus į teismo posėdį ieškovui ir jo atstovui, nors apie teismo posėdį jiems buvo pranešta. Byloje pagal 2013 m. birželio 11 d. Atstovavimo sutartį (b. l. 36) advokatė Inga Maskoliūnaitė atsakovui V. T. suteikė tokias teisines paslaugas: parengė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 32-34), atstovavo atsakovui 2013-09-26 parengiamajame teismo posėdyje – 40 min. ir 2013-11-25 teismo posėdyje – 55 min. Iš 2013 -06-11 Pinigų priėmimo kvito LAT Nr. 668434 (b. l,. 35) matyti, kad atsakovas advokatei už procesinio dokumento paruošimą ir atstovavimą teisme sumokėjo 1 000 Lt. Apeliantas, vadovaudamasis CPK 98 str. 1 d., atskirąjį skundą grindžia tuo, kad prašymas ir išlaidas patvirtinantis dokumentas pateikti po 2013 m. lapkričio 25 d. nutarties priėmimo bei pagal bylos sudėtingumą iš ieškovo priteista suma yra per didelė. Argumentas, kad ieškovo prašymas ir įrodymai, patvirtinantys patirtas išlaidas už advokatės suteiktas teisines paslaugas, nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo pabaigos nepagrįsti, nes atsakovo atstovė atsiliepime į ieškinį prašė priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į ieškinį kartu su Pinigų priėmimo kvitu teismui pateiktas 2013-06-13. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, prašymo dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo neišsprendė, todėl atsakovo atstovės 2013-11-26 teismui pateiktas pakartotinis prašymas dėl 1 000 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo išspręstas 2013 m. gruodžio 9 d. nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo atstovė advokatė parengė atsiliepimą į ieškovo ieškinį bei dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, daro išvadą, kad atsakovo patirtos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas atitinka advokatės darbo sąnaudas, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių ir nėra neprotingai didelės. Naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

11Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai